Wie wij zijn

Wie wij zijn

Wij zijn een eigentijdse, Nederlandstalige geloofsgemeenschap in Nieuw Vennep, de Haarlemmermeer. Wij zijn een diverse groep die bestaat uit échte mensen. Mensen die midden in de samenleving staan; mensen met allerlei sociale, economische en etnische achtergronden; een gemengd gezelschap. Wij zijn gewoon wie we zijn en eenieder wordt hartelijk ontvangen, geaccepteerd en geliefd.

Wat ons bindt is Jezus Christus; Zijn liefde voor ons en onze liefde voor Hem en voor elkaar. Zonder elkaar (pro)actief en praktisch lief te hebben, hebben wij geen recht om onszelf christenen te noemen. (Johannes 13:34)

Lees meer
Wij geloven dat God de Calvary Chapel beweging heeft opgericht om Jezus Christus voor iedereen toegankelijk te maken. Wij zijn informeel en benaderbaar in hoe wij ons voor iedereen openstellen. Wij doen ons uiterste best om iedereen zich welkom te laten voelen; een thuisgevoel te geven. Wij willen zeker niemand afwijzen. Kortom, wij willen alle obstakels uit de weg ruimen zodat iedereen, jong en oud, zonder enige schroom, in contact met Jezus Christus kan komen.

Wat ons echt uniek maakt is dat wij ’s zondags verklarend prediken in de kracht van de Heilige Geest. Dit betekent simpelweg dat wij de Bijbel uitleggen, boek voor boek, vers voor vers. Op deze manier worden wij o.a. ertoe gedwongen om de ‘moeilijke’ en voor de mens ‘vervelende’ onderwerpen niet uit de weg te gaan. God heeft ons de gehele Bijbel gegeven om Hem persoonlijk te leren kennen, om te leren leven zoals Hij het wil, om Hem te leren aanbidden in geest en in waarheid. De apostel Paulus, die de helft van het Nieuwe Testament geschreven heeft zei tegen de kerk in Efeze die hij gesticht had: “…ik heb niet nagelaten u heel het raadsbesluit van God, oftewel het heilsplan van God in zijn volle omvang, te verkondigen.” (Handelingen 20:27) Wij leren onze mensen de Bijbel te kennen en hoe zij zelf de door God gegeven betekenis uit de Bijbel kunnen halen. Het is praktisch en het is zeer relevant voor vandaag!


Ben je toe aan totaal iets anders? Ben je vermoeid of uitgeput? Of ben je op zoek naar (meer) betekenis in je leven? Zo ja, dan nodigen wij je uit om acht te slaan op de woorden van Jezus, Die zegt: “Als de lasten u drukken en u vermoeid raakt, kom dan bij Mij. Ik zal u rust geven. Voeg u naar Mij en wees mijn discipel, want Ik ben vriendelijk en nederig van hart. Bij Mij zult u diepe innerlijke rust vinden. Wat Ik van u vraag is nooit te zwaar en de last die u voor Mij moet dragen, is licht.” (Mattheüs 11:28-30)

Mocht je geen kerkelijk thuis hebben of ben je op zoek naar de mogelijke plek waar God jou hebben wil, dan ben je van harte uitgenodigd om samen met ons, de God van de Bijbel te leren kennen zoals Hij gekend wil worden. God kennen en Hem kenbaar maken. Het is echt genieten!