Samenkomsten

Samenkomsten

In alles is de Bijbel wat ons richting en leiding geeft, ook op het gebied van samenkomsten. Het is goed voor christenen om samen te komen, samen Gods Woord te bestuderen, samen te bidden, etc. Handelingen 2:42 geeft ons richting in wat we precies horen te doen bij de samenkomsten. We willen dit praktisch maken, zowel op de zondag, als doordeweeks.

Zondag

Gods Woord leert dat het goed is om samen te komen (Hebreeën 10:25). Om deze reden komen wij ’s zondags samen om God te aanbidden, Zijn Woord te bestuderen en samen te zijn met andere christenen. Handelingen 2:42 geeft aan wat de eerste kerk deed, samenkomen was een van deze dingen. Wij geloven dat ’s zondags samenkomen goed is, belangrijk is en tot opbouw van de christen is.

We komen ’s zondags om 10:30 uur samen in het activiteitencentrum ‘het contact’ – Sandestein 42, 2151KG Nieuw Vennep.

Zoek naar het Calvary Chapel spandoek!

Doordeweeks

Onze doordeweekse samenkomst (koinonia) houden wij tegenwoordig in kleine fellowship groepen o.a. online via beeldbellen op diverse avonden.