Huiskring

Huiskring

De Bijbel laat ons zien dat het goed is om samen te komen als christenen. Dat doen we zowel op zondag, als doordeweeks. Op meerdere doordeweekse avonden komen wij als fellowship groepen samen, waarbij we samen Gods Woord in duiken.

Waar we naar streven op die avonden, is Bijbelse fellowship, of koinonia. Koinonia is het Griekse woord voor gemeenschap. In 1 Johannes 1:3 staat dat christenen koinonia (gemeenschap) hebben met elkaar en met God de Vader en Zijn Zoon, Jezus Christus. Koinonia spreekt van verbondenheid, van gemeenschappelijkheid, van het delen van elkaars levens. Door middel van koinonia leren wij God en elkaar beter kennen, wij zien God aan het werk in elkaars levens en wij mogen genieten van de liefde en genade van God die in en door ons heen werkzaam is. Een fellowship groep (lees: huiskring / cel groep / groei groep) is bij uitstek een passende vorm om koinonia te bevorderen.

(Online) fellowship groepen

Onze doordeweekse samenkomst (koinonia) houden wij tegenwoordig in kleine fellowship groepen o.a. online via beeldbellen op diverse avonden.