Huiskring

Huiskring

De Bijbel laat ons zien dat het goed is om samen te komen als christenen. Dat doen we zowel op zondag, als doordeweeks. Op woensdagavond hebben we een huiskring, waarbij we samen Gods Woord in duiken. We gaan op het moment door Leviticus heen, een boek dat op het eerste oog niet makkelijk is, maar bol staat van Gods grote werk. Het doel is om samen het Woord van God, maar ook elkaar beter te leren kennen.

Waar we naar streven op die avonden, is Bijbelse fellowship, of koinonia. Koinonia is het Griekse woord voor gemeenschap. In 1 Johannes 1:3 staat dat christenen koinonia (gemeenschap) hebben met elkaar en met God de Vader en Zijn Zoon, Jezus Christus. Koinonia spreekt van verbondenheid, van gemeenschappelijkheid, van het delen van elkaars levens. Door middel van koinonia leren wij God en elkaar beter kennen, wij zien God aan het werk in elkaars levens en wij mogen genieten van de liefde en genade van God die in en door ons heen werkzaam is. Een huiskring / cel groep / groei groep is bij uitstek een passende vorm om koinonia te bevorderen.

Online huiskring

Onze doordeweekse samenkomst (koinonia) houden wij tegenwoordig in kleine groepen online via beeldbellen op diverse avonden. Als je een keer wil meedoen neem contact met ons op.