Huiskring

Huiskring

De Bijbel laat ons zien dat het goed is om samen te komen als christenen. Dat doen we zowel op zondag, als doordeweeks. Op woensdagavond hebben we een huiskring, waarbij we samen Gods Woord in duiken. We gaan op het moment door Leviticus heen, een boek dat op het eerste oog niet makkelijk is, maar bol staat van Gods grote werk. Het doel is om samen het Woord van God, maar ook elkaar beter te leren kennen.

Waar we naar streven op die avonden, is Bijbelse fellowship, of koinonia. Koinonia is het Griekse woord voor gemeenschap. In 1 Johannes 1:3 staat dat christenen koinonia (gemeenschap) hebben met elkaar en met God de Vader en Zijn Zoon, Jezus Christus. Koinonia spreekt van verbondenheid, van gemeenschappelijkheid, van het delen van elkaars levens. Door middel van koinonia leren wij God en elkaar beter kennen, wij zien God aan het werk in elkaars levens en wij mogen genieten van de liefde en genade van God die in en door ons heen werkzaam is. Een huiskring / cel groep / groei groep is bij uitstek een passende vorm om koinonia te bevorderen.

Huiskring Nieuw Vennep

De samenkomst in Nieuw Vennep vindt plaats bij mensen uit de kerk thuis. Je bent van harte welkom om te komen, neem contact met ons op om te weten te komen waar je aan kan sluiten.

Je bent welkom vanaf 19:30, de studie zal beginnen om 20:00. We eindigen rond 21:00, waarna er altijd tijd is om na te praten en elkaar verder te leren kennen.