Huiskring

Huiskring

Koinonia is het Griekse woord voor gemeenschap. In 1 Johannes 1:3 staat dat christenen koinonia (gemeenschap) hebben met elkaar en met God de Vader en Zijn Zoon, Jezus Christus. Koinonia spreekt van verbondenheid, van gemeenschappelijkheid, van het delen van elkaars levens. Door middel van koinonia leren wij God en elkaar beter kennen, wij zien God aan het werk in elkaars levens en wij mogen genieten van de liefde en genade van God die in en door ons heen werkzaam is. Een huiskring / cel groep / groei groep is bij uitstek een passende vorm om koinonia te bevorderen.

Elke woensdagavond  komen we in Nieuw-Vennep en Almere samen om de Heere te zoeken. In Nieuw-Vennep gaan we op het moment door Leviticus heen. Het doel is om samen het Woord van God, maar ook elkaar beter te leren kennen.

Huiskring Nieuw Vennep

De samenkomst in Nieuw Vennep vindt plaats bij Fam. de Haan thuis – Zwattingburen 69, 2151 ZH Nieuw Vennep.

Huiskring Lelystad

de samenkomst in Almere vindt plaats bij Fam. Kort – Lelystad.

De deur is open vanaf 19.30, we eindigen rond 21.00. Je bent van harte welkom om samen met ons, maar vooral met God koinonia te hebben!