Belijdenis wel of niet belangrijk (1/2) – Mattheüs 10:32-33

Belijdenis wel of niet belangrijk (1/2) – Mattheüs 10:32-33

Belijdenis wel of niet belangrijk (1/2)

Mattheüs 10:32-33

Vanmorgen pakken wij onze studie in Mattheüs op en wij zullen gaan kijken naar twee hele belangrijke verzen.

Woorden van Jezus die ons ertoe zullen dwingen om onszelf te gaan onderzoeken.

Tegelijkertijd zijn het woorden van troost, zekerheid en een hoopvolle toekomst.

Mattheüs 10:24-33

Toon volledige notities

Hier onderwijst Jezus Zijn discipelen en ons over discipelschap.

In vers 16-23 zegt Jezus dat Hij Zijn discipelen uitzendt in een vijandige wereld; als schapen te midden van de wolven.

Jezus waarschuwd ons dat de mensen niet op ons en op onze boodschap zitten te wachten.

Jezus zegt dat wij erop voorbereid moeten zijn om door mensen gehaat te worden, om door mensen gedood te worden, zelfs door vrienden en gezinsleden.

En in vers 24-25 zegt Jezus dat discipelschap, het christen zijn uiteindelijk draait om het gelijk worden aan Jezus Christus.

En tegelijkertijd zegt Jezus dat hoe meer Zijn discipelen op Hem gaan lijken, hoe meer wij worden als Christus, hoe meer wij door de ongelovige wereld en door de religieuze mensen zullen worden behandeld zoals Jezus werd behandeld.

Vervolgens zegt Jezus dat ondanks al deze dingen, ondanks alle vervolging en gevaar, Zijn discipelen zich niet hoeven te vrezen voor mensen. En waarom niet?

Ten eerste omdat God op de dag des oordeels mij zal gaan rechtvaardigen. God zal mij van verdenking/blaam zuiveren. God zal mij in het gelijk stellen. Al het foute dat mensen over mij gezegd en gedacht hadden zal God rechtzetten.

Ten tweede hoef ik niet bang te zijn wat mensen van mij denken of zeggen omdat het aller ergste dat de mens mij kan aandoen is mijn lichaam te doden.

Daarentegen is God bij machte om zowel ziel als lichaam te gronde te richten in de hel.

Het gaat er dus om dat ik God vrees en niet mensen.

Ten derde hoef ik niet voor mensen bang te zijn omdat God mij belangrijk vindt. Ik ben Gods oogappel, ik ben de kroon van Zijn schepping en ik ben duur gekocht. Ik ben kostbaar voor God en Hij zal ervoor zorgen dat ik heelhuids de eeuwigheid in zal gaan.

Vers 32 – “Ieder dan die Mij belijden zal voor de mensen, die zal Ik ook belijden voor Mijn Vader, Die in de hemelen is.”

Hier zegt Jezus dat wanneer iemand een echte discipel is zoals er in de voorafgaande verzen omschreven wordt, dan zal hij/zij Jezus Christus beleiden voor de mensen.

Het beleiden van Jezus betekent simpelweg dat je met je mond openlijk erkent dat Jezus Christus de enige echte God is. Dat je zegt dat Jezus de weg, de waarheid en het leven is, dat niemand tot God de Vader kan komen dan alleen door Hem.

Romeinen 10:9 – “Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden.”

Het beleiden doe je dus met je mond. Praktisch betekent dit dat je mensen verteld dat je in Jezus Christus geloofd, dat je een christen bent.

Waar dit op neer komt is dat alle mensen die mij kennen van mij moeten weten dat ik een discipel van Jezus Christus ben. Er is geen plaats in Gods Koninkrijk voor “geheime” christenen.

Ik ken zogenaamde christenen die tegen niemand durven te zeggen dat zij christen zijn. Niemand op hun werk of op school weet dat zij christen zijn.

Dit is het tegenovergestelde van het beleiden van Jezus Christus voor de mensen.

Elke keer, wanneer ik bij een nieuwe baas of opdrachtgever start, dan raak ik altijd in gesprek met mensen. Zo gaat dat. En meestal vertel ik hem/haar in het eerste gesprek al dat ik een christen ben.

Nu, op het moment dat ik dit doe, wordt ik door de persoon waarmee ik praat bestempeld met het beeld dat hij/zij van een christen heeft.

En daarom zeg ik niet alleen dat ik een christen ben, maar als ik de gelegenheid krijg, dan leg ik het ook uit.

Soms vraag ik die persoon of hij weet wat ik ermee bedoel als ik zeg dat ik christen ben. En 10 van de 10 keer hebben zij het fout.

Een tijd geleden vertelde ik iemand op m’n werk dat ik een christen ben en die persoon vroeg mij, wat voor soort christen ik ben.

Daarmee bedoelde zij of ik traditioneel christen ben of in haar woorden; zo’n radicale wedergeboren christen.

Omdat alhoewel zij de term wedergeboren christen gebruikte wilde ik wel weten wat zij daarmee bedoelde en vroeg ik dus: “wat bedoel je met ‘wedergeboren christen’?”

Nou, zij legde het in haar woorden uit, maar zij snapte niet waar het om ging, dus kon ik aan haar uitleggen wat de Bijbel bedoeld met het wedergeboren zijn. . .

Als je mensen bij de eerste ontmoeting al meteen laat weten wie je bent, dan weten zij ook waar zij met jou aantoe zijn. Althans, zij weten in ieder geval dat je anders bent en dit kan je in de toekomst de gelegenheid geven om het Evangelie met hen te delen.

Vers 32 – “Ieder dan die Mij belijden zal voor de mensen, die zal Ik ook belijden voor Mijn Vader, Die in de hemelen is.”

Als ik Jezus Christus voor de mensen zal belijden, als ik ervoor uit kom dat ik een navolger van Jezus ben, dan zal Jezus mij op de dag van het grote oordeel belijden voor God de Vader.

En waar dit op neer komt is dat wanneer ik voor God kom te staan dan zal Jezus tegen God de Vader zeggen dat Hij voor mijn zonden is gestorven en dat ik bij Hem hoor.

Jezus zal tegen God de Vader zeggen: “Stan heeft Mij met zijn mond beleden en hij heeft met zijn hart geloofd dat ik de Christus ben; Stan hoort bij mij!”

Vers 32 – “Ieder dan die Mij belijden zal voor de mensen, die zal Ik ook belijden voor Mijn Vader, Die in de hemelen is.”

Vers 33 – “Maar wie Mij verloochenen zal voor de mensen, die zal Ik ook verloochenen voor Mijn Vader, Die in de hemelen is.”

De Bijbel leert ons dat ieder mens die Jezus Christus bewust verwerpt, het eeuwig leven niet zal ontvangen. Die persoon zal als een onvergeven zondaar de eeuwigheid in gaan en zal voor eeuwig van God gescheiden zijn in een plaats dat de Bijbel de hel noemt.

Maar, Jezus heeft het hier niet per se over deze mensen. Vergeet niet dat Jezus dit zegt in de context van discipelschap.

Jezus zegt dat wanneer het voor Zijn volgelingen dusdanig moeilijk gemaakt wordt, dat zij moeten kiezen om òf zichzelf te redden òf om Jezus te blijven belijden, als zij Jezus verloochenen, dan zal Jezus hen ook verloochenen voor God de Vader.

Tot op de dag van vandaag worden christenen vervolgd, en zij worden voor de keus gesteld om òf Jezus en hen geloof te verloochenen waardoor zij vrijuit kunnen gaan, òf Jezus te belijden en vervolgens gemarteld en gedood te worden.

Er is momenteel een Iraanse voorganger die in Iran in de gevangenis zit, die gemarteld wordt, die gedreigt wordt met de doodstraf. Hij heet Saeed.

Als hij Jezus Christus verloochend en het Islamitisch geloof weer aanhangt, dan zal de Iraanse overheid hem laten gaan. Maar zolang hij Jezus Christus belijd, houden zij hem gevangen en blijven hem martelen.

Dit is nu al zo’n anderhalf jaar gaande. Zijn vrouw en twee jonge kinderen wonen in Boise Idaho en maken deel uit van de Calvary Chapel in Boise.

Zolang Saeed Jezus blijft belijden zal Jezus Hem voor de Vader belijden, maar op het moment dat Saeed Jezus verloochend om zijn eigen huid te redden, dan zal Jezus hem ook verloochenen voor God de Vader.

Nu dit. De meesten van ons zullen dit soort vervolging gelukkig nooit meemaken. Maar, ook wij kunnen Jezus Christus verloochenen voor de mensen.

Bijvoorbeeld, door alleen maar mijn mond te houden over Jezus, verloochen ik Hem!

Als ik om welke reden dan ook mensen niet durf te vertellen dat ik een discipel van Jezus Christus ben, dan verloochen ik hem al.

Het is niet zo dat als ik een keertje mijn mond houd, dat ik verloren ben, dat Jezus mij ook voor God de Vader zal verloochenen. Want wij hebben allemaal wel eens een moment van afdwaling.

Wie in de Bijbel staat er bekend voor dat hij Jezus Christus in een moment van afdwaling heeft verloochend? Petrus!

Maar, wat gebeurde er met Petrus toen hij Jezus had verloochend? Toen hij besefte wat hij gedaan had huilde hij bitter!

Petrus wist wat hij gedaan had en hij had berouw over zijn zonde. Hij had zich daarvan ook bekeerd. En Jezus had Petrus hersteld.

Ook Timotheüs had een tijd van afdwaling. Timotheüs was een jongen man die met Paulus meeging op zijn tweede zendingsreis, hij was de jonge man die door Paulus aangesteld werd als voorganger van de gemeente in Efeze.

Twee brieven van Paulus aan Timotheüs staan voor eeuwig in de Bijbel. Hij was dus een belangrijke speler in de gemeente van de eerste eeuw.

Maar Paulus schrijft in 2 Timotheüs 1:8 – “Schaam u dan niet voor het getuigenis van onze Heere. . .”

Timotheüs had een moment of een tijd waarin hij zich voor Jezus schaamde.

Hij heeft zich ervan bekeerd en hij is goed terechtgekomen. Maar hij had wel zijn zwak moment.

Dus, ja, zelfs de beste onder ons zullen wel eens een moment van afdwaling ervaren waarin wij ons zullen schamen voor Jezus, waardoor wij onze mond houden.

Maar, zolang er een duidelijk patroon in je leven is van het bekend staan als een godvruchtige, wedergeboren christen, dan hoef je je geen zorgen over te maken dat Jezus je voor God de Vader zal verloochenen.

Tot slot gaan wij kijken naar een andere manier van het belijden en verloochenen van Jezus.

Mattheüs 25:31-46

In dit stuk leert Jezus ons dat het belijden van Jezus en het verloochenen van Jezus niet alleen iets is dat wij met onze mond doen, maar het is ook praktisch.

Volgende week maken wij hoofdstuk 10 af maar niet zonder eerst te gaan kijken hoe wij praktisch de Heere kunnen belijden of verloochenen.

Heilig Avondmaal – 1 Korinthe 11:23-26

Jezus Christus is 2000 jaar geleden naar de aarde toe gekomen om vergeving van zonden te schenken aan de mens, om de mens te verzoenen met God de Vader.

Jezus wil niets anders dan jou belijden voor God de Vader. Jezus wil niets anders dan aan God de Vader te zeggen dat jij bij Hem hoort.

Misschien heb je in het verleden momenten of tijden van afdwaling gehad waardoor je Jezus verloochend hebt? Misschien ben je zelfs op dit moment afgedwaald?

Hoe dan ook, er is vergeving en herstel voor jou mogelijk.

Dus, neem de tijd om van harttothart met God te praten. Belijd je zonden, vraag God om vergeving en wanneer je er klaar voor bent, kom naar voren toe om het Heilig Avondmaal te nuttigen.

Ik wil de koppels vragen om als koppel naar voren te komen en samen de elementen te komen halen en deze terug nemen naar je plaats. Mannen, neem de leiding hierin en bidt samen met je vrouw, dien jouw vrouw hierin.