Blijf in Hem; Hij is de wijnstok, jij een rank

Blijf in Hem; Hij is de wijnstok, jij een rank

Blijf in Hem; Hij is de Wijnstok, jij een rank

Het is alweer even geleden dat ik samen met jullie het Woord in ben gedoken. Vanochtend zullen we niet verder gaan in Romeinen, dat zullen we binnenkort weer doen. Vanochtend en volgende week gaan we samen kijken naar iets dat kritiek is voor jouw leven als christen: in Christus blijven.

 • Jezus zegt vaker tegen Zijn discipelen dat ze in Hem moeten blijven. Met de uitleg die Hij daarbij geeft, is dat iets dat veel belangrijker is dan we doorhebben. Vandaag gaan we zien: Blijf in Hem; Hij is de wijnstok, jij een rank.

Johannes 15:1-5

In Johannes 15 legt Jezus aan Zijn dispelen uit hoe het leven als christen er uit ziet. Hij spreekt over waar we ons leven op moeten baseren (v1-8), de rol van agape liefde (v9-17) en hoe de wereld naar ons kijkt (v18-27).

 • Jezus leert ons hier belangrijke lessen, zeker als het gaat om waar we ons leven op moeten bouwen. Dat is van ontzettend groot belang. Hij laat namelijk zien hoe we mogen leven, waar we alles vandaan kunnen halen dat we nodig hebben om te leven.
  • We zullen gaan zien dat Jezus hier een beeld gebruikt, wijnstok-rank, dat veel zegt over hoe ons leven hoort te zijn. Wat Hij hier zegt gaat ontzettend ver, het hoort ons te bemoedigen, te ondersteunen en te leiden in het leven hier op aarde.
Toon volledige notities

Jezus roept ons op om te leven als een rank, met Hem als wijnstok; dit is van groter belang dan we allemaal beseffen. Dit gaat namelijk niet zomaar ergens over, dit gaat over hoe een rank (een christen) kan leven, overleven, groeien, bloeien, etc. Zonder de wijnstok is de rank niks.

 • Dat is het besef dat we als christenen horen te hebben, dat is het leven waarvoor Jezus gestorven en opgestaan is. Niet zodat we uit genade gered zouden worden en daarna weer op eigen kracht zouden gaan leven.
  • De kracht van een rank zit niet in zichzelf, alles komt uit de wijnstok. Dat is een besef dat diep in onze harten moet landen. Het is zo makkelijk en verleidelijk om toch weer te verzanden in dingen zelf willen/moeten doen.

Murray: “Er wordt niet van ons geëist dat wij eerst een geweldige daad verrichten, of dat wij eerst een heilig en toegewijd leven zullen leiden voor wij het kunnen bereiken; neen, het is eenvoudig een zwakke die zich toevertrouwt aan een Machtige om bewaard te worden – de ontrouwe die zich werpt op Een die volkomen betrouwbaar en waarachtig is.”

De opdracht die Jezus ons geeft is “Blijf in Mij”; dat is wat ons leven hoort te definiëren. Dat is wat God voor ons heeft, dat is het leven naar Zijn wil. Dit staat haaks op wat de wereld ons leert, want we moeten juist ‘voor onszelf opkomen’, ‘hard werken’, etc.

 • Die mentaliteit heeft Satan ook de kerk in gekregen. Hij heeft het voor elkaar gekregen dat we zo vaak weer terugvallen op eigen werken. Het idee dat we hard moeten werken, dat we toch iets moeten verdienen; het sluipt zo makkelijk in ons denken.
  • Genoeg Bijbel lezen, genoeg dienen, genoeg bidden; allemaal dingen die vanuit zichzelf niet slecht zijn. En toch zijn het dingen die de overhand kunnen krijgen boven wat echt belangrijk is.
  • Dit geeft het idee van dat we genade krijgen om gered te worden, maar we daarna zelf Jezus moeten navolgen en zelf als christen moeten leven. Dat God genoeg genade geeft om gered te worden, maar niet genoeg om daarna ‘als Christus’ te leven.

Galaten 3:1-3 “O dwaze Galaten, wie heeft u betoverd om de waarheid niet te gehoorzamen; u voor wie Jezus Christus eerder voor ogen is geschilderd alsof Hij onder u gekruisigd was? Dit alleen wil ik van u vernemen: Hebt u de Geest ontvangen uit de werken van de wet, of uit de prediking van het geloof? Bent u zo dwaas? U die met de Geest begonnen bent, gaat u nu eindigen met het vlees?”

Dit was niks nieuws, het was iets dat Paulus al herkende in de mens, iets dat Satan vanaf het begin van de kerk al probeerde te injecteren in de kerk. En toch was dit niet hoe God Zijn kinderen wil laten leven. We vallen zo vaak en zo makkelijk in deze valkuil.

 • Dit is een valkuil die grote gevolgen heeft; het zorgt ervoor dat ons christelijk leven een last wordt, dat het (alsnog) gaat om wat wij zelf kunnen. Het berooft ons van vreugde, van rust, van zekerheid, genieten van het geloof dat we hebben gekregen.

Allemaal omdat we vergeten wat Jezus zegt: “Blijf in Mij”. Dat is wat we moeten begrijpen, dat is wat we moeten gaan leven. Hierin moet ons denken veranderd worden; we moeten niet langer denken in wat wij kunnen/moeten doen. We mogen leren denken vanuit wat Hij gedaan heeft en nog gaat doen.

 • Dat is het grote verschil; het gaat niet langer om ons, het gaat om Hem. Het gaat niet om wat wij kunnen of willen, het gaat om wij Hij wil en kan. Dat is zo bevrijdend, dat geeft zoveel rust, dat helpt zo ontzettend veel in de dagelijkse dingen.

Murray: “Het in Hem blijven is niet een werk dat wij moeten doen als voorwaarde voor het beleven van de vreugde der verlossing. Neen, het is Hem toestaan alles voor ons, in ons en door ons te doen. Het is een werk dat Hij voor ons doet – de vrucht en de kracht van zijn verlossende liefde. Alles wat wij moeten doen is ons eenvoudig overgeven; vertrouwend en wachtend op wat Hij beloofd te doen.”

Er zijn een aantal dingen heel erg belangrijk voor dit principe van “Blijf in Mij”. Dit zijn dingen die heel logisch zijn, maar die we toch uit het oog kunnen verliezen door het leven. Deze principes zijn dingen waar we aan herinnerd moeten worden, niet een lijst van dingen die ‘moeten’.

 • Het is belangrijk om dit te doen, maar het moet niet zo zijn dat dit een nieuwe lijst met verplichtingen wordt. Anders ben je weer terug bij af, namelijk het zelf verdienen van alles dat God belooft in en door Zijn Zoon.
 • God de Vader is de Wijngaardenier

Johannes 15:1 “Ik ben de ware Wijnstok en Mijn Vader is de Wijngaardenier.”

Dit zegt iets geweldigs over Wie God is, dit zegt iets over hoe God met jou bezig is. Een echte Wijngaardenier is elke dag bezig met de oogst, is elke dag aan het zorgen voor de wijnstok en de ranken. De Wijngaardenier zorgt dat de planten alles krijgen dat ze nodig hebben om te groeien.

 • Dat is wat God in jouw leven aan het doen is. Hij is elke dag met jou bezig, Hij zorgt elke dag voor jou. Er gaat geen dag voorbij dat Hij niet bezig is met zorg voor jou. Elke dag staat Hij klaar om jou de voeding te geven die je nodig hebt als rank van de wijnstok.
  • Om een plant goed te laten groeien, heb je grond, zonlicht, water en lucht nodig. Als je groene vingers hebt, zal je je best doen om in deze dingen te voorzien voor de planten die je hebt.
  • Dit is waarin God voor jou voorziet, alle dingen die nodig zijn voor jou om te kunnen groeien. Hij voorziet in alles dat de rank nodig heeft om te kunnen groeien. Hij kan en wil je alles geven dat je nodig hebt, voor elke dag en elke situatie.
 • Dat betekent niet dat je het altijd voelt, maar Hij is er wel mee bezig. Ook betekent het niet dat je altijd blij zal zijn met wat Hij geeft. Een wijnstok moet namelijk veel in de zon staan, wat betekent dat er hitte komt.
  • Deze hitte kan soms oncomfortabel voelen, of zelfs pijnlijk zijn. Het is dan juist van belang dat je als rank weet waar je je water vandaan haalt, dat je weet Wie er voor je zorgt. De Wijngaardenier is God Zelf.

Hij is Degene Die weet wat goed is voor de ranken, Hij weet wat nodig is in jouw leven. Vraag dat dus ook aan Hem, ga naar Hem toe met alles dat je nodig hebt. Leg je hele leven bij Hem neer, want Hij weet het beste wat je nodig hebt.

 • Vertrouw de Wijngaardenier, want dat is God Zelf. Er is niemand meer betrouwbaar dan Hij, er is niemand beter geschikt voor de klus van Wijngaardenier dan God. Het is een geweldige zegen dat God Zelf dit doet, want Hij is almachtig, alwetend en alomtegenwoordig. Je kan je geen beter Wijngaardenier wensen.
  • Geef jezelf dus over aan Hem, laat Hem je leven leiden. Begin je dag met Hem vragen om jou te leiden, om je te geven wat je nodig hebt voor die dag. Ga met alles dat er gebeurt éérst naar Hem toe; blijf in Hem.

Blijf dus in Christus, dan heb je God Zelf als de Wijngaardenier Die voor jou zorgt. Blijf dicht bij Hem, dan mag je weten dat God Degene is Die jouw leven draagt, Die jou alles kan en wil geven dat je nodig hebt. Blijf in Hem, Degene Die ervoor zorgt dat jij verzorgd wordt zoals je nodig hebt.

 1. Geen vrucht dragen uit jezelf, alleen als je in Hem blijft

Johannes 15:4 “Blijf in Mij, en Ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in Mij blijft.”

De Wijngaardenier heeft een doel met iedere rank: “vrucht dragen”. Dat is wat een goede Wijngaardenier wil, veel vrucht van goede kwaliteit. Jouw leven, christen, hoort ook vrucht te dragen, jouw leven kán vrucht dragen. Dat is Gods wil voor jouw leven, dat is waar Hij mee bezig is.

 • Vrucht is iets dat komt doordat de juiste voedingsstoffen, water, zonlicht en lucht bij de rank komen. Vrucht groeit door de juiste mix van omstandigheden en voeding. Dat is precies wat God jou ook wil geven, wat Hij in jouw leven plaatst.
  • Als je in Hem blijft, dicht bij Hem blijft, jezelf continu aan Hem overgeeft, zal Hij de omstandigheden in je leven toelaten waarin je kan groeien. Hij zal de ervoor zorgen dat je genoeg krijgt van alles dat er qua omstandigheden nodig is om te groeien.
   • Dat zijn niet altijd leuke of makkelijke omstandigheden; het zijn echter de omstandigheden die je nodig hebt om te groeien. Hij zal ervoor zorgen dat je situatie zó is, dat er vrucht kan groeien.
  • Als je in Hem blijft, zal Hij ervoor zorgen dat je alles krijgt dat je nodig hebt. Kracht voor de dag, energie om door te gaan, doorzettingsvermogen, liefde voor je medemens, compassie, genade etc. Alles dat nodig is om te groeien.
   • Dit zijn dingen die je vaak nodig hebt in situaties waar je zelf anders zou reageren, waar je vlees een andere reactie wil geven. Onze reactie hoort vol vrucht van God te zijn, daar heb je God voor nodig.

Kom dus bij Hem, blijf in Hem. Lees je Bijbel, bid; geef jezelf over aan Hem. Dat is het leven dat Hij voor je heeft, het leven waarin Hij regeert, Hij de Wijngaardenier is en vrucht in jouw leven wil produceren. Die vrucht is niet voor jou, die is voor een ander. Vrucht is nooit voor de plant/boom zelf.

 • God wil ook in jouw leven vrucht voortbrengen die een ander kan zegenen, vrucht die een ander naar God zal trekken. Alleen Hij kan vrucht voortbrengen in jouw leven, alleen Hij kan ervoor zorgen dat jouw leven vrucht geeft. Blijf in Hem, geef jezelf continu over aan Hem.

Het Woord geeft voorbeelden van wat vrucht is, wat voor vrucht ons leven voort hoort te brengen; dat helpt ons, zodat we weten wat God doet.

Romeinen 6:22 “Maar nu, van de zonde vrijgemaakt en aan God dienstbaar gemaakt, hebt u uw vrucht, die tot heiliging leidt, met als einde eeuwig leven.”

 • God brengt vrucht “die tot heiliging leidt” voort in ons. Heiliging is het proces van meer heilig worden, meer op Jezus gaan lijken (Romeinen 8:29). God is heilig (1 Samuël 2:2), Hij wil dat wij heilig leven (1 Petrus 1:16). Gods vrucht in ons, is dat Hij ervoor zorgt dat we heilig leven.
  • Dat is iets dat zichtbaar is/wordt voor anderen. Mensen zullen gaan zien dat je anders reageert, andere keuzes maakt. Je zal dingen opeens wél gaan doen, die je eerst niet deed. Je zal dingen níet gaan doen, die eerst normaal waren.

Galaten 5:22 “De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.”

 • Dit is een verandering in karakter; liefde zal de overheersende factor worden. Liefde die zich uit in de overige eigenschappen, liefde die zichtbaar wordt voor de mensen om je heen. Je leven zal gekenmerkt worden door dingen die niet van jezelf zijn, maar van de Geest.
  • Blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid; allemaal dingen die de wereld niet heeft. Goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing; dat wil de Geest in jou leggen, zodat anderen daar de vruchten van kunnen plukken.

Jakobus 3:17 “Maar de wijsheid die van boven is, is ten eerste rein, vervolgens vreedzaam, welwillend, voor rede vatbaar, vol barmhartigheid en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd.”

 • Wijsheid van boven levert van alles op, o.a. “goede vruchten”. De wijsheid die God geeft, levert gedrag op dat goed is, dat vrucht draagt voor een ander. Dat is wat God in jou wil leggen, dat is wat jij nodig hebt.
 • God moet in jou blijven

Johannes 15:4-5 “Blijf in Mij, en Ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in Mij blijft. Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen.”

Jezus zegt heel duidelijk dat wij in Hem moeten blijven en Hij in ons: “wie in Mij blijft, en Ik in hem”. Dat is ontzettend belangrijk; God moet ook in ons blijven. Nu kan het niet zo zijn dat iemand in Hem blijft en dat God niet in die persoon blijft, maar het is wel belangrijk om dit door te hebben.

 • Dit zegt namelijk iets over hoe ons leven eruit hoort te zien. Dit zegt iets over hoe we als rank horen te leven, waar we ons leven vandaan halen: “Ik in hem”. Je hoeft niet op jezelf te bouwen, je hebt niet zelf de kracht nodig om dingen voor elkaar te krijgen.
  • Je mag leren leven o.b.v. Hem Die in jou blijft. Je mag leren vertrouwen op Hem, leren leven naar Wie Hij is. Dat is een geweldige geruststelling voor elke dag, dat is een geweldige zegen waar je naar mag leven.

Dit is een geweldige zegen! Want dit betekent dat ons vrucht dragen, ons zijn van een rank niet alleen afhankelijk is van ons in Hem blijven. We zien een samengaan van “Blijf in Mij, en Ik in u.” (v4) Dat is wat we nodig hebben, de combinatie.

 • Ook dat laat zien dat we God als Wijngaardenier nodig hebben, Jezus Christus als de Wijnstok Die alles naar ons vervoert dat we nodig hebben; en de Heilige Geest als Degene Die in ons het werk doet dat nodig is.

Voor een wijnstok en een rank, als plant, is het heel normaal om in elkaar te blijven; ze kunnen namelijk niet anders. Voor ons als christenen laat het beeld zien wat er moet gebeuren. Dit is namelijk voor ons niet zo logisch en normaal als voor de plant.

 • We moeten hier aan werken, dit kost tijd, energie, keuzes. Dit gaat om het maken van keuzes die je hart dicht bij God houden, keuzes die jouw leven op Hem richten. Aanbidding, mediteren op Gods Woord, bidden, dienen, dingen opgeven voor Hem.
  • Dat zijn allemaal praktische stappen die we moeten leren zetten als rank. De Wijnstok heeft in Zijn Woord aangegeven Wie Hij is, waar Hij is en hoe we Hem kunnen vinden. Dan moeten we ook aan de hand van het Woord keuzes maken om in Hem te blijven.

Als wij die keuzes gaan maken, zal Hij in ons blijven, zal Hij ons gaan veranderen. Hij zal in ons doen wat nodig is, om ons vruchtdragende ranken te laten zijn. Blijf in Hem, zodat Hij in jou blijft. Blijf in Hem, wetende dat Hij God is. Blijf in Hem, maak de keuzes die nodig zijn; leef dóór Hem.


Maak vandaag de keuze om een rank te zijn zoals God dat omschrijft, maak vandaag de keuze om te doen wat nodig is. Dit alles begint met 2 keuzes maken: komen en vertrouwen. Als je daarmee begint, dan zal je de rest, door Zijn genade, gaan leren.

 1. Kom bij Hem

Mattheüs 11:28-30 “Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven. Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel; want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.”

Een van de belangrijkste dingen die we als mensen nodig hebben, is om naar Jezus te gaan. We kunnen overal geweest zijn, alles ‘uitgeprobeerd hebben’; het beste is “Kom naar Mij toe”. Dat is wat en Wie we nodig hebben. Dat is de beste plek om te zijn.

 • Specifiek is dit belangrijk voor “allen die vermoeid en belast zijn”. Dit is wie er bij Hem mogen komen. Omstandigheden, alles dat in de wereld gebeurt, een ziekte, pijn, verdriet, vragen, moeite, een zonde waar je mee worstelt. Het kan je allemaal “vermoeid en belast” maken.

Kom bij Hem, zodat je in Hem kan blijven. Leg alles van je leven in Zijn handen, zodat Hij met je aan de slag kan gaan. Laat de Wijngaardenier je leven bewerken, laat Hem je leven aanpakken. Wat er ook is, goed of niet, kom bij Hem, blijf in Hem. Maak de keuze om met alles naar Hem te gaan.

 • Vertrouw op Hem

Jeremia 17:7-8 “Gezegend is de man die op de HEERE vertrouwt, wiens vertrouwen de HEERE is. Hij zal zijn als een boom, die bij water geplant is, en die zijn wortels laat uitlopen bij een waterloop. Hij merkt het niet als er hitte komt, zijn blad blijft groen. Een jaar van droogte deert hem niet, en hij houdt niet op vrucht te dragen.”

Dit is waar we toe geroepen zijn, “hij houdt niet op vrucht te dragen.” In Hem blijven vereist dat je op Hem vertrouwt, dat je aanneemt wat Hij zegt. Hem vertrouwen betekent dat je jezelf overgeeft aan Hem en kiest om de touwtjes aan Hem over te geven.

 • Het Hebreeuws in dit vers staat in een oneindige vorm, wat betekent dat we dit ‘vertrouwen’ continu moeten doen. Dit is geen eenmalige beslissing, dit is iets waar je continu op terug moet komen. Iets dat tegelijk heel veel oplevert in je leven, iets dat goed voor jou (en de ander) is.

Dat is hoe je mag leven, dat is wat ‘Blijf in Hem’ oplevert: vrucht. Je zal een leven hebben dat tegen hitte, nare omstandigheden, kan, een leven dat Hem eert. Dat is wat in Hem blijven doet, dat is wat Hem vertrouwen oplevert.

‘Blijf in Hem – Hij is de Wijnstok, wij de ranken’; dat is het beste levensadvies dat je zal krijgen. Dit is waar je voor gemaakt bent als mens, dit is waar jij alles vandaan kan halen dat je nodig hebt. Een wijnstok geeft de rank alles, een rank is niks zonder de wijnstok.

 • God is Wijngaardenier Die voor alles zorgt, Die alles geeft aan rank dat nodig is. Hij wil voor je zorgen, Hij wil je helpen. Laat Hem Zijn werk doen, laat Hem aan de slag gaan met jou. Geef jezelf over aan de Wijnstok en de Wijngaardenier.

Als je nog niet gelooft, dit kan ook voor jou zijn. Geloof in Jezus Christus is wat je nodig hebt; dan zal God ook jouw verzorger zijn, degene die jou geeft wat je nodig hebt. Geloof dat Jezus de Zoon van God is, en je bent gered.

Christen, er zijn zoveel stemmen die zeggen wat je moet doen, blijf in Hem. Dat is het beste advies dat je kan krijgen; dat is wat je leven als christen het waard maakt. Je hebt Hem nodig.

 • Leef naar het feit dat God Zelf de Wijngaardenier is en voor je zorgt.
 • Blijf in Hem, door wijze keuzes te maken met je tijd en je energie
 • Kom bij Hem en vertrouw op Hem; leef je leven o.b.v. Wie Hij is en wat Hij doet.

Johannes 15:5 “Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen.”