Christen zijn in Coronatijd 2/2

Christen zijn in Coronatijd 2/2

Wel of geen vaccin

Zoals afgelopen zondag wijken wij ook vandaag af van de Route 66 studie omdat ik denk dat het zinvol is om te ontdekken of de Bijbel überhaupt iets te zeggen heeft over de tijd waarin wij leven. En zo ja, wat heeft de Bijbel te zeggen over het wel of niet nemen van het Covid-19 vaccin?

Afgelopen zondag hebben wij gekeken naar de centrale boodschap dat Jezus persoonlijk in alles bepaalde; namelijk het Koninkrijk van God, en dat het niet van deze wereld is.

Het Koninkrijk van God is reeds door God gevestigd en functioneert onafhankelijk van wat zich in de wereld afspeelt en wie er aan de macht is.

Als jij een wedergeboren kind van God bent, dan behoor jij tot het Koninkrijk van God.

En als jij deel uitmaakt van het Koninkrijk van God, dan beloofd God jou vrede te geven, ware vrede in je hart en in je hoofd te midden van de omstandigheden waar jij geen controle over hebt. Dit is slechts één voorbeeld. . .

Als je de preek van afgelopen zondag gemist hebt, dan raad ik je sterk aan om deze na te luisteren want het vormt de basis voor waar wij het vandaag over gaan hebben.

Toon volledige notities

Los van alle restricties en hoe wij ermee om horen te gaan is de vraag of wij als christenen wel of niet gevaccineerd moeten worden toch wel het meest voorkomend en tegelijk het meest omstreden.

Omdat er zo veel informatie én misinformatie beschikbaar is, kan het zeer verwarrend zijn om hierin de juiste keus te maken. En omdat deze kwestie nogal complex is, moeten wij ons afvragen of er überhaupt een juiste keus is.

Voordat we verder gaan heb ik een disclaimer. Het is niet mijn gewoonte om een preek te geven over sociaal-ethische kwesties. Maar omdat dit een nogal heet hangijzer is binnen het Christendom voel ik me verantwoord om deze keer een uitzondering te maken.

Nog een disclaimer. Ik pretendeer niet om een expert te zijn op de wetenschappelijke disciplines die aan de orde komen, maar ik heb voldoende onderzoek gedaan om mezelf i.i.g. tevreden te stellen dat ik een weloverwogen keus hierin kán maken. Het is bovendien het Woord van God dat voor mij persoonlijk doorslaggevend is en niet wat ik tijdens mijn onderzoek heb ontdekt.

En, by the way, het is niet mijn intentie om jullie ervan te overtuigen om het vaccin wél of niet te nemen. Ik wil slechts mijn bevindingen met jullie delen zodat jullie hopelijk meer informatie hebben om zo tot een weloverwogen besluit te kunnen komen. Dus de keus is aan jou!

Voordat we de Bijbel openen wil ik kijken naar de vier vaccins die momenteel in Nederland gebruikt worden. Dit zijn vaccins van Moderna, Pfizer, AstraZeneca en Janssen ook gekend als J&J.

De vaccins van Moderna en Pfizer zijn [1]mRNA vaccins wat over gesimplificeerd wil zeggen dat in het vaccin een vetbolletje zit met daarin instructies die ervoor zorgen dat je eigen cellen spike-eiwitten gaan maken.

Deze [2]spike-eiwitten zijn die rode uitsteeksels op de buitenkant van het coronavirus, dus niet het virus zelf.

Dus, zodra je eigen cellen deze spike-eiwitten aanmaken wordt jouw immuunsysteem tegelijkertijd ingeschakeld omdat je immuunsysteem deze spike-eiwitten herkent als lichaamsvreemd. Het gevolg daarvan is dat je immuunsysteem antistoffen tegen deze spike-eiwitten gaat aanmaken.

Met het mRNA vaccin wordt er dus geen coronavirus toegediend maar slechts instructies om het coronavirus in je lichaam na te bootsen waardoor je eigen immuunsysteem antistoffen gaat aanmaken.

Zodra je lichaam de antistoffen heeft aangemaakt zorgt je eigen lichaam er ook voor dat dat vetbolletje met instructies uit je lichaam wordt verwijderd.

Dit alles omdat zodra je blootgesteld wordt aan het echte coronavirus, de reeds aangemaakte antistoffen het virus meteen zal herkennen en het geheel of grotendeels zal doden zodat je òf helemaal niet ziek wordt, òf minder ziek zodat je i.i.g. niet in het ziekenhuis opgenomen hoeft te worden.

Het is overigens niet mogelijk dat dit vaccin je eigen DNA enigszins veranderd. Dus waar de complot theoristen beweren dat je DNA d.m.v. deze mRNA vaccins veranderd wordt, waardoor men voor eeuwig verloren gaat, is complete onzin.

Het idee van mRNA vaccins is niet nieuw. Het is reeds zo’n twintig jaar in ontwikkeling. En de reden dat het zo snel ontwikkeld kon worden, is omdat 1) mRNA vaccins makkelijker en sneller gemaakt kunnen worden dan de traditionele vaccins, en 2) omdat de ontwikkeling d.m.v. operation warp speed versneld kon worden doordat veel van de nodige processtappen parallel genomen konden worden i.p.v. opeenvolgend. Het is dus niet zo dat de kantjes ervan afgelopen zijn in het maken van dit vaccin.

De vaccins van AstraZeneca en Janssen zijn anders dan de mRNA variant. Deze zijn [3]vectorvaccins wat wederom over gesimplificeerd wil zeggen dat in dit vaccin een onschadelijk gemaakt adenovirus, oftewel een verkoudheidsvirus zit met daarin de instructies die ervoor zorgen dat je eigen cellen spike-eiwitten gaan maken. Het eindresultaat is hetzelfde, alleen de manier waarop je eigen cellen de instructies krijgen is anders.

Wat voor velen zorgelijk is, is dat men vernomen heeft dat het Janssen vaccin gemaakt is van geaborteerde foetussen. Dit is in mijn mening een nogal overdreven opvatting. Wat ik hiermee bedoel is dat nogal extreme verhalen rondgaan dat men abortussen plegen om aan de nodige cellen te komen om de vaccins te kunnen maken. Dit is niet waar. Wat ook niet waar is, is dat er in het vaccin embryocellen zitten.

Wat ik heb ontdekt is dat bij het maken van het mRNA vaccin een foetale cellijn gebruikt is in de bevestigingsstap van het maken van het vaccin, om te bepalen of het vaccin werkt. Deze cellijn wordt [4]HEK-293 genoemd en is afkomstig van een foetus uit begin jaren 1970. Deze cellijn werd ontwikkeld en vereeuwigd door een zekere Canadees, Frank Graham, die in die tijd in het lab van een zekere Professor Alex van der Eb in Leiden werkzaam was.

Normaliter verdeeld een cel zich x aantal keren en dan is het klaar. Er is een eindpunt waar cellen zich niet langer verdelen. Maar deze Frank Graham heeft deze cellen weten aan te passen zodat zij zich oneindig blijven verdelen. Vandaar dat deze cellen vandaag de dag nog steeds verkrijgbaar en te gebruiken zijn.

Is het ethisch verantwoord om dan het mRNA vaccin te nemen? Dat weet ik oprecht niet. Ik weet alleen dat de abortuswet pas in 1984 in Nederland van kracht werd en dat daarvoor alleen illegale abortussen gepleegd werden. De oorsprong van deze cellijn is niet bekend.

Wat ik ook heb ontdekt is dat bij het maken van het vectorvaccin, met name die van Janssen, gebruik wordt gemaakt van een andere foetale cellijn, namelijk [4]PER.C6. Ook deze werd in het lab van Alex van der Eb in Leiden ontwikkeld. Janssen gebruikt deze cellijn in alle stappen van het maken van het vaccin: de ontwikkeling, de bevestiging en de productie, maar zover ik het begrijp, zitten er geen foetuscellen in het vaccin zelf.

Er is meer bekend over de [5]oorsprong van deze cellijn. De cellen zijn afkomstig van een foetus uit 1985. De moeder wist niet wie de vader was en koos ervoor om abortus te plegen.

Degenen die het gebruik van deze cellijnen bepleiten doen dat op basis van het argument dat de cellen die vandaag de dag gebruikt worden zo ver verwijderd zijn van de oorspronkelijke cellen, dat het goede dat eruit voortkomt het waargenomen kwaad rechtvaardigt. Ook vinden zij dat omdat zij zelf de abortussen niet per se gepleegd hadden om de cellen te oogsten, het vergelijkbaar is aan het doneren van een orgaan.

Nu, met deze info in ons achterhoofd wil ik met jullie naar verschillende Schriftgedeelten kijken om ons te helpen bij deze kwestie. Wat hierin leidend moet zijn en blijven is het feit dat wij wedergeboren kinderen van het Koninkrijk van God zijn. Dus het Evangelie en de Grote Opdracht moet ons uiteindelijk hierin bepalen en niets anders.

Wat ik dus wil doen is kijken naar wat het wel of niet vaccineren tegen Covid-19 zou betekenen voor het Koninkrijk van God, het Evangelie en de Grote Opdracht.

Omdat wij in één preek helaas niet de diepte in kunnen gaan zullen wij heel oppervlakkig naar een aantal Schriftgedeelten gaan kijken.

De bedoeling van vandaag is om Bijbels naar deze kwestie te kijken en om Bijbels over dit soort zaken na te denken. Hiermee bedoel ik niet dat de Bijbel expliciet spreekt over het wel of niet vaccineren, maar de Bijbel spreekt wel over heel veel implicaties, en vanmorgen wil ik naar enkele van deze implicaties gaan kijken.

In Romeinen 13, Titus 3 en 1 Petrus 2 staat dat wij ons moeten onderwerpen aan de overheid.

Romeinen 13:1 – “Iedereen moet zich aan de overheid onderwerpen. Want overheidsgezag is iets dat alleen maar bestaat bij de gratie van God. Ook het bestaande gezag is door God ingesteld.” (GNB96)

Titus 3:1 – “Wijs allen op de plicht zich te onderwerpen aan overheid en gezag. Ze moeten gehoorzamen en bereid zijn alles te doen wat goed is.” (GNB96)

1 Petrus 2:13-14 –13Onderwerp u, ter wille van de Heer, aan het bestuur van mensen: aan de koning, omdat hij het hoogste gezag is; 14aan de gouverneurs, omdat zij door hem zijn aangesteld om hen die het slechte doen te straffen en hen die het goede doen te prijzen.” (GNB96)

Deze verzen hebben veel meer uitleg nodig, maar omwille van de tijd wil ik nu alleen maar zeggen dat de Bijbel ons opdraagt om ons te onderwerpen aan de overheid in het goede.

Maar, tegelijkertijd zien wij in Handelingen 4 dat Petrus en Johannes in bewaring werden genomen en dat het Joodse gerechtshof hen verbiedt om het Evangelie van Jezus te verkondigen. Hierop antwoord Petrus hen met deze woorden:

Handelingen 4:19b-20 –19bOordeel zelf of het juist is in Gods ogen, meer naar u te luisteren dan naar God. 20Want wij kunnen niet nalaten te spreken over wat wij gezien en gehoord hebben.”

In dit geval eist de overheid dat de discipelen tegen God zondigen door de Grote Opdracht niet te mogen vervullen. Waarop hun antwoord is dat zij eerder naar God moeten luisteren dan de overheid.

Even heel kort door de bocht; wij moeten onszelf dus afvragen of de overheid ons vraagt om tegen God te  zondigen door het vaccin te nemen. Dit is een vraag waar je zelf mee moet gaan worstelen.

Een andere afweging is dat ons lichaam de tempel van de Heilige Geest is. Paulus schrijft dit in de context van seksuele onreinheid, oftewel Paulus veroordeelt in dit Schriftgedeelte alle vormen van seks buiten het man en vrouw huwelijk.

1 Korinthe 6:18-20 –18Vlucht weg van de hoererij. Elke zonde die een mens doet, is buiten het lichaam, maar wie hoererij bedrijft, zondigt tegen zijn eigen lichaam. 19Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, Die in u is en Die u van God hebt ontvangen, en dat u niet van uzelf bent? 20U bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest, die van God zijn.”

Het feit dat mijn lichaam de tempel van de Heilige Geest is en dat mijn lichaam God toebehoort maakt dat dit vers ook een bredere toepassing kan hebben. Het leert mij bijv. ook dat ik goed voor m’n lichaam moet zorgen; dat ik o.a. gezond eet, gezond leef, niet dingen doe die slecht voor m’n lichaam zijn.

Wij moeten onszelf dus afvragen of het nemen van het vaccin wel of niet goed voor ons lichaam is. Is het veilig?

Denk bijvoorbeeld aan het Janssen vaccine dat aan zo’n 7 miljoen mensen werd toegediend. 15 vrouwen in de leeftijd tussen de 18-59 kregen een ernstige bijwerking; dus 15 op de 7 miljoen. Dat komt neer op 0,0002%.

Hierdoor had het FDA in Amerika en het EMA in Europa een pauze ingelast. Het Janssen vaccin mocht niet meer gegeven worden. Het mag inmiddels weer want in hun optiek woog het eventuele kwaad niet op tegen al het goede dat het vaccin teweegbrengt.

Wat je ook mee moet nemen is dat als het FDA en het EMA dezelfde maatstaven zou hanteren bij alle andere medicijnen, inclusief paracetamol, dan zou je zowat alles uit de schappen moeten halen.

Ook dit is iets waar je zelf uit moet gaan komen. Dus, doe het nodige onderzoek, en laat je niet leiden door alle ruis. Is het veilig voor jouw lichaam; de tempel, de verblijfplaats van God de Heilige Geest?

Nog een belangrijke afweging is het volgende. Toen Jezus op een keer gevraagd werd wat het allerbelangrijkste gebod van God is, greep Jezus terug naar Deuteronomium en Leviticus en zei dit: (Deuteronomium 6:5 en Leviticus 19:18)

Mattheüs 22:37-39 –37U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. 38Dit is het eerste en het grote gebod. 39En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf.”

Het liefhebben van onze naasten als onszelf betekent niet dat wij eerst moeten leren om van onszelf te houden. Dit is een foute, psychologische verdraaiing van wat de Bijbel ons leert. De Bijbel gaat ervan uit dat ieder egoïstisch mens, want dat zijn wij allemaal, al van zichzelf houdt.

Dus hoe wij van onszelf houden in de zin van hoe wij voor ons ‘eigen ik’ zorgen, zo horen wij ook van onze naasten te houden.

En dan is de vraag: zou het een blijk van naastenliefde zijn als ik een vaccin neem dat ervoor zorgt dat ik geen Covid-19 krijg waardoor ik mijn naasten er mogelijk niet mee zou besmetten? Is het een blijk van naastenliefde als ik dit doe om te voorkomen dat mijn naasten bijv. in het ziekenhuis belanden, of in het IC, of in het ergste geval dat zij sterven?

Ik zeg hiermee niet dat je het vaccin op basis hiervan moet nemen, ik zeg alleen neem dit mee in je afweging.

Een andere afweging is dat de Bijbel ons leert dat al het goede van God Zelf komt.

Jakobus 1:17 – “Elke goede gave, ieder volmaakt geschenk komt van boven, van de Vader, de schepper van de sterren aan de hemel. Hij kent geen verandering en vertoont geen schaduwzijde.” (GNB96)

Ik vind moderne medicijnen goed. Ik ben God dankbaar voor bijv. mijn schildklier medicijn en mijn bloeddruk medicijn. Ik zie dit als iets goeds dat God mij gegeven heeft d.m.v. de moderne medische wetenschap.

Ook ben ik God dankbaar voor de moderne geneeskunde. Wat tegenwoordig allemaal wel niet mogelijk is, is zeer indrukwekkend. Nogmaals, ik zie dit als iets goeds dat God gegeven heeft.

En als het vaccin helpt bij de bestrijding van het Coronavirus, als het ons zou beschermen tegen ernstig ziek worden of zelfs de dood, moeten wij het vaccin zien als iets goed, een zegen van God? Ook hierin moet je je eigen conclusies trekken.

En hoe zit het met het Evangelie als afweging? Wat leert het Evangelie ons over hoe wij horen te leven, hoe wij ons leven horen te zien, hoe wij in het leven horen te staan? En wat voor implicaties heeft dit voor het wel of niet nemen van het vaccin?

Jezus heeft Zichzelf gegeven om voor ons aan het kruis te sterven. Hij heeft voor ónze zonden ónze doodstraf op Zich genomen. Hij heeft de prijs betaald, Hij heeft ons met Zijn leven, met Zijn bloed en met Zijn dood gekocht.

Het kruis van Jezus staat centraal in het Evangelie. Dus wat heeft het kruis hierover te zeggen?

1 Korinthe 6:19b-20 –19bJullie zijn niet meer van jezelf. 20Jullie zijn nu van Christus. Want hij heeft jullie gekocht door voor jullie te sterven. Eer God dus ook met je lichaam!” (BGT)

Één implicatie van het Evangelie, van het kruis, is dat wij die wedergeboren zijn Jezus Christus toebehoren. Wij zijn niet van onszelf meer, wij zijn van Hem, want Jezus heeft ons duur gekocht. Wij horen dus niet te bepalen hoe wij ons leven leiden en hoe wij ons leven invullen. Jezus is HEERE en Meester over ons leven.

Aan de ene kant ben ik van de HEERE, dus als Hij bepaalt dat mijn tijd hier op aarde klaar is, dan leg ik mijn lichaam af en dan ben ik bij de HEERE. Er is niets beter dan dat.

Maar aan de andere kant is mijn lichaam Gods eigendom. Hij heeft mij gekocht, dus moet ik een goede rentmeester zijn van Zijn eigendom. Ik moet dus geen onnodige risico’s nemen die mijn lichaam eventueel zou kunnen schaden.

Natuurlijk maakt het uiteindelijk niet uit, want dit lichaam is tijdelijk, maar God heeft het aan mij toevertrouwd en dus moet ik er zorgvuldig mee omgaan.

Wat hier nauw aan verbonden is, is wat de apostel Paulus aan de Filippenzen schreef:

Filippenzen 1:21-24 –21Want voor mij is leven Christus en is sterven winst. 22Maar als ik blijf leven kan ik vruchtbaar werk doen. Ik weet niet wat ik moet kiezen. 23Ik wordt naar twee kanten getrokken: enerzijds verlang ik heen te gaan en bij Christus te zijn, wat verreweg het beste is, 24anderzijds is het voor u nodig dat ik in leven blijf.” (GNB96)

Paulus is heel eerlijk. Zijn leven op aarde draait alleen maar om Christus en liefst zou hij willen sterven want zijn grootste verlangen is om bij Christus te zijn.

Maar, aangezien Paulus door Jezus geroepen is om het Evangelie te verkondigen, en om kerken te stichten en op te bouwen, en om zijn broers en zussen te onderwijzen en te discipelen, weet hij dat het voor de mensen die hij dient nuttiger is als hij in leven blijft en kan blijven doen waartoe God hem geroepen heeft; de grote opdracht vervullen.

Dit moet dus ook meegenomen worden in onze afweging. Het Evangelie zegt dat ik Gods eigendom ben en zolang God mij hier op aarde wil gebruiken, moet ik goed voor m’n lichaam zorgen.

De vraag is dan, is het goed voor mijn lichaam, en voor Gods doel voor mijn leven, en voor de mensen om mij heen die ik hoor te dienen dat ik wel of geen vaccin neem?

Het Evangelie dwingt mij ertoe om mensen lief te hebben; heb je naasten lief als jezelf. Paulus schreef aan de Korinthiërs dat het de liefde van Christus is dat hem beheerst. Hij is door de liefde van Christus gegrepen en daarom heeft hij lief. Johannes schreef dat wij God liefhebben omdat Hij ons eerst liefgehad heeft.

Liefde van God, liefde voor god, en liefde voor mensen is wat ons leven hoort te beheersen en kenmerken en het Evangelie vereist dat wij mensen liefhebben, punt uit!

Dus, hoe zou het bij de mensen overkomen die ik in de kerk hoor te dienen, of bij de mensen die ik voor Christus tracht te winnen als ik het vaccin wel neem of niet neem? Zou de liefde van God, die door mij heen hoort te werken tot uiting komen als ik het vaccin neem of zou die liefde tot uiting komen als ik het niet neem?

Wij moeten hier doorheen worstelen!

Filippenzen 2:3-5 –3Doe niets uit eigenbelang of ijdelheid maar wees bescheiden en acht anderen belangrijker dan uzelf 4Laat ieder niet alleen de belangen van zichzelf in het oog houden, maar ook die van anderen. 5U moet die gezindheid hebben die ook Christus Jezus had.” (GNB96)

Het Evangelie leert mij om anderen belangrijker te achten dan mezelf, wat per definitie betekent dat ik me meer op anderen moet richten dan mezelf.

Dus, als ik anderen belangrijker acht dan mezelf en als het vaccin mij beter in staat stelt om me op anderen te richten, als ik daardoor meer mogelijkheden krijg, als ik daardoor meer voor mensen kan betekenen, is het dan beter als ik het vaccin neem of niet?

Kijk, mensen hebben vragen over het vaccin. Moet ik het wel nemen want we weten nog niet wat de lange termijneffecten zijn? Zou God van mij vragen om een ‘proefkonijn’ te zijn? Wat als ik nare bijwerkingen krijg? Of, wat als de antichrist hierachter zit en als ik het vaccin neem ik m’n redding verlies? Of, simpelweg, is het veilig?

Is het veilig? Als je online zoekt dan beweert de ene instantie dat het veilig is, en de andere het tegenovergestelde, dus wie kan je geloven?

Wat voor vragen je ook hebt, je moet voor jezelf een keus maken om iemand te vertrouwen; een autoriteit.

Kies je ervoor om het RIVM en het EMA en het FDA te vertrouwen, dan doe je wat zij zeggen.

Kies je ervoor om een andere autoriteit te vertrouwen, dan doe je wat zij zeggen.

Het punt is namelijk dat je zelf onderzoek moet doen. Doe dat biddend. Ook moet je alles dat je uit dat onderzoek meeneemt filteren door het Woord van God, de Bijbel, want uiteindelijk moet de Bijbel doorslaggevend zijn.

In de woorden van Paulus: ‘Laat ieder in zijn eigen geweten ten volle overtuigd zijn.’ (Rom. 14:5b)

2 Thessalonicenzen 3:16 – “Moge de Heere van de vrede Zelf u voortdurend vrede geven op allerlei wijze. De Heere zij met u allen.”

Bronvermelding

[1] https://www.youtube.com/watch?v=u_MzVVzvUQE

https://www.rivm.nl/covid-19-vaccinatie/covid19-vaccins

[2] https://www.youtube.com/watch?v=8hgc2iZflTI

[3] https://www.youtube.com/watch?v=B31ro-WQrkU&t=318s

[4] https://medicalxpress.com/news/2020-10-fetal-cells-1970s-power-medical.html

https://www.nebraskamed.com/COVID/you-asked-we-answered-do-the-covid-19-vaccines-contain-aborted-fetal-cells

[5] https://www.liveaction.org/news/guide-fetal-cell-lines-aborted-vaccine-development

[6] https://www.cdc.gov/media/releases/2021/fda-cdc-lift-vaccine-use.html