Geestelijke strijd: Hoe blijf ik staan? Deel 1 – Efeze 6:13-15

Geestelijke strijd: Hoe blijf ik staan? Deel 1 – Efeze 6:13-15

Afgelopen week hebben we gekeken naar het feit dat er geestelijke strijd is, maar vooral ook dat God ons alles geeft dat we nodig hebben om staande te kunnen blijven in de strijd. Hij geeft ons kracht, een wapenuitrusting en uitleg over de vijand.

Een van de belangrijkste dingen in een strijd, is de juiste middelen hebben. Dat is precies wat God ook weet, dus zorgt Hij ervoor dat wij, christenen, de juiste middelen van Hem krijgen om te strijden en staande te blijven in de strijd. We gaan vandaag kijken naar de details van verschillende onderdelen van de wapenuitrusting en wat die onderdelen voor ons betekenen. We gaan vooral zien hoe we staand blijven in deze geestelijke strijd.

Toon volledige notities

v13

In het NL staat er “Neem daarom … van God aan”, in het Grieks staat er ‘trek aan’. Het gaat hier specifiek om het aantrekken van kleding, letterlijk ‘in kleding wegzinken’. We horen weg te zinken in de wapenuitrusting die God voor ons heeft, het is iets dat comfortabel voor ons hoort te zijn. De wapenuitrusting die Paulus uitlegt aan ons, is iets dat we dag en nacht aan horen te hebben.

 • Paulus haalt het beeld hiervan uit de Romeinse tijd. De soldaten op het slagveld moesten altijd klaar zijn om te strijden, daarom moest de kleding comfortabel genoeg zijn om in te kunnen slapen, maar stevig genoeg voor de strijd. Dat is precies hoe de wapenuitrusting voor ons is, het is geen last, maar we moeten wel altijd klaar zijn voor de strijd.
 • Het woord voor “wapenuitrusting” wijst op iets dat zowel voor verdediging als aanval is, alles dat nodig is om succesvol te zijn in de strijd. ‘Alle benodigdheden die de Heere aan de gelovige geeft, zodat ze succesvol de geestelijke strijd kunnen strijden. Op deze manier strijden we niet voor de overwinning, maar vanuit Zijn overwinning.’ Als we dan bedenken dat we de wapenuitrusting met God delen (Jesaja 59:17), dan wordt het helemaal een mooi beeld. We delen in Zijn wapenuitrusting, in Zijn kracht, in Zijn overwinning, in Wie Hij is. Dat is nog eens genade, dat is nog eens liefde.

Deze wapenuitrusting is bedoeld om stand te houden. Het idee van stand houden is dat je de vijand overwint en geen terrein prijs geeft. Dat hoort de uitkomst te zijn van de strijd die wij voeren, overwinnen zonder terrein prijs te geven. Dat is waar God ons alle middelen toe geeft. Na alle dingen gedaan te hebben, na alle onderdelen van de wapenuitrusting gebruikt te hebben, horen we staande te blijven.

 • Satan gaat vele dingen op ons afvuren, vele aanvallen. De wapenuitrusting die God geeft, is alles wat we nodig hebben om die aanvallen te kunnen weerstaan., om staande te blijven. God geeft altijd de juiste spullen, op de juiste tijd, voor de juiste situatie. Hij geeft de juiste middelen om weerstand te bieden, om de vijand sterke tegenstand te kunnen bieden.
  • “op de dag van het kwaad” elke dag kan die dag zijn, namelijk de dag dat satan aanvalt. De dag dat satan een verleiding je kant op stuurt, een moeilijke situatie, persoon, etc. Op die dag moeten we stevig weerstand bieden, stevig staan in de wapenuitrusting die God ons gegeven heeft. We moeten alles doen, zodat we staande blijven.
  • We moeten niet denken dat dit een eenmalige strijd is, dit is iets dat we ons hele leven moeten doen. Jezus werd aan het begin van Zijn bediening verleid, maar aan het einde was Zijn strijd als mens net zo hevig als toen. Hij wandelde in de overwinning die God Hem gaf, maar Hij moest ook strijden. Zo werkt het ook voor ons, ons hele leven moeten we strijden, elke dag, soms zelfs elk moment van elke dag. Daarvoor geeft God Zijn wapenuitrusting en overvloedige kracht.

We moeten weten dat de strijd al gewonnen is, Hij heeft het al gedaan. Kolossenzen 2:15 leert dat Jezus over de overheden en machten overwonnen heeft, Romeinen 8 leert dat meer dan overwinnaars zijn in Hem, Efeze 1:21 leert dat Jezus ver boven alle overheden, machten, krachten en heerschappijen staat. Het is zo belangrijk dat we als christenen door hebben dat de strijd al gewonnen is en dat we alleen nog met stuiptrekkingen van de satan te maken hebben. Zolang we in, door en vanuit Jezus’ kracht strijden, is er overwinning. Zodra we het zelf proberen, zullen we verliezen.

In deze strijd hebben wij 1 taak: weerstand bieden en daardoor stand blijven houden. Het idee van ‘weerstand bieden’, is het idee van complete weerstand bieden, stevig weerstand bieden, weigeren om naar achteren geduwd te worden. In de strijd is dat erg belangrijk, we moeten blijven staan, we moeten stevig staan. Dit woord staat in de oneindige vorm, dus dit is iets dat we moeten blijven doen, totdat we opgenomen worden of we komen te overlijden. Zoals we vorige week gezien hebben, geeft God ons de kracht die we nodig hebben voor in de strijd. Kracht om te strijden, om te blijven staan, om niet bewogen te worden.

We horen niet te bewegen, maar op het juiste te staan. We mogen staan op:

 • Het Evangelie (1 Korinthe 15:1) à fundament
 • Het geloof (2 Korinthe 1:24) à komt van God
 • De Heere (Filippenzen 4:1) à genade
 • De wil van God (Kolossenzen 4:12) à leren kennen in Zijn Woord
 • Leven (1 Thessalonicenzen 3:8) à cadeau van God
 • De ware genade van God (1 Petrus 5:12) à bron van dankbaarheid

Waar sta jij op? Wat is de grond waarop jij stand probeert te houden? Is dat God, Zijn genade, Zijn Woord, Zijn liefde? Of is dat iets van deze wereld, intellect, geld, roem, populariteit, opleiding, baan, etc.? Jezus is vaste grond waarop we mogen staan, al het andere zal wegvallen. Richt je op Hem, geloof in Hem, accepteer Zijn aanbod.

v14

Waar we strijden tegen de werken van de duisternis (v12), geeft God ons de wapenuitrusting van het licht (Romeinen 13:12). De enige manier om duisternis te bestrijden, is met Gods licht. Dat is precies waarmee de christen uitgerust wordt, de wapenuitrusting van Gods licht.

Het eerste onderdeel van de wapenuitrusting is de gordel. Deze gordel is niet een gordel zoals wij die vandaag de dag kennen; het was dik leer, met een metalen gesp. De Romeinen hadden onder hun wapenuitrusting een lang stuk kleding aan. Als ze hun gordel niet om hadden, konden ze niet hun wapenuitrusting goed aandoen. De gordel hield de onderliggende kleding bij elkaar, was een plek om zwaard in op te hangen, de gordel was belangrijk. Als een soldaat ging relaxen, deed hij zijn gordel af. Het dragen van de gordel is een teken van paraat zijn, klaar voor de strijd.

 • Voor de christen geldt hetzelfde, de gordel van de waarheid houdt alles bij elkaar. God is een hoop aan het doen in ons, Zijn waarheid houdt alles op de juiste plek. We hebben Zijn waarheid nodig om alles in ons leven op de juiste plek te houden, voordat we de strijd aan kunnen gaan. Het is dus belangrijk dat we vóór al het andere de waarheid van God in onze levens hebben, waarheid die we alleen bij Hem kunnen vinden.

De gordel was voor de Romeinse soldaat ook belangrijk, omdat de gordel een aantal stukken leer er aan had zitten die de edele delen van de soldaat beschermden. De gordel hield dus niet alleen de kleding bij elkaar, maar zorgde er ook voor dat de soldaat niet makkelijk te pakken was op een gevoelige plek.

 • Gods waarheid beschermt de christen op de gevoelige plekken van ons leven. Op de momenten dat wij denken dat we onze redding kunnen verliezen, moeten we Gods waarheid erbij pakken en zien dat niemand ons uit Gods hand kan pakken (Romeinen 8:44). Op het moment dat we ons eenzaam voelen, mogen we zien dat God altijd bij ons is (Jozua 1:9). Op het moment dat we ons bang voelen, mogen we weten dat God bij ons is (Jesaja 41:10) Op het moment dat we denken dat we niet vergeven zijn, of dat we iets doen dat niet te vergeven is, dan moeten we Gods waarheid erbij halen (Efeze 1:7).
  • Gods waarheid is wat beschermt, wat alles bij elkaar houdt. Tegenwoordig willen we niet meer de tijd nemen om de gordel goed om te doen, om alles juist te beschermen. We willen hap-slik-weg Gods waarheid leren kennen. De Bijbel leert ons echter dat we moeten studeren (Jozua 1:8, Psalm 119:11). Studeren kost tijd, energie en we moeten ons ervoor inspannen. Dit is echter de enige manier om de wapenuitrusting mee te beginnen, zonder Gods waarheid kunnen we niet standhouden tegen de duivel, in de strijd die we voor ons hebben.

Wat houdt jouw leven bij elkaar? Wat beschermt jou op de momenten dat je dingen even niet meer ziet zitten of dat je het even niet meer weet? Waar val jij op terug tijdens de moeilijke momenten? Is dat Gods waarheid, of iets anders? Val jij terug op Wie God is, of iemand anders?

Pas nadat de gordel om zit en de onderkleding stevig vast zit, kan het volgende onderdeel aangetrokken worden: het borstharnas van de gerechtigheid. Voor de Romeinse soldaat was dit een van de belangrijkste onderdelen van de wapenuitrusting. Het borstharnas of borstplaat was een harnas dat aan voor- en achterkant bedekt was met metalen ringen. Deze ringen zorgden ervoor dat zwaarden en speren niet de organen van de soldaat raakten, maar juist afketsten. De borstplaat beschermde het hart, de longen, alle belangrijke organen in de buik. De borstplaat liep van de nek, tot aan de dijen en beschermde alles wat daartussen zat. Het had vaak zowel een voorkant, als een achterkant, zodat ook je rug beschermd was. Als een soldaat zijn hart niet beschermde, zijn overige organen, was de kans op overlijden erg groot in de strijd.

 • Als christenen horen wij onze belangrijke organen te beschermen, want daar kan de satan ons makkelijk aanvallen.

Spreuken 4:23 “Bescherm je hart boven alles wat te behoeden is, want daaruit zijn de uitingen van het leven.”

We horen ons hart te beschermen, want als satan ons hart weet te pakken, dan heeft hij ook onze daden. Het hart zal altijd het hoofd bekeren; hartsverlangens zijn sterker dan logica. Daarom roept God ons op om boven alles, ons hart te beschermen.

 • Maar hoe doe je dat? Het borstharnas is van de gerechtigheid, dus de gerechtigheid moet ons hart beschermen. Maar wat betekent dat nou weer? Het woord voor gerechtigheid betekent ‘dat wat de Heere juist vindt’, ‘rechtvaardigheid waar God de oorsprong van is’.

Barnes: “no one can successfully meet the power of temptation unless he is righteous, as that a soldier could not defend himself against a foe with such a coat of mail.”

De enige manier waarop wij christenen staande kunnen blijven tegen de aanvallen van de satan, is door rechtvaardig te zijn. En dat kan alleen door Jezus Christus.

2 Korinthe 5:21 “Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem.”

Paulus roept ons op om 2 dingen te doen: 1) tot geloof te komen zodat we Jezus’ rechtvaardigheid hebben, 2) leven naar de rechtvaardigheid die we hebben gekregen.

 • De enige manier om staande te kunnen blijven in de strijd die er gaande is, is door Jezus Christus te kennen als Verlosser en Heere. Elk mens moet dit horen, anders kan satan met ons doen wat hij wil. Hij kan ons aanklagen, aanvallen, pijn doen, etc. Allemaal omdat we niet beschermd worden door Jezus en Zijn rechtvaardigheid.
  • Jezus houdt van jou, Hij is aan het kruis gegaan voor jou en mij, zodat wij nu beschermd kunnen worden door Hem. Hij wil jou en mij dragen, Hij wil ons alle kracht, rust, vrede en bescherming geven die we nodig hebben. Dat is nog eens genade, dat is vrede. Heb jij Zijn offer aangenomen? Heb jij Hem als jouw borstharnas tegen de aanvallen van de duivel?
 • Naast het feit dat we moeten weten dat Jezus als borstharnas en daarmee als rechtvaardigheid mogen hebben, horen we ook rechtvaardig te leven. Anders dragen we iets anders dan Jezus’ harnas en dan kan satan ons nog steeds pakken. Onze levens horen Zijn leven te weerspiegelen. Wij horen te leven zoals Jezus leefde, omdat Hij ons Zijn leven en Zijn rechtvaardigheid gegeven heeft. Wat onder het harnas zit, moet weerspiegelen hoe het harnas is.

Wiersbe: “Unless we practice the truth, we cannot use the Word of truth. Once a lie gets into the life of a believer, everything begins to fall apart.”

 • Als wij gered zijn door Jezus Christus, maar niet leven naar Zijn offer, hebben we geen besef van wat Hij voor ons gedaan heeft. We snappen dan niet hoeveel we vergeven zijn, hoeveel Hij van ons houdt. We waarderen Zijn offer dan niet, we schatten het niet op waarde. Onze levens horen overgegeven te zijn aan God, we horen veranderd te worden door het werk van de Geest in ons. Dat kan alleen als Jezus onze Verlosser en Heere is, als we zien wat en hoeveel Hij gedaan heeft.

Vergeet niet, satan is de aanklager van de broeders (Openbaring 12:10), hij is op zoek naar iets om ons mee te pakken. Hij is op zoek naar manieren om christenen onrechtvaardig te laten leven, omdat we dan niet meer zo bruikbaar zijn voor God. God is perfect rechtvaardig, dus Hij wil dat wij ook rechtvaardig zijn voor Hij ons gaat gebruiken. Als wij openingen in ons harnas hebben, plekken waar wij niet rechtvaardig leven, maar juist van God weg lopen, dan heeft satan een plek om ons te raken.

 • Dit gaat vaak om  een zwakke plek in ons denken, willen en doen. Denk aan pornografie, verlangen naar rijk zijn, liegen, bedriegen, boosheid, zelf controle over dingen willen hebben, angst voor mensen, etc. Allemaal dingen die niet juist zijn, allemaal dingen waar satan mee probeert om ons te raken door ons harnas heen. Dit zijn dingen die ons weg houden van God, zonde die tussen ons en Hem in gaan staan.
 • Vraag aan God om jou je zonden te laten zien (Psalm 19:13), vraag Hem om je leven op te ruimen. Het is wel van belang dat jij bereid bent om God dat dan ook te laten doen. Het enige dat helpt tegen zonde, is Gods licht (Efeze 5:13). En licht doet in eerste instantie pijn, maar is daarna bevrijdend.
  • Het is zo mooi om dan te weten dat dit borstharnas ons beschermt, niet op basis van aanklacht of vingerwijzen, maar op basis van “geloof en liefde” (1 Thessalonicenzen 5:8). God geeft ons geloof, God geeft ons liefde. Dat is waar dit borstharnas vanuit gaat, waar dit op gebouwd is. God geeft ons geloof in Hem tijdens de strijd, God toont ons Zijn oneindige liefde, elke dag weer. Dat is hoe we gerechtigheid kunnen krijgen, dat is waardoor we beschermd worden.
  • Geloof en liefde zijn vruchten van de Geest van God (Galaten 5:21), cadeaus van God. Zijn rechtvaardigheid is genade, een onverdiend cadeau van God. Staande blijven in deze strijd kan alleen door dingen die we niet verdienen, die we zelf niet kunnen, waar we alleen maar dankbaar voor kunnen zijn.

Een laatste, belangrijke eigenschap van het borstharnas, is dat dit gebruikt wordt in gevechten die dichtbij komen. Het idee is dat de vijand dichtbij genoeg is om je te kunnen raken, anders heb je dit niet nodig. De vijand staat ook voor je, de beveiliging van het borstharnas zit vooral aan de voorkant. Dus als christenen staan we aan de frontlinie, we staan middenin de strijd. Daarom hebben we deze wapenuitrusting nodig, daarom hebben we het nodig om beschermd te worden. De vijand is echt, de strijd is echt, de strijd is dichtbij.

Hoe trek je dit borstharnas van Jezus’ rechtvaardigheid aan? Je bid erom. Je vraagt in gebed aan God om dit bij je te doen, je vraagt Hem om jou aan te kleden met Zijn borstharnas. Vraag Hem om Zijn rechtvaardigheid in jouw leven te leggen. Vraag Hem om jou te leren leven naar Zijn rechtvaardigheid. Bid dat Hij jou zal leiden, zoek Zijn leiding in gebed en in het Woord.

De enige manier waarop we staande kunnen blijven, is door de waarheid om ons middel te hebben. De waarheid moet onze gevoeligste delen beschermen. Daarnaast moeten we Gods rechtvaardigheid hebben om onze vitale organen te beschermen, Gods rechtvaardigheid die Hij geeft door Jezus’ offer aan het kruis van Golgotha.

v15

Naast bescherming van de vitale en privé delen van het lichaam, moest een soldaat ook stevig staan. Goede schoenen zijn van levensbelang voor een soldaat. De schoenen van de Romeinse soldaten waren van groot belang in het verspreiden van het Romeinse Rijk met de snelheid waarmee dat gebeurd is. De soldaten hadden leren sandalen, met noppen aan de onderkant. Hierdoor konden ze sneller, langere afstanden lopen, omdat ze meer grip hadden.

 • Voor de christen moeten we schoenen onderbinden van het Evangelie van de vrede. Onze grip in het leven, ons bewegen in deze wereld, moet gebaseerd zijn op het Evangelie van God. Het Evangelie dat God van de mens houdt, dat Hij Jezus naar de aarde stuurde om de straf te dragen die jij en ik hadden verdiend. Jezus stierf de dood die jij en ik verdiend hebben, waarna Hij uit de dood opstond en daarmee de dood en de zonde overwon. Dat Evangelie is wat ons grip geeft in de wereld, wat ons de juiste voorbereiding geeft om gaan waar God ons wil hebben.
  • Het woord voor ‘bereidheid’ heeft iets van een fundament. Ons fundament moet het Evangelie zijn. Dat is wat wij naar de mensheid moeten brengen, dat is namelijk ook wat ons overtuigd heeft. Het gaat niet om wat mensen vinden, het gaat om wat Jezus gedaan heeft aan het kruis. Dat is wat het leven van de christen richting geeft, wat ons draagt.

Henry: “The preparation of the gospel of peace signifies a prepared and resolved frame of heart, to adhere to the gospel and abide by it,”

 • Waar het Romeinse Rijk verspreid werd door de schoenen die soldaten aan hadden, wordt Gods Koninkrijk verspreid door het Evangelie dat wij christenen als basis hebben. En daar ligt een taak voor ons allemaal.

Romeinen 10:15 “En hoe zullen zij prediken, als zij niet gezonden worden? Zoals geschreven staat: Hoe lieflijk zijn de voeten van hen die vrede verkondigen, van hen die het goede verkondigen!”

Een belangrijk onderdeel van de geestelijke strijd van deze wereld is dat we het Evangelie verkondigen. Het Evangelie is Gods goed nieuws voor deze wereld, voor elk mens. Het Evangelie is Jezus Christus, het Evangelie is Gods liefde en genade voor de mens. Het Evangelie is hoop, eeuwig leven, rust, vrede, oneindige liefde, een nieuwe familie, vergeving van zonden, het wegnemen van schuldgevoel, herstel, etc. Dat is wat deze wereld nodig heeft, wat jij en ik elke dag nodig hebben. Dit is het nieuws dat satan erg graag tegen wil houden, dit is het nieuws dat wij aan de wereld horen te verkondingen.

 • God wil jou en mij gebruiken om Zijn Evangelie aan alle mensen te verkondigen. Hij wil dat jij en ik het Evangelie als schoenen hebben, zodat we kunnen lopen waar Hij ons wil hebben. Hij wil dat wij de wereld in trekken en iedereen vertellen over Wie Hij is, dat betekent dat we de hele wereld vertellen over Jezus, Zijn offer, Zijn liefde, Zijn genade. Dat is wat de schoenen horen te zijn voor de christen.
  • Deze schoenen zijn voor elke christen, niet voor ‘speciale’ christenen. God heeft een zendingsveld voor een ieder van ons. God heeft ons allemaal gezonden naar een plek om Hem te dienen. Hij heeft ons allemaal de taak gegeven om Zijn Evangelie te verkondigen.
 • Een belangrijk iets om te onthouden is dat Romeinen 10:17 zegt dat geloven door het horen en horen door het Woord van God is. Het klopt dat we door onze daden moeten laten zien dat we anders zijn, het klopt dat we een levensstijl moeten hebben die aantrekkelijk is voor anderen. Maar we moeten niet vergeten dat een belangrijk onderdeel van het gezonden zijn, is dat we ook Zijn Woord delen met mensen. Het is jouw en mijn taak om de Bijbel te delen met mensen, Zijn Woord te prediken naar mensen. Psalm 19 leert dat het Woord van God de ziel bekeert, laten we dat Woord dan ook biddend delen met mensen.
  • Om dit te kunnen doen moeten wij, christenen, ons wel bekwamen in het Woord van God. We moeten het lezen, bestuderen, studerend lezen. Luister naar preken, praat met medechristenen over het Woord. Zorg dat je alles doet wat jij kan om bekwaam te worden, zodat God dat kan gebruiken om mensen te bereiken.

De vraag die wij onszelf moeten stellen, is of wij bereid zijn om te gaan. God is nooit op zoek naar mensen die dingen zelf kunnen. Hij is op zoek naar mensen die willen, mensen die bereid zijn om gebruikt te worden. Een belangrijke eigenschap van alle grote heiligen uit het Woord en de kerkgeschiedenis, is dat ze bereid waren door God gebruikt te worden. Het waren mensen die tegen God gezegd hebben dat ze zichzelf volledig aan Hem gaven, mensen die zagen dat ‘hun’ tijd, geld, energie, etc. eigenlijk helemaal niet van hen is. Op het moment dat wij christenen worden, zijn wij van God en horen wij Zijn wil uit te voeren. ‘Mijn’ tijd, geld en energie zijn van God en komen van God. Het is dan ook aan Hem om mij te leiden in wat ik moet doen. De vraag is, wie leidt jouw leven? Leidt God jouw leven, jouw dagelijkse keuzes en agenda? Of leidt jij zelf je agenda, etc.?

Ondanks dat we het vandaag hebben gehad over strijd, over aanvallen, etc. hebben we het ook over rust. We mogen rust vinden in het feit dat God deze strijd voor ons heeft overwonnen, we mogen rusten in het feit dat Jezus de prijs heeft betaald, we mogen rusten in Zijn waarheid en kracht. Dat is de rust die God voor Zijn kinderen heeft, de rust waarin wij christenen horen te wandelen. Heb jij die rust? Zoek jij je rust, juist ook rust in de strijd, bij God?

In deze wereld zijn er zo weinig mensen met rust, zo weinig mensen die kunnen ontsnappen aan de stress van de dag. De druk op de mens wordt steeds hoger, altijd beschikbaar zijn, etc. De vraag is dan waar we rust vinden; vakantie, drank, yoga, mindfullness, of is er iets beters? Met alle technieken en dingen die we hebben om rust te vinden, is het burn-out percentage nog nooit zo hoog geweest, zijn er meer mensen dan ooit depressief, aan de medicatie, etc. De enige plek om rust te vinden is aan Jezus’ voeten. Jezus zegt

Mattheüs 11:28-30 “Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven. Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel; want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.”

Deze Jezus wil jou kennen vandaag, deze Jezus wil jou rust geven voor je ziel. Fysieke rust is belangrijk, maar je ziel, je emoties, je dachten zijn belangrijker om tot rust te brengen. Geef je leven aan Hem vandaag, bid tot God, vertel Hem dat je rust nodig hebt en dat je die bij Hem wil vinden.

In deze wereld zal er altijd geestelijke strijd zijn. Strijd om de zielen van mensen, strijd om het denken van mensen, etc. God geeft ons alle middelen die we nodig hebben om staande te blijven in de strijd, omdat Hij al heeft overwonnen. God wil ons overwinning, kracht, middelen, liefde, genade, rust, vrede, etc. geven voor de strijd die we elke dag hebben. De vraag is of jij dat van Hem aanneemt, of dat je deze dingen zelf wil bereiken.

 • God heeft zoveel voor je gedaan, Hij heeft jou en mij zoveel vergeven, probeer het niet zelf. Ren naar Hem toe, ren naar Zijn kracht, Zijn genade, Zijn overwinning. Verwacht alles van Hem, omdat Hij de oneindig grote God is.
 • Christen, omgord jezelf met de waarheid, vul jezelf met Zijn waarheid. Doe Jezus’ rechtvaardigheid aan als jouw rechtvaardigheid, probeer het niet zelf. Leef naar de rechtvaardigheid die we gekregen hebben, leef door en voor Zijn kracht en glorie. Ben bereid om het Evangelie te pas en te onpas te delen, want dat is wat deze wereld nodig heeft. De mensheid heeft niet nieuwe medicatie nodig, de mens heeft Jezus nodig.