Geestelijke strijd: Hoe blijf ik staan? Deel 2 – Efeze 6:16-18

Geestelijke strijd: Hoe blijf ik staan? Deel 2 – Efeze 6:16-18

Vorige week hebben we gezien dat we de waarheid van God moeten dragen als gordel, het borstharnas van Jezus’ rechtvaardigheid en schoenen met de bereidheid van het Evangelie. Deze onderdelen Dit waren de 1e 3 onderdelen van de wapenrusting, vandaag gaan we naar de rest van Gods wapenrusting kijken: het schild, de helm, en de offensieve wapens.

De onderdelen waar we het vandaag over hebben, zijn de delen die we in specifieke situaties moeten hebben. Paulus zegt: “Neem”. Het idee hiervan is ‘pak op om te gebruiken’. Dat is wat Paulus van de christen vraagt. De 1e 3 onderdelen horen altijd bij ons te zijn, Gods waarheid, Jezus’ rechtvaardigheid, het Evangelie en de bereidheid om dat te brengen waar God ons wil hebben. De overige 3 zijn nodig op de momenten van specifieke geestelijke strijd.

Toon volledige notities

v15

Paulus zegt: neem de volgende 3 op voor de strijd. Het schild is de eerste. Het gaat hier om een groot, rechthoekig schild, dat gekromde randen heeft. Dit schild werd door de Romeinen gebruikt om zichzelf te beschermen, om in de grond te zetten zodat ze stevig stonden, om bijzondere formaties in te nemen, zelfs om aan te vallen. Dit schild was van groot belang voor de soldaat, omdat dit schild zijn hele lichaam beschermde, maar ook zijn medesoldaten hielp. Het Romeinse schild was van hoge kwaliteit, waardoor de Romeinse soldaten goed beschermd de strijd ingingen.

 • Voor de christen bestaat het schild uit geloof, zegt Paulus. Het schild is bedoeld om aanvallen van de vijand tegen te houden, specifiek de “vurige pijlen van de boze”. Wat zijn deze “vurige pijlen”? Het gaat hier om een aantal dingen:
  • Aanvallen op je gedachten. Satan hoort onze gedachten niet, maar hij kan wel tegen onze gedachten praten. Hij kan ons dingen inprenten, we moeten dan onze gedachten beschermen met Gods Woord en dat geloven. We mogen elke gedachte gevangen nemen onder Jezus’ bloed, in Jezus’ Naam (2 Korinthe 10:5).
  • Satan zal allerlei verleidingen onze kant op sturen, allerlei dingen die ons van God af zullen houden. We hebben geloof nodig om deze verleidingen te kunnen weerstaan, geloof dat God groter is, geloof dat God te vertrouwen is, geloof dat God beter weet wat goed is dan ikzelf.
 • De Romeinse soldaat had een schild van hout, ons schild hoort te zijn gemaakt van geloof. Hangt dit dan af van hoeveel geloof ik heb? Nee. Het gaat hier om geloof dat God de mens geeft, iets waar God de mens van overtuigd heeft. Maar, wat is geloof nou precies? Hebreeën 11:1 zegt het volgende

Hebreeën 11:1 “Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet.”

 • Geloof is dat je vertrouwt op iets dat je niet ziet, maar waar je wel zeker van bent dat het komt. Het is vertrouwen op God dat Hij van jou houdt, het is vertrouwen op God dat Hij jou redt door Jezus’ offer aan het kruis heen. Het is vertrouwen dat God jou rechtvaardig maakt en dat je zelf het niet kan verdienen. Het is vertrouwen dat de God van hemel en aarde naar jou omziet. En in dat vertrouwen heb je zekerheid, vaste grond, ondanks dat je misschien niet 100% duidelijk kan maken waarom. ‘Ik weet dat ik weet dat ik het weet.’

Efeze 2:8 “Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God;”

Een van de onderdelen van de vrucht van de Geest, liefde, is geloof (Galaten 5:22). Geloof is iets dat God in de mens moet leggen, iets dat wij moeten willen ontvangen van Hem, wat Hij dan graag aan ons geeft.

 • Geloof is wat de pijlen van de satan uitblust. Juist dan is het fijn dat dit geloof is dat we van God krijgen, anders zou het afhangen van hoe ‘goed’ mijn geloof is, i.p.v. van wat God aan mij geeft. Hij geeft de middelen om de satan te kunnen weerstaan.

Barnes: “It comes to his aid in every attack that is made on him, no matter from what quarter; it is the defense and guardian of every other Christian grace; and it secures the protection which the Christian needs in the whole of the spiritual war.”

Het is belangrijk dat we snappen wat Paulus ons probeert duidelijk te maken. Hij redeneert vanuit Romeinse oorlogsvoering, wat ons een aantal lessen oplevert die belangrijk voor ons zijn:

 • Schild is belangrijk: een Romeins soldaat op het slagveld die geen schild meer had, was zeer kwetsbaar. Het schild beschermde het hele lichaam van de soldaat, ook de al beschermde onderdelen (borst, hoofd, etc.). Een christen die door het leven gaat, niet beschermd door het geloof dat God geeft, is ook zeer kwetsbaar voor aanvallen. Zonder dit schild zullen de aanvallen van satan je makkelijk kunnen raken, zal je snel van God wegrennen en Hem niet meer dienen zoals Hij vraagt en verdiend.
 • Schild houdt aanvallen tegen: om aanvallen tegen te kunnen houden, moest de soldaat wel aan de frontlinie staan. Het schild is voor soldaten die de vijand daadwerkelijk tegen gaan komen. Zo geldt dat ook voor de christen, het schild is nodig omdat we aangevallen worden. het is nodig omdat de vijand vurige pijlen op ons gaat afvuren. Weet dat de aanvallen gaan komen, maar dat God ook het geloof voor je heeft waardoor je de aanvallen kan weerstaan.
  • De enige manier om dit schild te ontvangen, is te vragen. Vraag God om je dit schild te geven, dit geloof. Jakobus leert dat we niet hebben, omdat we niet vragen. Vraag God, bid tot Hem en Hij is meer dan bereid om je dit schild te geven.
 • Samen: een van de Romeinse tactieken was een testudo Dit betekende dat de soldaten een vierkant vormden, hun schilden aan de buiten- en bovenkant hielden en op die manier zeer beschermd konden lopen. De schilden werden in elkaar geklikt, waardoor ze 1 muur vormden, 1 schild. Als christenen gaan we niet alleen door het leven. We staan samen in de strijd, we horen hulp bij elkaar te kunnen vragen en krijgen. We horen als 1 lichaam God te dienen, we horen er voor elkaar te zijn.
  • We horen onze levens met elkaar te delen, we horen te weten hoe en waar we de ander kunnen helpen. Misschien moet iemand wel even beschermd worden door de rest. Christen ben je niet alleen, we staan samen in de strijd. Te vaak vergeten we dit, te vaak strijden we nog tegen vlees en bloed, te vaak zijn we geïsoleerd van de rest.
   • Hoe open sta jij voor je medechristen? Help jij je medechristen in de strijd tegen de geestelijke machten? Klik jij jouw schild in dat van je broeder of zuster, om samen de strijd aan te gaan? Leef jij naar de eenheid die God voor Zijn kerk heeft?

Hoe werkt dit schild? Hoe krijgt je dit schild, hoe gebruik je dit schild? Bid ervoor. Dit schild is nodig op de momenten dat de vijand aanvalt. Dit schild moeten we oppakken wanneer het nodig is, maar dat vereist wel voorbereiding. We moeten God vragen om ons geloof te geven, geloof dat de vijand en zijn aanvallen kan weerstaan.

Wat is jouw schild in dit leven? Wat houdt dingen tegen die niet juist zijn? Probeer jij zelf alles tegen te houden wat de satan jouw kant op stuurt? Of laat je dat over aan het geloof dat God je geeft? Zie jij in dat je samen in de strijd staat, of probeer jij heldhaftig alles zelf te doen?

v17

Na de gordel, borstplaat, schoenen en het schild, komt de helm. In de strijd is een helm van groot belang, want zonder hoofd kan je letterlijk niet leven. Daarom droegen ze een helm die het hoofd, maar ook de nek beschermde tegen aanvallen van de vijand.

 • Als christen is het ook van groot belang om je hoofd te beschermen. 1 Thessalonicenzen 5:8 leert dat de helm die wij dragen, “de hoop op zaligheid” Dat is wat ons hoofd hoort te beschermen, de hoop op zaligheid, op redding. De hoop op de eeuwigheid bij God, in de hemel.
  • Waar satan goed in is, is om de christen te ontmoedigen. We worden ontmoedigd over onze redding, of God ons wel kan gebruiken, of God wel echt van ons houdt, of we het niet nu vernacheld hebben, etc. Het is dan zo belangrijk dat we weten dat we gered zijn, dat niemand ons uit de hand van God kan stelen (Johannes 10:28).
 • Hoe werkt dit dan? Hoe zit deze helm er voor de christen uit? Hoe zorg ik dat ik deze helm draag?

Romeinen 12:2 “En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.”

Ons denken moet vernieuwd worden, we moeten gaan denken zoals God dat wil. We moeten zien dat God voorschrijft wat logica is, dus dat ons menselijk denken tekortschiet. Daar hebben we Gods Woord voor nodig. Ons denken moet hervormd worden door Gods Woord, door Zijn wil.

2 Korinthe 10:4-5 “De wapens van onze strijd zijn immers niet vleselijk, maar krachtig door God, tot afbraak van bolwerken. Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, en wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus,”

 • Wij hebben zoveel valse rederingen die afgebroken moeten worden, zoveel dingen in ons denken die niet overeenkomen met Gods Woord. Daarom moeten we doen wat Paulus in 2 Timotheüs 2:15 zegt, beijver u in het Woord van God. We moeten de Bijbel lezen, bestuderen, we moeten tijd en energie hierin investeren. Leer de Bijbel kennen, leer Bijbelteksten uit je hoofd. Leer studeren in het Woord van God, er zijn zoveel middelen tegenwoordig om dat te doen.
  • We hebben allemaal Gods Woord nodig om anders te gaan denken. We hebben het nodig dat Gods wil regeert in ons denken, zodat we zullen denken en doen wat Hij zegt.

Wiersbe: “It is too bad that many Christians have the idea that the intellect is not important, when in reality it plays a vital role in Christian growth, service and victory. When God controls the mind, satan cannot lead the believer astray.”

 • Toen Jezus verleid werd in de woestijn, toen Hij aangevallen werd door de satan, gebruikte Hij Gods Woord om de vijand te weerstaan. Het zat zo in Zijn gedachten, dat Hij daarmee de satan weerstond. Hij was mens, net als jij en ik, als Jezus het nodig had om Zijn gedachten te vullen met het Woord, dan hebben jij en ik dat nog veel harder nodig.
 • De zaligheid die God ons geeft moet onze gedachten beschermen. De hoop op de zaligheid, de hoop op de eeuwigheid bij God is wat ons hoort te beschermen. We zijn vaak zo bezig met het hier en nu, met de dingen die op ons afkomen, dat we vergeten wat voor toekomst we voor ons hebben. We vergeten de hoop die er voor ons ligt, waardoor we onze gedachten richten op de dingen van nu, i.p.v. op de toekomst in en bij God.
  • In 2 Korinthe 4:18 leert Paulus ons om onze ogen gericht te houden op de onzichtbare dingen. Dat kan niet, tenzij God je geloof gegeven heeft, ogen om te zien dat wat God voor jou heeft. Dat heb je nodig, geloof en daarmee hoop op de eeuwigheid bij Hem. Dat geeft rust, dat zal aanvallen van de satan weerstaan.

Wie of wat beheerst jouw gedachten? Waar zijn jouw gedachten op gebaseerd? Waarmee vul jij jouw gedachten elke dag? Wat laat jij toe in jouw gedachten? Vul je gedachten elke dag met Gods Woord, vul jezelf met Zijn wil, met Wie Hij is.

Als wij onze gedachten vullen met het Woord van God, zullen we ook datzelfde Woord kunnen gebruiken als zwaard. Het eerste aanvallende wapen is Gods Woord. De Romeinse soldaat had een kort zwaard, van ongeveerd 50cm, wat gebruikt werd in close-combat. De vijand werd dichtbij gehaald, voordat de Romeinse soldaat het zwaard ging gebruiken.

 • Voor de christen is het zwaard Gods Woord. Toen Jezus verleid werd in Lukas 4, trok Hij ten strijde tegen de satan met Gods Woord in de hand. Jezus weerstond de verleidingen die op Hem afkwamen, door Gods Woord te citeren naar de satan. Jezus had als mens niet de kracht om Zelf van satan te winnen, Hij had de kracht van God door Zijn Woord heen nodig. Dat is precies hoe dingen voor ons zijn, we moeten de kracht van God hebben om de vijand en zijn verleidingen te weerstaan.
  • Ik geloof echt dat wij christenen de kracht van Gods Woord schromelijk onderschatten. Ik denk dat wij niet doorhebben hoeveel kracht we in onze handen krijgen van de Heere. Satan heeft het echt goed gedaan, door de kerk af te houden van Gods Woord, door ons bezig te laten zijn met allerlei nutteloze dingen.

Johannes 1:1 “In het begin was het Woord, het Woord was bij God, het Woord was God,”

2 Timotheüs 3:16 “Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid,”

Mattheüs 24:35 “De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen zeker niet voorbijgaan.”

Jesaja 40:8 “Het gras verdort, de bloem valt af, maar het Woord van onze God bestaat voor eeuwig.”

Johannes 17:17 “Heilig hen door Uw waarheid; Uw Woord is de waarheid.

Hebreeën 4:12 “Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart.”

 • Dat is de kracht die in het Woord zit. Dat is de kracht die God ons ter beschikking heeft gesteld in de geestelijke strijd. Als christen hebben wij het wapen gekregen dat we nodig hebben om de satan te verslaan in onze dagelijkse strijd.
 • Satan weet dit, dus zal hij doen wat hij ook bij Jezus deed: het Woord naar ons citeren. Hij zal dingen verdraaien, uit de context halen, woorden weglaten of verzen gebruiken die niet op ons van toepassing zijn. Het is zo belangrijk dat wij dan weten wat Gods Woord zegt, dat we weten wat Hij wel gezegd heeft, anders zullen we vallen voor de woorden van de vijand.
  • Zorg dat je Gods Woord elke dag beter leert kennen. Lees je Bijbel, bestudeer je Bijbel, leer delen van de Bijbel uit je hoofd. Zorg dat je gevuld bent met het ware Woord van God, zodat je het valse kan herkennen.

Hoe strijd je met het Woord tegen satan? Door hardop het Woord van God te citeren, of te zeggen wat er in het Woord staat:

 • Satan: je bent niks waard. Gods Woord: God houdt zoveel van jou dat Hij Zijn Zoon voor jou liet sterven (Johannes 3:16, Romeinen 5:8).
 • Satan: je bent nu te ver gegaan, God vergeeft dit niet. Gods Woord: God vergeeft alleen het systematisch afwijzen van Zijn Geest niet (Markus 3:29), de rest vergeeft Hij wel als we onze zonden belijden (1 Johannes 1:9).
 • Satan: kijk eens naar je omstandigheden, God houdt helemaal niet van je. Gods Woord: niks kan ons scheiden van Gods liefde, wij zien alleen Zijn liefde niet altijd (Romeinen 8:35-39).
  • Satan hoort jouw gedachten niet, als je tegen hem wilt strijden zal je Jezus’ voorbeeld moeten volgen. Hij sprak hardop Gods Woord uit, dat is wat de satan overwon, wat zijn leugens overwon.

Gods Woord is wat waarheid is, Gods Woord is waar we vanuit moeten gaan. Gods Woord moet de leidraad van ons leven zijn, alles wat we doen moet gebaseerd zijn op wat Hij zegt.

 • Omdat Zijn Woord waar is, omdat Zijn Woord geschreven is door de Heilige Geest en daardoor geestelijke kracht en autoriteit heeft, is het Woord van God belangrijk in de geestelijke strijd.

Christen, hoe zie jij de waarde van Gods Woord? Schat jij Zijn Woord op dezelfde waarde als God dat doet? Of vind je dat Gods Woord minder waardevol is? Vul jij jezelf dagelijks met Gods Woord? Of vul jij jezelf met heel andere dingen?

Hoe strijd jij tegen de dingen die de satan jouw kant op stuurt? Is dat iets dat je zelf aan het proberen bent, of verwacht je het van God? Vraag je God om je te helpen en leiden in de strijd, of doe je het helemaal zelf? God heeft overwonnen, God is almachtig, God wil jouw liefdevolle Vader zijn. Laat Hem jou helpen en leiden.

v18

Het laatste onderdeel waar Paulus het over heeft is gebed. Hij snijdt hier een onderwerp aan dat onderbelicht is in de kerk van tegenwoordig, bidden. Zeker in relatie tot geestelijke strijd is gebed een onderbelicht onderwerp. We zien vaak de overige onderdelen best zitten, maar we vergeten dat God ons ook gebed gegeven heeft als onderdeel van de wapenuitrusting.

Brodersen: “What physical fitness and mental preparedness are to those fighting in the natural realm, prayer is to the Christian soldier. (…) Prayer is the assurance that the Christian soldier is fit for the fight.”

We weten allemaal dat gebed belangrijk is, we weten dat gebed praten met God is, we weten dat gebed een dialoog met God hoort te zijn, maar doen we dit ook? Bidden wij zoals het Woord van ons vraagt? Bidden wij zoals Jezus ons voordeed?

 • Jezus bleef soms de hele nacht op om te bidden (Lukas 6:12), waarna Hij niet ging uitslapen. Jezus ging daarna de mensen dienen, omdat het gebed Hem alle kracht had gegeven dat Hij nodig had. Jezus wist wat bidden is.
 • Jezus heeft ons een voorbeeld gebed gegeven, het Onze Vader. In Mattheüs 6:9-15 laat Jezus ons zien hoe wij mogen bidden richting God. Hij laat ons zien dat gebed altijd om God moet draaien, niet om ons. Hij laat ons zien dat gebed lofprijs en dankzegging hoort te hebben. Hij laat ons zien dat we mogen vragen dat God voorziet in onze noden. Hij laat zien dat gebed belangrijk is in de strijd tegen de vijand (v13).
  • In Jakobus 4:3 zegt Jakobus ons dat we niet krijgen waar we om vragen, omdat we verkeerd bidden. Bidden in Jezus’ Naam (Johannes 14:13-14), is niet Jezus Naam in het gebed verwerken. Bidden in Jezus’ Naam is bidden naar Zijn wil, bidden zoals Hij bad, bidden zoals het Woord ons dat leert.

Het Woord leert ons heel veel over bidden, de vraag is of wij luisteren naar wat God ons wil zeggen. God maakt ons door het Woord heen duidelijk wat de kracht van gebed is, de vraag is of wij daar gebruik van maken. Een aantal voorbeelden van dingen die het Woord over gebed en de rol van gebed in het leven van de christen zegt:

 • God hoort onze gebeden (1 Koningen 9:3)
 • Als we niet weten wat te bidden, dan bidt de Heilige Geest voor en door ons (Romeinen 8:26)
 • We mogen God alles vragen wat op ons hart ligt (Filippenzen 4:6-7)
 • We horen te bidden zonder ophouden (1 Thessalonicenzen 5:18)
 • We horen om gebed te vragen aan mede-christenen (1 Thessalonicenzen 5:25)
 • We horen bewust te bidden (1 Korinthe 14:15)
 • God verhoort onze gebeden, als we bidden naar Zijn wil (1 Johannes 5:14)

Gebed is echt heel groot, heel sterk, heel belangrijk. Tegenwoordig vinden we het echter al lastig om 5 minuten te bidden, laat staan de hele nacht zoals Jezus dat deed. Dat is precies waar de zwakte van de kerk van tegenwoordig vandaan komt, we bidden niet meer. We bidden niet zoals God dat vraagt, we bidden niet zoals het Woord voorschrijft, we hebben een wereldse blik op gebed.

 • We weten niet meer hoe te bidden, hoe lang te bidden, wanneer te bidden, met wie te bidden. Alle belangrijke elementen van gebed zijn we kwijt geraakt, terwijl God alle antwoorden geeft in Zijn Woord. De vraag is of wij er naar zoeken. Zoeken wij echt naar wat God van ons vraagt, juist ook in gebed? Bidden wij dat God ons leert bidden? Bidden we samen met onze broeders en zusters? Bidden we voor situaties, mensen, etc.? Is jouw gebed gericht op je eigen verlangens, of op wat God wil?

God heeft ons een wapenuitrusting gegeven voor de strijd die er voor ons ligt. God geeft ons een schild van geloof, geloof dat van Hem komt, om de aanvallen van de vijand te weerstaan. We krijgen een helm van de hoop op de zaligheid, de hoop op de redding die we hebben. We krijgen het Woord van God als zwaard om mee te strijden. We hebben gebed gekregen om alles mee te ondersteunen wat we doen in de geestelijke strijd.

 • Dit is wat we nodig hebben om de strijd te kunnen winnen. Let er op dat alle onderdelen van de wapenuitrusting van God komen, van Hem afhankelijk zijn. Ze hebben zelf allemaal hun oorsprong in het werk dat Jezus voor ons gedaan heeft. Zonder Zijn werk aan het kruis voor ons kunnen wij nooit de strijd aan gaan. Zonder Jezus’ werk aan het kruis is er geen overwinning over de zonde, de dood, over de satan.

Jezus Christus, God Zelf, is 2000 jaar geleden naar de aarde gekomen. Hij legde al Zijn glorie af, werd een mens en leefde op aarde. Hij hield Zich perfect aan de wet die God oplegt, Hij stierf perfect. Waarom stierf Hij? Omdat jij en ik niet perfect leven, wij overtreden Gods wet. Het overtreden van Gods wet is wat de Bijbel zonde noemt, en zonde verdient de doodstraf (Romeinen 3:23). Als perfect Rechter, kan God niet anders dan iemand die overduidelijk schuldig is straffen. Dat is waar onze problemen beginnen. Jezus houdt zoveel van jou en mij, dat Hij de straf droeg die jij en ik hadden verdiend. Toen de Rechter het oordeel uitsprak, zei Hij dat Hij de straf wilde dragen, de doodstraf. Hij is voor al jouw zonde gestorven, zonde uit het verleden, heden en toekomst. Al die zonde heeft Hij gedragen, de vraag is of jij Zijn vergeving aanneemt.

 • Als je dat wel doet, wordt je Gods kind, dan gaat Hij Zijn liefde aan jou meer en meer laten zien, Hij gaat je rijkelijk zegenen met Zijn genade, liefde, rust, vrede; allemaal dingen die je niet vindt in seks, drugs, carrière, geld, etc.
 • Als je Hem weigert, zegt de Bijbel dat er 1 plek is waar je naartoe gaat: de hel. De plek waar je voor eeuwig gescheiden zal zijn van God. Kies vandaag vóór Hem, kies Zijn offer, Zijn leven.

Als je Hem al kent, weet hoeveel God jou vergeven heeft. Realiseer je dat je voorheen duisternis was en nu in Zijn licht wandelt. Dank Hem voor Wie Hij is en wat Hij gedaan heeft. Als er nog dingen zijn in jouw leven die je niet bij Hem hebt neergelegd, zonden die je niet beleden hebt, doe dat nu. Leg je leven bij Hem neer, geef Hem je hele leven. Dien Hem, houd van Hem zoals Hij verdient.