God gebruikt alles ten goede

God gebruikt alles ten goede

Romeinen 8:28 (3-10-2021) God gebruikt alles ten goede, hoe werkt dat?

Vorige keer dat we naar Romeinen hebben gekeken, hebben we Romeinen 8:28 behandeld. We hebben daarin gezien: alle dingen werken mee ten goede. Dat is eeuwige waarheid, waarheid die we wijs moeten gebruiken in de omgang met anderen.

 • Vanochtend pakken we de studie op in hetzelfde vers en zullen we verder de details in duiken van wat Romeinen 8:28 betekent voor ons in het dagelijks leven. God gebruikt alles ten goede; daar gaan we meer van zien.

v28 Alle dingen werken mee ten goede

We hebben vorige keer gekeken naar dit vers en gezien dat dit van toepassing is op “hen die God liefhebben”. Ook hebben we gezien dat God het voornemen had om deze mensen te roepen en dat die roeping iets geweldigs is. Dit is een prachtige samenwerking tussen Gods wil en de wil van de mens.

 • De God Die alles weet en ziet, laat alle dingen meewerken ten goede voor deze groep mensen. Dat is nog eens genade en liefde, dat is nog eens een geweldig vooruitzicht voor de rest van ons leven hier op aarde.

God zegt hier specifiek dat “alle dingen meewerken ten goede” Hoe zit dat precies? Laat God echt alle dingen meewerken ten goede, of bedoelt Hij daar iets anders mee? Deze vragen zijn belangrijk om te beantwoorden, om een juiste interpretatie van dit vers te kunnen hebben.

Toon volledige notities

Dit vers is geschreven aan de kerk, de mensen die in Jezus geloven en in het proces van heiliging zitten. Deze mensen zijn aan het groeien in het meer doen en laten zoals Jezus, meer denken en praten naar Zoals Hij. Dat is het levenslange proces waar wij christenen in zitten.

 • Onderdeel van dat proces is lijden (Romeinen 8:19-30), lijden waardoor je gaat leren om te leven naar Gods wil. Lijden waardoor je keuzes gaat maken zoals Jezus, lijden waardoor je veranderd wordt naar Zijn evenbeeld.
  • In lijden als onderdeel van heiliging, in de context van die situatie, staat v28 geschreven. In die context moeten we dit vers ook begrijpen. Primair is dat namelijk wat God aan het communiceren is, tegen Zijn kinderen, die Hem liefhebben.

Wat het Woord hiermee zegt, is dat vanuit de context van pijn, moeite, vragen, verdriet, lijden; het maakt niet uit, God gebruikt alles ten goede. En dat is heel belangrijk, want dat is een perspectief dat we snel uit het oog kunnen verliezen. Zeker met menselijke reacties op pijn.

 • God wil ons veel leren in en door de tijden van lijden; als wij het verkeerde perspectief hebben, zullen we die tijd anders inschatten en zullen we misschien niet de lessen leren die we moeten. Primair is dat hoe we Romeinen 8:28 moeten interpreteren.      
  • Door het Woord heen zien we dat God meer dan alleen lijden gebruikt om mensen te vormen naar Zijn wil. Er is niks dat God niet kan en niet wil gebruiken tot Zijn eer, om ons meer op Jezus te laten lijken; heiliging is waar Hij dit alles voor gebruikt.

Een aantal Bijbelse voorbeelden laten dit zien:

 1. Jozef

Jozef was de 11e zoon van Jakob, die niet geliefd was door zijn 10 broers. Zijn broers verkochten hem als slaaf, hij ging van zoon van een rijk man naar huisslaaf van een Egyptenaar. In Egypte werd hij vals beschuldigd door een vrouw van verkrachting, waarna hij minimaal 2 jaar in de gevangenis zat.

 • Hij had niks fout gedaan, was onrechtvaardig en oneerlijk behandeld door allerlei mensen. Dit is een situatie waarin de meeste mensen heel bitter worden, waarin boosheid en gevoelens van wraak de overhand nemen.
  • Jozefs broers dachten ook zo, zij dachten dat nadat God dit alles opgelost had, nadat ook iedereen weer bij elkaar gebracht was, dat Jozef wraak zou nemen. Jozef was onderkoning, dus hij kon doen wat hij wil; zeker nadat hun vader was overleden.

Genesis 50:20 “Jullie weliswaar, jullie hebben kwaad tegen mij bedacht, maar God heeft dat ten goede gedacht, om te doen zoals het op deze dag is: een groot volk in leven te houden.”

Jozef zag Gods hand in en door de hele situatie heen; hij zag dat God een doel ermee had. Ondanks zijn lijden, want dat zal hij meegemaakt hebben, zag hij in dat God groter was. Ondanks de pijn die hem aangedaan was, bleef hij God eren in zijn handel en wandel.

 • God gebruikt alles ten goede, ook voor Jozef, juist ook in zijn lijden en zijn pijn. Niet alleen werkte alles ten goede mee voor hem, maar ook voor zijn familie en uiteindelijk zelfs voor ons. Door Jozefs gedrag werd Israël gered, waardoor wij onze Messias kregen.

Zo groot is dit vers dus ook; God gebruikt alles ten goede, soms zelfs ook ver in de toekomst, voor mensen die wij niet kennen. Gods blik, Gods bereik, Gods liefde en genade zijn zoveel groter dan wij ons voor kunnen stellen. Dat wordt allemaal zichtbaar in Romeinen 8:28.

 • David

David heeft veel meegemaakt; hoogte- en dieptepunten. Hij versloeg Goliath (1 Samuël 17), werd koning (2 Samuël 5); hij pleegde ook overspel met Bathseba (2 Samuël 11) en werd tijdelijk afgezet door zijn eigen zoon (2 Samuël 15).

 • Een van de moeilijkste tijden in Davids leven was toen hij jarenlang achtervolgd werd door Saul, vóór hij koning werd van Israël. In die jaren heeft hij veel geleerd over God, over Gods voorziening, Gods genade, Gods rechtvaardigheid.

God heeft dit alles gebruikt om David koning te maken, om hem uiteindelijk op de plek te zetten waar God hem wilde hebben. God gebruikte Davids zondige keuzes, Davids goede keuzes, de momenten dat David niet koos; Hij gebruikte ze allemaal voor Davids groei.

 • David groeide niet in alles op, hij bleef op sommige punten falen. Maar God was continu bezig in Davids leven. En dat is zeer bemoedigend, want dat is een blauwdruk voor ons leven. God blijft bezig met ons, ook als wij de verkeerde keuzes maken.

Henry: “Het voorrecht van de heiligen is dat alle dingen meewerken ten goede voor hen, dat is, alles dat God geeft dat voor hen is. (…) Alles werkt ten goede; soms voor tijdelijk goed, zoals Jozefs moeilijkheden; minimaal voor geestelijk en eeuwig goed.”

Zowel bij Jozef als bij David is er eeuwige vrucht van hun keuzes. Bij Jozef zien we Goddelijke keuzes, bij David zien we ook veel zondige keuzes. God gebruikt alles ten goede dat hen overkomen is, om hen, en ons, dingen te leren. Beide laten zien dat God grotere plannen heeft dan zij ooit hadden kunnen dromen.

 • Beide mannen laten zien hoe Romeinen 8:28 praktisch kan worden in onze levens, bij beide mannen zien we dingen om van te leren. God is zo eerlijk, de Bijbel is zo eerlijk; geen van de Bijbelse helden wordt beter afgebeeld dan ze waren. God wil dat we een juist beeld hebben.
  • Bij Jozef zien we dat de zondige keuzes van anderen, die Jozef lijden geven, uiteindelijk Jezus’ bloedlijn beschermen. We hebben ook een geweldig voorbeeld in het Woord van iemand die door ongelofelijke onrechtvaardigheid heengaat.
   • Daarmee draagt hij eeuwige vrucht, iets wat hij nooit zelf had kunnen bedenken. God gebruikt dit voor iets prachtigs, in hemzelf en uiteindelijk ook richting anderen.
  • David overkwam een hoop, maar hij had ook zelf zondige dingen die hij deed. Door beide heen heeft hij God veel beter leren kennen. In de psalmen zien we dat David God kende, dat hij Gods hart beter leerde kennen.
   • O.a. Psalm 51, na het zondigen met Bathseba, daarin zien we dat David God echt kent. Hij weet wat hij gedaan heeft en dat hij alleen God nodig heeft. Bij beide zien we vrucht in hun eigen leven en vrucht in anderen.

En dat is wat zo mooi is aan Romeinen 8:28, God gebruikt alles ten goede dat jou overkomt. Hij gebruikt het om jou te heiligen, meer op Jezus te laten lijken; en dat proces, de uitkomst van dat proces, gaat Hij ook in de levens van anderen inzetten.

 • Wat een ongelofelijke God dienen wij toch! Wat is Hij genadig en geduldig, wat is Hij goed en liefdevol. Niks is te groot voor Hem, niks is onmogelijk voor Hem. Hij kan en zal dat doen wat wij niet voor mogelijk houden.

Henry: “Direct of indirect, elke voorziening heeft een neiging naar het geestelijk goed voor hen die God liefhebben, waarbij ze losgebroken worden van zonde, ze dichter bij God komen, ze losgeweekt worden van de wereld en ze klaargemaakt worden voor de hemel.”

God bepaalt wat “ten goede” betekent in v28, niet wij. Wij willen graag dat dingen ‘snel opgelost’ zijn, dat ze weg zijn, dat we weer een rustig leven hebben. Bij Jozef en David zien we dat “ten goede” voor hen soms helemaal niet zichtbaar was, maar dat wij dat achteraf pas kunnen zien.

 • Iedereen komt dingen tegen, lastige, vervelende, pijnlijke dingen in het leven. God gebruikt alles ten goede, wat betekent dat Hij ook bepaalt wat “ten goede” precies inhoudt. We mogen weten dat Hij goed, liefde en genadig is; waardoor Hij precies weet wat goed is.

Dat is de geruststelling die we hebben; alles werkt mee ten goede voor o.a. ons geestelijke welzijn. Alles wordt door God gebruikt om ons te laten zien dat Hij van ons houdt, Wie Hij is, hoe hard we Hem nodig hebben. God gebruikt alles. Maar, wat bedoelt de Bijbel met “alle dingen”?

 1. Lijden

1 Petrus 5:10 “De God nu van alle genade, Die ons geroepen heeft tot Zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, Hij Zelf moge u – na een korte tijd van lijden – toerusten, bevestigen, versterken en funderen.”

Zoals gezien vanuit de context, en bij Jozef en David, gebruikt God lijden om ons te vormen naar Zijn wil. Hij gebruikt lijden om ons te heiligen en ons daarmee meer op Jezus te laten lijken. Lijden, hoe pijnlijk ook, is iets waar God mee aan de slag gaat.

 • Juist lijden is iets wat wij heel moeilijk vinden, we houden niet van pijn. En toch gebruikt God die pijn om ons meer van Zichzelf te laten zien, om Zijn trouw en Zijn liefde te laten zien. Lijden is een essentieel onderdeel van het christen zijn.
 • Zegeningen

Filippenzen 4:19 “Maar mijn God zal u, overeenkomstig Zijn rijkdom, voorzien van alles wat u nodig hebt, in heerlijkheid, door Christus Jezus.”

Jozef werd onderkoning van Egypte, hij was een gezegend man op dat moment. God gebruikte Jozef als onderkoning om Zijn volk te redden. God gebruikt zegeningen die Hij geeft tot Zijn eer; Hij wil ons leren om juist ook in de zegeningen Zijn wil te zoeken.

 • Het kan zo makkelijk zijn om gedurende tijden van zegening God ‘niet meer nodig te hebben’. Denken dat we ‘het zelf kunnen’, ‘alles onder controle hebben’; dat is zo gevaarlijk, omdat we voorbij gaan aan onze nood voor God.

Juist in tijden van zegeningen mogen we God zien werken, waarvoor we wel afhankelijk van Hem horen te zijn. God wil dat waarmee jij gezegend bent gebruiken om anderen ook te zegenen. God is nooit bezig met jou alleen iets geven, Hij wil dat de goede vruchten uitgedeeld worden aan anderen.

 1. Verleden

Genesis 50:20 “Jullie weliswaar, jullie hebben kwaad tegen mij bedacht, maar God heeft dat ten goede gedacht, om te doen zoals het op deze dag is: een groot volk in leven te houden.”

Jozefs broers hadden Jozef een traumatisch verleden gegeven. Hij had van alles meegemaakt en had elke gelegenheid om zijn verleden zijn heden te laten bepalen. God gebruikte Jozefs verleden uiteindelijk meer dan ten goede. Hij redde een heel volk door Jozefs verleden.

 • De wereld wil dat ons verleden een excuus is voor ons heden; God wil ons verleden gebruiken tot Zijn eer en dat Hij bepaalt wie we zijn, wat we doen, etc. We horen niet meer stil te staan bij ons verleden, maar ons juist uit te rijken naar wat voor ons is (Filippenzen 3:14).

Als God je leven mag bepalen, zal Hij jouw verleden gebruiken tot Zijn eer. God gebruikt alles ten goede, ook jouw verleden; leg daarom alles wat er gebeurd is bij Hem neer, en laat Hem ermee doen wat Hij wil. Laat je verleden los en hou je vast aan God; dan zal Hij er fantastische dingen mee doen.

 1. Goede keuzes

Jozua 24:15 “Maar als het in uw ogen kwalijk is de HEERE te dienen, kies voor u heden wie u zult dienen: óf de goden die uw vaderen, die aan de overzijde van de rivier woonden, gediend hebben, óf de goden van de Amorieten, van wie u het land bewoont. Maar wat mij en mijn huis betreft, wij zullen de HEERE dienen!”

Israël moest kiezen om voor God te leven, i.p.v. voor afgoden en de dingen van de wereld. Dat is een keuze waar ook wij elke dag voor staan. Als je hier juiste keuzes in maakt, leeft voor God, leeft naar Zijn Woord; dan zal God dit gebruiken voor allerlei goeds.

 • Dit is een krachtig getuigenis, het is een prachtig voorbeeld. Goede keuzes zijn goed voor je eigen ziel en voor de zielen van mensen om je heen. Door deze keuzes heen zal God de keuzes bevestigen en je leiden in het maken van meer keuzes naar Zijn wil.

God wil dat we goede keuzes maken, dat we kiezen voor Hem. Hij gebruikt deze keuzes in jouw leven, om jou meer te laten kiezen naar Zijn wil. Elke goede keuze die je maakt, geleid door de Geest, is er een waar Hij blij van wordt.

 • Zondige keuzes

Romeinen 6:1-2 “Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade toeneemt? Volstrekt niet! Hoe zullen wij, die met betrekking tot de zonde gestorven zijn, nog daarin leven?”

In het geval van Jozef hadden anderen zondige keuzes gemaakt; maar dit principe is breder dan alleen de keuzes van anderen. God kan en zal ook jouw zondige keuzes ten goede gebruiken. Er zit hier wel een grote MAAR aan vast; dit is geen vrijbrief om te zondigen.

 • We kunnen niet zeggen: God gebruikt alles ten goede, dus wat maakt het uit… Dat is niet hoe het werkt, dat is niet hoe we God zien werken door de Bijbel heen. We zien dat God mensen tot Zichzelf blijft trekken, dat Hij zondaars terugroept.
  • Maar God zal nooit zonde laten gaan, Hij zal nooit zonde door de vingers zien, ‘omdat het zoveel moois voortgebracht heeft’. God is rechtvaardig (Psalm 11), wat betekent dat Hij zonde niet kan laten gaan. Zondige keuzes zijn nooit Zijn wil.
   • We moeten goed onthouden dat Gods stilte niet gelijk staat aan Zijn goedkeuring, Gods zegeningen staan niet gelijk aan Zijn goedkeuring. Het feit dat alle dingen meewerken ten goede, staat niet gelijk aan Zijn goedkeuring.

God kan alle dingen gebruiken tot Zijn eer, Hij kan elk van onze keuzes gebruiken om ons dingen te leren. Maar Hij is en blijft heilig en rechtvaardig; dat betekent dat Hij niet blij wordt van zonde en dat wij van zonde weg horen te blijven.

1 Thessalonicenzen 4:7 “Want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar tot leven in heiliging.”

 • Ja, God kan alles gebruiken ten goede; Hij wil niet dat we zondigen en dat Hij dat moet gebruiken ten goede. God zal alles gebruiken tot Zijn eer, ten goede voor ons; denk ajb niet dat je dat kan ‘gebruiken’/’misbruiken’ door alsnog te zondigen.
  • Zonde is en blijft een issue in jouw hart, een probleem tussen jou en God. Romeinen 8:28 is daar geen ‘oplossing’ voor; dit vers is een onverdiende uitkomst van de verkeerde keuzes die wij maken.
  • Denk ajb ook niet dat je God hiermee kan ‘manipuleren’; dus dat Hij verplicht is om iets goeds te doen met jouw keuzes. Net zoals Hij ‘verplicht’ zou zijn om jou te vergeven, want dat is Wie Hij is.
   • Niemand kan God ergens toe verplichten; Hij is God, jij en ik niet. Wees ajb niet zo arrogant dat je slimmer denkt te zijn dan God en dat je Hem denkt te kunnen manipuleren om jouw wil te doen.

Wat is er nodig vóór God zondige keuzes omdraait? Bekering. Bekeer je van je zonde; wees het met God eens dat je gedrag zondig is, keer je af van je zonde en doe de dingen die wel naar Gods eer zijn. Pas wanneer dat gebeurt is, zal God alles doen meewerken ten goede, zelfs zondige keuzes.

Romeinen 8:28 is een geweldig vers, vol hoop, vol genade, vol zekerheid. Het is een vers vol waarheid waar we ons aan vast kunnen houden. Deze eeuwige waarheid is voor “hen die God liefhebben”, voor hen “die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn.”

 • God, in al Zijn alwetendheid, Zijn genade, Zijn heilige rechtvaardigheid; zal alle dingen doen meewerken ten goede. Hij zal goede keuzes bevestigen, lijden en zegeningen gebruiken, en zelfs onze zondige keuzes kan Hij omdraaien tot Zijn eer.

God is zo goed, Hij houdt van jou, wie je ook bent. Jij kan ook in Hem geloven, deel zijn van Zijn zegeningen. Jij kan ook leven voor Hem, waardoor Hij alles zal gebruiken ten goede. Geloof in Jezus als Zoon van God, belijd je zonde aan Hem, vraag vergeving en je bent gered.

Christen, je bent geliefd en gezegend, alleen al door dit vers.

 • In jouw lijden, kies ervoor om te vertrouwen op Gods Woord; ook als je het niet ziet of voelt.
 • Vraag God om je situatie te gebruiken tot Zijn eer, wat dat ook betekent; i.p.v. de situatie weghalen.
 • Laat jij God jouw lijden, zegeningen, verleden, goede keuzes en zondige keuzes gebruiken tot Zijn eer? Of wil je dat Hij alleen makkelijke dingen geeft? Mag God jouw leven leiden zoals Hij wil?

De enige reden dat we dit überhaupt kunnen vragen, dat Romeinen 8:28 een mogelijkheid is voor ons, is dat Jezus voor onze zonden gestorven en opgestaan is. Zijn bloed vloeide om de prijs voor onze zonde te betalen. Vanochtend vieren we dat Hij zoveel van ons houdt, dat Hij stierf voor jou en mij.

 • We vieren Heilig Avondmaal, waarbij we Jezus danken voor Zijn liefde voor ons. Die liefde die Zich uit in Zijn offer aan het kruis, perfectie die de straf droeg die jij en ik hadden verdiend.
 • Avondmaal is voor christenen, dus als jij gelooft in Jezus als Zoon van God kan je deelnemen. Vraag God of er nog dingen tussen jou en Hem in staan, ruim die op in gebed en neem daarna.

Mattheüs 26:26-28 “En terwijl zij aten, nam Jezus het brood en toen Hij het gezegend had, brak Hij het en gaf het aan de discipelen en Hij zei: Neem, eet, dit is Mijn lichaam. Hij nam ook de drinkbeker en nadat Hij gedankt had, gaf Hij hun die, en zei: Drink allen daaruit, want dit is Mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden.”