Gods wil voor 2021

Gods wil voor 2021

Zondag 3-1-2020

Vanochtend gaan we, zo aan het begin van 2021, kijken naar Gods wil voor ons. 2020 is een bewogen jaar geweest. Het is een jaar dat op vele manieren ongeëvenaard is; sociaal, economisch, qua gezondheid, etc. 2020 was ook een jaar waarin God geweldige dingen gedaan heeft. Hij is heel druk bezig geweest dit jaar, maar Hij wil nog veel meer doen.

 • We gaan kijken naar Hebreeën 12:12-17, waarin God ons gaat laten zien hoe te reageren wanneer we moe en/of bang zijn door onze omstandigheden. En wat God van ons verlangt in die momenten. We gaan kijken naar Gods wil voor 2021.

v12-13 Slappe handen en knikkende knieën

De schrijver van de Hebreeën brief weet dat wij bang en moe kunnen worden, “slappe handen (…) knikkende knieën,”. Onze omstandigheden kunnen dit doen, onze inspanningen, onze fysieke situatie; er zijn zoveel dingen die ons bang en moe kunnen maken.

 • Zeker in deze COVID-19 tijd is dat echt een gevaar. Er is zoveel (des)informatie, zoveel meningen, zoveel vragen, zoveel keuzes, zoveel dingen; allemaal zaken die ons bang en moe kunnen maken. Allemaal dingen die ons ertoe kunnen zetten om andere keuzes te maken dan dat we eigenlijk zouden willen maken.
  • Bidden en Bijbel lezen schiet er bij in, net wat meer kortaf, net wat meer egoïstisch, net wat meer ‘ik’ dan Bijbels is. Net wat meer ‘tijd voor jezelf’ i.p.v. de ander liefhebben, net wat meer…

Barnes: “In verdrukking en ziekte, en verlies, ben je misschien klaar om te bezwijken onder je last. De handen vallen, de knieën knikken en ons hart bezwijkt in ons. Maar vertrouwen in God, en de hoop op de hemel, en de zekerheid dat dit alles meewerkt ten goede, zullen het zwakke gestel nieuw leven geven en ons in staat stellen om te dragen wat ons eerder tot stof zou hebben vermalen.”

God wil dat we weten, zeker ook voor 2021, dat we slappe handen op mogen heffen naar Hem, dat we knikkende knieën mogen strekken, om voor Hem te leven. We mogen weten dat er bij God genezing is (v13), Hij is onze Geneesheer.

 • Hij is de God Die je ziel kracht kan geven, Hij is de God Die jou kan en wil leiden in het doen van Zijn wil. Hij is de God Die in en door je omstandigheden heen wil dragen.

Het “genezen wordt”, staat in de passieve vorm in het Grieks, wat betekent dat dit iets is dat je ondergaat; iets dat God in je doet. Het is alsof een arts je behandelt; het is dan alleen wel belangrijk dat je je laat behandelen, dat je niet tegensputtert. Wanneer we moe en bang zijn is tegenstribbelen iets dat we vaak doen. Kleine kinderen zijn vaak het meest tegendraads wanneer ze moe zijn.

 • God is de Geneesheer (Psalm 103), Hij kan en wil ons genezen. Dit gaat vooral om geestelijke genezing, genezing van dingen die ons slappe handen en knikkende knieën (v12) bezorgen. God kan ons ook fysiek genezen, maar onze geest is belangrijker.

Als Geneesheer is God perfect in staat om een diagnose te stellen, om ons te vertellen wat er aan schort. En dan is het geweldig dat Hij onze Perfecte, Liefdevolle Vader is; Hij zal ons vol liefde behandelen en genezen. Laat 2021 het jaar zijn waarin je God jouw hart, jouw gedachten, jouw ziel laat genezen.

 • Vraag God wat er in jouw leven genezing nodig heeft, vraag Hem waar er dingen zijn die door Hem verbonden, gezet, hersteld moeten worden. Laat God Zijn genezende werk in jou doen, zodat je klaar bent om Hem te dienen dit jaar.

God wil jou genezen, Hij wil jou herstellen van alles dat je overkomen is. Hij wil dat je Zijn wil voor jouw leven leeft, niet gehinderd door wonden, slappe handen of knikkende knieën. Laat God de diagnose stellen en laat Hem Zijn helende werk in jouw hart doen.

v14 Vrede en heiliging

Zeker wanneer we moe en/of bang zijn, is vrede met anderen een ding. We zijn egoïstischer, meer kortaf, minder op de ander gericht. Het kan dan zo makkelijk zijn om boos te reageren, je af te reageren; het kan zo moeilijk zijn om dan de vrede na te jagen.

 • Het idee van “jagen” is iets vurig verlangen en daar achterna gaan. In vermoeidheid en angst, ondanks vermoeidheid en angst, hoort ons vurige verlangen nog steeds uit te gaan naar vrede met allen om ons heen.
  • Dit is geen natuurlijke reactie voor ons; angst zorgt ervoor dat we vechten of vluchten. Angst zet ons niet aan tot het stichten van vrede met anderen, vergeving vragen, vergeving uitspreken. Vermoeidheid zorgt er niet voor dat we de ander hoger achten dan onszelf, de ander liefhebben zoals we onszelf liefhebben.
  • De Heilige Geest moet dit in ons doen, God Zelf moet ingrijpen. Dit is waarom het zo geweldig is dat God het willen en het werken in ons wil doen (Filippenzen 2:13). Waarom het zo geweldig is dat we de Geest hebben gekregen die ons wil leiden in het doen van Gods wil (Ezechiël 36:26-27).
   • Vraag God om je dit jaar te leiden in het doen van Zijn wil, vraag God om je te leiden in het najagen van vrede met alle mensen.

Niet alleen vrede moeten we najagen, maar ook heiliging. Dit gaat om meer heilig worden, in hart en leven. Heilig is een woord dat alleen gebruikt wordt om God te omschrijven (Jesaja 57:15).

1 Samuel 2:2 “Er is niemand zo heilig als de HEERE, want er is niemand buiten U, en er is geen rotssteen als onze God.”

 • Heiliging najagen betekent dat we meer op Jezus willen gaan lijken, meer willen doen wat Hij deed, meer willen zijn zoals Hij. Hij deed alleen wat Hij de Vader zag doen (Johannes 5:19), Hij luisterde altijd perfect naar God (1 Petrus 2:22).

Paulus roept ons op om heiligheid na te jagen, om er vurig naar te verlangen. Jezus leefde heilig en heeft een grotere impact gehad op de mens dan wie dan ook; als jij in 2021 impact wil hebben voor Gods koninkrijk, is heilig leven onmisbaar. 

Guzik: “Een gebrek aan heiligheid is een kritiek obstakel voor een hechte relatie met God.”

Wanneer je moe en/of bang bent, is heilig leven vaak het laatste waar je aan denkt. Toch is dit waar God jou toe roept, dit is wat God van jou vraagt. Dit is Gods liefdevolle oproep naar jou, leef heilig voor Hem. Dat is waar je Hem het meeste zal ervaren, Hem het meeste zal horen. Dit is waar je Zijn troost, liefde, genade en barmhartigheid het meeste zal zien.

1 Petrus 1:15-16 “Maar zoals Hij Die u geroepen heeft, heilig is, word zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel, want er staat geschreven: Wees heilig, want Ik ben heilig.”

 • Dit is Gods wil voor jouw leven, dit is Gods manier van leven. Dit is waar Hij je toe in staat wil stellen, door de Geest heen; dit is waarvoor Jezus gestorven is (Hebreeën 13:12).

Laat 2021 het jaar zijn waarin jij meer in vrede met alle mensen leeft, voor zover het aan jou ligt, het jaar waarin heilig leven de prioriteit krijgt die God er aan geeft.

v15-17 3 dingen die in de weg zitten

In v15-17 gaat God ons wijzen op 3 dingen die ons in de weg zitten, zeker wanneer we moe en/of bang zijn. God gaat ons wijzen op zaken die Hij uit ons leven wil halen, omdat ze slecht voor ons zijn: 1) achterop raken in genade (v15), 2) bitterheid (v15), 3) ontuchtpleger zijn (v16-17).

 • Let op, God wil dat we deze 3 punten bij elkaar in de gaten houden: “Zie erop toe”. God wil dat we in liefde elkaar hierbij helpen. We hebben het nodig om hierin geholpen te worden, ook als we dat niet leuk vinden, of niet nodig denken te hebben.
 • De kerk bestaat uit mensen, uit christenen. Samen zijn we kerk, we hebben het nodig dat we in liefde elkaar in de gaten houden en elkaar op dingen wijzen. Iets zien en er niks mee doen is zonde in Gods ogen.
 • Achterop raken in genade (v15)

Paulus wil niet dat we terugvallen vanuit genade, achterop raken bij wat genade ons onderwijst. Door Gods genade zien we dat wij Zijn goedheid niet verdienen, dat we Zijn liefde niet waard zijn. Gods genade laat zien dat we alleen maar dankbaar kunnen zijn voor wat Hij geeft.

 • Onderdeel van deze genade is dezelfde genade aan anderen uitdelen als dat je zelf ontvangen hebt. Dit is iets dat we vooral lastig vinden wanneer we moe en/of angstig zijn; door de vermoeidheid en angst zullen we sneller vanuit (menselijke) ‘logica’, emoties, gevoel, etc. gaan denken.
  • Hierdoor regeert genade niet langer, maar eigenlijk regeren wij. In Romeinen 5:21 hebben we laatst gezien dat genade het leven van de christen hoort te regeren. Dat betekent dat al onze reacties geregeerd door genade horen te zijn.
   • Dat betekent dat of de ander het verdient of niet, genade de boventoon hoort te voeren in onze manier van denken, praten en doen.

De grootste tegenhanger van genade is wettisch zijn. Wettische mensen zijn heel erg gericht op de regels, je houden aan de regels en krijgen wat je verdient. Dat betekent automatisch dat genade, iets wel krijgen dat je niet verdient, daar niet regeert.

 • Genade vergeeft, wetticisme niet; genade gaat verder, wetticisme blijft hangen in pijn. Genade toont liefde waar dat onmogelijk lijkt; wetticisme wil dat er oordeel plaatsvindt.

God geeft ons genade, Gods genade gaat ook verder; genade blijft niet hangen in de pijn. Nadat er vergeving is uitgesproken gaat genade verder. Wetticisme blijft hangen, wettische mensen zitten vast. Onze God is een God van de wet, maar Hij laat genade regeren boven de wet.

Romeinen 6:14 “Want de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade.”

 • Als christenen zijn we er niet om elkaar met de wet om de oren te slaan, maar juist met genade. In genade kunnen we elkaar op dingen wijzen, maar altijd met genade als motivatie. Genade hoort in alles de drijvende kracht te zijn.

Hoe anders gaat 2021 zijn als we allemaal God vragen om ons Zijn genade bij te laten benen. Dan gaan we pas echt zien hoeveel God van mensen houdt, hoeveel God ieder mens vergeeft. Dan kunnen we, ondanks moeheid en angst, genadig reageren.

 • Bitterheid (v15)

Bitterheid is een van de vreselijkste dingen die er is; bitterheid maakt zoveel kapot. Bitterheid gaat samen met haat, boosheid, pijn, verdriet; bitterheid brengt ook alleen maar vervelende dingen met zich mee. Niemand wordt er beter van om bitter te zijn.

 • Hebreeën roept ons op om de wortel van de bitterheid bij elkaar te zien en die niet zich verder te laten ontwikkelen. Wortels brengen planten en uiteindelijk vrucht voort; de vrucht van bitterheid is niks goeds.

Bitterheid komt altijd door pijn en verdriet, die jou of iemand dichtbij is aangedaan. De pijn kan heel terecht zijn, de reactie van bitterheid is dat niet. God wil dat Zijn liefde regeert, dat genade en vergeving onze kenmerken zijn.

 • Pijn kan heel echt zijn, heel groot, heel aanwezig. En toch is het iets dat we bij God mogen neerleggen. Hij wil ons in onze pijn tegemoetkomen, Hij wil de pijn van ons afnemen en ons Zijn vrede geven.
  • Dat betekent niet altijd dat de situatie is opgelost, maar wij zijn anders in de situatie.

Na een jaar waarin verdeeldheid de norm is geweest in de wereld, hoe geweldig zou het zijn als de kerk het goede voorbeeld geeft in bitterheid vervangen door Gods liefde en genade.

 • Ontuchtpleger zijn (v16-17)

Dit lijkt op het eerste gezicht te gaan over seksuele zonde, dat is waar we dit woord gewoonlijk aan linken. In de context van Hebreeën 12 gaat het echter over iets anders; het gaat hier over Ezau en het voorbeeld dat hij gaf. In Genesis 25-27 zien we niks staan over seksuele zonde die Ezau wordt aangerekend, we zien wel andere dingen die hij verkeerd deed.

 • Bij Ezau zien we dat hij niet op waarde schatte wat God hem gaf. Hij was de eerstgeborene, maar hij gaf dat weg voor eten (Genesis 25). Lust nam de overhand, lust naar eten.
 • Ezau wilde, nadat hij dit eerstgeborene recht had verkocht, alsnog de zegen krijgen die bij de eerstgeborene hoorde (Genesis 27). Het verlangen naar positie, macht, etc. nam toen de overhand, i.p.v. dat hij trouw was aan de belofte en transactie die hij gedaan had.

Ezau was iemand die onheilig was, hij had geen ontzag voor dat wat hem door de Heilige God gegeven was. Hij wilde zijn eigen ding, op zijn tijd, op zijn manier. God had hem geschapen als eerste zoon van Izak en Rebekka, Ezau gooide alles wat God hem gaf weg voor zijn eigen verlangens.

 • Te vaak zijn wij christenen ook zo, we krijgen allerlei geweldige dingen van God, maar we gooien het weg bij het eerste de beste verlangen dat in ons opkomt. Intimiteit met God, leven naar de identiteit die we van Hem gekregen hebben, alle zegeningen van boven; we gooien het weg voor verlangens van deze wereld.
  • Dit is waar we het risico lopen, zeker als vermoeide en angstige christenen, te kiezen voor de dingen die minder zijn dan dat God voor ons heeft. God heeft eeuwige dingen voor ons, wij kiezen te vaak voor het tijdelijke.

Dit is een groot probleem voor de kerk, voor christenen. Door dit te doen vergooien zoveel christenen hun getuigenis, hun hele geloofwaardigheid. Allemaal voor een klein pleziertje, een korte vervulling van een verlangen.

 • Gelukkig heeft God ons de oplossing gegeven; we horen elkaar te helpen, elkaar hierin te verlichten. Tegelijkertijd mogen we op God zien, het uitroepen naar God en van Hem vragen om ons te helpen in en door de situatie heen.

2 Korinthe 4:16-18 “Daarom verliezen wij de moed niet; integendeel, ook al vergaat onze uiterlijke mens, toch wordt de innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd. Want onze lichte verdrukking, die van korte duur is, brengt in ons een allesovertreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg. Wij houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet; want de dingen die men ziet, zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet, zijn eeuwig.”

God is in ons aan het werk, de enige manier om door vermoeidheid en angst niet af te glijden, is je ogen op de eeuwigheid gericht houden. Alleen daardoor zal je het juiste perspectief houden. En dit kan je alleen doen door de leiding van de Geest.

 • Hoe anders zal de kerk zijn als in 2021 we onze ogen op God gericht houden, we Hem alleen aanbidden en we Zijn cadeaus op waarde schatten?

We staan aan het begin van een nieuw jaar, een nieuw jaar waarin God prachtige dingen wil gaan doen. Er zijn zoveel mensen die tot geloof gaan komen, zoveel wonderen die God gaat doen, zoveel dingen die wij niet voor mogelijk houden. De vraag is of wij door angst en vermoeidheid geregeerd worden, of dat we leven naar Gods wil.

 • Ga dit jaar het Woord meer bestuderen, ga dit jaar meer bidden, maar ga vooral meer doen wat God zegt.

Christen, laat 2021 het jaar zijn waarin je 100% voor God gaat leven, ongeacht de kosten; want het levert zoveel meer op dan dat het kost. Paulus had het in 2 Korinthe 4 over “een allesovertreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid” (v17); laat dat jouw perspectief zijn, juist wanneer je vermoeid en/of angstig bent.

Als jij nog niet gelooft, God houdt van jou; zelfs zoveel dat Hij Zijn Zoon gaf om voor jouw zonde te sterven. Alle dingen die jij doet die niet perfect zijn, noemt de Bijbel zonde. Die zonde verdient straf, en Jezus heeft die straf al gedragen. Geloof in Hem, vraag vergeving voor je zonde en je bent gered.

We vieren Heilig Avondmaal, wat het vieren is dat Jezus voor onze zonden gestorven en opgestaan is. Dit is voor iedereen die gelooft in Jezus Christus als Zoon van God. Vraag God of er nog iets tussen jou en Hem in staat, belijd je zonde en neem van het Avondmaal.

1 Korinthe 11:23-26 “Want ik heb van de Heere ontvangen, wat ik u ook heb overgeleverd, dat de Heere Jezus in de nacht waarin Hij werd verraden, brood nam, en nadat Hij gedankt had, brak Hij het en zei: Neem, eet, dit is Mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot Mijn gedachtenis. Evenzo nam Hij ook de drinkbeker, na het gebruiken van de maaltijd, en zei: Deze drinkbeker is het nieuwe testament in Mijn bloed. Doe dat, zo dikwijls als u die drinkt, tot Mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondig de dood van de Heere, totdat Hij komt.”

Hebreeën 13:20-21 “De God nu van de vrede, Die de grote Herder van de schapen, onze Heere Jezus Christus, uit de doden heeft teruggebracht, op grond van het bloed van het eeuwige verbond, moge u toerusten tot elk goed werk om Zijn wil te doen, en in u werken wat in Zijn ogen welbehaaglijk is, door Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen.”

Vorige