Hoe Gods liefde werkt tussen Christenen

Hoe Gods liefde werkt tussen Christenen

Filemon 1:8-25

Vorige week hebben we gekeken naar Filemon 1:1-7, waarin we gezien hebben hoe belangrijk liefde is binnen de kerk. Liefde voor Christus, die leidt tot geloof in Christus, die weer leidt tot het uiten/leven van liefde naar alle heiligen. Paulus heeft uitgelegd dat fellowship tussen christenen een uiting van die liefde is en dat die fellowship ons aan hoort te zetten tot getuigen zijn. Onder andere getuigen zijn in het verkwikken van anderen door de liefde van God in ons.

Nu Paulus dit uitgelegd heeft aan Filemon, en hij duidelijk heeft gemaakt dat hij God dankt voor hoe Filemon zich al laat leiden door de Heere, gaat Paulus de lat hoger leggen. Hij gaat Filemon namelijk vragen om van iemand te houden die dat niet zomaar verdient: Onesimus. De manier waarop Paulus dit doet, is zo ontzettend liefdevol, zo genadig; echt prachtig.

Toon volledige notities

v8-9

Ondanks dat Paulus er in deze brief niet mee te koop loopt, is hij de apostel Paulus. Hij heeft de kerk in Kolosse gesticht, hij heeft veel wonderen mogen doen door Gods kracht; hij is machtig en groots door God gebruikt. Dit geeft hem een bepaalde positie, waarin hij dingen van mensen kan vragen, wetende dat ze het waarschijnlijk zullen doen.

Hij weet dat hij deze positie heeft, maar hij maakt er richting Filemon geen gebruik van. Paulus maakt duidelijk dat hij geen gebruik maakt van de rechten die hij in Christus heeft, als apostel van Christus.

Matthew Henry: “Het is niet kleinerend voor hen die de autoriteit hebben om vriendelijk te zijn, en soms zelfs om te smeken, waar ze strikt gezien qua rechten misschien wel mogen commanderen; dat is wat Paulus hier doet, ondanks dat hij een apostel is. Hij smeekt waar hij had kunnen bevelen, hij praat vanuit liefde i.p.v. autoriteit, wat ongetwijfeld invloed heeft.”

 • Paulus vernederde zichzelf en vroeg Filemon om een gunst. Hij spoorde hem aan in de liefde om dat te doen wat juist was in Gods ogen.

In de grondtekst zegt Paulus het volgende: ‘Vanwege agape (liefde), doe ik een groter beroep op je, ik smeek je om iets te doen.’ Paulus gaat zo ver om iets te smeken van iemand die hij iets op kon dragen. Dit is wat Gods liefde in een mens doet, bereid zijn om je rechten af te leggen en iets te doen volledig uit liefde voor God.

 • Paulus had het recht om Filemon iets op te dragen, om hem de opdracht te geven uit het Woord om Onesimus te ontvangen en lief te hebben. Dat zou niks verkeerds geweest zijn, ook niks raars. In 1 Korinthe 5:4-5 draagt Paulus de gemeente in Korinthe ook dingen op.

In dit geval was een liefdevolle oproep echter de juiste weg. Liefde hoort altijd de eerste reactie van een christen te zijn. Liefde hoort dat te zijn wat ons aanzet tot dingen doen.

 • Liefde voor Christus en daardoor liefde voor de heiligen. Paulus liet dit zien en legt nu uit aan Filemon dat het nu tijd is om van Onesimus te houden.

Onesimus was weggerend bij zijn meester, Filemon. Onesimus had Filemon geld gekost, misschien wel reputatieschade berokkend, we weten niet of er meer is. Paulus roept Filemon op om deze Onesimus weer aan te nemen (v12). Dit was iemand die geen liefde verdiende, iemand die alles gedaan had om het ontvangen van liefde kapot te maken.

 • En toch moet Filemon van hem houden, toch moet hij liefde tonen aan deze man. Zo geldt dat ook voor ons, liefde tonen aan hen die ons pijn gedaan hebben, liefde tonen aan hen die de liefde niet waard zijn.
 • Uiteindelijk hebben wij allemaal namelijk precies hetzelfde richting God gedaan. Wij zijn Zijn liefde ook niet waard; Hij heeft liefde getoond aan hen (jij en ik) die Hem pijn deden voor, tijdens en na het uitstorten van die liefde.

Romeinen 5:8 “God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren.”

Misschien ben jij gekwetst door iemand, heeft iemand jou dingen aangedaan waardoor jij vast zit in pijn en/of verdriet. Al deze dingen wil God van je afnemen, Hij wil alles van je schouders afhalen en je overspelen met Zijn liefde. Bid en leg elke last bij Hem, geef Hem alles.

Mattheüs 11:28-30 “Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven. Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel; want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.”

Stap die Filemon moest zetten, de keuze maken om Onesimus lief te hebben. Ongeacht wat hij gedaan had en wat hij eigenlijk verdiende.

v10-21

De oproep van Paulus is er een vol van de liefde van een vader naar zijn kinderen. Paulus vraagt, smeekt Filemon bijna, om Onesimus aan te nemen. Als een oud man en gevangene van Christus vraagt Paulus Filemon dit te doen. Hij gaat uitleggen waarom hij deze vraag stelt.

 1. Onesimus is zijn zoon, in het geloof (v10)

Paulus heeft het voorrecht gehad om Onesimus tot geloof te leiden en te doen groeien in het geloof. Hierdoor is Onesimus zijn geestelijke zoon geworden. Hij spreekt ook zo over Timotheüs en Titus. Een vader houdt ontzettend veel van zijn kind, dus wil hij het beste voor hem. Paulus wil graag dat Filemon Onesimus als Paulus’ zoon behandelt, niet om hem voor te trekken, maar om hem aan te nemen als Paulus’ kind.

 • Er spreekt zoveel liefde uit deze opmerking. Paulus die zichzelf als een ouder ziet en zo voor een kind zorgt. De vraag om goede zorg van een ander voor ‘zijn kind’. Het lijkt op een vader die iemand smeekt om goed voor zijn kind te zorgen.
 • Paulus had zo’n groot verantwoordelijkheidsgevoel voor de kerk, dat hij zo naar mensen keek. Hij had door dat de kerk waardevol is voor God Zelf, dus dat dat ook voor ons zou moeten gelden.

Jezus is gestorven voor Zijn kerk (Efeze 5:25), zoveel liefde had Hij voor de kerk. Hebben wij dezelfde liefde voor Gods kerk als God Zelf? Zie jij je broeders en zusters in de Heere als jouw gezin, als jouw familie? Zo zag Paulus Filemon en Onesimus, daar handelde hij naar. Hoe zit dat met ons?

 1. Hij is nuttig geworden en is door Paulus zelf teruggestuurd (v11)

Niet alleen is Onesimus Paulus’ geestelijke kind, hij is ook veranderd. Blijkbaar was Onesimus in het huis van Filemon nutteloos, maar nu is hij van groot nut. Letterlijk is hij ‘eenvoudig om gebruik van te maken’, oftewel Onesimus doet nu snel dingen die nuttig zijn voor de ander.

 • Paulus wil dat Filemon Gods werk in Onesimus ziet. Hij geeft een getuigenis van het werk van God in deze broeder. Als Onesimus dit zelf had gezegd had Filemon hem misschien niet geloofd, maar omdat het Paulus is, met wie Filemon zelf ook een goede band had, zullen deze woorden makkelijker aangenomen worden.
  • Bedenk wat Paulus hier op het spel zet: zijn naam, reputatie en relatie met Filemon en misschien wel de hele kerk in Kolosse. Voor wie? Een slaaf, een niemand, volgens de wereld. Hij is echter een broeder Gods koninkrijk, iedereen is daar veel waard, iedereen is gelijk.
   • Wat een liefde van Paulus om zo’n getuigenis te geven, om zo te laten zien wat God aan het doen is. Wat een liefde van God dat Hij met mensen aan de slag gaat. Dat Hij mensen verandert, dat Hij mensen nieuw maakt.

2 Korinthe 5:17 “Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden.”

Filemon moest inzien dat God echt aan het werk was in deze broeder, dat dit geen manipulatie was van een slaaf om niet geoordeeld te worden. De liefde zit in de oproep, het werk, maar ook in wat er nodig was voor Filemon om Onesimus weer aan te nemen. Zonder Gods liefde waren de oproep, het werk in Onesimus en de hartsverandering in Filemon niet mogelijk.

Vorige week hebben we het gehad over agape liefde en dat die liefde een keuze is. Filemon moest bij het ontvangen van deze brief kiezen om van Paulus te houden, maar vooral ook om van Onesimus te houden. Er zat bijna 2000 km tussen Rome en Kolosse, Filemon had geen Facetime om even zelf met Onesimus te praten, hij moest Paulus maar op zijn woord geloven.

 • Dit is agape liefde op zijn best. Onesimus verdiende het niet, kon niks bewijzen en voerde zelf het woord niet. Filemon moest kiezen om nu van Onesimus te houden, om meer van God te houden dan zijn eigen denken, verlangen en cultuur.
 • Jezus is onze Woordvoerder bij God (Hebreeën 7:25), wij verdienen geen redding van God (Romeinen 3:23), wij hebben geen rechten t.o.v. God. En toch vergeeft God ons, omdat Hij via Jezus naar ons kijkt. Filemon moest door Jezus’ bril naar Onesimus gaan kijken. Filemon moest terugdenken aan hoeveel hij zelf vergeven was, om in te zien dat het dan logisch is om Onesimus te vergeven en weer aan te nemen. Dit is Gods werk in Paulus, Onesimus en Filemon dat perfect samenkomt en leert dat alleen Gods liefde herstelt en vergeving brengt.
 1. Ze zijn innig verbonden (v12)

Paulus vraagt Filemon, om Onesimus aan te nemen op basis van de band die Paulus met Onesimus heeft. Ook hier vraagt Paulus om liefdevol vertrouwen van Filemon in Paulus en het werk dat God in Onesimus gedaan heeft. De vraag is letterlijk of Onesimus toegang mag krijgen tot het hart van Filemon.

 • Ook hier vraagt Paulus aan Filemon om agape liefde te leven. Iemand die weggerend is, etc. in je hart ontvangen is niet niks. En toch vraagt Paulus dit van Filemon, vraagt God dit.
  • God vraagt ons om hetzelfde te doen. Hij wil dat wij goeddoen aan de broeders en zusters (Galaten 6:10), Hij wil dat wij elkaar liefhebben (Romeinen 13:8), ook als ze dat niet verdienen.
  • Dit is geen blinde liefde, maar bewust liefde vanuit Gods hart voor de ander. In liefde horen we elkaar nog steeds op zonde te wijzen, op een heilige levensstijl te wijzen, etc. Maar we kunnen elkaar niet zo makkelijk afwijzen als wij vandaag de dag vaak doen. Gods liefde hoort onze daden te regeren, net zoals Zijn liefde Zijn daden richting ons regeert. Wij hebben toegang gekregen tot Zijn hart, laten wij hetzelfde doen.
 1. Het is beter voor Onesimus en Filemon als hij terug gaat (v13-14)

Onesimus wilde zelf terug naar Filemon, Gods werk in hem, en Paulus wilde hem niet tegenhouden. Het was ook tegen de wet van die tijd om een meester zijn slaaf te onthouden. Paulus wilde er niet van uit gaan dat Filemon het wel goed zou vinden als Onesimus zou blijven; een goede daad van dien aard moest echt uit Filemon zelf komen.

 • Bedenk even wat Paulus doet: hij zit gevangen, heeft eindelijk een broeder gevonden die hem zou willen/kunnen dienen (v13), maar toch kiest hij ervoor om Onesimus terug te sturen. Paulus was echt bezig met de ander, de ander dienen, de ander liefhebben. Wat een geweldig voorbeeld van Gods werk in een mens, Gods liefde die Paulus aanzette tot goede werken.
  • Zijn wij tegenwoordig nog bereid om onszelf zo weg te cijferen voor de ander? Zijn wij nog bereid om het zelf minder goed te hebben, zodat we de ander kunnen dienen? Zijn wij bereid om het zelf zwaarder te hebben, om de ander niet tegen het hoofd te stoten?
  • We zijn zo vol van eigen rechten, etc. tegenwoordig, dat we als kerk te vaak vergeten om de ander lief te hebben als onszelf.

Mattheüs 22:37-39 “U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf.”

 • Dit gaat zo ver, zo diep. Dit kunnen wij alleen door Gods werk in ons, door de Geest van God die Zijn vrucht, liefde, in ons legt. Jezus leert dat we God moeten liefhebben met alles wat in ons is. Dat is niet niks. En daarnaast dan nog onze naaste zoals wij onszelf liefhebben. Paulus liet zien wat dat betekent, houdt jij ook zo van je naaste?
 1. De eeuwige vrucht die deze gescheiden periode opgeleverd heeft (v15-16)

De volgende reden die Paulus geeft voor zijn vraag, is Gods werk. Hij probeert de ogen van Filemon van de menselijke omstandigheid af te halen en op God en Zijn eeuwigheid te richten. Filemon moest zien dat God deze rare en vervelende omstandigheden had gebruikt om Filemon een broeder in de Heere te geven (v15).

 • Te vaak zien wij niet wat God aan het doen is, doordat we verblind worden door omstandigheden. Paulus wijst Filemon er liefdevol op dat God deze situatie gebruikt tot Zijn eer, namelijk om Filemon niet alleen zijn slaaf, maar een gelovige slaaf terug te geven. Dat is nog veel beter!

Psalm 121:1-2 “ Ik sla mijn ogen op naar de bergen, vanwaar mijn hulp komen zal. Mijn hulp is van de HEERE, Die hemel en aarde gemaakt heeft.”

 • Dit is de les die Filemon moest leren. In deze onbegrijpelijke situatie, waar menselijk gezien woede en boosheid een normale en goede reactie zou zijn, de ogen op God. De enige manier waarop hij dit kon doen, was door terug te vallen op God.
  • 2 Petrus 1:3 leert dat Gods kracht ons alles gegeven heeft “wat tot het leven en de godsvrucht behoort, door de kennis van Hem Die ons geroepen heeft” Alles wat Filemon nodig had om juist te reageren in deze situatie was voor hem beschikbaar, in God, door Zijn kracht. Alles wat wij nodig hebben om goddelijk te reageren, in elke situatie, op elk moment, mogen we aan God vragen. Zijn kracht staat voor ons klaar, op het moment dat we realiseren dat we het zelf niet kunnen en Zijn kracht het in en door ons heen moet doen.
 1. Een gunst aan een broeder en vriend (v17-20)

Paulus sluit zijn redenen voor zijn vraag aan Filemon af met het vragen van een gunst aan Filemon. Dit is geen manipulatie of iets, Paulus vraagt Filemon om Onesimus te behandelen alsof hij Paulus zelf was, omdat Paulus en Filemon hetzelfde geloof hebben.

Barnes: “Zijn ontvangen van Onesimus zou door Paulus geïnterpreteerd worden als het bewijs dat hij hem als een deelgenoot van de hoop van het evangelie zag, en als een metgezel en vriend.”

 • Dit is een liefdevolle vraag van de ene broeder aan de ander. Het is een gunst, op basis van de liefde die er onderling tussen deze mannen was. Paulus wist dat dit misschien niet de makkelijkste gunst was die Filemon ooit zou vervullen, maar hij wist ook dat God dit zou gebruiken om Filemon te vormen.
  • Soms is het goed om als christenen iets van iemand anders te vragen dat Bijbels is, waarvan je weet dat het de ander gaat vormen. De ander hoeft het niet altijd leuk te vinden om uit te voeren, maar zolang het een Bijbelse zaak is en God het leidt is het meer dan goed.

Paulus legt een vraag neer bij zijn broeder Filemon, een vraag van een geestelijk vader over een geestelijke zoon. Een vraag vol liefde voor Onesimus, maar ook zeker voor Filemon. God gebruikt deze vraag om ons te laten zien hoe Hij naar mensen kijkt, wat voor dingen Hij van ons verwacht en dat Hij Degene is Die ons wil leiden in hoe en wat we doen.

Filemon kon deze vraag niet juist beantwoorden zonder Gods werk in hem. Paulus stelde deze vraag op basis van Gods werk. Paulus had vertrouwen in Filemon (v21), door Gods werk in hem; Filemon vertrouwde Paulus op basis van wat God in hun beide had gedaan en door de onderlinge band die God hen had gegeven.

 • v21 laat zien dat Paulus vertrouwen heeft in Gods werk in Filemon, want hij vertrouwt erop dat God Filemon zou overtuigen van wat juist was. Hij vertrouwt op Filemons gehoorzaamheid aan God, en daarna aan het verzoek van Paulus. Hij weet ook dat Filemon echt God wil dienen en meer zal doen dan wat er van hem gevraagd wordt.
  • Dit is allemaal Gods werk, Gods genade, Gods liefde aan het werk. Zonder Gods liefde zal Filemon niet zomaar doen wat nodig is, zonder Gods liefde is het ondenkbaar dat een meester een slaaf weer aan zou nemen. Zonder Gods liefde zou cultuur regeren, karakter en menselijke logica.
   • Wanneer Gods liefde regeert, gebeuren er bijzondere, mooie, bovennatuurlijke dingen. Dan zien we Gods liefde boven cultuur, gevoel, rechten, etc. Liefde zoals God van de kerk vraagt. Wat een getuige is Filemon naar zijn huishouden, zijn vrienden en familie, etc. als hij handelt zoals Paulus hem vraagt. Gods liefde is dan het antwoord, de reden, de drijfveer achter dit doen. Alleen Gods liefde kan dit doen in de mens.

v22-25

Paulus sluit de brief af met de hoop dat hij langs zou komen, liefdevolle groeten van andere broeders en Gods genade.

De apostel hoopt (v22) naar Filemon te komen en daar te verblijven. Hij hoopt te genieten van de fellowship met christenen in Kolosse. Hij vraagt tegelijkertijd om gebed dat God dit mogelijk maakt. Hij vraagt Filemon om te bidden en ziet uit naar het effect van deze gebeden.

 • Paulus gaat er vanuit dat hij nog steeds welkom is bij Filemon thuis, omdat hij weet dat Gods liefde regeert in Filemon. Deze liefde is zo’n getuigenis naar elkaar, maar ook naar ons toe. Gods liefde is zo krachtig, cultuur overstijgend, het is geweldig om dat te ervaren en de effecten van te zien in mensenlevens.

De groet waar Paulus het over heeft, v23-24, is niet zomaar een groet. Het is geen Hollands doei bij afscheid nemen. Het gaat hier om een afscheid “niet met slechts een klein gebaar en weinig woorden, maar over het algemeen door omhelzing en zoenen, vaak liep een reis vertraging op door het afscheid.” Dit is een innige, liefdevolle manier van groeten. Deze groet komt van verschillende broeders die met Paulus mee zijn gereisd door de tijd heen. Allemaal wilden ze graag hun liefde overbrengen aan Filemon.

Paulus sluit de brief af, v25, met dat wat wij allemaal nodig hebben, genade. Genade is iets wel krijgen dat je niet verdient. Dat is wat er gebeurt is bij Filemon, Onesimus, Paulus, alle namen die net genoemd zijn. Allemaal hebben ze iets van God gekregen, Iemand, die ze niet verdienden. Dat is wat Filemon moet zien, God Zelf heeft hem dingen gegeven die hij niet verdient, onthoudt die dingen dan ook niet aan anderen.

 • Te vaak zijn wij christenen geneigd om wel genade van God te aanvaarden, maar niet om die dan ook weer uit te delen aan anderen. We willen wel van God ontvangen, maar niet doorgeven aan de ander. Dat laat zien hoe slecht we dan Gods genade begrijpen, hoe slecht we doorhebben hoeveel Hij ons gegeven heeft.
 • Paulus bidt Filemon toe dat hij zal groeien in de genade, groeien in het begrijpen dat die genade van Jezus Christus komt en groeien in het laten regeren van genade in zijn eigen geest.
  • Dat is nodig om te voldoen aan de vraag van Paulus, om te blijven groeien als christen, om een getuige te zijn van God naar de wereld om ons heen.

De enige reden dat we genade krijgen van God, is dat Hij van ons houdt. Hij laat Zijn liefde zien door ons dingen te geven die we niet verdienen. Hij laat ons zien dat Hij meer van ons houdt dan wij ooit zullen bidden of beseffen. Hij laat ons zien dat Hij genadig en goed is, door de liefde die Hij ons elke dag geeft. Die liefde wordt belichaamd door Jezus Christus. Hij stierf aan het kruis, 2000 jaar geleden, zodat wij vandaag vrij kunnen zijn. Vrij van de straf van de zonde, vrij van de eeuwige dood.

Ieder mens zondigt (Romeinen 3:23), kijk maar om je heen. Ieder mens doet dingen die niet voldoen aan Gods standaard van perfectie. Ieder mens verdient de straf die daarbij hoort, de dood (Romeinen 6:23). Jezus kwam, leefde perfect, stierf en stond op uit de dood om jouw en mijn straf te dragen. Hij deed dit uit liefde voor ons, zodat wij die liefde met anderen kunnen delen.

 • Als jij Jezus nog niet kent, vandaag is de dag dat jij Zijn liefde kan gaan leren kennen. Vandaag is de dag van redding (2 Korinthe 6:2), vandaag is het moment om Jezus te leren kennen. Niet morgen, niet vlak voor je dood, nu. Hij wil je zoveel liefde geven, zoveel dingen die je nu niet kan bevatten. Als God tot je gesproken heeft, als je Hem wil leren kennen, bid dan dat Hij Zichzelf zal openbaren aan jou.
 • Als je Hem wel kent, hoeveel liefde is er in jouw leven? Is liefde dat wat jou drijft om dingen te doen? Is liefde jouw motivatie om God te dienen zoals Hij vraagt? Ben jij bereid, uit liefde, om je eigen comfort te verminderen, het zelf zwaarder te hebben? Als iemand van buiten naar jouw leven kijkt, regeert liefde dan?
 • Hoeveel liefde heb jij voor de kerk van God? De kerk bestaat uit christenen, mensen. Allemaal falen ze, allemaal Gods hebben ze liefde nodig. Hoe zie jij de kerk, als het meer dan waard om Gods liefde in te investeren? Of als jouw tijd en energie niet waard?

Dit is allemaal alleen mogelijk door Gods werk in jou, door Jezus’ offer aan het kruis. Ga terug naar het kruis, bid dat Hij Zijn liefde zal uitstorten over jou en je leven. Laat Zijn liefde de drijfveer zijn voor alles wat je denkt, wil en doet. Alleen door het kruis, doordat Hij eerst van ons gehouden heeft.

Efeze 3:16-19 “opdat Hij u geeft, naar de rijkdom van Zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door Zijn Geest in de innerlijke mens, opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent, opdat u ten volle zou kunnen begrijpen, met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, en u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God.”