Het huwelijk: eigenschappen van een Geestvervuld huwelijk – Efeze 5:30-33

Het huwelijk: eigenschappen van een Geestvervuld huwelijk – Efeze 5:30-33

Paulus omschrijft het hele Geestvervulde huwelijk in Efeze 5:22-33, in dit gedeelte gaat hij van details, naar algemeen. Hij legt ons uit wat de rol van de vrouw is, zich vrijwillig onderschikken aan haar eigen man. Hij legt ons uit wat de rol van de man is, zijn eigen vrouw liefhebben zoals Christus de gemeente. In de verzen die Paulus ons geeft, maakt hij duidelijk hoe God het huwelijk ziet. Hij maakt duidelijk wat Gods bedoeling met het huwelijk is, hij maakt duidelijk hoe het huwelijk te leven zoals God dat bedoeld heeft.

We hebben de afgelopen weken heel erg ingezoomd op de verschillende rollen binnen het huwelijk, waardoor we vrij veel details gezien hebben over het huwelijk. Ik wil vandaag een stapje terug doen en meer vanuit een helikopter view naar het huwelijk gaan kijken. We gaan vandaag kijken naar eigenschappen van een Geestvervuld huwelijk. We zullen dat aan de hand van de volgende 3 punten doen:

 • Eigenschappen van het huwelijk zoals God het bedoeld heeft
 • Hoe ziet een huwelijk eruit zoals God het bedoeld heeft?
 • Wat is er nodig voor het huwelijk zoals God het bedoeld heeft?
 • Eigenschappen van het huwelijk zoals God het bedoeld heeft
Toon volledige notities

Om dieper in te kunnen gaan op het huwelijk als geheel, moeten we gaan kijken naar de eerste keer dat het huwelijk ingesteld werd, namelijk in Genesis 2.

Genesis 2:21-24 “Toen liet de HEERE God een diepe slaap op Adam vallen, zodat hij in slaap viel; en Hij nam een van zijn ribben en sloot de plaats ervan toe met vlees. En de HEERE God bouwde de rib die Hij uit Adam genomen had, tot een vrouw en Hij bracht haar bij Adam. Toen zei Adam: Deze is ditmaal been van mijn beenderen, en vlees van mijn vlees! Deze zal mannin  genoemd worden, want uit de man is zij genomen. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten;  en zij zullen tot één vlees zijn.”

Hier stelt God het huwelijk in, het huwelijk zoals Hij dat bedoeld heeft. Er zijn hier een aantal belangrijke eigenschappen van het huwelijk uit te halen, die vandaag de dag nog steeds van toepassing zijn.

 • Het is door God ingesteld. Als iemand iets instelt, is dat ook de persoon die er een bedoeling mee heeft. Zo geldt het ook voor God. Hij heeft het huwelijk ingesteld, Hij heeft bepaalt hoe het hoort te werken, Hij heeft een bedoeling met het huwelijk als geheel. Als wij dus dingen willen weten over het huwelijk, moeten we dat aan God vragen, niet aan de mens. God heeft ons Zijn Woord gegeven (2 Petrus 1:21), dus voor advies over het huwelijk moeten we bij God zijn.
 • Is van vóór de zondeval. Het huwelijk, met al haar eigenschappen, is iets dat we vanuit de perfectie van Eden hebben meegekregen. Het huwelijk is een cadeau van God uit het paradijs. Dat betekent dat wij ons moeten beseffen dat alle uitleg in de Bijbel over het huwelijk die na Genesis 2 komt, een verdiepingsslag is op hoe God dingen instelde in Genesis 2. Dat betekent dat we geen van de opdrachten over het huwelijk kunnen teruggooien op de tijd waarin Paulus leefde. We kunnen niet zeggen dat dit een menselijke ontdekking is, dat de voorschriften van God niet van deze tijd zijn, het huwelijk komt uit een tijd dat alles perfect was. Het huwelijk is het enige overblijfsel van het perfecte paradijs.
 • God brengt mensen bij elkaar. Vaak willen mensen, zeker single mensen en (soms) ouders, vóór God gaan denken. Wij mensen gaan denken dat we God een handje moeten helpen. We gaan denken dat er alleen maar rare mannen/vrouwen in de kerk zitten, dat we ook best buiten de kerk kunnen kijken. Of we denken dat een nog-niet gelovige bijna alles doet wat een gelovige ook hoort te doen. We vergeten dan dat God mensen bij elkaar brengt en dat Hij zegt:

2 Korinthe 6:14 “Vorm geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeenschappelijk met wetteloosheid, en welke gemeenschap is er tussen licht en duisternis?”

 • Soms willen we te snel en lopen we voorbij aan het feit dat God regels heeft gegeven. Hij geeft die regels, omdat binnen die regels we alle vrijheid hebben. Binnen die regels is alles wat goed is voor de mens. Daarbuiten is niks goeds.
 • We horen te wachten op de partner die God voor ons heeft. Soms is het beter om single te blijven (1 Korinthe 7:8), al was het maar om de Heere meer te kunnen dienen. Puur en alleen omdat 2 christenen goed met elkaar omgaan, betekent niet dat ze met elkaar moeten trouwen.
 • Het huwelijk is tussen 1 man en 1 vrouw. Dit is een fundamenteel feit voor het huwelijk. We hebben tegenwoordig allerlei combinaties die we verzinnen, maar dat is allemaal niet volgens Gods blauwdruk. God maakt duidelijk dat het huwelijk tussen 1 man en 1 vrouw hoort te zijn.
 • Man en vrouw zullen 1 vlees worden. Dit heeft een zeer wijde betekenis, maar ik wil het beperken tot het letterlijk 1 vlees worden. Man en vrouw horen seks met elkaar te hebben binnen het huwelijk. Het is logisch voor de mens om 1 partner te hebben, want zo heeft God het bedoeld. God heeft de seksuele omgang gegeven om van te genieten, alleen met die ene partner, alleen binnen de grenzen van het huwelijk zoals Hij het bedoeld heeft. 1 Korinthe 7 leert ons dat man noch vrouw hun eigen lichaam bezitten, maar dat ons lichaam van onze partner is. Ook zegt dat gedeelte dat we elkaar de seksuele intimiteit niet moeten ontzeggen, anders dan om geestelijke redenen (vasten, etc.)
  • Dit betekent niet dat als je partner vraagt om seks er altijd en direct op gehandeld moet worden, en dat je anders een zondaar bent. Dit betekent ook niet dat je het lichaam van de ander ‘op kan eisen’ voor je eigen verlangens. Ook betekent dit niet dat een medische reden om geen seks te hebben slecht is, of dat je tegen heug en meug seks met je partner moet hebben.
  • Dit betekent wel dat de seksuele omgang belangrijk is binnen het huwelijk. Een reden die Paulus geeft om te trouwen, is dat als je brand van verlangen, je die verlangens ‘kwijt kan’ in het huwelijk. Als er dan in het huwelijk geen vervulling is van die verlangens is dat ongezond.
  • Man en vrouw moeten over seks praten. Mannen, verwacht niet dat je vrouw dezelfde seksdrive heeft als jij. Vrouwen, weet dat seks belangrijk is voor je man. Samen zullen jullie er uit moeten gaan komen, door te praten, wat in jullie huwelijk werkt. Je mag allebei je verlangens aangeven, zolang je niet van de ander verwacht dat hij/zij daaraan voldoet. Bid hiervoor, bid voor en met elkaar.

Dit zijn een aantal eigenschappen die God laat zien bij het eerste huwelijk. Dit zijn dingen waar wij elke dag in moeten groeien, elke dag in mogen leren, elke dag in falen. Zo vaak zien wij niet dat ons huwelijk door God is ingesteld. Hoe kijk jij naar het huwelijk, als door God ingesteld? Of zie je het als iets wat alleen maar een last voor je is? Zie je het huwelijk als iets waar je God bij moet helpen? Ben jij zelf op zoek naar een partner, of laat je dat aan God over? Vind jij dat het huwelijk niet tussen 1 man en 1 vrouw hoeft te zijn? Weet jij het beter dan de alwetende God? Vind jij dat seks niet alleen voor binnen het huwelijk is, maar dat je dat ook met andere mensen mag doen? Weet ook jij het beter dan God?

 • We hebben het, zeker in NL, nodig om hervormd te worden in ons denken over het huwelijk. We zijn zo ver afgedwaald van hoe God naar het huwelijk kijkt, het is niet eens meer te geloven. Alles kan, alles mag, alles moet geaccepteerd worden. Alles, behalve de Bijbelse standaarden.
 • Hoe ziet een huwelijk eruit zoals God het bedoeld heeft?

Daarvoor heeft God ons teksten als Efeze 5:22-33 gegeven. Hij maakt ons duidelijk hoe wij het huwelijk horen te zien, hoe Hij het bedoeld heeft.

Romeinen 12:2 “En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goed, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.”

Dat is wat God wil doen door 1 Korinthe 7, Efeze 5, 1 Petrus 3, maar ook door alle brokken wijsheid die Jezus ons gaf over het huwelijk. Ons denken moet veranderd worden naar hoe God het huwelijk ziet, hoe God de rol van de man en vrouw ziet. Alles aan ons denken moet veranderd worden om God te kunnen dienen zoals Hij is.

Satan is hard bezig om het huwelijk aan te vallen, om hier tegen te blijven staan, moeten we denken zoals God denkt. Het huwelijk betekent steeds minder, scheiden wordt steeds makkelijker, de naam van je partner aannemen is niet meer normaal, in gemeenschap van goederen trouwen kost geld, etc. Christenen, we moeten terug naar de Bijbelse definitie van het huwelijk, naar Gods visie op het huwelijk en Zijn manier van het huwelijk leven.

 • Wat is er nodig voor het huwelijk zoals God het bedoeld heeft?

De rest van onze studie wil ik me richten op Bijbelse eigenschappen die nodig zijn voor het Geestvervulde huwelijk zoals God dat wil zien.

 1. Efeze 5:30 leden van Zijn lichaam zijn.

Wij, de kerk, zijn leden van Gods lichaam (1 Korinthe 12:27). Waar ik me vandaag op wil richten, is dat de eerste eigenschap van het huwelijk moet zijn, dat man en vrouw op God gebouwd zijn.

Psalm 18:2 “De HEERE is mijn rots en mijn burcht en mijn Bevrijder, mijn God, mijn rots, tot Wie ik de toevlucht neem, mijn schild en de hoorn van mijn heil, mijn veilige vesting.”

We hebben gezien in Efeze 3:17 dat we in Christus geworteld en gefundeerd moeten zijn. In 1 Korinthe 3 legt Paulus uit dat Jezus het fundament is waarop we moeten voortbouwen. Dat is wat nodig is in het huwelijk. De basis van het huwelijk moet Jezus Christus zijn.

Psalm 11:3 “Voorzeker, de fundamenten worden omvergehaald! Wat kan de rechtvaardige dan doen?”

 • Als iets of iemand anders het fundament is, dan zal het huwelijk niet voldoen aan hoe God het bedoeld heeft. Als iets of iemand anders de basis vormt, dan is er geen objectieve bron van waarheid om naartoe terug te gaan. Als iets of iemand anders de basis vormt, dan is het aan de mens om te bepalen hoe het huwelijk hoort te werken. 2 Korinthe 6:14 leert ons dat we geen ongelijk span moeten vormen met een ongelovige, dat is een belangrijk beginpunt voor als je nog geen partner hebt.
 • Als Jezus Christus de basis is voor het huwelijk, voor jullie huwelijk, dan heb je een stevige basis. Als Jezus het fundament is voor je huwelijk, dan heb je Iemand om ten alle tijden op terug te vallen. Als Jezus het fundament is voor je huwelijk, dan kan Hij je vertellen wat er wel en niet van je verwacht wordt. Als Jezus het fundament is voor je huwelijk, mag je kracht van Hem verwachten om door de lastige tijden heen te komen.

Psalm 62:3 “Zeker, Hij is mijn rots en mijn heil, mijn veilige vesting; ik zal niet al te zeer wankelen.”

Mijn vraag is, wat is de basis voor jouw huwelijk? Wie is de basis voor jouw huwelijk? Is dat Jezus Christus? Is Hij Degene op Wie jullie ten alle tijden terugvallen? Of is dat iemand anders? Is Jezus’ mening de doorslaggevende in jullie huwelijk, of is dat iemand anders’ mening?

Een ander belangrijk punt over deel zijn van Zijn lichaam, is dat je tijd besteed om naar het Hoofd te luisteren. Zowel man als vrouw moet naar Jezus Christus luisteren. We horen tijd aan Zijn voeten door te brengen. Man en vrouw horen elke dag zelf hun Bijbel te lezen. Jouw relatie met God is de belangrijkste relatie die je hebt.

 • God op 1, man/vrouw op 2, gezin op 3, daarna andere dingen. Dat is de lijst die je nodig hebt om als koppel staande te blijven. Dat is wat je nodig hebt om je huwelijk te laten slagen. Als jouw relatie met God stevig is, gefundeerd op Jezus, dan kan je alles aan. Als jouw relatie met God wankel is, of er zelfs niet is, dan heb je een groot probleem. Je hebt het nodig om de Heere op 1 te zetten, anders val je.

Warren Wiersbe: “wanneer het Woord van God jou beheerst, ben je gevuld met de Geest van God.”

 • Leven jullie dicht bij de Heere? Leggen jullie elke dag je eigen leven bij Hem neer? Of vertrouw je erop dat de ander veranderd? Of kan je alleen nog op jezelf vertrouwen? Of misschien wel op het advies van die ene persoon? God Zelf zegt dat we alleen op Hem moeten vertrouwen, op Zijn Woord. Dat is wat elk mens nodig heeft, dus ook zeker de mensen die in een huwelijk zitten. Is jouw huwelijk deel van Christus? Is Christus de basis van jouw huwelijk, of is iets of iemand anders dat?
 1. Efeze 5:31 je vader en moeder verlaten

Op het moment dat man en vrouw trouwen, gebeurt er iets heel belangrijks. Het moment van trouwen zorgt ervoor dat man en vrouw voor God één zijn, ze beginnen een nieuwe eenheid. Zowel man als vrouw valt niet meer onder de eenheid van hun ouders, maar ze worden deel van de nieuwe eenheid die God ze geeft. Dit heeft een aantal gevolgen:

 • De man en vrouw zijn niet meer de verantwoordelijkheid van hun ouders. Het getrouwde stel hoort nog steeds hun ouders te eren, maar niet boven het huwelijk met hun man/vrouw. De man hoort dus zijn vrouw lief te hebben boven het luisteren naar zijn ouders. De vrouw hoort zich aan haar man te onderschikken boven het luisteren naar haar ouders.
 • God wil dat man en vrouw zich losmaken van hun ouders, om een nieuw gezin te beginnen. Dat betekent dat ouders hun kinderen ook los zullen moeten laten. Voor sommigen van jullie is dit heel normaal en vraag je je af waarom ik dit aanhaal, voor anderen is dit revolutionair en heel moeilijk. Ouders moeten, ik herhaal, moeten hun kinderen loslaten wanneer ze gaan trouwen en hun eigen gezin vormen.
  • Er zijn weinig dingen meer ongezond dan getrouwde mensen die meer met hun ouders praten dan met hun partner. Ook is het voor de ouders niet goed om meer met hun getrouwde kinderen te praten dan met hun eigen partner. Man en vrouw horen hun relatie met elkaar boven elke andere relatie te zetten, behalve hun relatie met God.
  • Als dat niet gebeurd, krijg je een scheef groeiende relatie. Er zullen dan onvermijdelijk dingen besproken gaan worden met ouders of kinderen, die binnen het huwelijk horen te blijven. Ouders en kinderen gaan weg, je partner zit je de rest van je leven mee. Zorg dus dat je je richt op je partner, dat die relatie sterk is, dat die relatie de beste en sterkste menselijke relatie is die je hebt.
 1. Efeze 5:33 Focus op je eigen rol

Verwacht niet dat de ander zijn/haar rol op zich neemt, pak de rol op die God jou gegeven heeft.

God is door Paulus heen heel duidelijk, Hij geeft een opdracht aan de man en Hij geeft een opdracht aan de vrouw. Allebei geeft Hij ze de taak om iets te doen. Er staat niet probeer, er staat niet laat het je intentie zijn. God geeft ons de opdracht om de ander te dienen op de manier die Hij ons opdraagt.

 • Het is belangrijk dat we beseffen dat dit de taak is die God aan ons geeft. Hij geeft ons persoonlijk een taak. De man heeft de taak om zijn vrouw lief te hebben zoals Christus de gemeente liefhad. De vrouw heeft de taak zich aan haar man te onderschikken als onderdeel van haar dienstbaarheid aan God. Dat is hun taak.
  • Nergens staat er dat de man de vrouw moet controleren. Nergens staat er dat hij een beoordelingsgesprek met haar moet hebben. Nergens staat dat hij aan moet geven waar het beter kan. Nergens krijgt de man de opdracht zijn vrouw hierin ‘op te voeden’.
  • Nergens staat dat de vrouw haar man moet leren om een leider te zijn. Nergens staat dat de vrouw haar man moet wijzen op hoe haar lief te hebben. Nergens krijgt de vrouw de taak om een lijst te maken met dingen van hoe hij haar lief kan hebben, zodat hij dat kan doen zoals zij dat wil.
   • Man en vrouw moeten met elkaar praten. Allebei moeten ze proactief vragen hoe ze het doen, en dan moet de liefde in waarheid gesproken worden (Efeze 4:18). Allebei moeten ze gevoelig zijn voor de noden van de ander. Het is de taak van beide om de Heere te gehoorzamen, niet de ander de les te lezen.

Warren Wiersbe: “De wortel van de meeste huwelijksproblemen is zonde, en de wortel van alle zonde is egoïsme. Je onderschikken aan Christus en elkaar is de enige manier om egoïsme te overwinnen, want als we ons onderschikken, kan de Heilige Geest ons vullen en ons in staat stellen elkaar lief te hebben op een opofferende, heiligende en bevredigende manier – de manier waarop Christus van Zijn kerk houdt.”

Het is ontzettend belangrijk dat man en vrouw zich niet gaan richten op de rol die de ander gekregen heeft. Een belangrijke reden daarvoor is dat we Gods werk in de weg kunnen gaan zitten. We kunnen in de weg zitten wat Hij aan het doen is in de ander, als wij alleen maar gericht zijn op dat ene ‘vervelende  ding’ dat de ander doet wat nog niet overeenkomt met Gods taak.

 • Het kan goed zijn dat God met iets aan de slag wil in je partner, waarvan jij niet weet wat het is. God vraagt geen toestemming aan ons voordat Hij in ons aan de slag gaat. Dat zal Hij ook nooit gaan doen. Dus laat God Zijn ding doen, focus jij je op wat God van jou verwacht.
 • We zijn als mensen snel geneigd om op de stoel van God te gaan zitten en te bepalen wat het is waar God aan moet werken. We zijn snel geneigd om te bepalen wat het ‘ergste’ is dat onze partner doet, en dan gaan we ‘verwachten’ dat de ander daarin veranderd. Als dat niet gebeurd, worden we teleurgesteld in de ander en uiteindelijk in God.

Psalm 118:8 “Het is beter tot de HEERE de toevlucht te nemen dan op de mensen te vertrouwen.”

 • Dit is zo belangrijk, de mens niet op een hogere plek zetten dan God. Vooral op het gebied van vertrouwen. Waar je man/vrouw zal falen, zal God dat nooit doen. Waar je man/vrouw teleur gaat stellen, zal God dat nooit doen. Waar je man/vrouw je pijn zal doen, zal God dat niet doen. Vertrouw op God.

Het laatste punt over het op je eigen rol gericht zijn, is dat toen Petrus door Jezus hersteld was na het Hem 3x verloochenen, Jezus Petrus op iets belangrijks wees. Petrus werd door Jezus gewezen op de manier waarop hij zou gaan sterven, waarop Petrus vroeg: Wat zal er met Johannes gebeuren?

Johannes 21:22b “wat gaat u het aan? Volgt u Mij!”

Dat is jouw taak, dat is mijn taak. Wat God in de ander doet, is tussen God en die ander. Ik kan alleen mijn uiterste best doen om God alle mogelijke ruimte te geven die Hij wil hebben in mijn leven.

 1. Efeze 5:32-33 Omgang met elkaar

Man en vrouw horen met elkaar om te gaan zoals Christus en Zijn kerk met elkaar omgaan. We hebben de afgelopen 2 weken naar een aantal details hiervan gekeken, maar staan we wel eens stil bij het statement dat God maakt? De man-vrouw relatie in het huwelijk hoort een weerspiegeling te zijn van hoe Christus en Zijn kerk met elkaar omgaan. De Bijbel leert ons heel veel over hoe Jezus richting ons is. De vraag is of wij ook zo richting onze partner zijn.

 • Vol liefde. We horen ten alle tijden liefde te betonen richting onze partner. Dat is hoe Jezus met ons omgaat, dat is hoe de kerk naar Jezus hoort te reageren. We horen te zijn als een bruid en een bruidegom vlak vóór de trouwerij. Hoe liefdevol ben jij nog naar je partner? Ben jij nog steeds bereid om alles aan de kant te zetten om het je partner naar de zin te maken? Ben jij nog steeds bereid om je leven om te gooien voor je partner? Geef jij alles van jezelf over, zoals Jezus dat voor ons deed?
 • Vol ontzag en respect (1 Petrus 2:17). Respect heeft tegenwoordig een bijna grappige ondertoon, maar we horen heilig respect te hebben voor Jezus. Hebben wij heilig respect voor de partner die God ons gegeven heeft? Jezus verdient ons respect door wat Hij gedaan heeft, maar vooral omdat Hij God is. Heeft jouw partner jouw respect, ga jij met ontzag met je partner om, omdat God jou die partner gegeven heeft? Respect en ontzag komen tot uiting in gedachten, woorden en daden.
  • Hoe zijn jouw gedachten over je partner? Ben jij continu geïrriteerd door je partner? Wil je soms dat God je een andere partner geeft? Vraag je je af of God een fout heeft gemaakt door jullie bij elkaar te brengen? Of zijn je gedachten gericht op de Heere, op het feit dat Hij goed is, dat Zijn genade genoeg is, etc.?
  • Hoe zijn jouw woorden over en richting je partner? Komen die woorden overeen met hoe God wil dat jij met je partner omgaat? Komen die woorden overeen met de woorden die God over jouw partner te zeggen heeft?
  • Zijn jouw daden net als Christus richting je partner? Of zijn jouw daden menselijk, vleselijk en niet op God gericht?
   • De omgang tussen 2 christenen zegt heel veel over hoe hun persoonlijke relatie met God is. Die relatie is de allerbelangrijkste, die relatie is de bepalende factor in hoe jij met je partner om gaat. Als jij niet op God gericht bent, als jij niet Zijn Woord in je hebt wonen, dan kan je dit niet doen.
 1. 1 Petrus 3:7 Communicatie

Om haar, maar ook hem, te kunnen begrijpen, moet je wel met elkaar communiceren. Als we het huwelijk continue vergelijken met de relatie Christus-kerk, moeten we dat ook doen bij communicatie. De kerk hoort continue in gesprek te zijn me Christus, we horen onder smeken en gebeden alles bij God bekend te maken (Filippenzen 4:6-7), we moeten onophoudelijk bidden (1 Thessalonicenzen 5:17), we moeten volhouden in gebed (Kolossenzen 4:2), etc. Als we dat toepassen op onze communicatie in onze huwelijken, hoe anders zouden we dan met elkaar praten.

 • Man en vrouw horen open te zijn over de dingen die ze verlangen. Man en vrouw horen naar elkaar uit te spreken wat er qua verlangens door ze heen gaan, zonder te verwachten dat de ander dat ook allemaal gaat doen. We horen elkaar het beste te kennen van alle mensen. De openheid tussen man en vrouw die nodig is, hoort ons dichter bij elkaar en dichter bij God te brengen. We horen ook alles samen in gebed bij de Heere te brengen.
 • Man en vrouw horen continue met elkaar te communiceren. We horen niet van de ander te verwachten dat alles in 1x begrepen wordt, juist geïnterpreteerd wordt en een juiste reactie krijgt. Waar God de perfecte gesprekspartner is, is je partner een zondig mens. We horen continue te blijven communiceren met elkaar. We horen elkaar er ook op te wijzen als we dingen zeggen of doen die ons kwetsen, en dat in liefde.
 • Man en vrouw horen vol te houden in communicatie. Als het niet lekker loopt op communicatiegebied, blijf volhouden. Blijf het proberen, blijf ervoor bidden. Ga hiervoor in gebed, dat je partner open wordt, maar ook dat je mag leren luisteren en reageren zoals God dat van je vraagt. Het is van levensbelang voor je huwelijk dat je allebei leert volhouden, leert doorzetten hierin, want communicatie is een van de levensaders van een huwelijk.

Hoe is de communicatie in jouw huwelijk? Hoe communiceer jij met je partner? Communiceer jij meer met iemand anders dan je partner? Luister jij naar je partner of laat je hem/haar maar zwammen? Open jij je hart voor je partner? Ga in gebed dat je zowel mag leren spreken als luisteren naar de ander.

Dit is allemaal uiteindelijk onmogelijk. Dit is alleen mogelijk door Gods werk in ons. We moeten ons beseffen dat dit genade is, genade op genade. We kunnen dit alleen doen doordat Jezus voor onze zonden gestorven is. Hij heeft het mogelijk gemaakt om weer bij God te kunnen zijn. Doordat we bij God kunnen zijn, gaat Hij ons veranderen naar Zijn evenbeeld. Hij gaat ons laten zien hoe wij horen te leven, en dat we God daar voor nodig hebben.

Efeze 5:18 “En word niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar word vervuld met de Geest”

 • Dat is hoe wij al deze eigenschappen kunnen leven. Dat is hoe de man zijn rol weer op zich kan gaan nemen, dat is hoe de vrouw haar rol op kan pakken. Alleen door Gods Geest in ons. God vraagt onmogelijke dingen van man en vrouw, daarom hebben Zijn aanwezigheid nodig. De God Die onmogelijke dingen kan doen, Die God moet in ons leven, anders hebben we een groot probleem.
 • Leeft de Heilige Geest in jou? Geloof jij in de God waar we het vanochtend over hebben? De God van de Bijbel, Jezus Christus als Zoon van Die God. Geloof jij dat Hij voor jouw zonden gestorven is? Geloof jij dat Jezus voor jou uit de dood is opgestaan? Dan leeft de Heilige Geest in jou. Als jij dit nog niet gelooft, dan is vandaag de dag om dit te gaan geloven. Vandaag is de dag van redding. Weet dat zonde een probleem is waar Jezus de oplossing voor is. Weet dat de oneindig grote God jou alles wil geven dat jij nodig hebt. Laat Hem het zondeprobleem in jouw leven opruimen, geef jezelf over aan Hem.
 • Regeert de Heilige Geest ook in jou? Ben jij vervuld met de Geest, zodat Hij jouw leven kan gaan sturen zoals Hij dat wil? We hebben elke dag een vernieuwde vervulling met de Geest van God nodig, wij vullen onszelf namelijk ook met allerlei andere dingen. We moeten elke dag gereinigd worden en bijgevuld met de Geest van God om het huwelijk te kunnen leven zoals God dat bedoeld heeft.
  • Wat zijn de eigenschappen van jouw huwelijk? Komt jouw huwelijk overeen met de omschrijving die God geeft in Efeze 5? Of is je huwelijk anders? Ga hiervoor in gebed, vraag de Heere wat Zijn mening is over je huwelijk, over hoe jij de rol invult die de jouwe is. En sta open voor het feit dat de Heere jou misschien wel wil corrigeren en een andere richting op wil sturen.

Ga met de Heere in gesprek, zowel man als vrouw. Vraag Hem je ogen te openen voor de dingen die niet kloppen in jou, in je huwelijk, in wat dan ook. Vraag Hem jou te laten zien Wie Hij is, hoeveel Hij van jou houdt en wat de juiste respons daarop is. Laat je eigen leven, maar ook zeker je huwelijk geleid en gevuld zijn door de Heilige Geest.