Het huwelijk: de Geestvervulde vrouw – Efeze 5:22-24

Het huwelijk: de Geestvervulde vrouw – Efeze 5:22-24

Vorige week hebben we gekeken naar nauwgezet wandelen, naar wat dat precies is, hoe dat werkt en hoe je dat doet. De studie van vorige week is een belangrijke bouwsteen voor vandaag. We hebben namelijk gekeken naar het vervuld zijn met de Geest, het continue gevuld zijn en bijgevuld worden door de Geest van God. Zijn aanwezigheid in ons leven is cruciaal. Cruciaal voor het uitvoeren van de rest van Efeze.

Toon volledige notities

De vervulling met de Geest heeft 3 effecten, waar de laatste de belangrijkste van was.

Efeze 5:21 “Wees elkaar onderdanig in de vreze Gods.”

 • Dit vers is fundamenteel voor de komende weken, want dit vers schetst de context waarin Paulus ons gaat onderwijzen. We horen elkaar onderdanig te zijn, als onderdeel van onze dienstbaarheid naar God toe.
 • Paulus legt 3 relatie types noemen, waarin we specifiek onderdanig horen te zijn aan elkaar. Hij gaat ook in op hoe dat er uit ziet: 1) het huwelijk (Efeze 5:22-32), 2) ouder-kind (Efeze 6:1-4), en 3) werkgever-werknemer (Efeze 6:5-9). We zullen vandaag een begin maken aan het huwelijk, en dan specifiek de rol van de vrouw.

De Bijbel heeft zeer veel te zeggen over het huwelijk. De Bijbel is de plek waar we het idee van het huwelijk vandaan halen. God is namelijk Degene Die het huwelijk instelde. In Genesis 2:21-24 wordt door God het eerste huwelijk uitgelegd:

Genesis 2:21-24 “Toen liet de HEERE God een diepe slaap op Adam vallen, zodat hij in slaap viel; en Hij nam een van zijn ribben en sloot de plaats ervan toe met vlees. En de HEERE God bouwde de rib die Hij  uit Adam genomen had, tot een vrouw en Hij bracht haar bij Adam. Toen zei Adam: Deze is ditmaal been van mijn beenderen, en vlees van mijn vlees! Deze zal mannin  genoemd worden, want uit de man is zij genomen. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten;  en zij zullen tot één vlees zijn.”

We zien hier een aantal eigenschappen die God Zelf aan het huwelijk geeft, een aantal eigenschappen die fundamenteel zijn om ook de studie in Efeze 5 goed te doorlopen.

 • Het huwelijk is tussen 1 man en 1 vrouw. We hebben tegenwoordig allerlei andere combinaties, maar dat is niet hoe God het huwelijk omschrijft. God, de Schepper van hemel en aarde, de God van de Bijbel, heeft het huwelijk tussen 1 man en 1 vrouw gegeven.

We gaan naar de rol van de Geestvervulde vrouw kijken, in het huwelijk zoals God het bedoelt heeft. We gaan zien dat de vrouw zich vrijwillig hoort te onderschikken aan haar eigen man en wat de 3 redenen zijn die God daarvoor geeft.

v22

Paulus begint de uitleg over het huwelijk met de vrouw. Er is geen andere reden om met de vrouw te beginnen dan dat Paulus het heeft over jezelf onderschikken en dat is de opdracht die hij meegeeft aan de vrouw. Hij neemt ook rustig de tijd om het over mannen te hebben, maar hij begint met de vrouw.

 • Paulus begint met het woord “vrouwen” om de doelgroep duidelijk te maken. Gaat het hier dan om elke vrouw? Moet alle vrouwen dit doen? De context van het vers geeft aan dat deze “vrouwen” een eigen man moeten hebben, anders geldt dit niet voor hen.
 • Ook is het belangrijk om te zien dat Paulus zegt dat vrouwen dit vers richting hun “eigen mannen” moeten doen. Paulus zegt op geen enkele manier dat vrouwen zich aan elke man moeten onderschikken. De De Bijbel is heel duidelijk, de vrouw hoort zich binnen het huwelijk te onderschikken aan de man met wie ze getrouwd is.
  • Genesis 1:27 leert dat de mens in Gods gelijkenis gemaakt is, niet de man. Man en vrouw zijn in Gods gelijkenis gemaakt, de vrouw is niet meer of minder dan de man. We gaan alleen zien dat ieder zijn/haar eigen rol gekregen heeft van de Heere.
  • Vrouwen, weet dat je waardevol bent. Weet dat God je in Zijn beeld geschapen heeft. Je bent zoveel waard, dat God Jezus naar de aarde stuurde voor jou. Hij weet wie je bent, waar je doorheen gaat en wat je nodig hebt. Vertrouw erop dat Hij als alwetend God weet wat goed voor jou is.
  • Mannen, jullie mogen niet neerkijken op vrouwen. Jullie horen vrouwen met respect te behandelen, zeker vrouwen in de kerk. De dames in de kerk zijn jullie geestelijke zussen, denk daar aan voor je denkt of kijkt naar een vrouw. Vrouwen zijn er niet voor jouw lust. In de kerk is dat geestelijke incest.

Paulus zegt dat de vrouw hun eigen man onderdanig horen te zijn. Dat heeft een zeer negatieve smaak, zeker tegenwoordig. Tegenwoordig wil men dat vrouwen onafhankelijk zijn, dat vrouwen de leiding nemen in het gezin, dat vrouwen hun mannen wel eens laten zien hoe dingen werken. Dat is niet hoe de Bijbel dingen omschrijft, dat is niet hoe God het bedoelt heeft.

 • Toen God de vrouw schiep, had Hij een doel met de vrouw, specifiek ook voor binnen het huwelijk.

Genesis 2:18 “Het is niet goed dat de mens alleen is; Ik zal een hulp voor hem maken als iemand tegenover hem.”

David Guzik: “De vrouw was niet alleen gemaakt om een helper te zijn, maar ze was ook vergelijkbaar met de man gemaakt. Ze moet zo gezien en geëerd worden. Een vrouw, getrouwd of niet, kan niet gezien worden gezien als een stuk gereedschap of medewerker, maar als een gelijke partner in Gods genade en een gelijk mens.”

 • Net zoals de christenen uit Christus zijn, zo is de vrouw uit de man geschapen (Genesis 2, 1 Korinthe 11:8). Net zoals Christus eerst was (Kolossenzen 1:15), daarna pas de kerk, zo is de man eerder geschapen dan de vrouw (1 Korinthe 11:12). Zoals Christus de Schepper is (Kolossenzen 1:16), zo heeft de man eerste autoriteit over de schepping gekregen (Genesis 2:15-20).
  • Dit laat zien dat het onderschikken van de vrouw iets is dat God al vóór de zondeval ingesteld heeft. Dit heeft niks te maken met de waarde van man of vrouw, het IQ van de man of vrouw, wie er menselijk gezien beter geschikt is voor de taak. Dit gaat om hoe God dingen heeft ingesteld. Dit gaat om de orde die God aanstelt in Zijn schepping. Luisteren we naar wat de alwetende God zegt, of luisteren we naar onszelf, de cultuur en de wereld om ons heen?
 • Onderschikken is het Griekse woord hypotassō. Dit woord heeft een militaire betekenis en een niet-militaire betekenis.
  • De militaire betekenis is: “onder het commando van een leider [troepen soldaten] op de juiste manier neerzetten” dit betekent dat de mensen die onder de leider vallen, luisteren naar de leider. In het leger luister je naar de persoon die hoger in rang is, ongeacht of die persoon slimmer is, aardiger is, minder geschikt is voor de baan dan jij, etc. In het leger ben je ondergeschikt aan die persoon. Je salueert ook de rang, niet de persoon die de rang draagt, die persoon is over jou aangesteld.
   • De vrouw moet zich volgens Paulus onderschikken aan de man, omdat God dat zo ingesteld heeft. Mannen zijn niet beter, vrouwen zijn niet minder. Het gaat om orde en uiteindelijk om ontzag voor God. Het gaat uiteindelijk om of we naar God luisteren of niet.
  • De niet-militaire betekenis van dit Griekse woord: “een vrijwillige houding van toegeven, samenwerken, je verantwoordelijkheid oppakken en een last dragen” God vraagt een vrijwillige houding van ondergeschiktheid aan de vrouw. En dit is compleet onmogelijk. Sommige vrouwen hebben misschien een karakter dat hier meer naar neigt, maar niet volledig zoals God het hier bedoelt. De vrouw hoort vervuld te zijn met de Geest van God (Efeze 5:18), om dit te kunnen doen. De vrouw hoort de leiding van de Geest hierin te zoeken, anders gaat dit niet goed.
   • Bij de zondeval in Genesis 3 werd al aangegeven dat de vrouw dit lastig zou gaan vinden

Genesis 3:16b “Naar uw man zal uw begeerte uitgaan, maar hij zal over u heersen.”

God spreekt hier tegen Eva, en Hij zegt tegen haar dat haar begeerte uit zal gaan naar het heersen over haar man. Ze zal, door de zondeval, de natuurlijke houding hebben om over haar man te willen regeren. God geeft hier al aan, dat de man aangesteld is als heerser over de vrouw.

 • Dames, hoe kijken jullie naar ondergeschikt zijn aan je man? Hoe kijken jullie naar je onderschikken in het algemeen? Laat je de Bijbel definiëren wat dit betekent, of de wereldse cultuur die hier van alles van vindt? Neem de rol op die God jou gegeven heeft, want dat is hoe God jou gemaakt en bedoelt heeft.
 • Mannen, zou jij ondergeschikt willen zijn aan jezelf? Hoe ben jij als man? Ben jij een dictator die je vrouw allerlei regels oplegt om je eigen leven makkelijker te maken? Of ben jij de man die zijn rol als man helemaal niet oppakt? Laat jij dingen gaan, laat je het opvoeden van de kinderen over aan je vrouw? Neem de rol op die God jou gegeven heeft!
 1. Onderschik je aan je man “zoals aan de Heere”

Paulus maakt heel duidelijk binnen welk kader de vrouw dit hoort te doen, “zoals aan de Heere”. Voor je eigen man moet je dit niet doen, want hij zal teleur stellen. Ik hoef de getrouwde vrouwen hier niet te vertellen dat hun mannen falen, vooral richting hun vrouw. Ik hoef de vrouwen niet te vertellen dat de mannen zondaren zijn, die vaak een stuk trager zijn in hun denken dan de vrouw. Maar dat betekent juist dat de vrouw dit niet voor de man moet doen, maar voor de Heere. Onderschikken aan je man doe je alleen voor de Heere.

Kolossenzen 3:23-24 “En alles wat u doet, doe dat van harte, als voor de Heere en niet voor mensen, in de wetenschap dat u van de Heere als vergelding de erfenis zult ontvangen, want u dient de Heere Christus.”

 • Dit is de eerste reden voor de vrouw om zich te onderschikken aan de man. Onderdeel van de dienstbaarheid van de vrouw aan God, is zich onderschikken aan haar man. De man die God haar gegeven heeft. Vergeet niet, God geeft alleen onmogelijke opdrachten, je hebt hiervoor de vervulling met de Geest van God nodig. Je hebt hiervoor Gods leiding nodig, Zijn liefde moet regeren in jou, Zijn genade moet regeren in jou.
  • Vrouwen, kijk niet naar je man, kijk naar God. Kijk niet naar de werken van je man, kijk naar het vervulde werk van Christus aan het kruis. Kijk niet naar wat je man allemaal doet dat jou niet zint, kijk naar wat Christus voor jou en je man gedaan heeft. Dat hoort de focus te zijn, daar hoort je aandacht op gericht te zijn. Het gevolg van deze focus, de focus op God, is dat je je zal willen onderschikken aan je man, omdat God je wil gaat veranderen.

v23-24

Paulus geeft hier 2 extra redenen over hoe de vrouw haar ondergeschiktheid aan de man hoort te zien en wat de reden is om ondergeschikt te zijn. 1) man is het hoofd van de vrouw (v23a), 2) Christus is het hoofd van de gemeente, daarom moet de vrouw zich onderschikken aan haar man zoals de kerk zich aan Christus onderschikt (v23b-24).

 1. De man is het hoofd van de vrouw

v23a

De 2e reden voor de vrouw om zich te onderschikken aan haar man, is dat de man het hoofd van de vrouw is. Wat Paulus hier doet is het aangeven van de autoriteit en verantwoordelijkheid binnen het huwelijk.

1 Korinthe 11:3 “Maar ik wil dat u weet dat Christus het hoofd is van iedere man en de man het hoofd van de vrouw en God het hoofd van Christus.”

De man heeft de laatste autoriteit en eerste verantwoordelijkheid binnen het huwelijk, de vrouw heeft eerdere autoriteit en latere verantwoordelijkheid. Christus heeft de autoriteit in de kerk, de verantwoordelijkheid voor de kerk. De man wordt door God als eindverantwoordelijke gezien voor het gezin. Als hij dat is, dan is het logisch dat hij de laatste autoriteit heeft, anders kan je ergens niet verantwoordelijk voor zijn.

 • Het is belangrijk dat we dit zien en begrijpen, want dit laat zien dat de man een taak van de Heere heeft gekregen, waar hij hulp bij nodig heeft. Ik kan mijn gezin niet alleen leiden, ik kan mijn huwelijk niet alleen leiden, daar heb ik de hulp van mijn vrouw bij nodig. Als puntje bij paaltje komt en er moet een beslissing komen, dan ben ik de eindverantwoordelijke daarover, niet Amiet.
 • Christus is de Behouder van Zijn lichaam, de kerk. De man kan zijn vrouw niet redden. Als je vrouw nog niet gelooft, jij kan haar niet redden, dat kan alleen Christus. Jij kan wel, of je vrouw gelooft of niet, zo voor je gezin zorgen dat je vrouw een veilige omgeving heeft. De vrouw hoort zich beschermd te voelen door haar man. Dat vereist dat de man de taak oppakt, maar ook dat de vrouw dat toelaat.
  • Vrouwen, snap alsjeblieft dat dit de taak van de man is. Dat is ongeacht of hij die taak op zich neemt, het is wel de taak die hij van de Heere gekregen heeft. Paulus wil duidelijk maken dat ieder een taak van de Heere heeft gekregen, die past bij hoe Hij de schepping bedoelt heeft. Vetrouw je erop dat de God Die jou gemaakt heeft ook weet waarvoor Hij jou gemaakt heeft?
  • Mannen, pak de taak op die God jullie gegeven heeft. Dit is geen dictatoriaal verhaal, want zo is Jezus ook niet. Pak de rol van leider van je gezin op. Wees de geestelijk leider, leid je vrouw en kinderen in het Woord. Leid je gezin in gebed voor het eten. Pak de taak op die God jullie gegeven heeft. Een van de grote problemen van deze maatschappij is vaders en mannen die hun rol niet oppakken. Mannen, in hoeverre moeten jullie meer de geestelijke leiding op je pakken binnen jullie gezin? Ga dat doen.
 1. Vergelijking tussen relatie Christus-kerk en man-vrouw

v24

De 3e reden voor de vrouw om zich aan haar eigen man te onderschikken, is de relatie tussen Christus en Zijn kerk. Het huwelijk wordt hier vergeleken met de relatie tussen Jezus en Zijn kerk. Het huwelijk zoals God het bedoeld heeft, is een weerspiegeling van hoe Christus met Zijn kerk om gaat. Het huwelijk hoort te laten zien hoeveel het hoofd van het lichaam houdt en waarom het daardoor goed is dat het lichaam zich onderschikt aan het hoofd. Het huwelijk hoort te laten zien hoe belangrijk het is dat er een juiste rolverdeling is, zodat we zien wat de rol van Christus in de kerk is en wat de rol van de christen in de kerk is.

 • Een van de eerste dingen die satan aanvalt is het huwelijk, precies om de reden dat het huwelijk zo belangrijk is voor God. Precies om de reden dat het huwelijk hoort te weerspiegelen hoe Christus met Zijn gemeente omgaat en vice versa.
 • Wat Paulus hier niet zegt, is dat de man gelijk is aan Christus. Hij zegt ook niet dat op precies dezelfde manier als de kerk ondergeschikt is aan Christus, de vrouw ondergeschikt hoort te zijn aan de man.
  • Christus vraagt absolute gehoorzaamheid van ons, dat mag en kan de man niet van de vrouw vragen. Christus leefde perfect, de man verre van.
  • Het punt dat Paulus maakt, is dat net zoals de kerk zich vrijwillig onderschikt aan Jezus, we kiezen ervoor om in Hem te geloven, zo hoort de vrouw zich vrijwillig onder haar man te schikken. Net zoals het lichaam hoort te doen wat het hoofd zegt, zo hoort de vrouw te doen wat het hoofd van het gezin zegt. Dat is de orde die God ingesteld heeft.

De laatste zin van v24 is er een die mogelijk lastig is voor veel mensen. Paulus zegt dat “vrouw in alles hun eigen mannen onderdanig” horen te zijn. Wat betekent alles in deze context?

 • Het woord voor alles, betekent alles. Dit klinkt heel raar, want dat klinkt opeens weer autoritair en dictatoriaal. Dit woord “alles” moet in de grotere context van Efeze 5 en de rest van de Bijbel gezien worden.
  • Een man heeft de verantwoordelijkheid gekregen om voor zijn vrouw te zorgen. Net zoals Christus voor Zijn bruid, de kerk, zorgde, zo hoort de man dat voor de vrouw te doen. Jezus deed alles wat goed was voor de bruid, Jezus zorgde perfect voor Zijn bruid. Hij heeft nog nooit iets van Zijn bruid gevraagd, wat Hij Zelf niet gedaan heeft. Hij heeft nog nooit iets gevraagd van Zijn bruid dat de wet van God overtreedt.
   • Dat is het kader waarbinnen de man “alles” mag vragen van zijn vrouw. De man hoort in liefde voor zijn vrouw, uit liefde voor God dingen van zijn vrouw te vragen. De vrouw hoort in gehoorzaamheid aan God zich hieraan te onderschikken.

David Guzik heeft een aantal uitzonderingen op “alles” opgeschreven die ik graag met jullie wil delen.

 • Als de man de vrouw vraagt/opdraagt om te zondigen. Daar mag de vrouw niet in mee gaan, want Gods wet gaat boven wat de man zegt. Als de man iets vraagt dat tegen Gods Woord in gaat, is het zelfs de taak van de vrouw de man hierop te wijzen.
 • Als de man door invloed van een medische aandoening onbekwaam of krankzinnig is. Een vrouw hoeft haar man niet in alles te gehoorzamen als een medische aandoening zijn beoordelingsvermogen aantast.
 • Als de man de vrouw fysiek mishandelt en de veiligheid van de vrouw en kinderen in gevaar brengt. Dan hoeft de vrouw niet te gehoorzamen, ze hoeft niet onder het geweld te blijven.
 • Als de man het huwelijk schaadt door overspel. De Bijbel leert dat overspel de enige reden is dat een vrouw zou mogen scheiden van haar man, of vice versa. Dat zegt niet dat dat de juiste stap is, maar het mag. Als er overspel is, hoeft de vrouw dat niet klakkeloos te accepteren van haar man. De vrouw moet met de Heere worstelen over wat Hij van haar verwacht, maar de man kan niks van de vrouw vragen, want hij heeft de verbondenheid van het huwelijk zelf kapot gemaakt. Dat is iets dat alleen God kan herstellen.

Andere Belangrijke vragen die dan naar voren komen, zijn dingen als:

 • Moet ik alles doen wat mijn man zegt? Nee. De man mag dingen van de vrouw vragen die overeenkomen met het Woord van God.

Barnes: “Er zou zo’n wederzijdse liefde en vertrouwen moeten zijn, dat de wensen van de man die bekend zijn, wet zijn voor de vrouw; en dat de bekende wensen van de vrouw de regels zijn die hij goedkeurt.”

 • Betekent het “zoals aan de Heere” dat ik mijn man als God moet behandelen? Verre van. Je man is een mens, een feilbaar mens. Het “zoals aan de Heere” betekent dat je je aan je man moet onderschikken als onderdeel van je dienstbaarheid aan God.
 • Mag ik mijn mening nog wel geven? Jazeker, de mening van de vrouw is meer dan waardevol. Vaak zouden wij mannen er goed aan doen om meer naar onze vrouwen te luisteren. De vraag is alleen of je kan accepteren dat je man een andere beslissing neemt dan jij graag wil en of je dat dan liefdevol aanneemt of onder gesteun, gekreun en gezeur.
 • Wat als mijn man iets van me wil dat ik echt niet wil? Hangt af van wat het is, maar als het iets is dat niet on-Bijbel is, moet je ervoor in gebed dat je toch mee kan bewegen met je man. Het is de taak van de man om goed te letten op zijn vrouw, om te weten wat zij wel en niet fijn vindt, om haar lief te hebben zoals Christus de gemeente. Maar dat doet niks af aan de taak die de vrouw heeft.
 • Wat als mijn man een domme beslissing neemt? Dan mag je daar wat van zeggen, in liefde, maar daarna moet je het laten gaan. Hij is verantwoordelijk, hij moet dus ook verantwoording afleggen bij God, jij niet. Hij is het hoofd van het gezin. Als God naar het gezin kijkt en dingen lopen niet zoals het hoort, kijkt Hij naar de man.
 • Wat als mijn man zijn rol niet oppakt? Dat is heel vervelend. Ten eerste, bid voor hem. Ten tweede ga er in liefde over praten. Ten derde, geef hem de ruimte om de rol op zich te nemen. Vaak zit dit ook in dat door cultuur, gewoonte, o.i.d. de vrouw andere rol op zich heeft genomen dan eigenlijk van haar is. Als dat gebeurt herkent de man dat en zal hij, lui als hij is, achterover zitten. Laat maar een gat vallen, en laat de man dat gat gaan opvullen. Niet vanuit een oordelende houding van de vrouw, maar omdat God hem daartoe leidt.
 • Leuk dat onderschikken, maar zo zit ik niet in elkaar, wat dan? Dan is dit iets dat je aan de Heere moet vragen. God heeft het zo ingesteld, dit is hoe hij de vrouw bedoelt heeft in het huwelijk. Leg bij God neer dat je dit zo moeilijk vind en onderschik je ten allereerste aan Gods Woord. Als je dat doet, zul je zien dat God je hier naartoe gaat leiden.

Zoals ik al een aantal weken zeg, God geeft de mens onmogelijke opdrachten. Hij vraagt hier iets van de vrouw dat onmogelijk is. Daarom staat dit stuk ook in de context van vervuld zijn met de Geest van God. De Geest van God kan en wil ons veranderen. Filippenzen 2:13 leert dat God het willen en het werken in ons kan doen, daar mogen we Hem om vragen.

 • Als vrouw hoor je sterk te staan in de Heere. Dat is de enige manier om dit te doen. Jij moet afhankelijk zijn van God, niet je man. Jij moet een geloofsleven hebben dat steunt op het werk van Christus, niet op je man. Jij moet elke dag de Bijbel lezen, elke dag de Heere zoeken in gebed, jezelf elke dag overgeven aan Hem. Alleen dan kan je dit doen.

Warren Wiersbe: “De meeste conflicten in het huwelijk die ik ben tegengekomen als voorganger, kwamen voort uit het falen van de man en/of vrouw om zich te onderschikken aan Christus, om tijd in Zijn Woord door te brengen en om te zoeken naar het elke dag uitvoeren van Zijn wil.”

 • Zoek volwassen christenvrouwen op en praat hierover. Ga niet praten over de stomme dingen die je man doet, ga praten over hoe je meer kan leren je aan je man te onderschikken. Ga samen Bijbelstudie doen, ga samen de Heere zoeken hierin.
 • Je moet elke dag vervuld worden met de Geest van God. Hij kan en wil dit in je doen. Hij kan en wil je veranderen naar Zijn evenbeeld hierin. Vraag Hem je elke dag bij te vullen met Zijn Geest, zeker op dagen dat je moe bent, dat dingen tegenzitten, etc.

Mannen, neem de rol op die God je gegeven heeft. Leid je gezin, zoals Christus de gemeente leid; vol liefde, vol genade, vol compassie. Zorg dat jouw relatie met de Heere sterk is, want die ga je nodig hebben om je gezin te kunnen leiden zoals God dat wil. Zonder een sterke relatie met God, ga je dit niet kunnen doen of volhouden.

Als je nog niet getrouwd bent, weet dat dit een groot deel is van het huwelijk. Je gaat het niet altijd met elkaar eens zijn als man en vrouw, maar is dan het Woord van God de doorslaggevende factor, of een mening? Weet dat God dit van de vrouw vraagt, bid dat God je hierop voorbereid.

Als je nog niet gelooft, God is hier vandaag. Net zoals dat Hij veel te zeggen heeft over het huwelijk, heeft Hij veel te zeggen tegen jou en mij. Jezus Christus is 2000 jaar geleden naar de aarde gekomen om te sterven voor jouw en mijn zonde. Hij is gekomen om jouw en mijn schuld te dragen, onze straf op Zichzelf te nemen. Hij houdt zo ontzettend veel van jou en mij, dat Hij als oneindig groot God een mens werd. Hij legde al Zijn glorie af en kwam naar de aarde voor jou en mij. Hij wil jou redden van de hel, Hij wil dat je eeuwig bij Hem bent. Nu is het moment van redding (2 Korinthe 6:2), accepteer Jezus’ aanbod, accepteer Zijn kruis, Zijn liefde, Zijn vergeving. Bid tot God, praat met Hem. Vertel dat je een zondaar bent die Zijn vergeving nodig hebt, dat je Zijn vergeving aanneemt.

We vieren vandaag Heilig Avondmaal, de herdenking van wat Jezus voor ons gedaan heeft. We vieren dat Jezus onze straf gedragen heeft, dat Hij ons vergeven heeft. We vieren dat we door Zijn bloed, door Zijn kruis, door Zijn striemen genezen zijn.

 1 Korinthe 11:23-29

Voor je avondmaal neemt, ga in gesprek met de Heere over wat er tussen jou en Hem in staat. Belijd je zonden naar de Heere, indien nodig naar elkaar. Leg je leven bij Hem neer.