Waar is jouw identiteit op gebaseerd? – Efeziërs 1:1-14

Waar is jouw identiteit op gebaseerd? – Efeziërs 1:1-14

Introductie

De hoofdstad van de Romeinse provincie Azië.

 • Lag in een zeer vruchtbaar gebied in wat nu Turkije is.
 • Belangrijke havenstad, bracht rijkdom. Vol met artistieke mensen en uitingen.

In de haven van Efeze stond de tempel van Diana/Artemis.

 • Een van de 7 wereldwonderen.
 • Mensen verdienden veel geld aan het maken van afgodsbeelden van Diana (Handelingen 19:24-40). Tempel was economisch, spiritueel en sociaal middelpunt van de stad.
  • De aanbidding van Diana was zeer seksueel, de tempel was vol met tempelprostituees.

Geschreven in 60-62 A.D. Paulus had 2 jaar huisarrest in Rome (Efeze 3:1, 4:1, 6:20). Schreef Efeze, Filippenzen, Kolossenzen en Filemon in deze tijd.

Toon volledige notities
 • De hele dag geketend aan een Romeinse soldaat (Praetoriaanse garde, Filippenzen 1:13). Mogelijkheid om te getuigen naar deze soldaten. Paulus en zijn boodschap waren bekend bij de hele Praetoriaanse garde en verder (Fillippenzen 1)

Paulus bezocht Efeze voor het eerst in 56 A.D. Handelingen 18:19-21

Zijn 2e bezoek was einde zelfde jaar (Handelingen 19), meer dan 2 jaar (Handelingen 19:10)

 • Door de bediening van Paulus kwamen veel mensen tot geloof (Handelingen 19:18-23). Ze verbrandden hun afgodenboeken en beelden, met een waarde van 50.000 zilverstukken (= 50.00 daglonen)
  • Een deel van de stad scandeerde 2 uur lang de naam van Diana, om hun loyaliteit richting haar te tonen.

Timotheüs was voorganger van de kerk in Efeze (1 Timotheüs 1:3), aangesteld door Paulus.

Brief

Efeze is een brief vol theologie, geen brief vol correctie (zoals 1 Korinthe). Het is een 2-delige brief, het eerste deel is Efeze 1-3, het tweede deel is Efeze 4-6. In het eerste deel gaat God, door Paulus heen, in op de identiteit van de heilige in [stad], Paulus legt veel geweldige doctrine (theorie) uit. Het tweede deel gaat over hoe een gelovige in Christus hoort te leven, wat betekent die doctrine praktisch in jouw leven.

Inleiding

Wie ben jij? Wat is jouw identiteit? Wat bepaalt wie jij bent en wat jouw identiteit is? Als niemand kijkt, als je helemaal alleen bent, wie ben jij?

Een van de belangrijkste dingen om te weten is wie je bent. Je identiteit vinden is belangrijk. Je identiteit qua nationaliteit (welk paspoort), geslacht (man/vrouw zoals God je gemaakt heeft), cultuur, achtergrond, etc. Jouw identiteit bepaalt wat je doet, hoe je het doet en waarom je dat doet. Hoe jij jouw identiteit ziet bepaalt wat je doet, hoe je dat doet en waarom je dat doet.

 • Er zijn zoveel dingen waar we onze identiteit vanaf laten hangen. Geld, status, IQ, kleding, afkomst, taal, cultuur, etc.
  • De psychologie, filosofie, en nog veel meer wetenschappen geven aan dat je identiteit belangrijk is. Volgens de wetenschap heb je zelfs meer dan 1 identiteit, en afhankelijk van de situatie komt de een of de ander naar voren.

Net als de wetenschap heeft ook God iets te zeggen over identiteit.

2 Korinthe 5:17 “Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden.”

Jouw (nieuwe) identiteit als christen hangt af van de wil van God de Vader (v3-6), uitgevoerd door Jezus Christus (v7-12), bevestigd door de Heilige Geest (v13-14).

v1-2

Paulus begint deze brief zoals hij al zijn brieven begint, met een introductie van hemzelf. Paulus weet wie hij is en door wie hij dat is.

 • Paulus is apostel van Christus, door Gods wil.
  • Een apostel is iemand die iemand anders vertegenwoordigt, iemand die specifieke orders gekregen heeft. Paulus was een van de eerste apostelen, iemand die door God gebruikt is om het NT te schrijven. Hij, samen met de 11, had autoriteit die geen apostel vandaag de dag nog heeft.

De brief is geschreven aan heiligen en gelovigen. In het Grieks staat het als volgt: “aan de heiligen in Efeze en de gelovigen/trouwen in Christus Jezus.”

 • Dat is aan wie Paulus schrijft, heiligen en gelovigen.
  • Hier, in de introductie geeft Paulus al aan hoe de brief is opgedeeld.
   • Efeze 1-3 gaat over wat een heilige is, Efeze 4-6 gaat over hoe je leeft als gelovige in Christus Jezus.
   • Efeze 1-3 gaan over de identiteit van de gelovige, Efeze 4-6 gaan over hoe een gelovige in Jezus Christus hoort te leven.
   • Efeze 1-3 legt de basis, het fundament, uit van het christen zijn, Efeze 4-6 legt uit hoe dat zichtbaar moet worden in ons dagelijks leven.
   • Efeze 1-3 legt uit wat Christus voor ons gedaan heeft (hoe wij heilige worden), Efeze 4-6 legt uit wat onze reactie daarop hoort te zijn (hoe wij leven als gelovige/trouwe).

Wetende hoe de mens in elkaar zit, wenst Paulus ons Gods genade en vrede toe. Wij kunnen geen vrede met God hebben, zonder Gods genade. Wij kunnen geen echte, blijvende vrede in ons leven hebben, zonder de genade van God.

 • Alle goede, eeuwige dingen hangen af van Gods genade. Het is niet de vraag of Hij genade aanbiedt, maar of wij het aannemen.
  • Genade = iets wel krijgen dat je niet verdient. Dat is wat wij mensen nodig hebben; wij hebben het nodig om vergeving, liefde, etc. te krijgen, terwijl we het niet verdienen. Als het namelijk aankomt op het zelf verdienen, zullen we altijd verliezen. God is genadig dat Hij ons vergeving, liefde, een toekomst bij Hem in de hemel aanbiedt. De vraag is of wij die genade aannemen.

Efeze 1:3-14 is op te delen in 3 delen: 1) het werk van God de Vader (v3-6), 2) het werk van Christus (v7-12), en 3) het werk van de Heilige Geest (v13-14). Martin Lloyd-Jones vatte het zo samen: “de Vader plande, de Zoon voerde het uit, en de Heilige Geest paste het toe.”

 • God de Vader plande vóór de grondlegging van de wereld dat en hoe Hij de mens zou gaan redden. (v4)
 • God de Zoon is de weg. “In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed,” (v7)
 • God de Heilige Geest is de bevestiging “verzegeld met de Heilige Geest” (v13)

Hierdoor laat Paulus ons zien dat onze identiteit als christen de wil van de Vader is, alleen door Jezus Christus, bevestigd door de Heilige Geest.

 • v3-6 De wil van God de Vader

In dit gedeelte gebruikt Paulus woorden die controversieel zijn binnen de kerk. Voorbestemming, uitverkoren; woorden waar professoren hun hoofden over breken. Maar is dat echt zo nodig? Paulus schrijft hier aan gewone kerkgangers, niet aan een seminarie. Paulus schrijft deze brief aan jou en aan mij, normale kerkgangers. Wij horen dit te kunnen snappen, wij horen hier praktisch wat mee te kunnen. Laten we kijken wat Paulus bedoelt met deze dingen.

v3

Paulus begint met lofprijs en aanbidding. De basis van het christen zijn ligt in dingen waar we God alleen maar voor kunnen prijzen. Paulus gaat allerlei grote, mooie en diepe dingen uitleggen, maar vóór hij daaraan kan beginnen moet er aanbidding zijn.

 • God zij gezegend. De God en Vader van Jezus Christus. Die God, Hem komt alle lof en eer toe, Hem zij alle glorie voor wat Hij gedaan heeft.
 • Die God, Hij zegent ons ook. De enige juiste reactie op Hem en Zijn zegeningen is lofprijs.
  • God heeft niet zomaar gezegend, Hij heeft ons gezegend met alle geestelijke zegen. Alle zegen die we nodig hebben. Het idee dat Paulus probeert over te brengen is dat we een ontzettend groot cadeau krijgen. Dat cadeau bestaat uit allemaal stukjes, die samen 1 geheel vormen. En we krijgen het stukje voor stukje, omdat we alles tegelijk niet aankunnen.
   • Als christen moet je weten dat God jou gezegend heeft met alles dat je geestelijk nodig hebt voor dit leven, dat is een onderdeel van wie je bent.
   • Als christen hoor je God te loven en te prijzen. Alleen al om Wie Hij is.

God de Vader heeft ons gezegend in Christus. Dat is heel belangrijk en fundamenteel voor het echte  geloof. Veel mensen geloven in van alles, maar niet in Christus. Mensen willen geloven in zichzelf, in Buddha, Mohammed, Allah, etc. maar niet in Christus.

 • Alleen in Christus is hoop te vinden, rust, genade, redding, eeuwig leven. Alleen in Christus kan de mens alle geestelijke zegen ontvangen die God voor de mens heeft.
 • God heeft ons gezegend met alle geestelijke zegeningen. Hier staat niet dat God elke christen zegent met een miljoen euro op de rekening, een groot huis en een Ferrari voor de deur. Hier staat dat God ons zegent met alles wat we geestelijk nodig hebben.
  • Dat betekent dat God ons nieuw leven heeft gegeven, vergeving van zonde. Dat is de geestelijke nood die wij hebben, dat wij vergeven worden van de zonde die wij begaan.

Jouw identiteit als christen begint bij het feit dat God jou gezegend heeft met alle geestelijke zegen in Christus.

v4

God zij gezegend, “omdat Hij ons vóór de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor Hem zouden zijn in de liefde.”

Dat is het werk van God de Vader. Hij heeft vóór de wereld bestond mensen al uitverkoren om heilig en smetteloos voor Hem te zijn in liefde.

 • Dat betekent niet dat God sommige mensen wel en sommige mensen niet kiest om gered te worden. Dit betekent niet dat God van sommige mensen wel en van sommige mensen niet houdt.
 • Dit betekent dat God Zijn redding aan iedereen aanbiedt en dat Hij vóór de grondlegging van de wereld al wist wie er vóór en wie er tegen Hem zouden kiezen. De mensen die vóór Hem kiezen, heeft Hij uitverkoren tot heilig en smetteloos zijn.
  • Heilig = innerlijk apart gezet voor God.
  • Smetteloos = uiterlijke daden die overeenkomen met heilig zijn.

Dat is waar God de mensen die op basis van Zijn genade vóór Hem kiezen toe uitverkoren heeft. Onze identiteit is dat we innerlijk en uiterlijk vóór Hem zijn; denken en doen.

 • Dit is allemaal door Zijn wil, in Christus, door Zijn genade. Dit is niks waar wij zelf trots op kunnen zijn, alleen dankbaar naar God.

In de rest van de verzen gaat Paulus uitleggen wat die geestelijke zegen is, waarmee we door God gezegend zijn. Paulus gaat uitleggen dat onze identiteit bestaat op, uit en door alle zegeningen die hij gaat noemen.

v5

Nu we weten dat onze identiteit is dat we door God uitverkoren zijn om heilig en smetteloos te zijn, gaat Hij duidelijk maken wat onze nieuwe relatie met Hem is. Een Vader-kind relatie, Hij is de Vader Die ons adopteert als Zijn kinderen.

Paulus schreef vanuit Rome, Romeinse adoptie ging als volgt:

 • Overeenkomst werd gesloten, normaal alleen tussen mensen van dezelfde klasse.
 • Losprijs werd betaald voor wie er geadopteerd werd.
 • Alle rechten van de nieuwe familie gingen naar het geadopteerde kind.
  • Adoptie was geen geheime, maar een publiekelijke zaak.

God gaat al deze stappen ook met ons door. Hij sluit de overeenkomst, Hij betaalt de prijs, Hij geeft ons alle rechten die bij onze nieuwe familie horen, en Hij wil dat publiekelijk verkondigen dat we deel zijn van Zijn familie. Het wordt geïnitieerd door God en uitgevoerd door God, wij zijn deel ervan maar ons deel is alleen het accepteren van het aanbod.

 • God wil dat jij en ik weten dat Hij onze perfecte Vader wil zijn. Hij is de Vader van Jezus Christus, Hij heeft Jezus perfect lief. Op diezelfde manier wil Hij jou ook liefhebben.
  • God wil jou als Zijn kind binnenhalen in Zijn koninkrijk. De vraag is of jij dat ook wil. Alles is geregeld, de deal ligt klaar, jij moet alleen nog accepteren. God wil jouw Vader zijn, Hij wil jou zegenen met alle geestelijke zegeningen in Christus, Hij wil jou heilig en smetteloos vóór Zich stellen. Hij wil dat allemaal doen. Het enige wat jij hoeft te doen is Jezus aannemen als Verlosser en Heere, want dit aanbod is alleen “door Jezus Christus”.

v6

Waarom doet Hij dit? “tot lof van de heerlijkheid van Zijn genade,”

God wil grootgemaakt worden hier doorheen. God wil alle eer krijgen, want die komt Hem ook toe. Hij heeft ons begenadigd in de Geliefde, Christus, tot Zijn eer. Alles wat God de mens geeft is niet zodat wij ergens trots op kunnen zijn, maar zodat wij de Heere zullen prijzen. Gods genade is alleen in Jezus en door Jezus heen.

 • ‘ik geloof in God, maar op mijn manier’ Dat is een vaak gehoord statement, maar God zegt dat alleen in de Geliefde er genade is, alleen in Hem, door Zijn wil. Alleen in en door Jezus heen is er redding mogelijk.

1 Korinthe 1:31b “Wie roemt, laat hij roemen in de Heere.”

Het hele christelijk leven is de wil van God de Vader, door Jezus Christus, bevestigd in de Heilige Geest. Ook de identiteit die God de christen geeft, is de wil van God de Vader, door Jezus Christus, bevestigd in de Heilige Geest.

 • v7-12 Alleen door Jezus Christus

Nu Paulus heeft laten zien dat onze identiteit de wil van God is, gaat hij verder om te laten zien dat we identiteit alleen door Jezus Christus kunnen krijgen.

v7-9

Dit is een van de mooiste verzen die we als mensen kunnen lezen en uit ons hoofd moeten leren. God laat hier zien dat ondanks onze zonde, ondanks ons falen, er een weg terug naar Hem is. In Jezus hebben wij, zij die Hem aangenomen hebben, vergeving van zonden.

 • God maakt hier een definitief statement. Dit is geen vraag, dit is geen “mogelijk”, dit is zekerheid. God kan niet liegen (Hebreeën 6:18), dus is dit statement waar. Als christenen hebben we verlossing, namelijk vergeving van zonden.
  • We hebben vergeving, we hebben het nu. Als je Jezus aangenomen hebt, als je om vergeving hebt gevraagd voor je zonden, dan heb je vergeving, dan ben je vergeven. Jouw identiteit is dan ‘vergeven mens’. Dat is wat elk mens nodig heeft.

Jesaja 59:2 leert dat de zonde die elk mens begaat, het overtreden van Gods wet, is wat er tussen God en mens staat. Alleen Jezus kan dat voor eeuwig wegwassen, alleen Jezus kan dat vergeven.

 • God geeft dit ook niet zomaar, het is niet alsof het een foutje was. God heeft dit “in alle wijsheid en bedachtzaamheid,” (v8) gedaan. Hij weet wat Hij doet, het is niet alsof Hij Zich terug zal trekken uit de deal, Hij zal Zich niet bedenken. Deel van jouw identiteit is dat God bewust voor jou gekozen heeft, bewust van jou houdt.

God geeft ook niet een beetje, Hij geeft overvloedig. Wanneer Bill Gates 1 mld aan liefdadigheid geeft lijkt dat veel, maar voor hem is dat niks. God geeft vanuit Zijn rijkdom. Hij geeft vanuit Zijn overvloedige rijkdom. God heeft meer genade dan wij op kunnen maken, vanuit die positie geeft Hij aan de mens.

Romeinen 5:20b “waar de zonde is toegenomen, daar is de genade meer dan overvloedig geweest,”

 • Er is niks wat jij en ik kunnen doen dat God niet kan vergeven, behalve het continu weigeren van het aanbod van God. Maar er is verder geen zonde die je kan begaan waar God je niet van kan en wil vergeven.
 • Handelingen 16:31 leert dat als je gelooft in Jezus, dat Hij de Zoon van God is, dat Hij voor jou gestorven en opgestaan is, dan heb je eeuwig leven. Dat is wat je moet doen. Je moet accepteren dat iemand jouw straf droeg, zodat jij nu eeuwig bij God kan zijn. Je verdient het niet, toch geeft God het. Dat is genade.
  • Dit is fundamenteel voor je identiteit als christen, want zonder dit offer, zonder Jezus Christus, zullen we niet naar de hemel gaan. Zonder Jezus geen vergeving, zonder Jezus geen geestelijke zegen (v3).

God maakt iedereen die voor Hem kiest een geheimenis bekend. Dat betekent niet een ‘secret handshake’, dat is geen verheven kennis, geen speciale ervaring, o.i.d. Het gaat hier om iets dat alleen God kan openbaren, namelijk dat jij een zondig mens bent, dat God oneindig van jou houdt en dat Jezus naar de aarde gekomen is om voor jouw zonden te sterven.

 • Het geheimenis moet geopenbaard worden door de Heilige Geest (1 Korinthe 2:10), het zijn de gedachten van Christus (1 Korinthe 2:16).
  • Als jij een christen bent, dan zou het Evangelie, Gods goede nieuws, jou nog steeds moeten raken. Je hebt dat Evangelie namelijk zelf elke dag nodig. Raakt het jou nog dat God zoveel van jou houdt? Dat Jezus voor jou naar de aarde gekomen is? Raakt het jou nog dat Jezus jouw zonden en straf gedragen heeft?
  • Als jij nog niet in Jezus gelooft, vraag dan of God je dit wil openbaren. Het is mijn gebed dat de Heilige Geest tot jou spreekt, op dit moment. Dat Hij zal laten zien wat God voor jou gedaan heeft, hoeveel Hij van jou houdt. Ik bid dat jouw ogen geopend zullen worden voor dit mysterie.

v10

Vaak denken we als christenen dat Jezus’ doel alleen was om de mens te redden van de zonde. Dat is gedeeltelijk waar. Door de zondeval in Genesis 3 is er een vloek over heel de schepping gekomen, niet alleen de mens. Jezus’ werk zal uiteindelijk die vloek weghalen, die vloek oplossen.

God zal alles weer in Christus bijeenbrengen, alles in de hemel en op aarde. Dat zien we in Openbaring, vanaf het moment van de 2e komst van Christus. Een nieuwe hemel, een nieuwe aarde. Dat is waar het allemaal naartoe gaat. De vraag is of jij gaat genieten van die situatie, of dat jij dat niet doet.

v11-12

Nu God duidelijk gemaakt heeft dat we Zijn kinderen zijn, dat Hij ons aan wil nemen (niet gedwongen), Hij heeft ons vergeven, etc. gaat Hij nog een stap verder. We zijn niet zomaar kinderen, maar kinderen die een erfdeel zijn. Jezus erft ons.

 • God vindt ons zo waardevol dat wij, wij mensen, wij falende mensen, een erfdeel geworden zijn. Een erfdeel van en voor God.
  • God vindt ieder mens zo waardevol dat iedereen daar onderdeel van mag zijn, de vraag is of jij dat aanbod aanneemt. God vindt jou waardevol of jij die mening nou deelt of niet. God heeft, door Jezus’ bloed, de losprijs voor jou betaald.
 • Waarom doet God dit? Tot lof van Zijn heerlijkheid.
  • Met dit statement sloot Paulus het gedeelte over God de Vader af, nu sluit hij met dezelfde opmerking het gedeelte over God de Zoon af.
  • Alles waar Paulus het over heeft is tot lof van God, niet van de mens. Alles waar Paulus het over heeft is door God, is uit God, is Zijn wil, is Zijn genade. Geen enkel mens kan zeggen dat hij/zij dit verdiend heeft, want het is genade. Het enige wat wij hoeven te doen is onze hoop op Hem stellen, niet meer op de wereld. Wij mogen onze identiteit van Hem af laten hangen, niet meer van mensen, o.i.d.

Paulus heeft laten zien dat de identiteit van een christen alleen in Hem is (v7), door Zijn bloed (v7), Hij deed dit bewust (v8), het was Zijn wil (v9). Is jouw identiteit in en door Christus, of is die in en door iets of iemand anders? Hangt jouw identiteit van de mening van mensen af, van succes, van … Of hangt jouw identiteit af van de wil van de God Die van jou houdt en van het werk van Jezus Christus?

 • v13-14 Bevestigd door de Heilige Geest

De laatste verzen van vandaag gaan over het bevestigend werk van de Heilige Geest.

v13

Na alle uitleg die Paulus gegeven heeft, vat hij alles samen in 1 zin: “In Hem bent ook u, nadat u het Woord van de waarheid, namelijk het Evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt;”

Als christenen zijn we in Hem, in God. Dat is waar we onze identiteit vinden, in Hem.

 • We zijn veilig in Hem, we zijn bewaard in Hem. We hebben zekerheid in Hem, we hebben rust in Hem. We hebben eeuwig leven in Hem, we hebben troost in Hem. We hebben alles wat we nodig hebben, “alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten” (v3), in Hem.
  • Hoe? Door het Evangelie te horen.

Romeinen 10:17 “Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God.”

 • Dat is waar een taak voor de christen ligt, het verkondigen van het Evangelie.
 • Ook ligt daar de uitdaging voor jou als je nog geen christen bent. Luister naar het Evangelie: de boodschap dat God van jou houdt. De boodschap dat elk mens zondig is. Dat God en zonde niet samengaan, maar dat God jou in Zijn aanwezigheid wil hebben. Jezus is 2000 jaar geleden naar de aarde gekomen om jouw en mijn straf te dragen, zodat wij weer bij God konden zijn. God houdt oneindig veel van jou. Dat wil Hij duidelijk maken aan jou, Hij wil dat jij die liefde en dat offer aanneemt. Hij wil dat jij de eeuwigheid bij Hem doorbrengt (hemel), niet gescheiden van Hem (hel).
 • We zijn niet alleen in Hem, maar we zijn zelfs verzegeld door de Heilige Geest. Dat woord voor verzegeld, wordt ook in Openbaring 20:3 gebruikt voor een zegel dat de satan niet kan verbreken. Zo’n zelfde type zegel wordt op de christen geplakt door de Heilige Geest. Dat betekent dat de satan ons niet kan stelen uit de hand van God, dat betekent dat je zekerheid van redding hebt.
  • Een zegel spreekt van autoriteit, van eigendom. Datgene dat de zegel draagt, draagt de autoriteit van degene die de zegel aanbracht en niemand kan tegen die autoriteit in. Dat is de belofte die God ons doet door de Heilige Geest heen.
  • Maar, zoals altijd, gaat God een stuk verder. De Heilige Geest is niet alleen een verzegeling, Hij is het onderpand/aanbetaling voor Gods heiligen. De Heilige Geest hier op aarde is slechts een aanbetaling voor wat we in de hemel allemaal mogen gaan zien en meemaken.
   • In en door Jezus’ werk, door Gods plan, is de Heilige Geest een aanbetaling voor de erfenis die de heiligen krijgen van God. We zijn dus niet alleen kinderen, maar zelfs erfgenamen. De erfenis waar God het over heeft is eeuwig leven bij Hem, bij God Zelf in de hemel.

Ook dit is puur en alleen door genade, ook dit is puur en alleen tot eer van God. Ik heb niks om trots op te zijn wat dit betreft. Ik kan alleen maar danken. Ik kan alleen God danken voor Zijn werk in en door mij heen. Mijn identiteit is door de wil van de Vader, alleen door Jezus Christus, bevestigd door de Heilige Geest; dit is niet mijn verdienste. Dit is alleen in Hem, door Zijn wil, door Zijn genade.

 • God biedt deze identiteit aan iedereen aan. Hij wil ieder mens Zijn genade geven, Hij wil jou zegenen met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten. Hij wil jou verlossen van je zonde, door Jezus’ bloed. Hij wil jou verzegelen met de Heilige Geest, tot eeuwige verlossing in Hem. Hij wil dit alles doen, Hij staat klaar, de vraag is of jij ook klaar staat om dit aan te nemen.

God maakt duidelijk dat Hij de basis is van onze identiteit, Hij is de richting van het leven in Christus. God is de reden van ons leven in Hem, Hij heeft ervoor gezorgd dat het mogelijk is. Hij heeft vóór de grondlegging van de wereld onze identiteit al bepaald, Hij heeft bepaald dat Jezus onze identiteit is.

 • Voor de christen

Martin Lloyd-Jones: “Ben jij een ellendig en ongelukkig christen, die voelt dat het gevecht te veel wordt? Sta jij op het punt op of toe te geven? Wat jij moet weten is de kracht die machtig voor jou werkt, dezelfde kracht die Jezus uit de dood deed opstaan.”

Besef jij je dat jouw identiteit alleen door Jezus is? Besef jij wat jouw identiteit is? Besef dat je gezegend bent, uitverkoren tot heiligheid en smetteloosheid, voorbestemd om Zijn kind te zijn, begenadigd met genade. Verlost door Zijn bloed, vergeven, bewust uitgekozen door God, Zijn erfdeel, verzegeld met de Heilige Geest, met de Heilige Geest als onderpand.

Te veel christenen zijn nog afhankelijk van wat mensen van hen denken, in plaats van wat God van hen denkt. Zie jij Jezus als reden voor jouw bestaan? Zie jij dat God jou gemaakt heeft tot Zijn glorie? Leef jij tot Zijn glorie, Hem dankend voor wat Hij gedaan heeft?

 • Dank God voor Wie Hij is. Dank God dat Hij jou een identiteit heeft gegeven en niet zomaar 1, maar een identiteit in Hem, in Christus. Besef dat dat betekent dat je net als Christus hoort te zijn, dat jouw leven heilig moet zijn, apart gezet voor God. Is jouw leven heilig en alleen voor Hem? Is jouw leven tot Zijn eer?
 • Als jij nog niet gelooft in Hem, als jouw identiteit gebaseerd is op iets of iemand anders dan God, geef dat op. Geef alles op en accepteer Gods geweldige aanbod aan jou. Hij wil al jouw onzekerheid, al jouw pijn, al jouw verdriet, vreugde en al het andere van je overnemen. Hij wil jou zekerheid geven, rust, troost, vreugde die alle verstand te boven gaat. God heeft het allerbeste voor jou.
  • God wil al jouw zonde overnemen, alles wat je doet dat niet naar Zijn wil is, alles waar je je voor schaamt, etc. Hij wil jou de vergeving van Christus geven, Hij wil jou de genade en liefde van Christus in overvloed geven. God
  • God wil jou als Zijn kind aannemen, Hij als perfecte Vader. Hij wil jou zegenen met alle geestelijke zegen in Christus
  • God wil jou een identiteit geven die niet wankelt, die niet veranderd, die niet aan menselijke mening onderhevig is. God wil dat jij weet wie je bent, omdat je weet Wie Hij is. Omdat je weet wat Hij gedaan heeft, hoeveel Hij van jou houdt, hoeveel Hij aan jou geeft.
 • God wil dat we snappen dat onze identiteit van iets afhangt dat niet vergaat, iets dat zeker is en altijd zal blijven. God gaat laten zien dat onze identiteit van Hem afhangt.

Psalm 90:2 “Al vóór de bergen geboren waren en U de aarde en de wereld voortgebracht had, ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid bent U God.”