Kerstviering 2017 – Lukas 2:1-14

Kerstviering 2017 – Lukas 2:1-14

Kerstviering 2017

Lukas 2:1-14

Eenieder van harte welkom op deze Kerstavond 2015! De wereld viert de Kerst al ruim 2000 jaar. Hier in Nederland is Kerst een nationale feestdag. Wij vieren het zelfs twee dagen en alhoewel de 2e Kerstdag dit jaar nogal ongunstig op een zaterdag valt, mogen wij het alsnog vieren!

Wanneer mensen het tegenwoordig over de Kerst hebben dan hoor je vaak woorden zoals: Kerstvakantie, Kerstman, Kerstkrans, Kerstboom, Kerstpakket, 1e en 2e Kerstdag, Kerstcadeau, Kerstversiering, Kerstviering, Kerstnacht, Kerstaanbieding, Kerstzegels, Kerstverlichting, Kerststukje, Kerststol, Kerstpost, Kerstkaart, Kerstfeest, Kerstlunch, Kerstdiner, Kerstconcert, enz.

Zoals wij uit deze woorden kunnen uitmaken, heeft iedereen in Nederland direct of indirect wel iets te maken met hoe Kerst gevierd wordt. Ik geloof dat de Kerst voor iedereen wel iets betekent, zelfs als men beweert dat ze er niets mee hebben.

Toon volledige notities

En zo kan de betekenis van Kerst per individu verschillen:

Voor de een betekent het gezelligheid, tijd doorbrengen met je gezin, je familie, vrienden, geliefden.

Voor de ander betekent het juist het tegenovergestelde; eenzaamheid. De Kerst kan voor sommigen de meest eenzame dag van het jaar zijn.

Voor een ander betekent het kerstcadeautjes geven en/of ontvangen.

Voor sommigen betekent dat je een kerstpakket of een kerstbonus van je werkgever krijgt.

Voor een ander betekent het “feesten”; jezelf helemaal lam drinken of iets dergelijks.

Voor velen betekent de Kerst een hoop stress.

En voor anderen betekent de Kerst heerlijk twee dagen vrij, uitslapen en helemaal nietsdoen.

Hoe dan ook, Kerst heeft op ieder mens wel z’n invloed, en dit al voor ruim 2000 jaar.

Nu is ieder mens in Nederland vrij om zijn/haar eigen draai aan de Kerst te geven, want anders zou het geen Nederland zijn.

Maar, waar draait de Kerst nou daadwerkelijk om? Wat is de oorspronkelijke betekenis van Kerst? Waarom is Kerst sowieso ontstaan? Wat viel er ruim 2000 jaar geleden met de allereerste Kerstviering te vieren en wat heeft dat, anno 2015 met ons te maken?

Vanavond zal ik het verhaal voorlezen van de oorsprong van Kerst. Vervolgens gaan wij samen inzoomen op de betekenis van de Kerst en wat wij er mee kunnen, wat wij ermee moeten.

Want, de ware betekenis van de Kerstboodschap vereist een respons van ons. Het is namelijk niet zo dat je de boodschap van Kerst in het midden kan laten.

Lukas 2:1-11 (Het Boek)

1Omstreeks deze tijd gaf de Romeinse keizer Augustus bevel dat in zijn hele rijk een volkstelling moest worden gehouden. 2Quirinius was toen gouverneur van Syrië. 3Iedereen moest naar de stad of het dorp van zijn voorouders gaan om zich te laten inschrijven. 4En omdat Jozef van David afstamde, moest hij naar Bethlehem in Judea, want daar had David vroeger gewoond. 5Samen met Maria, zijn zwangere vrouw, verliet hij Nazareth in Galilea om zich te laten inschrijven. 6-7Toen zij in Bethlehem waren, moest Maria bevallen. Zij bracht haar eerste kind ter wereld, een jongen. Zij wikkelde hem in doeken en legde hem in een voerbak, want in de herberg van het dorp hadden Jozef en Maria geen onderdak kunnen vinden. 8-9Die nacht kwam een engel van God bij enkele herders, die buiten in het veld overnachtten en op wacht zaten bij hun kudde. Door de verschijning van de engel werd de omgeving in een helder licht gezet. De herders beefden van angst, maar de engel stelde hen gerust. 10‘Wees niet bang’, zei hij, ‘want ik breng u het mooiste nieuws dat u ooit hebt gehoord. Het is groot nieuws voor het hele volk. 11Vandaag is in Bethlehem de Redder geboren: Christus, de Heere. 12Ik zal u vertellen hoe u Hem kunt herkennen: Het kindje ligt in doeken gewikkeld in een voerbak.’ 13Plotseling kwam bij de engel een menigte andere engelen die God loofden. Een hemels leger was het. 14‘Ere zij God in de hoge’, zongen zij. ‘Vrede op aarde bij de mensen die naar Zijn wil leven.’”

Dit is slechts een klein gedeelte van het verhaal. Als je het hele verhaal wil weten dan kan je dat lezen in het Evangelie van Mattheüs, hoofdstuk 1 en 2 en in het Evangelie van Lukas, hoofdstuk 1 en 2.

Maar vanavond gaan wij inzoomen op twee korte, maar levensbelangrijke verzen.

Als wij vanavond alle andere betekenissen van de Kerst opzijschuiven, dan zullen wij tot de kern van de Kerst komen, dan zullen wij gaan ontdekken dat de Kerst uiteindelijk om één ding draait; de Redder, Jezus Christus!

Laten we kijken naar vers 10-11

Vers 10-11 – 10‘Wees niet bang’, zei hij, ‘want ik breng u het mooiste nieuws dat u ooit hebt gehoord. Het is groot nieuws voor het hele volk. 11Vandaag is in Bethlehem de Redder geboren: Christus, de Heere.”

Waarom vindt God en alle engelen dit het mooiste en grootse nieuws voor alle mensen? Waarom vindt God dat wij een Redder nodig hebben? Wat is een redder en waarvan moeten wij gered worden?

Een redder is iemand die redt, soms een reddende engel genoemd, of een redder in nood.

Ook is een redder een verlosser, iemand die een mens uit zijn lijden verlost, of iemand die een ander uit een benarde positie bevrijdt.

Dus, een redder is positief, een redder is een held! Wij kunnen allemaal weleens een redder gebruiken.

Maar Jezus, dé Redder gaat nog veel verder in Zijn redding. Hij is veel meer dan een reddende engel, of een redder in nood.

Veelal, wanneer men spreekt van een reddende engel of een redder in nood, dan heeft het met een specifieke situatie of probleem te maken. Bij voorbeeld:

Verhaal van Turks jongetje van 11 jaar die in 1980 door een Nederlandse man uit de sloot gered werd. Kop= “man vindt reddende engel”. (https://www.youtube.com/watch?v=ZAzAIs2cPTw)

Maar Jezus, dé Redder, redt ons niet alleen uit bepaalde situaties, Hij redt mij 1) uit de zonde en de dood, en 2) Hij redt mij tot een eeuwig leven samen met God.

Misschien denk je nu: Stan, wat bedoel je nou dat Jezus jou redt uit de zonde en de dood? Dat is een hele goeie vraag!

Om dit te kunnen plaatsen moeten we teruggaan naar de Hof van Eden, helemaal terug naar Adam en Eva.

In het eerste Bijbelboek Genesis hoofdstuk 1 & 2 zien wij het scheppingsverhaal. Wij zien hier dat God, als kroon van de schepping de mens Adam en Eva schiep.

Wij zien hier dat alles dat God geschapen had volmaakt was. Er staat in de Bijbel: ‘God zag dat alles goed was’.

God gaf Adam en Eva de heerschappij over de schepping; zij waren geheel vrij om alles te doen wat zij wilde; echt ALLES! Behalve één ding: het eten van de vrucht van de boom van kennis van goed en kwaad.

God zei tegen Adam: “van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten, want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven.”

En alhoewel God hun dit verbood, waren zij alsnog vrij om te kiezen of zij God hierin wel of niet zouden gehoorzamen.

In Genesis 3 zien wij dat zij het niet konden laten, en dat zij van deze ene boom aten. En dat was het moment van de zondeval.

Adam en Eva zijn op de dag dat zij ervan aten, dus op het moment van de zondeval niet meteen lichamelijk gestorven, dat kwam veel later.

Maar, zij zijn op die dag wel geestelijk gestorven, wat betekent dat zij vanaf dat moment gescheiden geraakt werden van datgene waartoe zij geschapen waren:

Om een intieme relatie te hebben met God, om samen met God op te trekken, om hun leven met God te delen, om van alle rijkdommen van Gods Koninkrijk deel te mogen nemen.

Door de zondeval waren Adam en Eva deze relatie met God in één klap kwijtgeraakt. Zij stierven geestelijk zoals God hun had gewaarschuwd.

En eenieder, die vanaf dat moment geboren werd, tot op de dag van vandaag, werd geboren in deze geestelijk dode toestand, oftewel, zonder een bewuste relatie met God.

Zonder deze bewuste relatie met God te hebben heb je geen echt leven zoals God het bedoeld heeft.

De mens bestaat wel, die gaat gewoon het leven door, maar het is niet zoals God het heeft bedoeld, leven en overvloed.

Zonder God te kennen heb je geen antwoorden op de grote levensvragen; je hebt alleen nog maar vragen!

Zonder deze relatie met God zie je het leven niet door Gods ogen, dan hoor je dingen niet door Gods oren, dan voel je de dingen niet zoals God wil dat je het leven voelt en ervaart.

En dat is de reden waarom eenieder, die nog geen relatie met God heeft, hoe succesvol zij ook in dit leven zijn, een leegte in hun leven ervaart; een leegte in hun bestaan.

Men loopt constant met het gevoel rond dat er toch iets meer moet zijn in het leven dan wat zij tot op dit moment hebben mogen ervaren.

Men denkt geluk, voldoening, tevredenheid, rust en vrede te vinden in de volgende relatie, of de volgende stap in hun carrière, of een opleiding, of een nieuwe hobby, of door de loterij te winnen.

En al bereiken zij deze dingen, blijft er een leegte in hun hart, een leegte in de vorm van God, die God en God alleen kan vullen.

En dit is de toestand van elk mens die geboren is sinds de Hof van Eden.

Maar God heeft de mens niet geschapen om in deze geestelijk dode toestand te blijven, oftewel, om van God gescheiden te blijven. En zo heeft God in Genesis 3 ook meteen de oplossing gegeven om ieder mens de gelegenheid te bieden om de weg naar God terug te vinden.

Nadat de mens gezondigd had zei God tot de slang, tot satan:

Genesis 3:15  15Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar Zaad; haar Zaad zal u de kop vermorzelen (fataal) en gij zult het de hiel vermorzelen (pijnlijk/vervelend).” (NBG 1951)

God sprak hier tot de satan die Eva had verleid en zei dat er vijandschap zal zijn tussen zijn zaad of nageslacht en haar Zaad.

Wij die tijdens onze biologieles opgelet hebben horen te weten dat het vrouwelijk voortplantingsorgaan geen Zaad produceert, maar een ei. Het is juist de man die zaaddragend is.

Dus wat God hiermee zegt is dat Hij persoonlijk zal gaan voorzien in een Redder, die uiteindelijk de gevolgen van de zondeval zal terugdraaien.

En deze, door God beloofde Redder zal mij redden uit alle gevolgen van de zondeval en van de geestelijke dood.

Sterker nog, deze Redder zal mij redden tot een eeuwig leven samen met God in alle heerlijkheid, rechtvaardigheid, geluk en vrede.

Begrijp me niet verkeerd, de Kerst draait niet voornamelijk om de zondeval en de gevolgen daarvan; nee, deze geven ons alleen de context waarin het geweldig nieuws van de Kerst plaatsvindt.

De Kerst draait om herstel, het draait om vergeving, het draait om leven en overvloed, het draait om redding van de eeuwige dood. En omdat God onvoorwaardelijk van de mens houdt had God direct na de zondeval al een Redder aan de mens beloofd.

En zo zien wij in Genesis 3 en door de Bijbel heen, Gods plan met deze Redder en hoe deze Redder eruit zal zien.

Door de Bijbel heen geeft God ons aanwijzingen, clues over de Redder.

Nog voor de tijd van smartphones en Social Media heb ik in het verleden vaak mensen op Schiphol moeten ophalen die ik nooit eerder in m’n leven gezien heb. Geen foto’s, helemaal niets.

Wanneer ik zo’n iemand moest ophalen, dan was het erg handig om vooraf iets te weten wie ik zou kunnen verwachten, dus een duidelijke omschrijving van zo’n persoon was onmisbaar.

Zo heeft God ons door de Bijbel heen een duidelijke omschrijving en aanwijzingen gegeven van Jezus, de Redder, die komen zou zodat wanneer Hij zou komen, wij Hem zouden herkennen.

Ik zal een aantal profetieën oftewel voorspellingen over deze Redder, Jezus Christus gaan noemen:

De Redder moest in Bethlehem geboren worden (Michah 5:2; vervult in Matt. 2:1-7; Joh. 7:42; Lukas 2:47).

Er moest een boodschapper voor De Redder uitgaan om Hem aan te kondigen (Jesaja 40:3; Maleachi 3:1; vervult in Matt. 3:1-3; 11:10; Joh. 1:23; Lukas 1:17).

De Redder moest Jeruzalem binnen komen rijdend op een ezel (Zachariah 9:9; vervult in Lukas 35-37; Matt. 21:6-11).

De Redder moest verraden worden door een vriend (Psalm 41:9; 55:12-14; vervult in Matt. 10:4; 26:49-50; Joh. 13:21).

De Redder moest verraden worden voor 30 zilverstukken (Zachariah 11:12; vervult in Matt. 26:15; 27:3).

De 30 zilverstukken waarvoor de Redder verraden werd zou naar de pottenbakker in Gods huis gegooid moeten worden (Zachariah 11:13; vervult in Matt. 27:5-7).

De Redder moest zwijgen voor zijn aanklagers (Jesaja 53:7; vervult in Matt. 27:12).

De Redder moest als een misdadiger gedood worden aan het kruis (Psalm 22:16; Zachariah 12:10; Jesaja 53:5,12; vervult in Lukas 23:33; Joh. 20:25; Matt. 27:38; Markus 15:27,28).

De Redder moest o.a. deze acht profetieën tot in de puntjes gaan vervullen, wat Jezus dan ook gedaan heeft.

Professor Peter Stoner, schrijft in zijn boek ‘de Wetenschap Spreekt’, dat de kans dat één persoon deze acht voorspellingen kan vervullen, één op de 1017 (10 tot de macht 17) is. Dat is 10 met 17 nullen erachter.  SLIDE 1

Om hier een beeld van te krijgen is het te vergelijken met het volgende.

Stel dat wij over de gehele oppervlakte van de staat van Texas zilveren dollarmunten neerleggen. Deze zijn iets groter dan een oude rijksdaalder; doorsnee = 3,8 cm  SLIDE 2

De oppervlakte van Texas is ruim 696.000 km2, wat ruim 17x groter is dan NL. SLIDE 3 en SLIDE 4

 

Dan zouden wij deze munten tot 61 cm hoog moeten opstapelen om tot het aantal van 1017 munten te komen. SLIDE 5

Dan verven we één munt rood en zetten die ergens neer en vervolgens laten we één persoon, geblinddoekt opzoek gaan naar deze roodgeverfde munt.

De kans dat deze ene persoon de rode munt zal vinden is gelijk aan de kans dat de acht voorspellingen in de Bijbel, in één persoon vervuld zou kunnen worden.

En alle acht, plus nog honderden andere profetieën/voorspellingen zijn in de Redder, Jezus Christus, tot in elk detail vervuld.

Er is geen andere Redder dan alleen Jezus Christus, de Zoon van God, die de gevolgen van de zondeval terug kan draaien.

Jezus zei: “Ik ben de langverwachte Redder waarover de Bijbel spreekt, niemand, maar dan ook niemand kan tot God komen los van Mij.” Joh. 14:6

Als mens zijnde weten wij wat de lichamelijke dood is. Ik hoop dat na vanavond wij ook weten wat de geestelijke dood inhoud; het niet bewust zijn van God, oftewel, geen persoonlijke relatie met God hebben.

Maar er is ook nog de eeuwige dood. De eeuwige dood betekent dat men na het sterven voor eeuwig, onophoudend gescheiden zal zijn van God.

De Bijbel leert ons dat het regent op zowel de rechtvaardigen als de onrechtvaardigen.

Dit betekent dat, zelfs als je niet in God gelooft, dat Zijn algemene genade wel op jou rust. Want de regen die Hij brengt houd je levend.

Elke in-en uitademing is jou door God gegeven.

Elke “toevallige” gebeurtenis waarvan je denkt dat iemand ergens jou beschermt, is Gods bemoeienis in jouw leven.

Dus, of je er bewust van bent of niet, zolang je hier op aarde leeft bemoeit God Zich met jouw leven om Zichzelf aan jou kenbaar te maken, om jou te redden.

De eeuwige dood, wat de Bijbel de hel noemt, is een plek waar geen enkele molecule van God aanwezig zal zijn. Een plek die de Bijbel het uiterste duisternis noemt, waar geween zal zijn en geknars van tanden.

En dit niet voor één dag of een week of een jaar, maar onophoudend, voor eeuwig en eeuwig; dit is de eeuwige dood!

Maar Jezus, de Redder, is ruim 2000 jaar geleden naar de aarde toe gekomen om ons hiervan te redden.

Jezus is gekomen om ons de weg te wijzen, de weg terug naar God.

Hij is gekomen om alles terug te draaien wat er fout is gegaan in de Hof van Eden. Hij is gekomen om uiteindelijk de vloek over heel de schepping ongedaan te maken.

Hij is gekomen om ons geestelijk leven te geven, om ons het eeuwig leven te geven waar wij voor eeuwig in een liefdevolle relatie met God zullen optrekken.

Deze redding is nu de oorspronkelijke en voor eeuwigdurende betekenis van Kerst.

Dit is waarom Kerst ruim 2000 jaar geleden is ontstaan.

Dit is wat de engelen en de herders met de allereerste Kerst hebben gevierd. Dit is waarom de hemel juichde!

Dit is het mooiste en grootste nieuws die wij ooit te horen zullen krijgen.

En zoals dit 2000 jaar geleden voor die mensen gold, is Gods aanbod om gered te worden, deze Kerst nog steeds geldig.

Maar, zoals bij alle aanbiedingen zit er een geldigheidsdatum aan gekoppeld.

Ook bij Gods aanbod om gered te worden zit een “geldig tot” moment aan vast gekoppeld.

Je moet er gebruik van maken in dit leven hier op aarde. De bijbel zegt: “het goede moment is nu aangebroken en het is nu ook die dag van redding.” 2 Kor. 6:2

Ik zei aan het begin dat de Bijbelse Kerstboodschap een respons vereist; dat je de ware Kerstboodschap niet in het midden kan laten.

Het is òf je pakt die reddingsboei en je wordt gered, òf je laat die reddingsboei aan je voorbijgaan met alle gevolgen van dien.

Als je Jezus Christus nog niet kent als jouw persoonlijke Redder, en je wilt dat Hij jou redden zal van je zonden, je schuld, je schuldgevoelens, van de geestelijke dood, van de eeuwige dood, dan is nu het moment.

Als je wilt dat je leven betekenis krijgt, dat je antwoord krijgt op de grootste levensvragen, dat je de zekerheid hebt dat wanneer je sterft, voor eeuwig bij God zal zijn in alle heerlijkheid dan hoef je jezelf alleen maar aan Hem over te geven.

Het is heel eenvoudig. Praat met God! Het hoeft niet hardop, Jezus weet wat er in je gedachten en in je hart omgaat. Als je dat wil bidt samen met mij:

BIDDEN met hoofden gebogen en ogen gesloten:

Ik geloof dat ik door de gebeurtenis in de Hof van Eden een zondaar ben, dat ik op dit moment van U gescheiden ben.

Ik geloof dat ik een Redder nodig heb om tot God de Vader te kunnen komen.

Ik geloof dat U, Jezus, de Redder bent en dat U mijn persoonlijke Redder wil zijn.

Ik geloof dat U gekomen bent om voor mijn zonden aan het kruis te sterven.

Ik keer me nu af van mijn oude, zondig leven en ik zal vanaf dit moment mijn leven aan U geven om U te leren kennen en om U te dienen voor Uw glorie.

Vervul mij met Uw Heilige Geest en maak mij een nieuwe schepping.