De nieuwe hemel en nieuwe aarde – Openbaring 21:1-8

De nieuwe hemel en nieuwe aarde – Openbaring 21:1-8

De nieuwe hemel en nieuwe aarde

Openbaring 21:1-8

Een van de meest brandende kwesties dat veel kerkgangers bezig houdt is de hemel, oftewel wat men de hemel noemt, namelijk de plaats waar gelovigen terecht komen nadat zij komen te sterven.

In de afgelopen tien jaar zijn er diverse boeken geschreven door mensen die beweren naar de hemel te zijn gegaan en vervolgens teruggekomen zijn om hun verhaal te vertellen.

Toon volledige notities

Een zo’n boek heet ‘De jongen die in de hemel was’ en nog een ander heet ‘De jongen die uit de hemel terugkwam’.

Het eerste boek, ‘De jongen die in de hemel was’ verkocht in vier jaar tijd meer dan 10 miljoen Engelstalige exemplaren. Het was zelfs verfilmd en de première in 2014 bracht ruim 100 miljoen dollar op.

Een aantal jaren geleden trachtte ik een kerkganger die terminaal was te counselen vanuit de Bijbel, maar hij hield zich meer vast aan deze twee boeken omdat hij zich meer met deze boeken kon identificeren dan met de Bijbel.

Het tweede boek, ‘De jongen die uit de hemel terugkwam’ bleek achteraf geheel verzonnen te zijn. De jongen waarover het verhaal gaat heeft zijn verhaal geheel herroepen.

Critici van dit soort boeken noemt deze trend: ‘hemeltoerisme’.

“Het is een ware rage: uitjes naar de hemel. Don Piper bracht er 90 minuten door en verkocht 4 miljoen exemplaren van zijn reisverslag. Colton Burpo weet niet meer hoe lang hij boven was, maar van zijn reisdagboek gingen meer dan 10 miljoen exemplaren over de toonbank. Bill Wiese boekte zijn trip duidelijk op de verkeerde website, want hij kwam in de hel uit, met ook helse gevolgen voor zijn verkoopcijfers. Toch verkocht 23 Minutes in Hell nog beter dan de gemiddelde reisgids voor een aardse bestemming. Er zijn nog veel meer reizigers naar het hiernamaals. Samen zijn ze goed voor een nieuw genre in de gristelijke uitgeefwereld dat inmiddels net zo populair is als Amish-fictie.” https://goedgelovig.wordpress.com/2013/02/19/nieuwe-trend-hemeltoerisme/

Het probleem met dit soort boeken is dat de zogenaamde ervaringen niet overeenkomen met wat er in de Bijbel geschreven staat over de hemel.

Er zijn slechts vier schrijvers in de Bijbel die visioenen van de hemel hebben gekregen en erover hebben kunnen schrijven; Jesaja, Ezechiël, de apostel Paulus en de apostel Johannes.

Alle vier beschrijven de hemel met weinig woorden, maar al hun beschrijvingen komen met elkaar overeen. De verhalen van de hemeltoeristen komen niet eens dichtbij bij de beschrijving van de Bijbelse schrijvers.

Om deze reden moeten wij deze boeken zien als een vervalsing.

Hoe kunnen wij nu het beste onze nieuwsgierigheid over de hemel bevredigen?

Door de Bijbel te lezen, te bestuderen en door te geloven; door het vertrouwen te hebben op God dat Hij het allerbeste voor het einde heeft bewaard.

1 Korinthe 2:9 – “Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor hen die Hem liefhebben.”

Zoals wij die Jezus navolgen in een onzichtbare God geloven die wij nooit gezien hebben, zullen wij ook het volle vertrouwen in deze God moeten hebben dat de hemel, de eeuwigheid het allerbeste zal zijn dat wij ooit mee zullen maken.

Wij hoeven niet per se de details van het hemels leven te weten. Wij zijn aan deze kant van de eeuwigheid niet eens in staat om het hemelse überhaupt te kunnen bevatten.

Toen de apostel Paulus over zijn ervaring in de hemel schreef zei hij dat hij in de hemel dingen waargenomen heeft die geen mens kan of mag uitspreken.

Als God de ervaring van Paulus aan ons bekend wilde maken dan zou Paulus door de Heilige Geest geïnspireerd zijn geweest om zijn waarnemingen vast te leggen.

Ondanks dat de Heilige Geest de apostel Johannes heeft geïnspireerd om Openbaring te schrijven, helpt de beschrijving van Johannes in Openbaring ons niet om het hemelse voor 100% te kunnen bevatten.

De beste manier voor mij om hiermee om te gaan is dat ik God dankbaar ben voor datgene dat de Heilige Geest ons m.b.t. het hemelse uit Gods Woord openbaart.

Wij moeten God gewoon dankbaar zijn. De Heilige Geest die aan de gelovige gegeven is, is de Geest der waarheid en Hij zal ons nooit misleiden.

Datgene dat de Heilige Geest door het Woord van God aan ons openbaart moet voor ons genoeg zijn.

Ik berust mij op het feit dat God een goede en liefdevolle God is en dat Hij alleen maar het allerbeste voor ogen heeft v.w.b. Zijn kinderen.

Lees Openbaring 21:1-27

Wij bevinden ons in de tijdlijn van Openbaring na het duizendjarig vrederijk van Christus, na het millennium.

Dit is de climax! Dit is waar de hemel en het verlost volk van God al duizenden jaren op zitten te wachten. Dit is waar de gehele Bijbel naartoe heeft gewerkt. En dit is datgene dat de gelovige hoop geeft.

Vers 1  “En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan. En de zee was er niet meer.”

Wat Johannes in dit visioen te zien krijgt was reeds 700 jaar v.Chr. door God aan ons beloofd:

Jesaja 65:17 – “Want zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Aan de vorige dingen zal niet meer gedacht worden, ze zullen niet meer opkomen in het hart.” Zie ook Jesaja 66:22, 2 Petrus 3:13

God gaat een geheel nieuwe hemel en aarde scheppen. Het is geen renovatie van de bestaande hemel en aarde zoals dat het geval was in het millennium, maar geheel nieuw, iets totaal anders. Over al het nieuwe zal ik a.s. zondag meer gaan zeggen.

De eerste hemel en aarde zullen op een gegeven moment in de menselijke geschiedenis verdwijnen. Volgens 2 Petrus 3 zal alles opbranden.

2 Petrus 3:10-12 – “10Maar de dag van de Heer zal komen, als een dief. Dan zullen de hemelruimten met een dof gedreun vergaan en de elementen vlam vatten en verdwijnen, en de aarde met al haar werken zal zich voor God moeten verantwoorden. 11Als dat allemaal zo verdwijnt, hoe heilig en vroom moet u dan niet leven! 12Zie gespannen uit naar de dag van de Heer en bespoedig zijn komst – die dag waarop de hemelruimten in vlammen zullen opgaan en de elementen wegsmelten door de hitte.” (GNB)

Openbaring 20:11 – “En ik zag een grote witte troon, en Hem Die daarop zat. Voor Zijn aangezicht vluchtten de aarde en de hemel weg, zodat er geen plaats meer voor hen te vinden was.”

De huidige aarde en universum zal op een gegeven moment geheel verdwijnen, het zal opgaan in brand.

Wat zullen de milieuactivisten, de groene partijen en degenen die buitenaards leven proberen te ontdekken teleurgesteld raken.

Het leven hier op aarde is tijdelijk! Niet alleen in de zin van dat wij op een gegeven moment dit leven zullen verlaten, maar ook letterlijk in de zin dat de aarde zal ophouden te bestaan.

Daarom worden Gods kinderen geacht reizigers te zijn op aarde. Dit is niet ons vaste thuis. De aarde en het leven op aarde moeten wij zien als een camping; het is tijdelijk.

Wie van ons steekt al zijn tijd, energie en geld in een tijdelijke standplaats op de camping?

Natuurlijk horen wij alles netjes en schoon te houden, maar het is niet ons thuis. En zo is ook niet de huidige aarde ons permanent thuis.

Iets dat geheel nieuw is, is dat op de nieuwe aarde geen zee zal zijn.

Voor de strandliefhebbers, de vissers, de zeilers en de surfers zou dit met ons beperkt denken en visie een minpuntje kunnen zijn, maar ook hiermee heeft God Zijn reden.

Vers 2  “En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereedgemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is.

Wij gaan het a.s. zondag uitgebreid hebben over het nieuwe Jeruzalem, dus zal ik er vandaag niet veel over gaan zeggen.

Johannes ziet het neerdalen van God uit de hemel.

Dit geeft dus aan dat geen enkel mens meegeholpen heeft aan de bouw van het nieuw Jeruzalem.

Het is geheel door God Zelf gemaakt en niet zomaar, maar het is gereedgemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. M.a.w. het zal van alle kanten stralen.

Over het algemeen, wanneer is een vrouw op haar mooist? Op haar trouwdag, wanneer zij tot in de puntjes van top tot teen mooi gemaakt wordt.

Haar haar, haar make-up, haar juwelen, haar jurk, haar schoenen, haar bruidsboeket, enz. wordt allemaal mooi gemaakt zodat haar bruidegom overweldigd wordt door haar schoonheid.

Zo ook zal God het nieuwe Jeruzalem aan ons presenteren. Niets maar dan ook niets zal aan haar ontbreken. Het zal het mooiste zijn dat onze ogen zullen waarnemen.

Vers 3  “En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn.”

De tent van God spreekt van de glorie van God dat voortdurend bij de mensen aanwezig zal zijn.

In het Oude Testament was Gods glorie beperkt aanwezig onder de mensen in de tent, de tabernakel.

In het Nieuw Testament was Gods glorie beperkt aanwezig in de persoon Jezus Christus. Johannes schrijft in Johannes 1:14:

Johannes 1:14 – “En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader), vol van genade en waarheid.”

Jezus heeft de glorie, de heerlijkheid van God onder de mensen gebracht, maar als mens kon Hij slechts op een plek tegelijk zijn. Dus nogmaals, Gods glorie was ook d.m.v. Jezus beperkt aanwezig.

Maar straks, wanneer God Zijn tent op zal slaan onder de mensen zal God Zelf voortdurend onder Zijn mensen zijn.

Waar wij nu tot een onzichtbare God bidden, waar wij nu een onzichtbare God aanbidden, zullen wij straks face to face ononderbroken fellowship met God hebben.

Ik sla vers vier nu over en kom er straks op terug.

Vers 5  “En Hij Die op de troon zit, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zei tegen mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar.”

Of het in dit geval God de Vader is of dat het Jezus de Zoon is die spreekt laat ik in het midden. Wat hierin vooral belangrijk is, is dat Hij alle dingen nieuw zal maken.

Er is in mijn beleving niets beters dan iets dat nieuw is. Natuurlijk is het vanuit de nostalgie waardevol om oudere dingen te zien of te hebben, maar iets dat splinternieuw is toch verreweg het beste, althans dat vind ik.

Een nieuwe auto met that new car smell. Een nieuw huis, een nieuwe MacBook Pro, een nieuwe iPhone, nieuwe schoenen, enz.

God zal niet alleen alles opnieuw gaan scheppen, maar alles zal voor altijd nieuw blijven.

In de eeuwigheid zal niets verslijten, niets zal bederven, niets zal oud worden. Alles zal constant splinternieuw blijven. Voor mij is dit alleen al hemels!

God zegt tegen Johannes: “Schrijf”. Wij weten niet precies waarom Johannes verteld wordt om te schrijven, maar ik kan me voorstellen dat Johannes door alles dat hij ziet zo onder de indruk is dat hij vergeet om te schrijven. Vandaar dat God zegt: “Schrijf”.

De woorden van God zijn waarachtig en betrouwbaar om het simpele feit dat de woorden door God Zelf uitgesproken worden. God meent wat Hij zegt en zegt wat Hij meent.

Vers 6  “En Hij zei tegen mij: Het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde. Wie dorst heeft, zal Ik voor niets te drinken geven uit de bron van het water des levens.”

De eeuwige God zegt hier tegen Johannes: “het is geschied”. Dit betekent dat al het werk m.b.t. de geschiedenis van de mens klaar is.

Het betekent niet dat er niets meer te doen valt, maar dat die fase voorbij is en dat er vanaf dit moment alleen nog maar gewerkt gaat worden aan de zaken die betrekking hebben tot de eeuwigheid.

De belofte dat God de dorstige voor niets zal laten drinken uit de bron van het water des levens is de vervulling van profetieën uit zowel het Oude Testament alsook het Nieuw Testament.

Dat God het voor niets geeft betekent dat wij alleen maar hoeven te drinken. Wij hoeven er verder niets voor te doen, wij kunnen er verder niets voor doen. De redding dat God aan de mens biedt is geheel op basis van Zijn genade.

Het drinken uit de bron van het water des levens geeft ons het overvloedig eeuwig leven dat miljarden malen beter is dan wat wij kunnen voorstellen.

Vers 7  “Wie overwint, zal alles beërven, en Ik zal voor hem een God zijn en hij zal voor Mij een zoon zijn.”

Het overwinnen heeft puur te maken met het geloven dat Jezus de Zoon van God is. Het is dus ons geloof dat ons de overwinning geeft.

En wij die geloven zullen alles beërven. Al het goede dat God voor ons in petto heeft zal Hij aan ons schenken.

Stel je voor dat Bill Gates, die met zijn vermogen van 86 miljard dollar, jou als erfgenaam benoemt om al zijn bezittingen te beërven.

Ik weet zeker dat je op en neer zal springen van de blijdschap! Nu is 86 miljard dollar niets in vergelijking met de eeuwige rijkdommen dat wij van God zullen beërven!

Maar goed. Het is onmogelijk om met ons beperkt verstand en beperkt geestelijk inzicht een juiste voorstelling te krijgen van hoe rijk en hoe mooi het hemels leven zal zijn.

Het is wél mogelijk, oftewel meer mogelijk om een juiste voorstelling van het hemels leven te krijgen aan de hand van wat er in de hemel niet aanwezig zal zijn. Laten we teruggaan naar vers 4.

Vers 4  “En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan.”

Omdat het aards leven voorbij is zullen er bepaalde dingen, waarmee wij nu nog te maken hebben, in de eeuwigheid niet meer zijn.

Ten eerste staat hier dat God alle tranen van onze ogen zal afwissen. Betekent dit dat er in de hemel toch nog wel tranen zullen vloeien? Nee.

Dat God alle tranen van onze ogen zal afwissen geeft aan dat er in de hemel geen enkele reden zal zijn om te huilen, om tranen te laten vloeien, want ten eerste zal de dood er niet meer zijn.

Het verlies dat wij ervaren wanneer een geliefde komt te overlijden geeft ons het meest en het meest intens verdriet. Niets is erger dan de dood.

De dood was nooit Gods bedoeling geweest voor de mens. De mens was ook niet gemaakt om met de dood te maken te krijgen, vandaar dat de mens niet om kan gaan met het verlies van een geliefde aan de dood.

Wat er in het hemels leven zal ontbreken is de dood. Wij zullen nooit meer te maken krijgen met de dood van een geliefde.

Wij die reeds een geliefde aan de dood verloren hebben weten hoe pijnlijk dat is. Dus om die pijn nooit meer te hoeven kennen is iets waar wij naar kunnen verlangen want het is herkenbaar, het is echt, het is tastbaar.

Omdat er geen dood meer zal zijn zal er ook geen rouw, geen geween, geen pijn meer zijn.

Hoe heerlijk zal het zijn om nooit meer te hoeven denken aan een verloren geliefde, om nooit meer te hoeven denken aan het moment wanneer wij iemand gaan verliezen?

Hoe heerlijk zal het zijn om nooit meer naar een begrafenis te hoeven gaan, om nooit meer zo veel pijn en leed in mensen te zien of het zelf te ervaren?

Wat zal er nog meer niet aanwezig zijn in het hemels leven?

Vers 8  “Maar wat betreft de lafhartigen, ongelovigen, verfoeilijken, moordenaars, ontuchtplegers, tovenaars, afgodendienaars en alle leugenaars: hun deel is in de poel die van vuur en zwavel brandt. Dit is de tweede dood.”

De lafhartigen zijn degenen die bang zijn. Meer bang voor wat mensen van hun denken dan wat God van hun denkt.

Mensen die bang zijn om openlijk voor God te gaan zijn deze lafhartigen.

Dit is het tegenovergestelde van de martelaars die tegenwoordig door ISIS op gruwelijke wijze vermoord worden omwille van hun geloof in Jezus Christus.

Er zullen in de hemel dus geen lafhartigen aanwezig zijn. Er zullen alleen mensen zijn die helemaal voor God gaan.

Sowieso zullen er geen ongelovigen zijn. Maar dit woord in de grondtekst betekent ook onbetrouwbaar.

Wij weten allemaal wat het is om niet te kunnen rekenen op mensen die onbetrouwbaar zijn.

Hoe heerlijk zal het zijn om nooit meer te maken hoeven hebben met onbetrouwbare mensen.

In het hemels leven zullen wij op iedereen voor 100% kunnen rekenen en anderen kunnen voor 100% op ons rekenen.

Verfoeilijken zijn mensen die gruweldaden verrichten. Denk aan die mensen die voor tientallen jaren lang jonge meisjes in hun kelder opsluiten en gruwelijke dingen met hun uitspoken.

Moordenaars en ontuchtplegers.

Denk even aan de vrees die wij hebben voor onze kinderen en kleinkinderen.

Wij leren onze kinderen om niet met vreemden te praten, om zeer zeker niet met een vreemde de auto in te stappen.

Wij vrezen voor onze kinderen wanneer zij in het kinderdagverblijf zijn, of wanneer wij hun door iemand laten oppassen.

In het hemels leven zullen wij geen vrees meer hebben voor dit soort zaken.

Wij zullen niet gebombardeerd worden met nieuwsflitsen over kinderen of tieners die seksueel misbruikt zijn en vervolgens vermoord zijn.

Hoe heerlijk zal dat zijn om daar nooit meer aan te hoeven denken, om daar voor eeuwig van af te zijn?

Tovenaars, oftewel drugsgebruikers.

Wij die ooit of misschien nog steeds te maken hebben met drugsgebruikers weten heel goed dat het een soort van hel is om met dit soort mensen om te gaan.

Ook dit zal er niet meer zijn.

Afgodendienaars en leugenaars.

Afgodendienaars zijn mensen die de God van de Bijbel niet op de eerste plaats in hun leven hebben staan. Zelfs in de kerkwereld zijn er afgodendienaars want alles dat de plaats van God inneemt is een afgod.

Wij zullen alleen te maken krijgen met echte, oprechte christenen!

Er zullen geen leugenaars in de hemel zijn.

Dit betekent dat wij niet zullen liegen en ook dat niemand tegen ons zal liegen.

Wij hoeven ons nooit meer af te vragen of iemand de waarheid verteld. Wij hoeven nooit meer met wantrouw naar iemand te kijken.

Wij zullen iedereen voor 100% kunnen geloven!

Ik weet niet hoe het bij jou zit, maar ik ben echt aan het hemels leven toe, al is het alleen maar omdat zo veel narigheid van het leven op aarde er niet zal zijn.

Maar daar laat God het niet bij. In de negatieve zin zal al het kwade inderdaad afwezig zijn, maar in de positieve zin zullen wij een kwaliteit van leven krijgen dat wij niet voor mogelijk houden, dat niet in geld uitgedrukt kan worden.

De vraag is, ben jij er klaar voor?

Heb jij je leven aan de Heere Jezus gegeven?