Route 66 – Genesis 2/2

Route 66 – Genesis 2/2

Deel 2 van 2

Afgelopen zondag hebben wij onze serie Route 66 afgetrapt met een inleiding op de Bijbel en deel 1 van 2 van Genesis in vogelvlucht.

Vandaag gaan wij deel 2 van Genesis met elkaar doornemen en daarna gaan wij, die wedergeboren zijn, het Heilig Avondmaal vieren en nuttigen.

2 Petrus 1:3 – “De machtige God heeft aan jullie en mij alles gegeven wat nodig is om te leven zoals Hij het wil. Hij heeft ons uitgekozen om bij Hem te horen, en Hij heeft ervoor gezorgd dat wij Hem kennen. Daardoor weten we hoe machtig en hoe volmaakt Hij is.” (BGT)

Petrus schrijft dat God ons alles gegeven heeft wat nodig is om te leven zoals God het wil. En wat God ons hiertoe gegeven heeft is de Bijbel en de Heilige Geest, maar dan moeten wij het Woord wel tot ons nemen door het te lezen en te bestuderen; het komt niet telepathisch bij ons binnen.

Waar wij ons vooral van bewust moeten zijn is dat het lezen, het bestuderen, het eigen maken van de Bijbel o.a. geestelijke oorlogsvoering is.

Toon volledige notities

Wanneer jij als kind van God de Bijbel opent en tot kennis der waarheid komt, dan spring je met beide benen de geestelijke strijd in, de strijd tegen de duistere machten van de satan.

En wanneer je dat doet, wanneer je de waarheid gaat leren kennen, wanneer het Woord van Christus in rijke mate in je gaat wonen, dan heb jij iets voor op de satan, dan heb je een voordeel over de satan. Wanneer jij de waarheid leert kennen, dan ga je de leugen van de satan niet meer geloven, want de waarheid ontmaskert de satan en het ontkracht zijn leugens.

Waarom denk je dat het voor jou zo moeilijk is om de Bijbel überhaupt te openen? Omdat de duistere machten er alles aan doen om jou hierin tegen te houden. ‘Hoe dan?’ zeg je.

Hoe proberen de duistere machten jou tegen te houden? Hoe houden zij jou van Gods Woord, de Bijbel af?

O.a. door jou te laten geloven dat jij er niets van snapt of snappen kan. Dat je niet begrijpt wat je leest en dat je het ook nooit echt zal begrijpen. Dat het wellicht voor anderen werkt, maar niet voor jou, want jij zit niet zo in elkaar. Je bent geen lezer, je bent meer visueel of auditief ingesteld. Dit is een effectieve leugen en te veel van jullie geloven deze leugen. Als slechts één van ons deze leugen geloofd, dan is het al te veel.

De duistere machten van de satan houden je van de Bijbel af door je ervan te overtuigen dat je te moe bent om de Bijbel te kunnen lezen, want wanneer je moe bent neem je niets op en je onthoudt niets van wat je gelezen hebt.

Begrijp me niet verkeerd, ik weet er alles van om moe te zijn, maar de duivel overdonderd ons vaak met moeheid om ons te onthouden van het goede dat God voor ons heeft.

En als je ’s avonds na je werk inderdaad gewoon te moe bent, wat begrijpelijk is, dan moet je een ander moment gaan kiezen om je Bijbel te lezen.

Sta bijvoorbeeld een half uurtje eerder op om tijd met de Heere in de Bijbel door te brengen. Niet voor niets stond Jezus vóór zonsopgang op om tijd met de Vader door te brengen voordat Hij de drukte van de dag in ging. Dit is trouwens een Bijbels principe dat wij horen na te volgen.

Ezechiël 12:8 – “’s Morgens (oftewel bij zonsopgang) kwam het woord van de HEERE tot mij:”

Psalm 5:3 – “’s Morgens hoort U mijn stem HEERE; ’s morgens leg ik mijn gebed voor U neer en zie ik naar U uit.”

Psalm 63:2 – “O, God, U bent mijn God! U zoek ik vroeg in de morgen. . .”

Psalm 143:8 – “Doe mij in de morgen Uw goedertierenheid horen, want ik vertrouw op U; maak mij de weg bekend die ik te gaan heb, want tot U hef ik mijn ziel op.”

Mattheüs 6:33 – “Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden.”

Met ‘eerst’ bedoeld Jezus dat het zoeken van God het allerbelangrijkste is. Persoonlijk zie ik het ook als iets dat ik als eerste op de dag moet doen.

Dus, ja, ik weet dat vermoeidheid echt kan zijn, maar ik weet ook dat de satan vermoeidheid gebruikt om ons af te houden van het eigen maken van het Woord van God. Wij moeten deze obstakel zien te overkomen door God ’s morgens vroeg als eerste te gaan zoeken.

“Ja, maar, ik ben geen ochtend mens” zeg je. Nou ja, dan houdt het voor jou op want dan word jij bepaald door je gevoel in plaats van wat de Bijbel ons opdraagt.

De duistere machten van de satan houden je van de Bijbel af door je te laten geloven dat je als christen toch wel een hoop ‘moet’ doen, zoals de Bijbel lezen en bidden. Sommigen van jullie hebben een aversie tegen het ‘moeten’ en de satan weet precies hoe hij jullie van de Bijbel af kan houden; door jullie te laten denken en geloven dat je in de Calvary Chapel je Bijbel ‘moet’ lezen, dat de mannen de Bijbel samen met hun vrouwen ‘moeten’ lezen. Ook dit is een leugen die heel goed werkt.

Lieve mensen, zoals wij voor ons lichamelijke gezondheid meerdere keren op een dag gezond voedsel en drinken tot ons moeten nemen, moeten wij onze geest ook dagelijks voeden met het Woord van God. Zo simpel is dat en dat heeft niets te maken met het ‘moeten’.

Als je geestelijk sterk wil worden en blijven, dan moet je geest gevoed worden met het Woord van God. Satan wil niets liever dan dat jij een geestelijk verzwakte en kwakkelende christen bent en daarom haalt hij alles uit de kast om jou je Bijbel niet te willen lezen en bestuderen.

Waar denk je dat de gedachte of het gevoel van ‘geen zin hebben om m’n Bijbel te lezen’ vandaan komt?

Waar denk je dat het idee van ‘ik heb geen tijd om m’n Bijbel te lezen’ vandaan komt?

Waar denk je dat de gedachte of het gevoel van ‘het heeft geen zin om m’n Bijbel te lezen’ vandaan komt?

De duistere machten weten dat zodra jij de Bijbel openslaat en de waarheden van Gods Woord gaat snappen en toe-eigenen, dat jij vrijgemaakt wordt van de leugen en van de gebondenheid van de leugen. En zodra jij tot kennis der waarheid komt over een bepaald onderwerp of levenssituatie, dan heeft de satan geen vat meer op jou.

Dus, nogmaals, het lezen, het bestuderen, het eigen maken van de Bijbel is o.a. geestelijke oorlogsvoering en God wil dat jij in Zijn kracht deze strijd koste wat kost aangaat.

Mijn gebed en hoop is dan dat deze serie jullie gaat helpen om de Bijbel eigen te maken.

GENESIS

Zoals ik vorige week zei, zouden wij de rest van de Bijbel, dus Exodus t/m Openbaring totaal niet begrijpen los van Genesis. Genesis legt de basis voor de rest van de Bijbel. Genesis laat ons kennismaken met alles dat de resterende 65 boeken in de Bijbel ons duidelijk wil maken.

Kortom, Genesis helpt ons te begrijpen hoe het allemaal begon en Openbaring helpt ons te begrijpen waar het allemaal naartoe leidt. En de 64 boeken ertussen in vullen de gaten.

Genesis bestaat in principe uit twee delen:

Deel 1 is Genesis 1-11 en dat gaat over vier hoofdgebeurtenissen:

De schepping, de zondeval, de zondvloed en de toren van Babel. Deze eerste 11 hoofdstukken behelzen een periode van zo’n 2.000 jaar.

Deel 2 is Genesis 12-50 en dat gaat over vier hoofdpersonages:

Abraham, Izak, Jacob en Jozef en dit tweede deel behelst een periode van zo’n 286 jaar

Vandaag maken wij onze reis door Genesis af door naar de vier hoofdpersonages te kijken. Deze vier zijn niet de enige, maar in het belang van Gods verlossingsplan zijn dit dé sleutelfiguren. En de eerste waar wij naar gaan kijken is Abraham.

ABRAHAM

Aan het einde van Genesis 11 komen wij Abram voor het eerste tegen wanneer hij in een geslachtsregister genoemd wordt. Pas vanaf Genesis 12 begint het echte verhaal over Abram.

Alhoewel Abraham de aartsvader van het Joods volk Israël is, was Abraham zelf geen Jood toen God voor het eerst tot hem sprak. Nee, Abram was een heiden, hij kwam uit Babylon wat vandaag Iraq is, en hij aanbad heidense afgoden.

Maar ondanks dat, had God, in Zijn soevereiniteit Abram gekozen om de vader van Israël en uiteindelijk de vader van alle natiën te worden. God zag Abram vanuit de hemel en zei: ‘Ik kies hem om mij te dienen’.

Genesis 12:1 – “De HEERE nu zei tegen Abram: Gaat u uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader, naar het land dat Ik u wijzen zal.”

Hier in Genesis 12 komt God ineens tevoorschijn en verkiest Abram, wiens naam God 24 jaar later, in hoofdstuk 17 verandert in Abraham.

God koos Abram niet alleen, God stuurde Abram meteen weg, weg van alles waarop hij anders zou kunnen leunen of steunen. God heiligde Abram, oftewel, God zonderde Abram af voor Zichzelf. En dan komt Gods belofte aan Abram:

Genesis 12:2-3 –2Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken; en u zult tot een zegen zijn. 3Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken; en in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden.”

De belofte van God aan Abram bevat drie dingen: 1) een land dat God hem wijzen zal, 2) dat God hem tot een groot volk of natie zal maken, Israël, en 3) dat uit dit volk, de Verlosser voort zal komen dat God in Genesis 3:15 in het proto evangelium had beloofd. Deze belofte wordt trouwens ook doorgegeven aan Izak en Jacob.

En zo leidt God Abram en gaandeweg wijst God hem niet alleen de weg, maar God spreekt hierna nog zeven keer persoonlijk tot Abram, totdat hij in Genesis 25 stierf op een prachtige leeftijd van 175 jaar.

Het land dat God aan Abram beloofde is vele malen groter dan het hedendaagse Israël. Volgens Genesis 15:18 en Jozua 1:4 gaf God Israël het gehele gebied vanaf de rivier de Nijl in Egypte tot Lebanon in het noorden, en alles van de Middellandse Zee tot aan de rivier de Eufraat.

Het land dat God aan Israël gaf omvat dus Israël zoals wij het vandaag kennen, inclusief de omstreden Gazastrook en de Westelijke Jordaanoever, plus een gedeelte van Egypte en Syrië, geheel Jordanië en een gedeelte van Saoedi-Arabië en een gedeelte van Irak. Israël bezit nu dus slechts een fractie van al het land dat God aan haar gegeven heeft.

En misschien denk je zoiets van: ‘maar wie geeft God het recht om zomaar land van inheemse mensen te onteigenen om het vervolgens aan Israël te geven?’ Nu snap ik deze menselijke gedachte, maar de Bijbel leert ons dit:

Psalm 24:1 – “De aarde is van de HEERE en al wat zij bevat, de wereld en wie er wonen.”

M.a.w. omdat God soeverein is, en omdat God de rechtmatige eigenaar is van de gehele aarde, heeft Hij het alleenrecht om met het land en met de mensen te doen wat Hij wil.

En volgens de Bijbel heeft God dit land aan het Joods volk Israël gegeven. De profeet Ezechiël voorspeld een tijd wanneer Israël het gehele beloofde land zal bewonen wanneer Jezus tijdens het duizend-jarig rijk op de aarde zal regeren.

Hier zien wij dus alweer dat Genesis onmisbaar is omdat Gods belofte in Genesis 12 uiteindelijk tot vervulling komt in Openbaring 19.

Aan het eind van Genesis 12:3 staat: “en in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden.”

De zegen dat in deze belofte ingesloten zit is dat vanuit Abrams nageslacht, Jezus Christus de Messias voort zal komen. De beloofde Verlosser uit Genesis 3 die de mens met God zal verzoenen door de vergeving van zonden, door Zijn dood in onze plaats aan het kruis.

Gods belofte, oftewel Gods verbond met Abram zien wij gaandeweg door het leven van Abram, naar Gods plan in vervulling komen. En dit ondanks dat Abraham grove fouten maakte.

Gods belofte aan Abram was dat Gods belofte voort zou komen door Abrams erfgenaam, dus door een zoon dat Abram en Sarai zouden krijgen. Maar omdat Sarai onvruchtbaar was, kwam zij met het geweldig idee om God een handje te helpen om alsnog een erfgenaam voor Abram te krijgen.

Het gebeurde dus dat Abram met Hagar, het Egyptisch dienstmeisje van Sarai, een zoon, Ismaël kreeg en volgens hen zou Ismaël dus de door God beloofde erfgenaam zijn.

Maar God had andere plannen. God had Izak op het oog en toen Ismaël 14 jaar oud was, kregen Abraham en Sara op een wonderlijke wijze hun door God beloofde erfgenaam en zoon, Izak. Izak zal uiteindelijk Jacob krijgen, wiens naam door God veranderd wordt in Israël.

Maar, ondertussen bracht Ismaël het Arabisch volk voort waardoor hij de stamvader van de Arabieren is. Vandaar dat niet alleen de Joden, maar ook de Moslims Abraham hun aartsvader noemen.

IZAK

In Genesis 17 spreekt God voor de 5e keer tot Abraham en God beloofd dat Abraham en Sara over een jaar een zoon zullen krijgen en dat zij hem Izak moeten noemen.

Genesis 17:19 – “Uw vrouw Sara zal u een zoon baren en u moet hem de naam Izak geven. Ik zal Mijn verbond met hem maken, tot een eeuwig verbond voor zijn nageslacht na hem.”

Hier beloofd God niet alleen dat een 100-jarige man en een 90-jarige vrouw, die beiden geen kinderen konden verwekken toch een zoon gaan krijgen.

En niet alleen dat, God beloofd hier dat God het verbond dat Hij met Abram had gemaakt doorzet door het nu met Izak te maken. Het is vanuit God een eenzijdig en eeuwig verbond.

In Genesis 21 vervult God Zijn belofte en Izak wordt geboren.

Izak is een type of een beeld van Jezus Christus. In Genesis 22 stelt God Abraham op de proef en gebiedt hem om Izak, zijn enige zoon die hij liefheeft, te offeren als een brandoffer op een berg in het gebied van Moria, wat vandaag Jeruzalem is.

Zij gaan met z’n tweeën de door God aangewezen berg op, Abraham maakt daar een altaar, legt het brandhout erop, bind Izak erop vast en staat op het punt om Izak te slachten met zijn mes.

Op dat moment sprak de Engel van de HEERE tot Abraham en zei: “Steek uw hand niet uit naar de jongen en doe hem niets, want nu weet ik dat u godvrezend bent en uw zoon, uw enige, Mij niet onthouden hebt.” (Gen. 22:12)

Vervolgens zag Abraham dat er een ram verstrikt was geraakt in een struik en offerde de ram in plaats van Izak.

Het prachtige in dit verslag is dat Abraham op de derde dag van zijn reis op afstand de plek zag dat God aangewezen had. Hij zei tegen de twee knechten die hij meegenomen had om op de plek waar zij waren op hen te wachten omdat Abraham en Izak naar de berg toe gingen om de HEERE te aanbidden en dat wanneer zij klaar waren, zij allebei terug zouden komen. Hei zei dit ondanks dat God hem geboden had om Izak te offeren. (Gen. 22:4-5)

Abraham geloofde dat ondanks dat hij Izak zou moeten slachten en als brandoffer aan God moest offeren, dat God bij machte was om Izak uit de dood terug te brengen omdat God aan Abraham beloofd had dat door Izak, Gods verbond vervult zou worden.

Eenmaal op de plek zei Izak: ‘Pa, ik zie het hout en het vuur, maar waar is het lam voor het brandoffer?’ Waarop Abraham zei dat God Zichzelf zal voorzien van het lam voor het brandoffer. (Gen. 22:7-8)

Nadat God Zichzelf inderdaad had voorzien van de ram voor het brandoffer, noemde Abraham die plek: “De HEERE zal erin voorzien”.

Dit is dezelfde berg waarop Koning Salomo de tempel had gebouwd, en waarop de 2e tempel, de tempel van Herodes stond in de tijd van Jezus.

Sterker nog, dit is ook de berg waarop Jezus zo’n 2.000 jaar later op gekruisigd werd.

JACOB/ISRAEL

Izak en zijn vrouw Rebekka hadden een tweeling gekregen, Ezau en Jacob, en God bepaalde dat Zijn belofte, Zijn verbond met Jacob gemaakt zou worden in plaats van de eerstgeboren Ezau.

De naam Jacob betekent ‘verdringer’. Hij was inderdaad iemand die op alle fronten van alles wilde toe-eigenen door ellebogenwerk, totdat God daar een einde aan maakte.

Op een avond toen Jacob op de vlucht was van zijn broer Ezau, kwam God in de vorm van een mens naar hem toe en worstelde de hele nacht met hem. Uiteindelijk had God gewonnen en op dat moment veranderde God Jacobs naam in Israël omdat hij met God gestreden heeft.

Jacob heeft twaalf zonen gekregen wie uiteindelijk de boegbeelden van de twaalf stammen van Israël werden. Dus, als wij het vandaag over het volk Israël hebben, dan hebben wij het eigenlijk over de nakomelingen van Jacob en zijn twaalf zonen.

De meest bekende zoon is Jozef, de vierde en laatste hoofdpersonage.

JOZEF

Door Gods leiding werd Jozef op 17-jarige leeftijd naar Egypte gebracht en daar werd hij de rechterhand van de Farao, oftewel de koning. En doordat Jozef deze machtspositie hield was hij in staat om zijn vader, Jacob en zijn broers te redden van de ondergang wegens een hongersnood in het hele gebied.

Tijdens deze hongersnood kwam Jacob met zijn gehele stam van 70 mensen naar Egypte toe en zij kregen van Jozef en van de Farao het beste stuk land om op te wonen.

Als Jacob en zijn stam in Kanaän door de hongersnood waren omgekomen, dan zou ook de zoon van Jacob, Juda omgekomen zijn. Juda is de stam waaruit de Messias, Jezus Christus uit voortgekomen is.

Dus, hierin zien wij het belang van Jozef. Als Jozef zijn familie niet gered had, dan zou de tak van Juda afgekapt zijn waardoor Jezus Christus dus nooit geboren zou zijn geweest.

Jozef is dus een verlosser, waardoor hij een perfect typebeeld van Jezus Christus is.

Abraham, Izak, Jacob en Jozef; alle vier sleutelfiguren, zonder wie Jezus Christus 2.000 jaar geleden niet geboren zou worden. Is Genesis belangrijk? Zeker weten!! Zonder Genesis slaat de rest van de Bijbel nergens op en uiteindelijk gaat de Bijbel om Jezus Christus.

Lukas 24:27 – “En Hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat in al de Schriften over Hem geschreven was.”

Johannes 5:39 – “U onderzoekt de Schriften, want u denkt daardoor eeuwig leven te hebben, en die zijn het die van Mij getuigen.”

Waarom is Jezus dé hoofdrolspeler in de gehele Bijbel?

Omdat Jezus de God is die in Genesis alles geschapen heeft.

Omdat Jezus door de gehele Bijbel heen ervoor gezorgd heeft dat Hij Zelf 2.000 jaar geleden als kwetsbaar mens geboren zou worden om onze doodstraf op Zich te nemen aan het kruis en om vervolgens uit de dood op te staan om de dood voor ons te overwinnen.

Omdat Jezus in Openbaring uiteindelijk de vloek van Genesis 3 ongedaan zal maken, de aarde zoals wij die nu kennen geheel gaat verwoesten, en een nieuwe hemel en aarde zal creëren voor degenen die nu wedergeboren zijn door het geloof in Zijn offer aan het kruis.