Seks binnen het huwelijk

Seks binnen het huwelijk

In de eerste twee delen van de preekserie, genoemd: ‘Het Christelijk huwelijk als Gods geschenk’ hadden wij ontdekt dat het huwelijk inderdaad een geschenk van God is aan Zijn wedergeboren kinderen. Ook hebben we een start gemaakt aan het uitpakken van dit geschenk om te zien hoe zo’n huwelijk eruit kan zien.

Vanmorgen gaan we verder met het uitpakken van het geschenk en we gaan voornamelijk kijken naar, 1) Gods bedoeling voor seks binnen het huwelijk, en 2) hoe het Christelijk huwelijk door God gebruikt wil worden, om de liefde tussen Christus en Zijn bruid, de kerk te tonen.

Dit laatste is trouwens iets waarmee weinigen in de kerk rekening houdt.

Toon volledige notities

1 Korinthe 7:3-5 –3Laat de man aan zijn vrouw de verschuldigde bereidwilligheid betonen en evenzo ook de vrouw aan haar man. 4De vrouw heeft niet de beschikking over haar eigen lichaam, maar de man. En evenzo heeft ook de man niet de beschikking over zijn eigen lichaam, maar de vrouw. 5Onttrek u niet aan elkaar, behalve dan met onderling goedvinden voor een bepaalde tijd, om u te wijden aan vasten en bidden. Kom daarna weer bij elkaar, opdat de satan u niet zal verzoeken omdat u zich niet kunt onthouden.”

3De man moet zijn vrouw geven wat haar toekomt en de vrouw haar man wat hem toekomt. 4De man heeft net zoveel zeggenschap over het lichaam van zijn vrouw als zijzelf en de vrouw net zoveel over het lichaam van haar man als hij. 5Weiger elkaar de seksuele omgang niet, behalve als u samen afspreekt tijdelijk geen gemeenschap te hebben, omdat u de tijd wilt gebruiken om te bidden. Maar daarna moet u weer gewoon gemeenschap met elkaar hebben. Anders zou Satan u, door uw gebrek aan zelfbeheersing, in verleiding kunnen brengen.” (Het boek)

De apostel Paulus reageert hier op vragen van de kerk in Korinthe over seks binnen het huwelijk. Het antwoord dat Paulus geeft is algemeen. Hij gaat niet in op specifieke of bijzondere situaties.

Het is bedoeld voor het doorsnee Christelijk huwelijk waar geen sprake is van bijvoorbeeld een ongelijk span waarin één Jezus navolgt en de ander niet, of waar door ziekte of andere beperkingen ‘normale’ seks niet mogelijk is.

Dus, voor degenen waar seks binnen het huwelijk mogelijk is, in welke mate, frequentie of vorm dan ook, geeft Paulus deze instructies.

De Bijbel leert ons in dit Schriftgedeelte dat ik als man mijn eigen vrouw seksueel moet bevredigen. Ik moet hierin de instelling hebben als van een dienaar. Ik hoor mijn eigen vrouw op het gebied van seks te dienen.

In de vorige studie hadden wij in Mattheüs 20 gezien dat wij als man en vrouw elkaar sowieso in alles horen te dienen, dus ook op het gebied van seks binnen onze huwelijken.

Het doel dat ik als man voor ogen moet hebben wanneer ik de liefde met mijn vrouw bedrijf is haar genot, haar bevrediging. De bedoeling van seks vanuit mijn oogpunt is dat ik mijn vrouw tot een hoogtepunt breng, tot een climax.

Alhoewel ik in mijn gevallen natuur wel zo ben, hoor ik hierin absoluut niet egoïstisch te zijn. Ik mag het lichaam van mijn vrouw niet zomaar gebruiken om mezelf te bevredigen.

Ik mag hierin niet zomaar m’n eigen ding doen en dan klaar. Nee, ik moet mijn vrouw bevredigen.

Als je op het gebied van seks binnen je huwelijk een in Gods ogen goede man wil zijn dan moet je gaan leren om je vrouw ook hierin te gaan dienen.

Mannen, wij moeten hier echt moeite voor doen. Het vereist communicatie. Het vereist dat je liefdevol, teder en slim bent, dat je de juiste vragen aan haar stelt en dan heel goed naar haar luistert. Wij mannen moeten gaan ontdekken wat onze eigen vrouwen fijn vinden, hoe wij hun kunnen bevredigen.

Tegenwoordig wordt het beeld van seks geweld aangedaan door de wildgroei van pornografie dat slechts een paar muisklikjes of tapjes of swipes verwijderd is. Het is voor iedereen, jong en oud toegankelijk en het misvormt het beeld van wat God met seks bedoeld heeft.

Dus mannen, denk vooral niet dat wat je d.m.v. pornografie voorgehouden wordt iets is dat je vrouw fijn vindt, want pornografie is een leugen, het is niet echt. Het is intens, maar het is niet intiem. Het is uit den boze!

Je moet het zo zien. De seksuele behoeften van je vrouw is als onbekend terrein dat zit te wachten om door jou ontdekt en geclaimd te worden. En daarom is het aan jou om je te gaan verkennen op dit terrein; om haar behoeften, als het ware in kaart te brengen.

Wij mannen zijn vooral op het visuele en op het fysieke gericht, maar bij vrouwen licht dat vaak anders; over het algemeen zijn vrouwen ook uit op emotionele binding.

Het is dus zaak dat wij mannen niet alleen te weten komen wat onze vrouwen fysiek fijn vinden, maar juist ook welke emotionele behoeften hierin voor hen belangrijk zijn.

Wij moeten op het emotioneel vlak ook met onze vrouwen connecten om haar seksuele behoeften te kunnen bevredigen. En dat, mannen, zal ons moeite kosten. Bovendien hebben wij toch wel echt de Heilige Geest hierin nodig om Gods wijsheid en begrip te krijgen en daarnaar te handelen.

Wat in seks binnen het huwelijk ook een belangrijke rol speelt is hoe je überhaupt met je vrouw omgaat.

Het kan niet zo zijn dat je haar buiten het huwelijksbed niet liefdevol behandeld, dat je haar over het algemeen negeert wanneer je thuis bent omdat je achter je breedbeeld zit of je computer of welk device dan ook.

Het mag niet zo zijn dat je over het algemeen je eigen ding doet en haar slechts wat aandacht geeft wanneer je seks wil hebben.

Je vrouw moet zich gelieft, gewaardeerd en gewild voelen, en dát gebeurt grotendeels buiten het huwelijksbed. Hoe jij je vrouw buiten het huwelijksbed behandeld kan voor haar bepalend zijn in hoeverre zij bevrediging vindt in het huwelijksbed.

Ook je eigen hygiëne kan voor je vrouw belangrijk zijn. Als zij gevoelig is voor lichaamsgeuren, zorg ervoor dat je niet stinkt. Douche vaker, poets je tanden, verschoon je kleding vaker.

Wij mannen mogen seks zeer zeker niet als een wapen gebruiken om onze vrouwen te straffen. En dan bedoel ik dat wij hun straffen door geen seks met hen te hebben.

1 Korinthe 7:5a – “Weiger elkaar de seksuele omgang niet…”

Dit allemaal geldt natuurlijk ook voor de vrouw richting haar man. Als je een in Gods ogen goede vrouw wil zijn, dan moet je ook leren om je man in het huwelijksbed te dienen.

Zoals bij de man moet de vrouw ook haar uiterste best doen om haar man seksueel te bevredigen. Misschien denken sommigen van jullie dames dat dat eigenlijk heel makkelijk is; ik laat hem z’n ding doen en klaar.

Maar ook op dit gebied moeten jullie vrouwen seks met je eigen man benaderen als een dienaar; ook hier moet je je eigen man gaan dienen.

Ondanks dat mannen over het algemeen makkelijker seksueel te bevredigen zijn, is het net zo belangrijk dat een vrouw de seksuele behoeften van haar man gaat ontdekken.

 Ook dit vereist inspanning. Ontdek wat hij fijn vindt, wat hem opwindt, wat hem bevredigd door de juiste vragen te stellen en dan vooral door goed te gaan luisteren. Doe geen aannames. Neem niet zomaar aan dat je man xyz fijn vindt omdat je het ooit in een vrouwenblad gelezen hebt. Ontdek wat hij fijn vindt.

Als je man van geurtjes houdt, vraag hem wat zijn favoriete geur op jouw lichaam is. Niet alle geuren ruiken even lekker op alle vrouwen, dus ontdek dat samen.

Vraag hem welke kleur kleding hij op jouw lijf mooi vindt; welke stijl van kleding, wat voor soort schoenen hij graag wil dat je draagt wanneer jullie bijvoorbeeld uit gaan eten.

Draag niet alleen maar je joggingsbroek of leggings met die losse sloebershirt. Doe van tijd tot tijd iets leuks voor hem aan.

Als je man ervan houdt dat je benen en je oksels glad en onthaard zijn, onderhoudt dat. Je hoeft niet per se te scheren, tegenwoordig kan je jezelf ontharen d.m.v. lichtpulsen, laser en waxen, enz.

Vraag aan je man wat het beste tijdstip is om seks te hebben, en doe dan je uiterste best om je schema desnoods aan te passen om hem daarin tegemoet te komen. Als je bijvoorbeeld kleine kinderen hebt, zorg ervoor dat de kids op tijd in bed liggen.

En, wanneer jouw man stappen zet in het ontdekken wat jouw seksuele behoeften zijn, en als hij zich oprecht inspant om jou te bevredigen, help hem dan hierin door daarop positief te reageren.

Het is man eigen om te willen weten dat hij ‘de man’ is. En een manier om je man die zekerheid te kunnen geven en tegelijkertijd hem te bevredigen is door hem op een of andere manier te laten weten dat je van hem geniet, dat hij jou bevredigd.

Vers 5 – “Weiger elkaar de seksuele omgang niet, behalve als u samen afspreekt tijdelijk geen gemeenschap te hebben, omdat u de tijd wilt gebruiken om te bidden. Maar daarna moet u weer gewoon gemeenschap met elkaar hebben. Anders zou Satan u, door uw gebrek aan zelfbeheersing, in verleiding kunnen brengen.” (Het boek)

Paulus is hierin heel duidelijk; weiger elkaar de seksuele omgang niet! Gebruik seks niet als een middel om controle over elkaar te hebben.

M.a.w. gebruik seks niet als een wapen.

Weiger elkaar ook niet omdat het in je huidige levensfase wellicht anders moet gaan dan voorheen. Praat daar met elkaar over, wees open en eerlijk naar elkaar toe, en wees vooral creatief.

Want als seks nog mogelijk is, op welke manier of in welke vorm dan ook, weiger elkaar niet, maar dien elkaar.

Zoals het Christelijk huwelijk een geschenk van God is, is ook seks binnen het huwelijk een geschenk van God. En zolang de seks op een dienende wijze, op een niet egoïstische wijze, én in goed overleg plaatsvindt hoeven er geen beperkingen in je seksleven te zijn mits het onbevlekt, oftewel zuiver is.

Hebreeën 13:4 – “Laat het huwelijk bij allen in ere zijn en het huwelijksbed onbevlekt, want ontuchtplegers en overspelers zal God oordelen.

Hier legt God wél een beperking op het huwelijksbed. Het moet onbevlekt, of onbezoedeld blijven. God benadrukt hier nogmaals dat voor de wedergeboren Christen, seks binnen het huwelijk tussen één man en één vrouw plaats mag vinden.

Want ontuchtplegers en overspelers zal God oordelen. Degenen die bijvoorbeeld andere mensen in hun huwelijksbed toelaten maakt dat deze ontuchtplegers en overspelers zijn.

Tegenwoordig moet alles kunnen. Zelfs onder kerkgangers vinden bepaalde seksuele handelingen plaats waarvan God zegt dat dat om ontucht, overspel en hoererij gaat.

Op het moment dat je een derde partij erbij betrekt maak je jezelf schuldig aan ontucht, overspel en hoererij.

Over mensen die dit praktiseren en zich hier niet van bekeren zegt 1 Korinthe 6:9 dat zij het koninkrijk van God niet zullen beërven.

Dus, ja het is van eeuwigheidsbelang dat het Christelijk huwelijk bij allen in ere gehouden wordt en het huwelijksbed onbevlekt.

Nog een ding hierover en dit geldt vooral voor de vrouwen. Als jouw man jou ertoe dwingt om bepaalde seksuele handelingen of daden te verrichten, dingen die in jouw ogen niet zuiver zijn, of als ze tegen jouw wil in gaan, dan raad ik je sterk aan om hierover met een geest vervulde en volwassen zus in Christus te gaan praten.

Het is absoluut niet Gods bedoeling dat jij als vrouw tot seksuele handeling gedwongen wordt.

Tot slot gaan we kijken naar hoe God het Christelijk huwelijk voor Zijn doeleinden wil gebruiken, namelijk om d.m.v. het huwelijk te tonen dat ook Jezus Christus en Zijn bruid, de gemeente een zelfde soort onscheidbare eenheid vormen.

Efeze 5:21-33 –21Wees elkaar onderdanig in de vreze Gods. 22Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, zoals aan de Heere, 23want de man is hoofd van de vrouw, zoals ook Christus Hoofd van de gemeente is; en Hij is de Behouder van het lichaam. 24Daarom, zoals de gemeente aan Christus onderdanig is, zo behoren ook de vrouwen in alles hun eigen mannen onderdanig te zijn. 25Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente liefgehad heeft en Zich voor haar heeft overgegeven, 26opdat Hij haar zou heiligen, door haar te reinigen met het waterbad door het Woord, 27opdat Hij haar in heerlijkheid voor Zich zou plaatsen, een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat zij heilig en smetteloos zou zijn. 28Zo moeten de mannen hun eigen vrouwen liefhebben als hun eigen lichamen. Wie zijn eigen vrouw liefheeft, heeft zichzelf lief. 29Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt en koestert het, zoals ook de Heere de gemeente. 30Want wij zijn leden van Zijn lichaam, van Zijn vlees en van Zijn gebeente. 31Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten, en die twee zullen tot één vlees zijn. 32Dit geheimenis is groot; maar ik spreek met het oog op Christus en de gemeente. 33Kortom, ook u moet, ieder in het bijzonder, uw eigen vrouw net zo liefhebben als uzelf; en de vrouw moet ontzag hebben voor haar man.”

Dit Schriftgedeelte is tjokvol waarheid en instructie omtrent het huwelijk. In de volgende studie gaan we de rollen van de man en de vrouw behandelen, maar nu wil ik slechts inzoomen op één vers.

In vers 21-31 onderwijst Paulus ons puur over het huwelijk, maar in vers 32 geeft Paulus er ineens een andere draai aan:

32Dit geheimenis is groot; maar ik spreek met het oog op Christus en de gemeente.”

Het woord geheimenis spreekt van iets, dat tot op dat moment in de geschiedenis van de mens nog niet eerder geopenbaard is, maar nu wel. In dit vers krijgen wij dus een nieuwe openbaring van God.

Wat Adam in Genesis 2 uitriep: ‘been van mijn beenderen en vlees van mijn vlees’, het verlaten van vader en moeder en zich hechten aan zijn vrouw om een onscheidbare eenheid te vormen is niet slechts van toepassing op het Christelijk huwelijk, het laat ons ook zien hoe Jezus omgaat met Zijn bruid, de kerk.

Toek ik een aantal jaar geleden in Duitsland op een huwelijksconferentie mocht spreken had degene die de conferentie organiseerde een flyer gemaakt waarop stond: ‘Het huwelijk is Gods geschenk aan ons, de kwaliteit van ons huwelijk is ons geschenk aan God.’

Ik geloof dat binnen het plaatje past dat de apostel Paulus ons gaf toen hij vers 32 schreef; dat het Christelijk huwelijk veel meer is dan slechts Gods geschenk aan Zijn kinderen. Het Christelijk huwelijk is aan de mens gegeven zodat God het kan gebruiken om de liefde en de eenheid tussen Jezus en Zijn bruid, de kerk te tonen.

Dus in de praktijk heeft de kwaliteit van mijn huwelijk het potentieel om God òf te helpen òf God te belemmeren in het vervullen van Zijn doel, om de eenheid, de verbondenheid, de onscheidbaarheid tussen Jezus en Zijn kerk te tonen.

Het is namelijk zo. Jouw huwelijk en mijn huwelijk gaat niet alleen om ons en hoe gelukkig wij wel of niet zijn, God wil onze huwelijken gebruiken om de wereld te laten zien hoe lief Jezus Zijn kerk heeft en visa versa.

Dit voegt een hele nieuwe dimensie aan onze huwelijken toe. Dit geeft ons als mannen en vrouwen in het huwelijk een totaal nieuwe mate van verantwoordelijkheid.

Dit verheft de waarde en het belang van het Christelijk huwelijk tot een ongekend hoog niveau.

Dit is dan ook de reden waarom God echtbreuk en echtscheiding haat, want dat bederft het beeld van Christus die een onscheidbare eenheid vormt met Zijn bruid, de kerk. Jezus zou nooit scheiden van Zijn bruid!

Dus, ja het huwelijk is een goed geschenk van God, maar het is aan ons om ons huwelijk goed te maken. Het is aan ons, in samenwerking met God en met de kerk om ons huwelijk bruikbaar voor God te maken.

Als je huwelijk op dit moment goed is, Prijst de Heere! Maar ik weet zeker dat er nog ruimte is om door te groeien, om steeds beter te worden, om God steeds meer te verheerlijken met je huwelijk. Werk er dus aan!

Als je huwelijk op dit moment veel te wensen over laat, zoek alsjeblieft hulp.

Praat ten eerste met elkaar. Praat ook met je voorganger of met een ander stel in de Calvary Chapel die wedergeboren is, die vervuld is met de Heilige Geest, die de Bijbel kent, die jullie de weg kunnen wijzen.

Zoek het alsjeblieft niet bij een wereldse, humanistische huwelijkstherapeut of bij een psycholoog. Wat je huwelijk nodig heeft is Bijbelse Counseling.

Een aantal van ons in de Calvary Chapel zijn hierin getraind, dus maak daar gebruik van.

Het Christelijk huwelijk is een prachtig geschenk van God aan Zijn kinderen.

God gaf het huwelijk om in de diepste nood van de man te voorzien; namelijk een metgezel die perfect bij hem past.

God gaf het huwelijk om vruchtbaar en talrijk te worden. Oftewel, om kinderen te verwekken en een gezin te stichten.

God gaf het huwelijk om in een context te voorzien waarin een man en vrouw elkaar kunnen dienen en om elkaar te helpen om te slagen in hun door God gegeven rollen.

God gaf het huwelijk om elkaars seksuele behoeften te bevredigen.

En, God gaf het huwelijk om in een tastbare entiteit te voorzien waardoor God de liefde van Jezus voor Zijn bruid, de kerk kan tonen.

Volgende week gaan wij dieper in op de rollen van de man en de vrouw, dus lees Efeze 5 meerdere malen door.

We gaan deze week ook een pagina aanmaken waarop jullie vragen over deze preekserie anoniem kunnen indienen. Bij deze wil ik jullie aanmoedigen om jullie vragen in te dienen.

Ik weet nog niet of we na de afronding van deze serie op de daaropvolgende zondag een Q&A sessie gaan houden of dat we de vragen via video of audio gaan beantwoorden.

12En we vragen de Heer dat hij uw liefde voor elkaar en voor allen steeds groter maakt, even groot als onze liefde voor u. 13Hij zal u in uw overtuiging sterken, zodat u bij de komst van onze Heer Jezus heilig en onberispelijk zult staan voor onze God en Vader met allen die hem toebehoren.” (1 Thessalonicenzen 3:12-13)