Terugblikken en vooruitkijken – 2 Timotheüs 4:7-8

Terugblikken en vooruitkijken – 2 Timotheüs 4:7-8

Het is alweer het einde van 2017, als ik voor mezelf spreek is dit jaar heel hard gegaan, het voelt echt alsof het voorbij gevlogen is. Het is een jaar waarin er een hoop gebeurd is. De wereld om ons heen is veranderd, mensen zijn harder geworden, het nieuws is nog minder hoopgevend, etc. Terroristische aanslagen maken mensen bang, er is grotere verdeeldheid dan ooit in NL, maar ook in de wereld. Als we ons alleen daarop richten, dan is het niet leuk of hoopgevend om terug te blikken op 2017. Ik wil vandaag met jullie kijken naar Terugblikken en Vooruitkijken.

Toon volledige notities

Als christen kan het heel goed zijn om terug te blikken op het afgelopen jaar en vooruit te kijken naar het nieuwe jaar. Als je dat op de juiste manier en vanuit het juiste perspectief doet, kan het heel bemoedigend en opbouwend zijn. Paulus heeft ons het voorbeeld gegeven over hoe terug te blikken en vooruit te kijken.

2 Timotheüs 4:7-8 “Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop tot een einde gebracht. Ik heb het geloof behouden. Verder is voor mij weggelegd de krans van de rechtvaardigheid die de Heere, de rechtvaardige Rechter, mij op die dag geven zal. En niet alleen aan mij, maar ook allen die Zijn verschijning hebben liefgehad.”

v7 Terugblikken

Op het moment dat we terug gaan blikken op dit jaar, en ik wil jullie echt uitdagen om dat te doen, hoe doe je dat dan als christen? Waar richt je je op? We worden opgeroepen in de Bijbel om anders te zijn, om Gods licht te laten zien aan de mensen om ons heen, hoe doe je dat bij het terugblikken op het afgelopen jaar?

Het allerbelangrijkste is dat ons perspectief juist is. Zijn we alleen bezig met de dingen van deze aarde, met geld, baan, huis, etc. of zijn we met andere dingen bezig? Zijn we bezig met wat God aan het doen is, of wat wij zelf aan het doen is. Paulus was in de brief 2 Timotheüs bezig om zijn geliefde zoon in het geloof Timotheüs aan te sporen God te dienen. In zijn afsluitende woorden geeft hij het voorbeeld van hoe we terug mogen kijken, gericht op wat God in ons gedaan heeft, niet op aardse omstandigheden.

 • Paulus zat in de gevangenis in Rome, te wachten op het moment dat hij geëxecuteerd zou worden. Als Paulus alleen gericht zou zijn op wat er op de aarde was, dan had hij alle hoop verloren. Als wij ons richten op mensen, zullen we alle hoop verliezen; we horen onze aandacht te richten op God. Dus ook bij het terugblikken op het afgelopen jaar hoort onze focus op God te zijn. Als Paulus op mensen had gezien, had hij al lang opgegeven, iedereen had hem verlaten (2 Timotheüs 1:15).

Kolossenzen 3:2 “Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn,”

Dat is waar onze focus hoort te liggen, bij God, bij de dingen die we niet zien met fysieke ogen. God moet onze ogen openen voor de dingen die Hij aan het doen is. Hebreeën 12:2 leert dat we onze ogen op Jezus gericht moeten houden. Dat is precies wat wij moeten doen, onze ogen moeten op Jezus gericht zijn. Dat moet elke dag, dus ook op het moment dat we terug gaan blikken op het afgelopen jaar. Op elk moment moet Jezus onze focus zijn, want dan hebben we geweldige dingen om op terug te blikken. De enige reden dat Paulus het niet op gaf, dat hij doorging ondanks alle omstandigheden, was dat hij naar Jezus keek.

Dat is mooi christelijk jargon, naar Jezus kijken, maar wat betekent het en hoe doe je dat?

 • Bijbel lezen en bidden: Het begint met dat je biddend door het leven gaat. Bidden in en voor elke situatie. Daarnaast moet je leren bidden naar Zijn wil. De enige manier om dat te doen is door Zijn Woord te lezen. Dus ook hier geldt dat Bijbel lezen en bidden dé manieren zijn om je focus op Jezus te leggen.
 • Fellowship: Daarnaast hebben we allemaal mensen om ons heen nodig die ons helpen in het focussen op God. Dus wij hebben fellowship nodig, omgang met christenen die ons ook op Jezus wijzen. Ook dat zal je helpen om je ogen op God te richten.
 • Kerk: Als laatste heb je een kerk nodig waar je op God gewezen wordt. Een kerk waar Gods Woord gepredikt wordt, een kerk waar God in geest en waarheid aanbeden wordt.

Waarom moeten we onze ogen op Jezus richten? Omdat het dingen in perspectief plaatst. Als we alles zien in het perspectief van de eeuwigheid, dan valt dit leven in het niet. Als we alles zien in het perspectief van hier op aarde, dan is alles veel zwaarder dan nodig.

2 Korinthe 4:18 “Wij houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet; want de dingen die men ziet, zijn van het ogenblik, maar de dingen die men niet ziet, zijn eeuwig.”

De man die dit vers schreef, schreef iets verderop in 2 Korinthe over de dingen die hij had meegemaakt in zijn leven. Die dingen, al die dingen, hebben zijn focus niet. Paulus is gericht op de dingen die men niet ziet, namelijk God, en niet op wat men wel ziet.

2 Korinthe 11:24-33 “Van de Joden heb ik vijfmaal de veertig min één zweepslagen ontvangen. Driemaal ben ik met de roede gegeseld, eenmaal ben ik gestenigd, driemaal heb ik schipbreuk geleden, een heel etmaal heb ik in volle zee doorgebracht. Op reis was ik vaak in gevaar door rivieren, in gevaar door rovers, in gevaar van de kant van volksgenoten, in gevaar van de kant van heidenen, in gevaar in de stad, in gevaar in de woestijn, in gevaar op zee, in gevaar onder valse broeders, in inspanning en moeite, vaak in nachten zonder slaap, in honger en dorst, vaak in vasten, in koude en naaktheid. Afgezien van wat van buitenaf komt, overvalt mij dagelijks de zorg voor alle gemeenten. Als iemand zwak is, zou ík dan omwille van hem niet zwak zijn? Struikelt iemand, zou ík dan niet branden van verontwaardiging? Als er geroemd moet worden, dan zal ik roemen in mijn zwakheid.  De God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die te prijzen is tot in eeuwigheid, weet dat ik niet lieg. In Damascus liet de stadhouder van koning Aretas de stad van de Damascenen bewaken, omdat hij mij gevangen wilde nemen; en door een venster werd ik in een mand door de muur neergelaten en ontvluchtte zo zijn handen.”

 • Paulus maakte dit allemaal mee, hij doorstond dit allemaal en toch gaf hij de hoop niet op. Paulus bleef op God gericht, hij bleef volhouden, hij bleef alles wat hem overkwam in het juiste perspectief plaatsen. Ondanks dat hij in de gevangenis zat, kon Paulus terug kijken op een leven waarin hij de Heere had gediend. Dat was waar hij naar keek in het terug kijken.

Bij het terugkijken op zijn leven (v7) hoor je Paulus niet over de dingen die hij heeft meegemaakt, hij is gericht op heel andere dingen. Paulus is gericht op het werk dat God door hem heen gedaan heeft.

 • Paulus zag aan het einde van zijn leven dat hij de goede strijd gestreden had, hij had zich bezig gehouden met de juiste dingen. Hij was niet bezig met het strijden tegen de overheid, de belastingdienst, een werkgever, o.i.d. Paulus streed voor het Evangelie van God. Hij vertelde mensen over Wie God is, over wat Jezus voor hen gedaan had. Hij vertelde mensen dat God zoveel van hen houdt, dat Hij Zijn Zoon Jezus Christus naar de aarde stuurde voor de mens. Die boodschap, de hoop, liefde, genade, rust, zekerheid, etc. die bij die boodschap horen, dat was wat Paulus overeind hield.
  • Als jij terug kijkt op 2017, waar heb jij voor gestreden? De walvis, gelijke rechten man-vrouw, iets op politiek gebied? Of strijd jij de strijd waar Paulus het over heeft? Strijd jij voor de zielen van mensen, strijd jij voor het Evangelie? En strijd jij vanuit eigen kracht, eigen slimmigheid, etc. of vanuit alles wat Jezus Christus te bieden heeft?
 • Hij had de wedloop, de hardloopwedstrijd, tot een goed einde gebracht. Op verschillende plekken vergelijkt Paulus het christelijk leven met een hardloopwedstrijd (e.g. 1 Korinthe 9:24-27), het einde van zijn race was nabij. Hij kon zeggen dat hij zijn race juist gelopen had, niet perfect, maar gericht op God. Paulus was gevallen, want hij was ook maar een mens, maar hij was altijd terug gevallen op God. Hij had pieken en dalen gekend, maar hij had nooit opgegeven, hij was altijd doorgegaan, omdat hij zijn kracht van Jezus verwachtte, niet van zichzelf.
  • Terugkijkend op het afgelopen jaar, waar heb jij voor geleefd? Loop jij de wedloop van Jezus, of niet? Leef jij als een atleet die alles aan de kant zet voor het juist lopen van de wedstrijd? Of leef jij niet voor je geloof, ga je er niet voor, etc.?
 • Paulus had het geloof behouden. Ondanks alle omstandigheden, ondanks honger, armoede, dat mensen hem dood wilden hebben, gestenigd worden, etc. Paulus had zijn geloof in Jezus Christus niet verloren. Het had zijn geloof juist sterker gemaakt. Hij had doorgekregen dat hij, Paulus, zwak moest zijn, om God sterk te laten zijn (2 Korinthe 12:9). Paulus had door dat Jezus in hem moest regeren, om het geloof te kunnen behouden. We hebben soms het idee dat Paulus een soort super-mens was, maar hij was gewoon een man van vlees en bloed. Paulus streed ook met zonde, hij had zijn worstelingen. De reden dat hij al deze dingen kon zeggen, was dat hij in alles naar Jezus keek. Paulus wist dat hij zelf zou falen, dus keek hij naar Degene Die nooit zou falen.
  • In 2017, op wie waren jouw ogen gericht? Ben jij bezig geweest met God zoeken in elke situatie, vertrouw je dat Hij jou draagt en dat Hij jou door dingen heen gaat leiden? Of wil je dingen zelf doen, vertrouw je op mensen, etc.? Van Wie/wie hangt jouw geloof af? Als dat iemand anders is dan Jezus, dan heb je een probleem. Als iemand anders de basis is van jouw geloof, dan zal die persoon gaan falen. De Enige Die nooit faalt is God en Jezus is God. Geloof in Hem, want Hij zal altijd doen wat juist is.

v8 Vooruitkijken

Net als Paulus mogen we zowel de afgelopen tijd, als de komende tijd in het juiste perspectief plaatsen. Het nieuwe jaar is vaak het moment dat we goede voornemens gaan instellen, dat we vooruit gaan kijken naar de dingen die we gaan doen, vooral vakanties. Als we als christenen vooruit kijken, hoe doen we dat dan? En hoe plaatsen we ook het vooruit kijken in het perspectief van Christus?

Paulus weet dat hij niet lang meer te leven heeft op het moment dat hij dit schrijft. Hij is niet bezig met het einde van dit leven, hij is bezig met wat er na de dood gaat gebeuren. Hij kijkt vooruit naar het moment dat hij Jezus Christus zal zien. Hij kijkt vooruit naar het moment dat hij bij God zal zijn en dat alle gedoe van deze wereld voorbij is. Wanneer wij als christenen vooruit kijken naar het nieuwe jaar, horen we dat altijd in het perspectief van de eeuwigheid te bekijken.

 • Waarom zouden we alles in dat perspectief bekijken? Omdat we dan dit leven en alles wat we meemaken juist zullen zien.

2 Korinthe 4:17 “Want onze lichte verdrukking, die van korte duur is, brengt in ons een allesovertreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg.”

In dit leven maken we soms hele erge dingen mee, we verliezen mensen om ons heen, misschien worden we ziek; er zijn teveel dingen om op te noemen. Als we die dingen vanuit het aardse perspectief bekijken, dan is er weinig hoop. Dan is er weinig om naar uit te kijken, want na de dood stopt het toch. Als we bedenken dat er een eeuwigheid op ons wacht waar alles perfect is, waar geen tranen meer zullen zijn, geen dood, rouw, jammerklacht of moeite (Openbaring 21:4), dan hebben we opeens weer hoop. Romeinen 15:13 vertelt ons dat God de God van de hoop is, als we dus hoop nodig hebben, moeten we bij Hem zijn.

 • Paulus kijkt uit naar de “krans van de rechtvaardigheid”, de beloning voor de dingen die hij gedaan heeft. Paulus heeft, v7, dingen gedaan uit Gods kracht, voor Gods koninkrijk. Dat zijn de daden waar hij voor beloond gaat worden in de hemel. Dat zijn de daden waar hij een beloning voor gaat ontvangen. 1 Korinthe 3 legt uit dat al onze daden beoordeeld zullen worden, niet naar een menselijke maatstaf, maar naar die van God. De vraag is wat voor daden wij doen, daden naar Gods hart, geleid door God; of daden uit eigen wil en eigen kracht? Paulus kon uitkijken naar de beloning vanwege de daden die hij deed en Wie hem leidde in het doen van die daden.
  • De manier om net als Paulus een beloning in de hemel te krijgen, is 1) geloven wat Paulus geloofde, 2) doen wat Paulus deed, 3) volhouden net als Paulus. Dat zijn dingen die we voor het aankomende jaar aan de Heere mogen vragen. Dat we Paulus na mogen volgen, zoals hij Christus navolgde (1 Korinthe 11:1).
  • Als jij jouw daden, jouw motieven, jouw leven naast dat van Paulus legt, hoe sta je er dan voor? Als je al die dingen langs het leven van Jezus Christus legt? Bid dat je in 2018 meer als Christus mag worden, meer Hem na mag volgen.
 • Naar welke plek keek Paulus uit? Als christenen kijken we uit naar de hemel. De plek waar alles perfect is, waar we bij God zullen zijn. De plek waar alles wat deze wereld kenmerkt, alles wat deze wereld zo slecht maakt, er niet zal meer zijn. Dat is nog eens iets om naar vooruit te kijken.

In de hemel zullen we God zien. Dat is het allerbeste dat ons zal overkomen. Je hoort mensen nog wel eens zeggen dat ze met God in gesprek willen wanneer ze in de hemel zijn, om Hem even te vertellen wat er wel en niet goed ging. Als je kijkt naar de mensen die in de hemel waren, vooral naar Johannes, dan zie je dat hij 1 ding doet wanneer hij God ziet: plat op zijn gezicht vallen. Hij gaat niet onderhandelen met God, hij gaat God niet de les lezen. Hij valt plat op zijn gezicht, omdat Gods aanwezigheid zo overweldigend goed is.

In de hemel zullen we dat doen waar God ons voor gemaakt heeft, namelijk Hem aanbidden (Jesaja 43:7). Dat is ons doel en daar mogen we nu al mee beginnen, nu we nog hier op aarde rondlopen. De vraag is wie of wat wij aanbidden hier op aarde, dat zal bepalen wie of wat wij aanbidden in de eeuwigheid. Aanbid jij God, of iets of iemand anders? De manier om te weten te komen wie of wat jij aanbid, is door jezelf af te vragen wat het eerste is waar je aan denkt wanneer je wakker wordt. Dat laat duidelijk zien wat er in je hart leeft.

In de hemel zullen we zien hoe God alles wel bedoeld heeft. In de hemel zullen we zien waarom bepaalde dingen ons overkomen zijn. In dit leven willen we vaak de vraag stellen waarom God bepaalde dingen laat gebeuren, in 99 van de 100 gevallen krijgen we daar geen antwoord op. In de hemel zullen we dingen zien waar we hier vragen over hadden. Je kan het vergelijken met een tapijt dat geweven wordt, wij zitten aan de voorkant, God ziet de achterkant. Hij ziet waarom draadjes op een bepaalde plek gaan, wij niet. Hij ziet de opbouw van het patroon, wij niet. In de hemel zullen wij de achterkant van het tapijt gaan zien.

 • Waarom kijken we naar de hemel? Omdat dit ons laat zien waar we het uiteindelijk allemaal voor doen. Als dit leven het enige is, als er niks is na dit leven, wat een leeg en hopeloos gebeuren is het dan. Terreur, natuurrampen, economische crises, etc. Alleen al het nieuws bekijken zonder God lijkt me heel zwaar, alle dingen die er daar gebeuren… Wat een genade is het dan, wat een zegen is het, om een hoopvolle toekomst te hebben, om naar de hemel uit te kunnen kijken. Wat een genade, wat een liefde, wat een hoop geeft God ons, een hoop die niet vergaat, een hoop die zeker is.
  • Het geloof dat God geeft, is een zekerheid. Het is niet als hopen op mooi weer of het winnen van de loterij. Het gaat hier om zekere hoop, iets dat je (nog) niet ziet, maar waarvan je weet dat het gaat komen (Hebreeën 11:1). Dat is de hoop op de eeuwigheid die we als christenen mogen hebben. God wil dat we zekerheid van redding hebben, we hoeven niet bang te zijn dat we onze redding verliezen, we mogen juist zekerheid hebben dat we gered zijn en eeuwig bij Hem zullen zijn (Johannes 10:28).
 • Hoe komen we in de hemel? De Bijbel vertelt ons dat er 2 mogelijkheden zijn, 1) je laatste adem uitblazen hier op aarde als christen, of 2) de opname van de kerk. Allebei de opties hebben hetzelfde effect voor hen die in God geloven: je bent in de hemel bij God.

De belangrijkste vraag die ik je kan stellen is: wie is Jezus voor jou? Geloof jij, net als Paulus, dat Jezus de Zoon van God is? Geloof jij dat Jezus voor jouw zonden gestorven is? Geloof jij dat jij een zondaar bent die Zijn redding nodig heeft? Dan hoef je niet bang te zijn voor de dood, dan hoef je niet te vrezen voor wat er op deze aarde gebeurd. We mogen weten dat we in Gods handen zijn, ook onze eeuwige toekomst. Dat is waar Paulus naar uitkeek toen hij in de gevangenis zat, dat is waar wij in 2018 naar uit mogen kijken. Elke dag mogen we weten dat we elk moment bij God kunnen zijn. Wat een hoop, wat een liefde, wat een rust.

Voor de korte termijn van 2018 mogen we vooruitkijken naar dingen die God gaat doen. Daarmee wil ik niet zeggen dat we weten wat er gaat gebeuren, maar we mogen God wel vragen om dingen te doen. We mogen bidden dat Hij aan de slag gaat met mensen, met situaties, met omstandigheden. Voor onszelf is een van de belangrijkste gebeden dat we meer worden als Jezus.

 • Denken zoals Hij denkt (Filippenzen 2:5). Paulus legt uit hoe Jezus dacht in Filippenzen 2. Paulus laat ons daar zien dat Jezus alles aflegde om ons te dienen, dat Hij gehoorzaam was aan God zelfs tot in de dood. Dat is hoe Jezus dacht, alles ondergeschikt maken aan God. Dat is hoe wij horen te gaan denken in 2018.
 • Doen wat Hij doet. In Johannes 15:19 legt Jezus uit dat Hij alleen dat deed wat Hij de Vader eerst had zien doen. Dat is precies wat ons gebed mag zijn voor 2018, dat wij die dingen zullen doen die God de Vader van ons vraagt. Dat is een gebed naar Zijn wil, daar zal God mee aan de slag gaan.
 • Laten wat Hij laat. Gekoppeld aan wat Jezus wel deed, was dat er een hoop was dat Hij niet deed. Hebreeën 4:15 leert dat Jezus in alles op dezelfde wijze als wij verzocht is, Hij was een mens zoals jij en ik. En toch deed Hij geen zonde, Hij leefde perfect. Voor 2018 mogen wij leren om, door Gods kracht, liefde en genade, de dingen te laten die niet van Hem zijn.
  • Als christenen horen wij te leren om onszelf te verloochenen, ons kruis op ons te nemen en Jezus na te volgen. Wij horen onszelf ondergeschikt te maken aan Wie God is, aan wat Hij voor ons heeft, aan Zijn wil. Want Hij is de alwetende, de almachtige, de alomtegenwoordige. Hij weet alles beter en heeft een veel beter idee voor onze toekomst dan wijzelf. Onderwerp jij jezelf aan God of aan iemand anders?

Als je terug gaat kijken en vooruit gaat blikken, neem dan mee wat Paulus gedaan heeft. Paulus keek naar wat Jezus gedaan had en vooruit naar wat Jezus nog voor hem ging doen. De basis van Paulus’ blik op het leven was Jezus Christus. De vraag is wat jouw basis is? Als jij terug kijkt, zie jij dan dat Jezus bezig is, of zie jij iets anders? Als jij vooruit kijkt, zie jij dan uit naar het moment dat Jezus terug komt voor Zijn kerk? Of ben je bang voor de dood en heb je niet de genoemde hoop? Bij het vooruit kijken, ben je dan bezig met meer worden als Jezus? Of ben je bezig met je eigen agenda?

Jij en ik mogen vandaag weten wat God gedaan heeft. Jezus stierf voor de zonden van de mens. Hij deed dit niet omdat Hij moest, Hij deed dit omdat Hij van jou houdt. Jezus droeg jouw en mijn straf aan het kruis. Hij werd gemarteld, kreeg zweepslagen, Zijn baard werd uit Zijn gezicht gerukt, voor jou en voor mij. Hij droeg de zonde van de wereld op Zijn schouders, zodat Hij jou en mij kon bevrijden van de dood. Hij wilde niet dat we gescheiden zouden zijn van God, Hij wilde dat we juist bij Hem zouden zijn.

Weet jij dit? Weet jij dat je een zondaar bent van wie God oneindig veel houdt? Weet jij dat je een probleem hebt dat alleen God op kan lossen? Als niet, ga met God in gesprek. Ga bidden dat Hij jou laat zien Wie Hij is. Vertel God dat je een zondaar bent, ik hoef niet te weten wat jij allemaal uitspookt, maar jij weet zelf dat je Gods wet overtreedt. Vertel dat aan God en vraag vergeving voor de dingen die je gedaan hebt. Accepteer Jezus’ aanbod, accepteer Jezus’ offer aan het kruis voor jou.

Als je dit al weet, hoe dankbaar ben jij hiervoor? Besef jij je dat dit de basis van jouw leven is? Besef jij je dat dit elke dag genoeg reden is om dankbaar te zijn? Sta je er bij stil hoeveel Jezus voor jou gedaan heeft? Als jij terugkijkt op het afgelopen jaar, sta je dan eerst stil bij wat Jezus voor jou gedaan heeft, of ga je gelijk naar andere dingen kijken?

Romeinen 15:13 “De God nu van de hoop moge u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest.”