Totaal iets anders – Johannes 3:1-18

Totaal iets anders – Johannes 3:1-18

Totaal iets anders

Johannes 3:1-18

Wie van jullie zijn gekomen naar aanleiding van een flyer die je hebt ontvangen?

Wie van jullie zijn gekomen naar aanleiding van het Facebook event?

Wie van jullie zijn gekomen naar aanleiding van een persoonlijke uitnodiging?

Mooi! Niemand is hier vanmorgen bij toeval. Jij hebt een afspraak met de God van de Bijbel. Misschien staat het niet zo in jouw agenda vermeld, maar het staat wel zo in Gods agenda, God is op zoek naar jou!

Toon volledige notities

God wil Zichzelf vanmorgen aan jou bekend maken, wellicht voor het eerst, of wellicht opnieuw!

Hoe dan ook, ik wil jullie vragen om jezelf open te stellen voor wat wij vanmorgen samen gaan ontdekken.

Wij hebben een flyer gemaakt waarop drie vragen staan:

Ben je toe aan totaal iets anders? Wat wij hiermee bedoelen is dit:

Heb je van alles en nog wat in je leven nagejaagd, hetzij carrière, opleiding, de politiek, sociale hulpverlening, uitgaan, feesten, relaties, seks, wereldreizen, geld, huizen, sport, hobby’s, enz. en alsnog geen voldoening gekregen? Zo ja, ben je toe aan totaal iets anders?

Heeft jouw vorm van godsdienst jou in de steek gelaten, of laat jouw godsdienst veel te wensen over, of zijn er voor jou te veel onbeantwoorde vragen? Zo ja, ben je toe aan totaal iets anders?

Ben je in het verleden gekrenkt door de kerk, en heb je daardoor een vieze smaak van de kerk gekregen waardoor je eigenlijk niets met God of de kerk te maken wil hebben? Zo ja, ben je toe aan totaal iets anders?

Geeft jouw wereldbeeld of jouw levensbeschouwing voldoende antwoorden op jouw allerbelangrijkste en allergrootste levensvragen? Zo nee, ben je toe aan totaal iets anders?

Ben je het moe zijn zat? Wat wij hiermee bedoelen is dit:

Je doet al heel lang je best om vooruit te komen, maar het wil gewoon niet lukken. Het is steeds één stap vooruit en twee achteruit. Ben je er al veel te lang moe van en ben je het moe zijn zat?

Misschien uit dit zich in jouw leven door wél de juiste beslissingen te nemen, maar toch blijft alles tegenzitten.

Of misschien ben je hard bezig om jouw dromen of je goede voornemens te realiseren, maar de last en de druk van het leven blussen het laatste vonkje moed die je in je hebt, uit.

Of misschien zijn de omstandigheden waarin je je bevindt zo, dat het gelukkig zijn ver te zoeken is.

Ben je al veel te lang vermoeid en ben je het moe zijn zat?

Ben je op zoek naar (meer) betekenis in je leven? Wat wij hiermee bedoelen is dit:

Heb jij jezelf ooit afgevraagd of er niet meer in het leven is dan alleen wat je nu in je leven hebt of doet of meemaakt of najaagt? En met meer bedoel ik niet meer geld, spullen, macht of status?

Wat ik bedoel is, is er iets meer in het leven dat jouw leven echt betekenis en voldoening kan geven? Ben je op zoek naar (meer) betekenis in je leven?

Of, misschien gaat het helemaal niet zo slecht! Alles gaat gewoon goed. Je bent succesvol, je hebt bereikt wat je wil bereiken of je bent goed op weg. Het leven en de toekomst ziet er voor jou rooskleurig uit, maar toch is er een leegte die je niet kan beschrijven, een knagend gevoel dat je toe bent aan iets anders, iets beters, iets meer.

Nu was er iemand die twee duizend jaar geleden tegen deze dingen aanliep; alleen zou je het nooit van deze persoon verwachten.

Lees Johannes hoofdstuk 3:1-18

Vers 1 – “En er was een mens uit de Farizeeën; zijn naam was Nicodemus, een leider van de Joden.”

Deze Nicodemus was in morele zin een goede, oprechte man. Hij was religieus. Hij maakte deel uit van de Joodse Hoge Raad in Jeruzalem. Hij was geheel toegewijd aan zijn godsdienst.

Vandaag de dag zou je van Nicodemus kunnen zeggen dat hij strenggelovig was, of misschien zouden sommigen hem een heilig boontje noemen.

Ik geloof dat wanneer de mensen van die tijd zich afvroegen wie er goed genoeg zou zijn om in de hemel te kunnen komen, dan zouden zij Nicodemus als voorbeeld genoemd hebben.

Vers 2 – “Deze kwam ’s nachts naar Jezus en zei tegen Hem: Rabbi, wij weten dat U van God gekomen bent als leraar, want niemand kan deze tekenen doen die U doet, als God niet met hem is.”

Nicodemus had intussen genoeg van Jezus Christus gehoord en gezien dat hij ervan overtuigd begon te raken dat Jezus niet op eigen houtje het Evangelie predikte en mensen hielp om God te vinden.

Jezus begon Zijn campagne toen Hij zo’n dertig jaar oud was, en in drie jaar tijd had Jezus op alle fronten bewezen dat Hij inderdaad was, wie Hij beweerde te zijn; de Messias, de Redder, de Verlosser.

Toen Johannes de Doper, een neef van Jezus, vanuit de gevangenis over Jezus vroeg, gaf Jezus deze boodschap door aan hem door: Mattheüs 11:4-5 – “Ga heen en bericht Johannes wat u hoort en ziet: blinden worden ziende en kreupelen kunnen lopen; melaatsen worden gereinigd en doven kunnen horen; doden worden opgewekt en aan armen wordt het Evangelie verkondigt;”

Dit is wat Jezus 2.000 jaar geleden op aarde deed en dit was geheel nieuw. Dit was revolutionaire, en dit is wat Nicodemus met eigen ogen gezien en gehoord heeft.

Nicodemus kwam ’s nachts naar Jezus toe. Misschien was dat omdat hij ongestoorde quality time met Jezus wilde hebben, òf, misschien wilde hij door niemand gezien worden dat hij met Jezus sprak.

Nicodemus komt met mooie, oprechte woorden, maar Jezus gaat daar niet op in. Jezus komt direct to the point, Jezus zegt meteen waar het om draait.

Jezus, die de mens geheel doorziet, die in het diepst van het hart van de mens kan zien, die zonder een vinger te bewegen mensen kan ontmaskeren, weet waarom Nicodemus daadwerkelijk naar Hem toe is gekomen.

Zelfs voordat Nicodemus iets tegen Jezus zei, wist Jezus dat Nicodemus toe was aan totaal iets anders. Zijn godsdienst waarin hij zich constant moest houden aan 613 geboden en verboden was slopend; hij was het moe zijn zat. Nicodemus zocht ernstig naar meer betekenis in zijn leven.

In dezelfde context zei Jezus later in Mattheüs 11 “28Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. 29Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, 30want mijn juk is zacht en mijn last is licht.” (nbv)

Velen zoals Nicodemus waren vermoeid en gingen onder veel lasten gebukt door het leven. De druk van de maatschappij, de last van hun godsdienst, de bezetting van het Romeins Rijk, oftewel de overheid, en alle stress wat daarmee gemoeid ging, werd hun gewoon te veel.

Vandaar dat Jezus vandaag nog steeds mensen uitnodigt om naar Hem toe te komen om echte, innerlijke, duurzame rust te vinden in mens hart en hoofd.

Jezus zegt, en dat beaam ik, dat Zijn juk zacht is en Zijn last licht is.

Wanneer je jezelf openstelt voor Jezus zal je merken dat Hij geen zware last op je zal leggen. Je zal ook meteen merken dat Hij jou rust zal geven.

Jezus komt met Nicodemus dus meteen ter zake. En je zou misschien verwachten dat Jezus Nicodemus zou adviseren om op vakantie te gaan; om er even tussenuit te gaan, of om met een psycholoog te gaan praten, of om naar zijn huisarts toe te gaan om wat Xanax pilletjes te krijgen waar hij rustig van wordt.

Maar nee. Jezus komt met geheel iets nieuws, Jezus komt met totaal iets anders!

Vers 3 – “Jezus antwoordde en zei tegen hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien.”

Jezus zegt hier tegen Nicodemus, dat als hij totaal iets anders wil, als hij in zijn vermoeidheid rust wil vinden, als hij betekenis wil vinden voor zijn leven, dan moet hij het Koninkrijk van God gaan zien.

Nu is het Koninkrijk van God een breed begrip waar veel over te zeggen valt, maar voor nu wil ik slechts aangeven dat het Koninkrijk van God dé plaats is waar de God van de Bijbel regeert, waar Hij de regie voert, waar Hij Zijn onvoorwaardelijke liefde en genade en hulp en kracht overvloedig over Zijn kinderen heen stort.

Het Koninkrijk van God is dé plaats waarin God Zijn hulp aan de mens biedt, waarin God Zichzelf aan de mens kenbaar maakt, waarin God de mens leert om de ander onvoorwaardelijk lief te hebben zoals Hij liefheeft.

Dus, waar ik mezelf, als weldenkend mens van vlees en bloed, aan Zijn leiding over mijn leven overgeef, is het Koninkrijk van God in mijn leven aanwezig.

En wanneer ik dat doe, dan zie ik het Koninkrijk van God. Ik zie het niet letterlijk zoals we Paleis Noordeinde in Den Haag zouden kunnen zien, maar mijn ogen worden geopend voor het werk dat de God van de Bijbel hier op aarde in mijn leven aan het doen is, en niet alleen in mijn leven, maar ook in de levens van anderen om mij heen.

Jezus zegt ook iets dat ook totaal iets anders is. Jezus zegt dat als men gebruik wil maken van het Koninkrijk van God, moet hij/zij opnieuw geboren worden.

Misschien heb je nu zoiets van: “Stan, waar heb je het over?” Nicodemus had precies hetzelfde:

Vers 4 – “Nicodemus zei tegen Hem: Hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Hij kan toch niet voor de tweede keer in de schoot van zijn moeder ingaan en geboren worden?”

Vers 5-6 – “5Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk van God niet binnengaan. 6Wat uit het vlees geboren is, is vlees; en wat uit de Geest geboren is, is geest.”

Hier legt Jezus uit dat een mens toch echt opnieuw, oftewel wedergeboren moet worden. Wat uit het vlees geboren is, is vlees. M.a.w. wat uit de mens geboren wordt, is menselijk, en iedereen die ooit heeft geleefd of nog geboren moet worden is uit het vlees, oftewel uit de mens geboren. Dit overkwam mij op een prachtige zomerse dag in het jaar 1964.

Maar niet iedereen die ooit geleefd heeft of nu nog leeft is geboren uit de Geest, met een hoofdletter G.

Ik ben in 1964 uit de mens geboren en ik ben in 1990 uit de Geest van God, de Heilige Geest geboren.

Wij weten helaas niet wat voor gelaatsuitdrukking Nicodemus had, maar ik kan me voorstellen dat hij verbijsterd naar Jezus zat te luisteren. Vandaar dat Jezus zegt:

Vers 7-8 – “7Verwonder u niet dat Ik tegen u gezegd heb: U moet opnieuw geboren worden. 8De wind waait waarheen hij wil en u hoort zijn geluid, maar u weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat; zo is het met iedereen die uit de Geest geboren is.”

Om Nicodemus duidelijk te maken hoe de wedergeboorte in z’n werk gaat gebruikt Jezus een voorbeeld uit de natuur, de wind.

Wij horen het geluid van de wind, wij zien het effect van de wind in de bomen of wanneer ons haar in de war raakt door de wind. Maar wij zien de wind zelf niet, ook niet waar het vandaan komt of waar het heen gaat.

Nu zou het belachelijk zijn als een weldenkend mens zou beweren dat de wind niet bestaat omdat de wind zelf niet gezien kan worden.

Zo ook is het met iedereen die uit de Geest geboren is. Wij zien de Heilige Geest niet, maar wij kunnen wel het effect van de Heilige Geest in een mensenleven waarnemen.

Een mensenleven dat door de Heilige Geest veranderd wordt is dan ook hét bewijs dat Jezus Christus de waarheid over Zichzelf heeft verteld, én dat de Bijbel daadwerkelijk het Woord van de levende God is.

Het feit dat iemand voorheen alleen maar boos en verbitterd door het leven ging, maar die door de wedergeboorte nu niet langer boos en bitter is, dat is het effect van de Geest in zijn/haar leven.

Het feit dat iemand voorheen een pathologische leugenaar was, maar die door de wedergeboorte aan het veranderen is en nu structureel de waarheid spreekt, dat is het effect van de Geest in zijn leven.

Iemand die voorheen een slechte echtgenoot/ echtgenote was, maar die nu onvoorwaardelijk van zijn/haar partner houdt, die nu geheel trouw is aan de partner, dat is het effect van de Geest in zijn/haar leven.

Iemand die voorheen verslaafd was aan seks, pornografie, alcohol, drugs, gokken, enz., maar die daar nu geheel van is bevrijd, dat is het effect van de Geest in zijn/haar leven.

Iemand die voorheen niets met de God van de Bijbel of met de kerk te maken wilde hebben, die nu van God houdt, die nu in de kerk van Jezus Christus dient, die nu geheel toegewijd is aan het Evangelie, dat is het effect van de Geest in zijn/haar leven.

Of, iemand die nu geheel tevreden is met zijn/haar leven, die niet op zoek is naar iets nieuws, die niet vermoeid is, die niet op zoek is naar (meer) betekenis in zijn/haar leven, dat is het effect van de Geest in een mensenleven.

Even een kanttekening: alle ellendige gebeurtenissen m.b.t. seksueel misbruik e.d. in bijvoorbeeld de Katholieke kerk, heeft niets te maken met waar Jezus het in dit Schriftgedeelte over heeft.

De misdadigers die zich onder het mom van het christendom schuldig maken aan deze gruweldaden zijn absoluut niet wedergeboren en vertegenwoordigen de God van de Bijbel evenmin.

Dit zijn naamchristenen. Dit zijn valse christenen waar Jezus Zelf in de Bijbel over waarschuwt. Dus laat je niet wijsmaken dat deze seksuele rovers iets met het ware christendom te maken hebben.

Het effect van de wedergeboorte is duidelijk, en het zal voor iedereen duidelijk zijn.

Vers 9 – “Nicodemus antwoordde en zei tegen Hem: Hoe kunnen deze dingen gebeuren?”

Nicodemus wil weten hoe de wedergeboorte in z’n werk gaat en Jezus legt het in vers 14 uit.

Vers 14-15 – “14En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon des mensen verhoogd worden, 15opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.”

Jezus, die Zelf een Jood was spreekt hier tot de grootse Bijbelleraar van de Joden en Jezus haalt een stuk uit de Bijbel aan waarmee Nicodemus ongetwijfeld bekend was; namelijk de slang in de woestijn.

In het Bijbelboek Numeri, het vierde boek van Mozes staat een stuk waarin de Israëlieten op een gegeven moment in de woestijn gebeten werden door gifslangen. Velen stierven als gevolg hiervan.

Nadat Mozes tot God gebeden had om die gifslangen weg te nemen, kwam God hun te hulp, maar wel met een zeer bizarre remedie. God droeg Mozes op om een koperen gifslang te maken en deze aan een paal vast te maken.

Vervolgens moesten degenen die door de gifslangen gebeten werden alleen maar naar de koperen gifslang kijken en zij werden genezen en bleven in leven.

Ik kan me voorstellen dat er sommigen bij waren die dit absurd vonden. ‘Hoe bedoel je, kijk naar de slang en blijf leven? Dit slaat nergens op, hoe kan je nu daarin geloven?’

Ik kan me ook voorstellen dat sommigen die gebeten waren gewoon weigerden om naar de koperen slang te kijken omdat zij het zo belachelijk vonden.

‘Stan, kijk nou naar de koperen slang!’ ‘Nee, dit is belachelijk, waarom zou God zoiets absurd doen, Hij kan mij ook gewoon op een andere manier redden.’

Dit gebeurt vandaag de dag nog steeds, alleen is het nu geen koperen slang, maar het is Jezus die voor de zonden van de mens gestorven is aan het kruis.

Dit bedoeld Jezus met dit voorbeeld. Hij zegt tegen Nicodemus dat zoals de slang door Mozes verhoogd werd, moet ook Jezus Christus verhoogd worden aan het kruis.

De enige manier om het Koninkrijk van God te kunnen zien en ingaan is om wedergeboren te worden en de enige manier om wedergeboren te worden is om te geloven dat Jezus voor jou aan het kruis gestorven is voor jouw zonden. Nogmaals:

Vers 14-15 – “14En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon des mensen verhoogd worden, 15opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.”

Het enige dat je hoeft te doen is je van jouw ongelovige houding jegens God te bekeren tot een houding van geloof in Jezus Christus, die voor jou aan het kruis gestorven is.

Je moet je bekeren van je oude leven, van een zondig leven waarin je totaal geen rekening met God houdt, tot een nieuw leven waarin je God de regie laat voeren over jouw leven.

Dit is het activatie mechanisme waardoor je toegang kan krijgen tot het Koninkrijk van God en alle voordelen daarvan.

‘Ja, maar dat is toch absurd! Hoe kan ik nou wedergeboren worden door te geloven dat Jezus Christus 2.000 jaar geleden voor mij gekruisigd werd? Dit slaat nergens op, hoe kan jij daarin geloven?’

Ik zeg: ‘kijk nou naar Jezus Christus die gekruisigd is en leef! Dit is totaal iets anders! Dit is wat je rust zal geven! Dit is wat jou echte betekenis in jouw leven zal geven.’

Zeg nou niet: ‘Nee, dit is belachelijk, waarom zou God zoiets absurd doen, ik kan toch ook gewoon in God geloven op mijn manier?’

Als God tegen de meest godsdienstige man van die tijd zegt dat hij wedergeboren moet worden om het Koninkrijk van God te kunnen zien en ingaan, wie denk ik dan dat ik ben om het op een andere manier of op mijn eigen manier te kunnen bereiken?

Vers 16 – “Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

De wedergeboorte en het Koninkrijk van God heeft zeker betrekking op het leven hier op aarde, maar nog veel belangrijker heeft het betrekking op de eeuwigheid, op het hiernamaals.

Jezus stelt het verloren gaan tegenover het eeuwig leven. Alhoewel dit bepalend is voor hoe en waar men de eeuwigheid door zal brengen, heeft het ook consequenties voor het leven hier op aarde.

Ik zou toch echt verloren zijn als ik niet wedergeboren was. Want door mijn wedergeboorte heb ik nu al, in het heden, anno 2017 het eeuwig leven.

Wat ik hiermee bedoel is dat ik nu al een hemels levenskwaliteit op aarde bezit. Dit betekent praktisch dat ik toegang heb tot en gebruik mag maken van hemelse middelen. Dit betekent dat ik de God van de Bijbel, de Schepper van hemel en aarde persoonlijk mag leren kennen. Dit betekent alles!!

Want zo lief heeft God mij gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ik die in Hem geloof, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heb.

Vers 17-18 – “17Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden. 18Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de Naam van de eniggeboren Zoon van God.

Naast de drie vragen, staat er ook op de flyer dat de bedoeling van vanmorgen is om jullie kennis te laten maken met het Christelijk geloof.

Ik heb nog lang niet alles verteld, maar ik denk dat dit een goede eerste kennismaking is.

Mocht je jezelf in dit verhaal kunnen vinden en je wil graag napraten of als je naar aanleiding van deze boodschap vragen hebt, ga alsjeblieft niet weg zonder dat je met een van ons hierover gesproken hebt.