Wie is Die God Die voor ons is? (Deel 1)

Wie is Die God Die voor ons is? (Deel 1)

Romeinen 8:31 (14-11-2021) Wie is Die God Die voor ons is?

Vorige keer dat we naar Romeinen hebben gekeken was alweer een maand geleden. We hebben toen samen gezien wat Gods reddingsplan voor de mens is. Hij bestemd de mens voor redding, Hij roept ieder mens, degenen die reageren worden gerechtvaardigd en diegenen worden ook verheerlijkt.

 • Dit is hoe God redding voor ieder mens ziet, dit is Gods plan. Wij mensen horen ons te onderschikken aan Zijn plan; het is namelijk al geweldige genade dat we überhaupt bij Hem mogen komen, dat we gered kunnen worden.

Vandaag pakken we het op in v31 en gaan we het antwoord zien op de vraag: Wie is Die God Die voor ons is?

v31 God is voor ons

Doordat Paulus in Romeinen het thema ‘rechtvaardiging’ aan het uitdiepen is, kan het overkomen alsof God tegen de mens is. Hij laat namelijk zien wat er schort aan ons, Hij laat zien dat we zondaren zijn en dat daar gevolgen aan zitten.

 • Dat kan voelen alsof God blij wordt van mensen op hun tekortkomingen wijzen. Alsof Hij het leuk vindt om te laten zien dat we tekort schieten en het daarbij te laten. Het kan voelen alsof Hij tegen ons is en Hij niet echt zo houdt van de mens als wij denken.

Daarom trekt Paulus, geleid door de Geest, een zeer belangrijke conclusie: “Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?” God is voor ons, Hij staat achter ons, Hij staat aan onze kant. Hij is niet bezig met de mens ‘even lekker op dingen wijzen’, Hij is bezig met de mens redden.

Toon volledige notities
 • God wil dat we doorhebben Wie Hij is, wat Zijn hart is en hoe ongelofelijk groot Zijn liefde is. Zeker als christenen horen we een goed Godsbeeld te hebben, we horen zeker te weten Wie Hij is. We hebben namelijk Zijn Woord gekregen.

De context van v31 is lijden als onderdeel van heiliging; juist ook in heiliging, in lijden kan het voelen alsof God tegen ons is. Het kan voelen alsof de dingen die er gebeuren ons neerdrukken, alsof Hij je straft, alsof Hij misschien wel niet van jou houdt.

 • God wil, door Paulus’ hand, die gedachte uit onze hoofden hebben. Hij wil dat we weten Wie Hij is, in elke situatie, onveranderlijk. God is niet tegen jou, Hij is voor jou! Hij is jou niet aan het straffen, in Zijn liefde is Hij jou aan het veranderen naar “het beeld van Zijn Zoon” (v29).
  • Dat is het proces waar we allemaal inzitten, dat is het proces waar onze Heere soms hele lastige tijden voor gebruikt. Dat is het proces waarin wij het nodig hebben om Hem te zien zoals Hij is, om Hem echt te kennen.

Job ging door een bizar lastige tijd heen, veel lastiger dan de meesten van ons zullen meemaken. Gedurende die tijd stelde hij vele vragen aan zijn vrienden, hij had vele conclusies over hoe zwaar het leven was. En in dit alles moest hij een ontmoeting met God hebben.

 • We zien in Job 38-42 dat God antwoord geeft aan Job, maar dat doet Hij niet door Jobs vragen één voor één af te gaan. Job krijgt als antwoord van de Heere een hele set aan retorische vragen, vragen waar het antwoord duidelijk op is.

Job 38:2-5 “Wie is hij die Mijn raad duister maakt met woorden zonder kennis? Omgord nu als een man uw heupen, dan zal Ik u ondervragen. Maak Mij eens bekend: Waar was u toen Ik de aarde grondvestte? Maak het bekend, als u echt inzicht hebt. Wie heeft haar afmetingen bepaald? U weet het immers wel. Of wie heeft het meetlint over haar uitgespannen?”

Dit is het begin van een serie vragen die God stelt aan Job, een serie vragen waarin Hij Zijn ongelofelijke grootheid laat zien. Dat is Gods antwoord op Jobs vragen over zijn lijden, dat is Gods manier van Job helpen in zijn lastige tijd.

 • God doet wat Job nodig heeft, niet per se wat Job leuk vond om mee te maken. Hij geeft Job een confrontatie met Wie Hij echt is, i.p.v. de God die Job denkt dat Hij is. Ondanks al het geloof dat Job liet zien, was zijn Godsbeeld niet compleet.
  • Ondanks het feit dat Job zijn geloof niet opgaf, ondanks al het slechte advies dat hij kreeg van zijn ‘vrienden’; ondanks dat had Job een incompleet beeld van de Heere. Gods antwoord op Jobs vragen was een openbaring van Zichzelf.

In ons lijden, in onze vragen, in onze moeite is dat ook wat wij nodig hebben. Wij hebben een ontmoeting met de levende God nodig. Dit is wat Jobs leven veranderd, dit is wat Saulus omdraait van christen-hater naar gelovige; dit is wat ieder mens, altijd nodig heeft.

 • “Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen?” Wij mensen willen altijd zo graag een antwoord, wij willen graag het ‘waarom’ van alles weten. We willen graag dat alles duidelijk is en dat we zien wat er gaat gebeuren.
  • We willen graag horen van mensen die we vertrouwen, hoe alles werkt. We willen graag alles begrijpen, we willen alles ‘wetenschappelijk kunnen onderzoeken’. Maar dat is niet hoe God werkt, Hij wil dat we Hem zien.

“Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?” Dat is wat we horen te zien, God Zelf. We horen te zien hoe ontzagwekkend Hij is, waardoor onze situatie zal verbleken bij het zien van Hem. We mogen zien hoe groot Zijn liefde voor ons is, we mogen genieten van Wie Hij is.

Tozer: “De kerk zal uit haar vastgeroeste geloof komen, wanneer we zien dat dat redding niet alleen een lampje is, maar dat het een toegangsweg is naar God en dat alles is dat we nodig kunnen hebben en kunnen verlangen.”

 • Dat is wat we door mogen hebben, dat is wat we mogen zien: ons geloof geeft ons God. Geloof, als reactie op de Heere Die ons roept, levert ons Hem Zelf op, een relatie met de almachtige, de alwetende, de oneindige Heere. Dat is wat we winnen, dat is Wie voor ons is.

Om Paulus’ statement geruststellend en hoopvol te laten zijn, is het belangrijk om de vraag te beantwoorden Wie Die God is. Dan weten we namelijk of het hoopgevend is of niet, of het fijn is of niet, of we hier blij van moeten worden, of niet.

 1. De God Die voor ons is, is: oneindig

Openbaring 1:8 “Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die is en Die was en Die komt, de Almachtige.”

Jezus laat hier Zijn oneindigheid zien. Hij laat zien dat Hij “het Begin en het Einde” is, dat Hij in elk moment van de tijd er was. Hij laat zien dat Hij groter is dan de tijd en dat Hij groter is dan alles. In alles, altijd en daarbuiten was God er al.

 • Deze eigenschap van God is fundamenteel; zonder Zijn oneindigheid, zonder het feit dat Hij eeuwig is, hebben we een probleem. Dit is een kritieke eigenschap van Hem, zonder welke Hij niet langer God zou zijn.

Tozer: “Als God goedheid had, maar er was één plek in God die niet goed was, dan zou Hij niet onze God en Vader zijn. Als God liefde had, maar Hij had niet alle liefde, slechts 99,99% van de liefde – of zelfs een hoger percentage – zou God niet meer God zijn. God, om God te zijn, moet oneindig zijn in alles dat Hij is. Hij moet geen grens of limiet hebben, geen plek waar Hij stopt, geen plek waar Hij niet kan gaan.”

God is alles dat Hij is tot in alle eeuwigheid. Hij is Wie Hij is, zonder dat daar een einde aan komt. Dat betekent dat we altijd op Hem kunnen terugvallen, altijd op Hem kunnen vertrouwen. Hij zal niet veranderen, Hij zal niet opeens andere standaarden hebben.

 • Doordat Hij oneindig is, is Hij God. Doordat Hij oneindig is, is het mogelijk dat Hij alle andere kwaliteiten heeft die Hij bezit. Alles valt of staat met Zijn oneindigheid; zonder deze eigenschap zou Hij niet de de Heere van de Bijbel zijn, zou Hij de titel ‘God’ niet waard zijn.
 • De God Die voor ons is, is: almachtig

Genesis 17:1 “Toen Abram negenennegentig jaar oud was, verscheen de HEERE aan Abram en zei tegen hem: Ik ben God, de Almachtige! Wandel voor Mijn aangezicht en wees oprecht.”

God Zelf spreekt hier, “de HEERE”. YHVH spreekt hier en zegt dat Hij “God, de Almachtige” is. Dat is Hij oneindig, dat is Hij onveranderlijk. En ook dit is een geruststellende, kritieke eigenschap van de Heere. Deze eigenschap is nodig, zodat Hij alle dingen kan zijn die de Bijbel zegt dat Hij is.

 • Jezus zegt in Mattheüs 19:26 dat alle dingen mogelijk zijn bij God; dat zou een leugen zijn, als Hij niet almachtig was. De God Die voor ons is, is almachtig; wat betekent dat bij Hem inderdaad alle dingen mogelijk zijn, dat Hij kan wat wij als onmogelijk zien.

De implicaties, de gevolgen, van deze eigenschap van God zijn gigantisch. Het feit dat Hij almachtig is, betekent dat Hij alle dingen kan die niet tegen Zijn karakter in gaan. Hij kan alles, zolang het niet in gaat tegen Wie Hij is en zolang het gedaan kan worden.

 • Mensen vragen wel eens of God op Zijn eigen schoot kan zitten, of dat Hij een steen kan maken die Hij zelf niet op kan tillen. Deze dingen zijn tegenstellingen, dit is iets dat op geen enkele manier kan. Een steen maken die je zelf niet op kan tillen kan niet; dat bestaat niet.
  • Deze vragen zijn alleen bedoeld om mensen te laten twijfelen aan Gods grootheid, aan Zijn almacht. Zijn almacht betekent dat Hij alle dingen kan doen, die gedaan kunnen worden; ook als wij ze niet kunnen bedenken.

GotQuestions: “Een steen zou oneindig groot moeten zijn om oneindige kracht om op te tillen te verslaan. Maar een oneindige steen is een tegenstelling, aangezien materiele objecten niet oneindig kunnen zijn. Alleen God is oneindig. Er kunnen niet 2 dingen oneindig zijn. De vraag is dus eigenlijk of God een tegenstelling kan maken – wat Hij niet kan.”

 1. God heeft kracht

Psalm 62:12 “God heeft één ding gesproken, ik heb dit tweemaal gehoord: dat de kracht van God is.”

De basis van Gods almacht, is dat Hij kracht heeft. Hij heeft kracht om de dingen te doen die bij Zijn almacht passen. Hij heeft de kracht om te doen wat nodig is, Hij heeft de kracht om alles te doen dat Hij wil.

 • Je hoeft nooit te twijfelen aan Gods kracht, of de Heere wel genoeg kracht heeft. Je mag rusten in het feit dat “de kracht van God is.” Dit is zo’n geruststelling in lijden, in pijn, in verdriet, in vragen en in moeite. Dit is zo’n geruststelling in de stormen van het leven.
  • In elke situatie heeft God kracht, voor elke situatie heeft Hij kracht. Hij heeft de kracht die Hij nodig heeft, om de Heere te zijn Die voor ons is. Hij zal nooit kracht tekort komen om te zijn Wie wij nodig hebben, Wie jij nodig hebt.
  • God is persoonlijk

Mattheüs 6:9 “Bidt u dan zo: Onze Vader, Die in de hemelen zijt. Uw Naam worde geheiligd.”

Jezus leert ons om te bidden, dat doet Hij door ons te laten zien dat we bij “Onze Vader” mogen komen. In al Zijn almacht, met al Zijn kracht is God nog steeds “Onze Vader”. Hij is de Vader “Die in de hemelen zijt”, wat betekent dat Hem alle lof en eer toekomt, dat we ontzag horen te hebben.

 • Tegelijk is Hij onze Papa, Die wil dat we bij Hem komen. Gods almacht sluit niet uit dat Hij onze Papa is. Gods kracht zorgt er niet voor dat Hij onbenaderbaar is. De God Die voor ons is, is persoonlijk, is dichtbij.
  • Hij heeft de haren op je hoofd geteld (Lukas 12:7); Hij heeft jouw tranen geteld (Psalm 56:9). In al Zijn almacht is Hij zo dichtbij, zo lief; Hij is jouw Papa, Die in alles genoeg is, Die in elke situatie genoeg kracht heeft.

Het is zo belangrijk dat wij God als almachtig zien, als almachtig behandelen. Als wij dat geloven, zullen we namelijk weten dat niks voor Hem te moeilijk is, dat Hij alles kan doen dat nodig is. Als we zo leven, zullen we ook echt leven als Zijn kind, wetende dat onze Papa de grootste en de sterkste is.

 • De God Die voor ons is, is: trouw

1 Thessalonicenzen 5:24 “Hij Die u roept, is getrouw: Hij zal het ook doen.”

Juist in deze tijd is het zo fijn om te weten dat God trouw is. We weten dat Hij trouw is, juist ook wanneer wij ontrouw zijn (2 Timotheüs 2:13). Dat is zo’n geruststelling, zo’n zegen. Dit betekent dat Hij perfect betrouwbaar is in alles dat Hij zegt, doet en in Wie Hij is.

 • In de tijd waarin liegen normaal wordt, waarin contact met mensen aan het veranderen, waar er een tweedeling in de samenleving lijkt te komen; is het rustgevend dat we met alles, altijd bij God terecht kunnen. En we mogen weten dat Hij in alles trouw zal zijn.

We moeten echt niet onderschatten hoe groot het is dat God trouw is. Dit is zo anders dan hoe de wereld is, hoe mensen met elkaar omgaan. Alleen Hij is perfect betrouwbaar, alleen Hij zal perfect trouw zijn in alles en door alles heen.

 1. God is trouw in Wie Hij is

De trouw van God wordt o.a. zichtbaar in het feit dat Hij niet veranderen zal, niet veranderen kan. Er zal nooit een moment zijn dat Hij dingen doet die niet bij Hem passen. Omdat Hij oneindig is, kan Hij niet anders dan trouw zijn, kan Hij niet anders dan Zijn Wie Hij is.

Hebreeën 13:8 “Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid.”

 • In elk aspect van Zijn wezen is God trouw. Hij zal niet veranderen, Hij kan niet veranderen. Dat moeten we echt in onze harten laten landen, want dit betekent dat Hij Heere is en blijft. Dit betekent dat Hij, in al Zijn eigenschappen, trouw is en blijft.
  • Dit betekent dat we volledig kunnen vertrouwen op Hem, dat we ons geen zorgen hoeven te maken over of Hij niet anders zal reageren. God zal altijd in overeenstemming met Zijn Woord Zijn, omdat Hij daar Zichzelf aan ons laat zien.
  • God is trouw in wat Hij zegt

Er is geen woord dat God gesproken heeft dat niet waar is, alles is te vertrouwen. Er is geen woord bij dat Hij terugneemt, dat Hij veranderen wil; alles is waar, omdat Hij het gesproken heeft. Ook hier mogen we rust in vinden, want dit betekent dat waar het woord van mensen faalt, Gods woord niet.

1 Korinthe 10:13 “Meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen. En God is getrouw: Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankunt, maar Hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan.”

 • Dit is een van Gods beloftes, een van de dingen die Hij zegt in Zijn Woord. “God is getrouw”, in elke verzoeking zal er ook uitkomst zijn. In elke situatie is Hij bij je, in elke situatie wil Hij je helpen om de Bijbels juiste keuzes te maken.

Dat is onze Heere, dat is de God Die voor ons is. Hij is trouw in alles. Al Zijn beloftes zijn waar, al Zijn beloftes komen uit. Hij kan niet liegen (Titus 1:2), wat betekent dat als Hij iets zegt, het altijd uit zal komen; als Hij iets zegt, is het een belofte. Als Hij iets zegt, is Hij er trouw aan.

 • Zoek in Zijn Woord naar de dingen die Hij zegt; zoek naar de beloftes die Hij Zijn kinderen geeft. Hij is en blijft trouw aan Zijn beloftes, Hij is en blijft trouw aan wat Hij zegt. Wij mogen leren staan op Zijn beloftes, wat betekent dat we daar meer op vertrouwen dan wat dan ook.
  • De keuze is aan ons om te vertrouwen op de God Die trouw is in wat Hij zegt, ook als situaties, gevoelens, stemmen om je heen, etc. iets anders zeggen. We mogen God leren kennen als trouw, trouw aan wat Hij zegt.

God is trouw, in alles, altijd. Hijis trouw aan Wie Hij is en wat Hij zegt; “Hij zal het ook doen.” Dat is onze Heere, perfect trouw, oneindig trouw. Er komt geen einde aan Zijn trouw, er komt geen einde aan Wie Hij is. Dat is zo’n zegen, dat is onze Heere.

Deze God is voor ons (v31), Hij is met ons in elke situatie. Dit is de Heere Die heilig en rechtvaardig is, de Heere Die liefde en genade is, wraakzuchtig en barmhartig. Hij zal zonde oordelen, Hij zal de mens redden die gelooft in Zijn Zoon. Dat is onze God.

 • En dat is de God Die voor ons is; “Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen?” Er valt niks anders te zeggen dan “Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?” Het maakt niet uit wie er tegen ons is, want onze Heere is voor ons.
  • Hij is groter, Hij is sterker, Hij is trouw, Hij is almachtig, Hij is eeuwig. Niemand anders bezit deze kwaliteiten, niemand is als Hij. Hij alleen is God; als Hij voor ons is, maakt niks anders meer uit.

Of je nou door lijden of vreugde heen gaat, of je pijn of blijdschap voelt; God is voor degenen die in Hem geloven. Vragen en moeite, twijfels en ongeloof, dankbaarheid en liefde; ga met alles naar de Heere Die voor ons is. Hij belooft in Zijn Woord dat we met alles bij Hem mogen komen.

Hebreeën 4:16 “Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip.”

 • Je mag vrijmoedig bij God komen, je echt bij Hem komen. Niemand gaat je tegenhouden, niemand zal je stoppen. De God Die voor ons is, Die wil jou bij Zich hebben, Hij wil dat jij bij Hem bent.
  • Jezus kwam naar de aarde om God te eren, om Hem groot te maken. Alles in de Bijbel draait om Gods eer, zo ook Jezus’ offer aan het kruis. En in het groot maken van de Heere, zijn wij gezegend. Wij mogen de God van de Bijbel kennen.

Volgende week gaan we verder met kijken naar Wie deze God is Die voor ons is; we hebben namelijk nog maar heel weinig gezien. Voor vandaag is het belangrijk dat we onder de indruk zijn van Wie Hij is, dat we zien hoe geweldig het is dat Hij voor ons is.

Als jij nog niet gelooft, dan mag je weten dat ook jij in deze geweldige God kan en mag geloven. Je mag geloven in Hem Die houdt van zondaren en onze straf droeg aan het kruis. Geloof in Jezus als Gods Zoon, belijd dat je een zondaar bent en je bent gered (Johannes 20:31).

Christen, laten we dankbaar zijn dat God voor ons is! Laten we blij zijn met die genade.

 • Jij hebt een ontmoeting nodig met de levende God, vraag Hem hierom.
 • Wat je situatie ook is, kijk naar Hem; dan zal jij veranderen in je situatie.
 • (H)erken jij God als de oneindige, de almachtige, de trouwe Heere Die Hij is?
 • Leef naar Wie Hij is en dat Hij voor je is; nader vrijmoedig tot God, het mag!

Jesaja 6:1-3 “In het jaar dat koning Uzzia stierf, zag ik de Heere zitten op een hoge en verheven troon, en de zomen van Zijn gewaad vulden de tempel. Serafs stonden boven Hem. Ieder had zes vleugels: met twee bedekte ieder zijn gezicht, met twee bedekte hij zijn voeten, en met twee vloog hij. De een riep tot de ander: Heilig, heilig, heilig is de HEERE van de legermachten; heel de aarde is vol van Zijn heerlijkheid!”