God en depressie

God en depressie

Laten we beginnen met duidelijk maken dat depressie echt is, dat het heel heftig kan zijn en dat het heel zwaar is om doorheen te gaan. Iedereen ervaart depressie anders, maar het is iets waar mensen echt doorheen gaan. Veel mensen vragen zich af hoe God en depressie samen gaan, hoe God naar depressie kijkt, etc. Aangezien God de mens kent, aangezien Hij weet hoe we in elkaar zitten, heeft Hij ook veel te zeggen over depressie en wat daarmee te doen.

Er zijn een aantal oorzaken van depressie: omstandigheden, een disbalans in de hormonen, in sommige gevallen zonde, etc. Omstandigheden, zoals het verlies van een dierbare, misbruik, verlies van een baan, etc. kunnen de mens in een depressie brengen. Ook kan het lichaam niet in balans zijn, vooral op het gebied van hormonen; hier kan alleen een dokter iets over zeggen op basis van bloed- en hormoon onderzoek. Zonde kan ook depressie veroorzaken, omdat zonde scheiding brengt tussen God en mens (Jesaja 59:2), en dat is niet waar de mens voor geschapen is.

In alle gevallen is het belangrijk om te beseffen dat depressie een mens niet definieert. Jij bent niet depressief, je hebt last van een depressie. Als de depressie jou definieert, dan ga je daar naar voelen, denken en handelen; dit gaat je niet verder helpen in het omgaan met je depressie.

Bijbelse voorbeelden

In de Bijbel zijn er verschillende mensen die met een depressie worstelden. Koning David worstelde hiermee, in Psalm 42:6 schreef hij “Wat buigt u zich neer, mijn ziel, en bent u onrustig in mij?”. In Psalm 22:2-3 zegt hij “Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten, bent U ver van mijn verlossing, van de woorden van mijn jammerklacht? Mijn God, ik roep overdag, maar U antwoordt niet, en ’s nachts, maar ik vind geen stilte.” David voelde zich verlaten, alleen, terneergeslagen, onrustig en alsof niemand hem hoorde. Hij zag en hoorde zelfs God niet.

Ook Job is een Bijbels voorbeeld van iemand die door depressie heen gaat. Job verloor zijn kinderen, al zijn rijkdom en zijn vrouw verliet hem. Hij zegt in Job 30:16-17 “Daarom stort mijn ziel zich nu in mij uit; de dagen van mijn ellende grijpen mij aan. ’s Nachts doorboort God mijn beenderen in mij, en mijn aderen zijn niet rustig.” Job was depressief, hij voelde zich verlaten, alsof God hem niet hoorde, hij wilde zelfs dat God hem zou doden (Job 3:11).

Verder kan je kijken naar Elia (1 Koningen 19:1-18), Naomi (Ruth 1-4), Jona (Jona 4), Jeremia van tijd tot tijd (Jeremia 20:14, 18) en zo zijn er meer. Het belangrijkste dat we van hen mogen leren is hoe ze met hun depressie, depressieve gevoelens en gedachten omgingen.

Bijbelse uitkomst

De uitkomst die David vond, is door een keuze te maken. David koos ervoor om op God te vertrouwen, ondanks dat hij dat niet zo voelde. Hij koos om God te volgen, i.p.v. zijn eigen gevoel. Psalm 42:6-7a “Hoop op God, want ik zal Hem weer loven voor de volkomen verlossing van Zijn aangezicht. Mijn God, mijn ziel buigt zich neer in mij, daarom denk ik aan U” Ondanks dat God ver weg voelde, ondanks dat hij het idee had dat niemand luisterde, koos David om niet naar zijn gevoel te luisteren. Hij koos ervoor om God te vertrouwen boven zijn eigen gevoelens. David wist dat God te vertrouwen was, ondanks dat de stemmen in zijn hoofd, zijn gevoelens en allerlei andere dingen zeiden dat God niet te vertrouwen was. God is trouw (Klaagliederen 3:23), God houdt van jou (1 Johannes 4:4), God biedt in elke verleiding een uitkomst (1 Korinthe 10:13). Dat zijn waarheden waar jij op mag staan. Waarheden om je aan vast te houden.

Job vond zijn uitkomst in vertrouwen op God. Door alle omstandigheden heen had Job God de schuld gegeven. Hij had God beschuldigd van allerlei dingen, maar dat bracht hem alleen maar dieper in zijn depressie. Toen God ging laten zien Wie Hij was, in Job 38-42, ging Job inzien dat hij op God kon vertrouwen, ondanks zijn omstandigheden of gevoelens. God ging laten zien hoe groot Hij was, wat Hij allemaal gedaan had, Zijn hart, Zijn liefde. Al deze dingen waren nodig voor Job om te zien dat God te vertrouwen is. Dat is ook wat jij mag gaan zien, God is te vertrouwen, God houdt van jou, God is altijd bij jou, of je het voelt of niet. Deze God wil jou kracht geven, vreugde, rust, vrede en liefde. Vertrouw Hem, vertrouw dat Zijn Woord waar is.

God en depressie

Gevoelens van depressiviteit zijn niet erg en niet zondig. Gevoelens van depressiviteit zijn wel een verleiding om dingen te doen die wel zondig zijn: God niet meer vertrouwen, hopeloos zijn, wanhopen richting God, etc. Dat zijn dingen waar je God om vergeving voor mag vragen en naar Hem toe mag rennen. Je mag weten dat God Zijn Zoon Jezus Christus naar de aarde stuurde om al jouw zonden te dragen. Jezus weet waar je doorheen gegaan bent, want Hij is in alles hetzelfde verzocht als wij (Hebreeën 4:15). Jezus weet waar je doorheen gaat, Hij biedt ook de uitkomst. De enige manier om door een depressie te komen is op God te vertrouwen.

Als jij nog nooit op God vertrouwd hebt, als jij Jezus’ sterven aan het kruis voor jouw zonden nog niet aangenomen hebt, doe dat dan op dit moment. God heeft zoveel mooie dingen voor je klaarstaan, Hij wil je door deze depressie heen helpen. Vertel God dat je een zondig mens bent die Zijn redding, liefde en genade nodig hebt. Leg je hele leven bij Hem neer in gebed.

En nu?

Het is heel belangrijk om te weten dat Gods Woord altijd waar is. God liegt niet, Zijn Woord is waarheid, etc. Wat je zal helpen in je depressie, is op Gods Woord vertrouwen, i.p.v. op je gevoel. Maak jouw gedachten, jouw gevoelens, allemaal ondergeschikt aan wat God zegt. Als God zegt dat jij veel waard bent, omdat je duur gekocht bent (Galaten 3:13-15), dan mag je dat aannemen als waarheid. Als God zegt dat je volledige vreugde kan hebben (1 Johannes 1:4), dan mag je dat aannemen als waarheid. Wanneer God zegt dat we alle angst, zorgen, etc. aan Hem mogen geven (1 Petrus 5:7), dan is dat zo en mogen we dat aannemen als waarheid.

1 Korinthe 10:13 leert dat in elke verleiding, God de uitkomst biedt. Depressie is een verleiding om dingen te doen die niet van God zijn. Het is een heftige, zware, ingewikkelde verleiding, maar het is een verleiding om niet te geloven, te wanhopen, etc. De vraag is of jij op God wil vertrouwen en Zijn Woord hierin wil volgen, of dat je zelf gaat proberen hier doorheen te komen. God leert ons dat we kracht van Hem mogen ontvangen, door Zijn Woord, door gebed heen. Ga naar Hem toe, vraag Hem om je kracht te geven.

Als je hier vragen over hebt, als je Jezus aangenomen hebt in je leven, als je door wil praten, o.i.d., neem contact met ons op.