Dit is een van de belangrijkste vragen die iemand zichzelf kan stellen. Deze vraag gaat over eeuwige redding, een eeuwigheid met God in de hemel. Het is daarom heel goed om deze vraag te stellen, maar nog veel belangrijker om een goed Bijbels antwoord te hebben.

In Handelingen 16:30 stelde een gevangenisbewaker deze vraag aan Paulus en Silas: “Heren, wat moet ik doen om zalig te worden?” Deze man stond op het punt om zelfmoord te plegen, deze man was aan het einde van zichzelf; deze man zag in dat hij God nodig had. Het feit dat deze man deze vraag stelde laat zien dat hij wist dat hij gered moest worden, ook zag hij in dat Paulus en Silas het antwoord hadden.

Het antwoord van Paulus en Silas is geen ingewikkeld proces, geen 10-stappen plan. Ook vragen ze geen ingewikkelde dingen van deze man. Handelingen 16:31 “zij zeiden: Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden, u en uw huisgenoten.” Het enige dat deze man te horen kreeg was dat hij moest geloven, geloof is wat we nodig hebben. Geloof in de Heere Jezus Christus zei Paulus; wat hij hiermee bedoelt is dat je moet geloven dat Jezus de Zoon van God is.

Wat moet ik geloven?

Bij het christen zijn hoort dat je gelooft dat er een scheiding is tussen jou en God, namelijk zonde. Ook moet je geloven dat Jezus aan het kruis gestorven is voor jou en dat hij na 3 dagen fysiek weer uit de dood is opgestaan. Je moet geloven dat Jezus nu weer in de hemel is, gezeten aan de rechterhand van God. Daarnaast moet geloven dat Jezus terug zal komen en Zijn oordeel over de ongelovige wereld uit zal storten.

Tot geloof komen betekent dat je deze dingen gelooft, maar vooral dat je je leven aan God geeft. God zal je leven gaan veranderen, net zoals Hij deed bij de man uit Handelingen 16. Toen deze man tot geloof was gekomen waste hij de wonden van Paulus en Silas, ook gaf hij ze te eten en verheugde zich in het tot geloof komen (Handelingen 16:33-34). Tot geloof komen betekent dat je leven een 180% draai maakt, waar je eerst van God af liep, loop je nu naar God toe.

Hoe doe je dit? Vraag God erom. Bid tot God dat Hij Zichzelf aan je zal laten zien. Vraag God om je te laten zien Wie Jezus is. Bid dat God je zal laten zien hoe erg je een Redder nodig hebt. Je kan het volgende bidden: “Heere God, ik weet dat ik gezondigd heb tegen U en straf verdien hiervoor. Ik weet dat Jezus de straf gedragen heeft die ik eigenlijk verdien. Ik geloof U, ik geloof in de Heere Jezus. Dank U voor Uw genade, dank U voor Uw vergeving, dank U voor het eeuwige leven. Amen.”

Nu ben ik een christen, en dan?

Handelingen 16:32 is een zeer belangrijk vers dat volgt op de hoe je tot geloof komt: “En zij spraken het Woord van de Heere tot hem en tot allen die in zijn huis waren.” Het is geweldig om tot geloof te komen! Het is geweldig om vergeven te zijn van zonde, dat is een waarheid die elke christen elke dag nodig heeft. Het is ook heel belangrijk om, nadat je tot geloof gekomen bent, een goede kerk te zoeken waar mensen zijn die je Gods Woord zullen onderwijzen.

Iedere christen heeft het nodig om geestelijk te groeien. Je kan het vergelijken met de groei van het lichaam van een mens; ieder mens begint als een baby en groeit door tot volwassenheid. Dit is ook het proces dat je als christen doormaakt. Elke christen begint als een baby christen, maar je moet wel doorgroeien tot een volwassen christen. Dit doe je door zelf de Bijbel te gaan lezen, maar zeker ook door samen te komen met andere christenen.

Als je vragen hebt over tot geloof komen, als je meer wilt weten over God, als je op zoek bent naar een goede kerk, neem gerust contact met ons op.