“En het gebeurde na verloop van vele dagen dat de beek uitdroogde, want er was geen regen in het land gevallen.” ‭‭(1 Koningen‬ ‭17:7‬) De profeet Elia had God gehoorzaamd, had een tijd bij een beekje in de woestijn geleefd, maar nu droogde het beekje op. Hij was precies waar God hem wilde hebben, maar opeens leek Gods voorziening op te houden. Elia stond voor de vraag waar jij en ik ook elke dag voor staan: vertrouw jij God, ook als je omstandigheden niet logisch lijken?

Vertrouwen 

Een van de belangrijkste onderdelen van het christen zijn is wat Jezus in Mattheüs 6:25 zegt ‘Daarom zeg Ik u: Wees niet bezorgd over uw leven, over wat u eten en wat u drinken zult; ook niet over uw lichaam, namelijk waarmee u zich kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding?’ De wereld om ons heen schreeuwt dat we zekerheid moeten zoeken, zekerheid in geld, carrière, spullen, etc. Jezus zegt dat we eerst Gods koninkrijk moeten zoeken (Mattheüs 6:33), dat daar onze zekerheid in moet zitten. 

Als je zekerheid in God is, zal je Hem vertrouwen, van Hem afhankelijk zijn. De vraag ‘vertrouw jij God’ wordt dan heel natuurlijk met ‘ja’ beantwoord. God vertrouwen is niet meer zelf alles bepalen, niet meer zelf zekerheid proberen te regelen, maar juist alles overgeven aan God. Psalm 46:11 geeft ons het principe: ‘Geef het op en weet dat Ik God ben;’. Dat is wat we moeten doen, niet meer zelf proberen, maar God vertrouwen. 

Vertrouw jij God?

Het is makkelijk om te zeggen dat je God vertrouwt, het is iets anders om dat ook echt te leven. Uit je daden, je gedachten en je houding blijkt of je Hem ook daadwerkelijk vertrouwt. Jouw antwoorden op de volgende vragen laten zien of je God echt vertrouwt of niet:

  • Is je eerste gedachte bij grote keuzes om te bidden? 
  • Zoek je naar manieren om God te eren, ook als je je omstandigheden niet begrijpt? 
  • Ben je tevreden in de situatie zoals God je die nu geeft, ook al kan het lastig zijn?
  • Geef je God de schuld van dingen die niet lopen zoals jij wil? 

Dit zijn slechts een paar vragen, maar ze laten wel zien wat er in je hart leeft. Jouw antwoorden op deze vragen, laten het echte antwoord zien op de vraag ‘vertrouw jij God, ook als je omstandigheden niet logisch lijken?’.Elia laat zien dat Hij God echt vertrouwde, hij bleef God zoeken en dienen, hij bleef gehoorzamen. Zijn situatie was raar, maar hij bleef trouw. Dat is de keuze waar jij ook voor staat. 

Onlogische omstandigheden 

Ik ken jouw omstandigheden niet, misschien is alles helemaal top, misschien zie je door de bomen het bos niet meer. In beide situaties, en alles dat er tussen zit, is God te vertrouwen. In elke situatie wil Hij laten zien Wie Hij is, in elke situatie is Hij betrouwbaar, zelfs als wij dat niet zijn (2 Timotheüs 2:13). 

God laat in Exodus 34 aan Mozes zien Wie Hij is, dat doet Hij door Zijn Naam uit te spreken naar Mozes. In Exodus 34:6 is een van de eigenschappen van God Zijn trouw. Dat is een onderdeel van Zijn karakter, iets waarin Hij perfect is. God is in elke situatie perfect te vertrouwen. De vraag is of jij Hem zo kent en daardoor zo vertrouwt. De manier om Hem te meer te gaan vertrouwen is door Hem beter te gaan leren kennen. Gelukkig hebben we Gods Woord, de Bijbel, gekregen, waardoor we Hem kunnen leren kennen. Vertrouw jij God?

Als je vragen hebt, bijvoorbeeld over hoe je God door de Bijbel heen beter kan leren kennen, neem gerust contact met ons op.