De opname van de kerk

Wij verwachten de opname van de kerk vóór de grote verdrukking.

Wat wij geloven

De opname van de kerk

Wij verwachten de opname van de kerk vóór de grote verdrukking. Ook geloven wij dat de tweede komst van Christus, vóór het duizendjarig rijk, samen met Zijn heiligen zal geschieden. Samen met Jezus zullen wij de aarde regeren op een persoonlijke, zichtbare manier. Dit motiveert ons om heilig te leven, met ons hele hart God te aanbidden, dienstbaar te zijn en ijverig Gods Woord te bestuderen. Gemeenschap met de heiligen, deelname aan de volwassen waterdoop en het Heilig Avondmaal zijn belangrijke onderdelen van ons leven. (Jesaja 26:20;Lukas 21:36; Romeinen 1:18, 5:9; 1 Thessalonicenzen 1:10, 4:13-17, 5:9; 2 Petrus 2:7-9;Openbaring 3:10, 5:7-10; Handelingen 2:42)

Bekijk onze wat wij geloven pagina

Je bent beland op een pagina waar we ons specifieke standpunt uiteenzetten. Verdiep je in dit standpunt door verder te lezen op deze pagina. Voor een beknopt overzicht van al onze standpunten, bekijk onze “wat wij geloven” pagina. Klik op de knop hieronder om ernaartoe te gaan.

Discussie over de opname van de kerk

Over de opname van de kerk is veel discussie, voornamelijk over het moment van de opname is er veel gedoe. Er zijn 3 hoofdstromen met elk hun eigen mening over het moment van de opname van de kerk:

Vóór de grote verdrukking
Tijdens de grote verdrukking
Na de grote verdrukking
Elk van deze 3 ideeën over de opname heeft veel impact op hoe je het leven ziet, hoe je de Bijbel ziet, maar voornamelijk op hoe je God ziet.

Op het moment namelijk dat je gelooft in de opname vóór de grote verdrukking, dan zie je dat het leven nu zwaar kan zijn, maar dan weet je dat God Zijn kerk op zal nemen voordat het echt slecht wordt op deze aarde. Dan weet je dat de Bijbel hoop geeft aan hen die geloven voor de grote verdrukking, dan weet je dat God ons niet bedoelt heeft voor Zijn toorn.
Als je gelooft dat de kerk tijdens de grote verdrukking wordt opgenomen, dan ga je als christen een lastige tijd tegemoet (de 1e helft van de grote verdrukking). Dat is een tijd waar Openbaring over zegt dat de mensheid gekweld is, er zullen velen sterven door bovennatuurlijke tekenen van God. Dat betekent dus dat de Bijbel zou moeten zeggen dat wij als kerk Gods toorn moeten ondergaan, ondanks dat we gered zijn; dat betekent dat God nog steeds boos op ons zou zijn.
Als we na de grote verdrukking opgenomen worden, dan heb je helemaal een moeilijke tijd voor de boeg. De grote verdrukking is een vreselijke tijd, een tijd van oordeel en toorn. Dat is dan waar de Bijbel ons doorheen zou laten gaan als Zijn kerk, dat is waar God ons dan doorheen wil laten gaan.
Wat is de opname van de kerk?
De opname van de kerk is het moment dat Jezus’ ware kerk meegenomen zal worden naar de hemel. 1 Thessalonicenzen 4:17 leert dat bij de opname alle gelovigen Jezus zullen ontmoeten in de lucht en altijd bij Hem zullen zijn. Dat is wat de opname is, we worden weggenomen van deze wereld, van alle rotzooi die hier is, en we zullen voor eeuwig in Gods aanwezigheid zijn.

De opname wordt vaak verward met de wederkomst van Jezus, maar dat is echt iets heel anders. Waar Jezus bij de opname van de kerk in de lucht blijft, zal Hij bij Zijn wederkomst Zijn voet echt op de aarde zetten. Zacharia 14:3-4 laat duidelijk zien wat Jezus zal doen bij Zijn wederkomst: “Dan zal de HEERE uittrekken en tegen die heidenvolken strijden, zoals de dag dat Hij streed, op de dag van de strijd. Op die dag zullen Zijn voeten staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, ten oosten ervan. Dan zal de Olijfberg in tweeën gesplitst worden naar het oosten en het westen. Er zal een zeer groot dal ontstaan, als de ene helft van de berg naar het noorden zal uitwijken en de ander helft ervan naar het zuiden.”

Er is hier een duidelijk verschil tussen de twee gebeurtenissen: bij de een blijf de Heere in de lucht, bij de ander raakt Zijn voet de berg aan. Om met je voet een berg aan te raken, moet je toch echt fysiek aanwezig zijn. De Bijbel zegt wat het bedoelt en bedoelt wat het zegt; oftewel God zal met Zijn voet fysiek de Olijfberg aanraken bij Zijn wederkomst.

Een ander belangrijk verschil tussen de opname van de kerk en de wederkomst van Jezus is dat er vóór dat Jezus terugkomt nog vele profetische dingen moeten gebeuren. De profetie die Daniël ontving in Daniël 9 moet nog gebeuren, wat Jezus in Mattheüs 24 zei moet dan nog gebeuren. De opname van de kerk zal heel plotseling zijn, er zal geen waarschuwing zijn. 1 Korinthe 15:50-54 legt uit dat de opname in een ondeelbaar ogenblik plaats zal vinden.

Wanneer zal dit gebeuren?
Zoals ons geloofsstatement aangeeft geloven wij als Calvary Chapel in de opname van de kerk voor de verdrukking begint, voor de Grote Verdrukking (Mattheüs 24:21). De verdrukking is Daniel’s 70e week (Daniel 9:20-27), Jakobs benauwdheid (Jeremia 30:7, 10-11), de dag van de HEERE (Jesaja 2:12-21). Dit is de periode waarin God Zijn toorn, Zijn wraak en Zijn woede uit zal gieten over de wereld (Openbaring 6-18).

1 Thessalonicenzen 5:9 “Want God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van de zaligheid, door onze Heere Jezus,” Als de verdrukking de periode van toorn is en God de kerk, want daar spreekt God door Paulus tegen, niet bedoeld heeft voor toorn, dan is het een logische conclusie dat de kerk niet bij de periode van toorn zal zijn. Jezus heeft de kerk door Zijn bloed, door Zichzelf behouden voor de toorn van God (Romeinen 5:9). Als de opname van de kerk dus niet vóór de verdrukking zou zijn, dan zouden deze verzen niet waar zijn. Als deze verzen niet meer blijken te kloppen, welke verzen kloppen er dan nog meer niet? De gevolgen van de opname op een ander moment dan vóór de verdrukking zijn dus zeer groot.

Het past niet in Gods karakter om de kerk door de verdrukking te laten gaan. Jezus is de bruidegom en de kerk is Zijn bruid (Efeze 5, Openbaring 19:7). Als de kerk door de verdrukking zal gaan, dan zou Jezus, als liefhebbend God en bruidegom Zijn bruid nog even flink straffen, nog even flink in elkaar slaan voor de bruiloft in Openbaring 19. Dat is op geen enkele manier het karakter God, dat past niet bij Wie Hij is.

Een volgend argument is dat de verdrukking niet voor de kerk bedoeld is. Bij de aankondiging van de verdrukking, de profetie die Daniël ontvangt van Gabriël, wordt er duidelijk gemaakt voor wie de verdrukking bedoelt is.

Daniël 9:20-24 “Terwijl ik nog sprak en bad, en belijdenis deed van mijn zonde en van de zonde van mijn volk Israël, en mijn smeekbede uitstortte voor het aangezicht van de HEERE, mijn God, omwille van de heilige berg van mijn God –terwijl ik mijn gebed nog uitsprak, kwam de man Gabriël, die ik in het begin in het visioen gezien had, snel aangevlogen en raakte mij aan, omstreeks de tijd van het avondoffer. Hij begon mij te onderwijzen en sprak met mij. Hij zei: Daniël, nu ben ik eropuit gegaan om u de betekenis te doen begrijpen. Bij het begin van uw smeekbeden is er een woord uitgegaan en nu ben ik zelf gekomen om u dat te vertellen, want u bent zeer gewenst. Begrijp dan dit woord en krijg inzicht in het visioen. Zeventig weken zijn er bepaald over uw volk en uw heilige stad, om de overtreding te beëindigen, de zonden te verzegelen, de ongerechtigheid te verzoenen, om een eeuwige gerechtigheid tot stand te brengen, om visioen en profeet te verzegelen, en om de Heiligheid van heiligheden te zalven.”

Gabriël zegt tegen Daniël dat hij een profetie ontvangt over Daniëls volk en Daniëls heilige stad (vers 24). Daniël was een Jood, de profetie over de 70 weken, inclusief de laatste week van de verdrukking, is dus bedoelt voor Israël. Deze profetie gaat over Israël, de uitkomst van de profetie is voor Israël. Aangezien de kerk en Israël 2 verschillende dingen zijn, zijn de 70 weken niet voor de kerk. Waarom zou de kerk dan aanwezig zijn bij de laatste week?

Het woord “kerk” komt voor in Openbaring 1-3 en daarna pas weer in Openbaring 22. Het woord “kerk” komt niet voor in de hoofdstukken 6-18 waarin Gods toorn uitgegoten wordt over de wereld, terwijl Israël daar wel in voor komt. De kerk zal niet aanwezig zijn bij de verdrukking, niet bij de Grote Verdrukking; Gods ware kerk zal opgenomen zijn en de eeuwigheid bij Jezus doorbrengen (1 Thessalonicenzen 4:18)

Klik op de link als je meer hierover wilt horen, of in het Engels; als je vragen hebt, neem gerust contact met ons op.

Heb je een vraag?

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Naam