Het Woord van God als het fundament

Wat wij geloven

Het Woord van God als het fundament

Wij trachten Gods Woord op een relevante manier uit te leggen zodat de boodschap toegepast kan worden op het individu en op de kerk, waardoor beiden volwassener worden in Christus. Wij verwerpen doctrines of geestelijke manifestaties die geheel gebaseerd zijn op ervaring en los van het Woord van God. Wij zien het Woord van God als het fundament voor ons geloof en handelen. (Johannes 17:17, 2 Timotheüs 2:15, 3:16-17, 4:1-4)

Bekijk onze wat wij geloven pagina

Je bent beland op een pagina waar we ons specifieke standpunt uiteenzetten. Verdiep je in dit standpunt door verder te lezen op deze pagina. Voor een beknopt overzicht van al onze standpunten, bekijk onze “wat wij geloven” pagina. Klik op de knop hieronder om ernaartoe te gaan.

Het Woord was bij God

De Bijbel geeft een prachtige definitie van de Bijbel: Johannes 1:1 “In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God.” Johannes 1:14 “En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader), vol van genade en waarheid.”

Wat hier staat is dat de Bijbel eeuwig is, de Bijbel is de Persoon Die vanuit de hemel naar de aarde kwam. God leert ons door Johannes dat de Bijbel Jezus Zelf is. Dat betekent niet dat de papieren of digitale Bijbel die je vast kan houden Jezus is, de boodschap die gecommuniceerd wordt is Jezus Christus. Hij is de hoofdpersoon van de hele Bijbel.

Jezus als focus van het Woord
De reden dat dat zo belangrijk is, is dat als we God beter willen leren kennen, de Bijbel de enige juiste plek daarvoor is. De Bijbel is de manier om erachter te komen wat Gods plan voor je leven is, hoeveel God van je houdt, etc. Dit feit is belangrijk, want als kerk zijn we de bruid van Jezus (Efeze 5:25-27). Door de Bijbel heen kunnen we onze bruidegom, Jezus Christus, leren kennen. We kunnen erachter komen waar Hij blij van wordt, wat Hem pijn doet, hoe we dichtbij Hen kunnen zijn en wat ons van Hem af houdt.

Onze focus als kerk, als individuen, hoort te zijn dat we Jezus zoeken in elk boek van de Bijbel. God wil ons Jezus laten zien door de Bijbel heen, Hij wil dat we Hem kennen. Jezus is de focus van het hele Woord van God. Als het Woord van als het fundament gezien moet worden, zeggen we eigenlijk dat Jezus Zelf het fundament is.

Bijbelstudie
De impact hiervan op Bijbelstudie, is dat alle Bijbelstudie gericht moet zijn op Jezus beter leren kennen en meer worden als Hij (Galaten 2:20). Om dit te doen, moeten we de Bijbel op een relevante manier uitleggen, uitdiepen en praktisch maken, zodat iedereen Gods Woord zal leren toepassen. Alles wat we meemaken, denken en voelen moet getoetst worden aan de Bijbel, want we zien het Woord van God als het fundament, als Jezus Zelf. Hij bepaalt wat logisch en goed is, Hij bepaalt wat niet goed en onlogisch is.

2 Timotheüs 3:16-17 laat ons zien dat het hele Woord van God nuttig is voor elke situatie. Het is nuttig om de christen op te voeden tot volwassenheid in God, meer en meer lijkend op Jezus Christus. Doordat de hele Bijbel nuttig is voor deze dingen, onderwijzen wij de Bijbel vers-voor-vers, om geen enkel deel te missen. Hierdoor blijven we in de context (van het vers, hoofdstuk, boek en de gehele Bijbel) en kunnen we geen ‘moeilijke’ onderwerpen ontlopen.

Conclusie
Doordat wij het Woord van God als het fundament zien voor ons geloof en handelen, moeten we ons bezighouden met het Woord. We willen God beter leren kennen, Jezus Zelf. We willen Zijn liefde, genade, vrede en barmhartigheid leren kennen. De Bijbel laat ons zien dat God rechtvaardig is, dat Hij zal wreken en dat Hij tegelijkertijd niet wil dat iemand verloren gaat. Die God willen we leren kennen en Hij heeft ons in Zijn Woord alle dingen gegeven voor heilig leven en godsvrucht (2 Petrus 1:3).

Heb je een vraag?

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Naam