Satan

Wij geloven dat Satan echt is en dat hij probeert gelovigen te misleiden en het werk van God te ondermijnen.

Wat wij geloven

Satan

Wij geloven dat een persoon die de satan genoemd wordt, die samen met zijn gevallen engelen, die demonen genoemd worden, voor een eeuwigheid in de hel bestemd is.

Hij probeert de gelovigen te misleiden en het werk van God te ondermijnen. De gelovige kan door de kracht van het Woord en van de Heilige Geest de satan weerstaan. (Judas 1:6; 2 Petrus 2:4; Mattheüs 4:1-10; Handelingen 5:3, 26:18; 1 Korinthe 7:5, 11:14; 1 Thessalonicenzen 2:18; Efeze 4:27, 6:10-18; 1 Petrus 5:8-9; Jakobus 4:7)

Bekijk onze wat wij geloven pagina

Je bent beland op een pagina waar we ons specifieke standpunt uiteenzetten. Verdiep je in dit standpunt door verder te lezen op deze pagina. Voor een beknopt overzicht van al onze standpunten, bekijk onze “wat wij geloven” pagina. Klik op de knop hieronder om ernaartoe te gaan.

Wie is Satan?

Een goede vraag om mee te beginnen is wie satan is. Velen geloven dat satan de tegenstander van God is en dat het maar de vraag is wie er gaat winnen uiteindelijk. Als we naar Gods Woord kijken, dan zien we dat satan een geschapen wezen is. Ezechiël 28:12-15 geeft aan dat satan een cherub was, verantwoordelijk voor aanbidding. Ezechiël 1:4-13 omschrijven hoe cherubs er uitzien, als ze niet van Gods weg af zijn. Ezechiël 10 bevestigt dat deze omschreven wezens de cherubs van God zijn.

Wat betekent het dat satan een cherub was? Het betekent dat hij in Gods aanwezigheid was, het betekent dat hij God aanbad, dag en nacht (Openbaring 4:6-9). Cherubs zijn in de hemel verantwoordelijk voor het aanbidden van God, zij gaan de menigte voor in het aanbidden. Ze zitten vol met ogen, continu zien ze een nieuwe reden om God te aanbidden, continu zien ze dat God de aanbidding waard is. Dat is wat satan deed voordat hij anders koos.

Waar is Satan nu?
Satan is nu echter niet meer in de hemel, hij is uit de hemel gevallen. Of eigenlijk beter gezegd, hij is uit de hemel geduwd of gezet. Jesaja 14:12-14 leert ons dat satan uit de hemel gegooid is doordat hij het volgende in zijn hart had: 1) ik zal opstijgen naar de hemel, 2) tot boven Gods sterren zal ik mijn troon heffen, 3) ik zal zetelen op de berg van de ontmoeting aan de noordzijde, 4) Ik zal opstijgen boven de wolkenhoogten, 5) ik zal mij gelijkstellen met de Allerhoogste. Het waren trots en arrogantie die in satans hart leefden, dat waren de dingen die hem uit de hemel gegooid kregen. Openbaring 12:3-4 laten zien dat de duivel een derde van de engelen meenam in zijn val, dit zijn de demonen.

Wat doet Satan?
Wat doet satan nu, nu hij gevallen is? Kort samengevat wil hij zoveel mogelijk mensen meenemen in zijn val. De Bijbel legt de volgende dingen uit over wat satan doet:

Hij klaagt de christenen aan: Dag en nacht staat hij bij God om jou en mij aan te klagen voor de dingen die we doen. Openbaring 12:10
Hij verzoekt de christenen: Satan, of een van zijn demonen, zullen verzoekingen op het pad van de christen brengen. 1 Thessalonicenzen 3:5 en Job 1:20-22
Hij is de heerser van deze wereld: Dit is autoriteit die hem door God gegeven is, dit is niet iets dat hij veroverd heeft. Johannes 12:31, 2 Korinthe 4:4 en Efeze2:2
Satan spreekt in de Bijbel op 3 verschillende plekken: Genesis 3:1-5, Job 1:7-12, 2:1-7 en in de Evangeliën waar Jezus verzocht wordt door de satan. Elke keer wanneer satan spreekt doet hij een aantal dingen:

Hij zal iedereen tot zonde willen leiden. Adam en Eva moesten van de vrucht eten, Job moest God vervloeken en Jezus moest satan aanbidden.
Hij geeft iedereen een verkeerd beeld van God. Adam en Eva moeten denken dat God hen niet op “hetzelfde niveau” wil hebben. Job moet denken dat God hem straft. Jezus moet denken dat de duivel meer te bieden heeft.
Hij geeft de mens een verkeerd beeld van zichzelf. Adam en Eva dachten dat ze aan God gelijk zouden zijn, dat is niet wat God zei of bedoelde. Job dacht dat hij wat verkeerd gedaan had, dat daardoor dingen gebeurde. Jezus moest denken dat Hij niet ondergeschikt aan God was, maar dat Hij Zich moest onderschikken aan satan.
Hij verdraait Gods wil / woorden: God heeft nooit tegen Adam en Eva gezegd dat ze aan Hem gelijk zouden zijn als ze van de vrucht zouden eten, dat maakt satan ervan. God heeft nooit tegen Job gezegd dat wat er gebeurde van Hem af kwam. Bij Jezus probeert satan Gods Woord zo te verdraaien dat het logisch klinkt.
Belangrijk!
Wat belangrijk is, is dat niet achter alles wat er met je gebeurt de satan zit. Er zijn mensen die achter alles de duivel zoeken, achter elke ziekte, achter elke mislukking van dingen, etc. Dat is niet zo. Uit Job kunnen we opmaken dat de satan over de aarde heen en weer reist, hij kan maar op 1 plek tegelijk zijn. Hij kan zich dus niet persoonlijk bezighouden met iedereen. Ja hij heeft zijn demonen, gevallen engelen, die hem helpen om mensen te verleiden, verzoeken, etc. maar nog steeds zijn dat wezens die niet overal kunnen zijn.

De satan wordt ongeveer 55x genoemd in de Bijbel; het woord Heere komt meer dan 7000x voor, God komt meer dan 4400x voor, Jezus komt bijna 1000x voor. God is groter, God is sterker. Laten wij de duivel niet meer aandacht geven dan de Bijbel doet.

Openbaring 20:7-10

“En wanneer die duizend jaar tot een einde gekomen zijn, zal de satan uit zijn gevangenis worden losgelaten. En hij zal uitgaan om de volken te misleiden die zich in de vier hoeken van de aarde bevinden, Gog en Magog, om hen te verzamelen voor de oorlog. En hun aantal is als het zand van de zee. En zij kwamen op over de breedte van de aarde, en omsingelden de legerplaats van de heiligen en de geliefde stad. Maar er daalde vuur van God neer uit de hemel en dat verslond hen. En de duivel, die hen misleidde, werd in de poel van vuur en zwavel geworpen, waar ook het beest en de valse profeet reeds zijn. En zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheid.”

Als je hier vragen over hebt, neem gerust contact met ons op.

Heb je een vraag?

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Naam