“Toen viel er vuur van de HEERE neer, verteerde het brandoffer, het hout, de stenen en het stof. Zelfs het water in de geul likte het op. Toen heel het volk dat zag, wierpen zij zich met hun gezicht ter aarde en zeiden: De HEERE is God, de HEERE is God!” (1 Koningen 18:38-39) Op het eerste gezicht is dit een prachtige reactie van Israël, op een geweldig wonder van God. Elia had God gevraagd om Israël te laten zien Wie Hij was, om hen daaraan te herinneren; met als doel dat hun harten terug zouden komen bij God. Een wonder is niet genoeg om het hart te overtuigen, een wonder geeft vaak een tijdelijke bekering, zoals we hier van Israël zien.

Een wonder

VanDale definieert een wonder op deze manier: ‘door of met hulp van God verrichte handeling die de natuurkrachten te boven gaat’. Dit is precies wat er in 1 Koningen 18 gebeurde, vuur uit de hemel, dat een offer, het hout, het altaar en het overgebleven stof verbrandde. De mensen, de grond, de berg; dat bleef allemaal onaangedaan, maar het offer + altaar waren weg. Zo precies, zo heftig, zo groots, dat was letterlijk een Gods-wonder. God liet hiermee zien dat Hij, niet Baäl, de enige Echte God was.

En toch is een wonder niet genoeg, want het gaat om het hart. Een wonder als dit brengt een tijdelijke overtuiging dat God de enige echte is, maar na een tijd ben je dit wonder weer vergeten. Het hart moet overtuigd worden, zoals Elia ook bad in 1 Koningen 18:37. Als het hart wegblijft bij God, is er niks opgelost. En dat is precies wat er gebeurde bij Israël; men beleed God met hun mond, maar hun harten waren nog niet overtuigd, hun hart had Baäl nog niet losgelaten.

Een wonder is niet genoeg

De reden dat Jezus in ons hart wil wonen, door de Heilige Geest, is dat er in ons hart iets moet gebeuren. We moeten een nieuw hart ontvangen (Ezechiël 36:26), zodat er een plek is waar God kan regeren in ons. God wil op de 1e plek in ons hart staan, zodat Hij ons kan veranderen naar het beeld van Jezus. Zolang wij in ons hart niet overtuigd zijn, geen keuze in ons hart gemaakt hebben voor Hem, is geen uiterlijk wonder groot genoeg. Het wonder dat plaats moet vinden, is in ons hart, niet buiten ons hart.

Teveel mensen, ook christenen, zeggen iets als ‘als God … zo doen, dan zou ik Hem echt geloven’. Israël is het bewijs dat dit niet zo is. Ze hebben wonder, na wonder, na wonder gezien. God heeft Zich aan hen geopenbaard op geweldige manieren, door wonderen heen. En toch staat de geschiedenis van Israël vol met ongehoorzaamheid aan God, wegrennen bij God, afgoderij, etc. Hun hart was niet overtuigd, ze hadden alleen wonderen gezien. Dat is waarom Elia bidt zoals hij doet in vers 37, hij weet dat het hart van het volk overtuigd moet worden.

Waarom doet God dan wel wonderen? Nou, Hij kan daar wel een begin mee maken, om mensen aan het denken te zetten, om harten op Hem te richten. De keuze moet dan alleen nog gemaakt worden door de mens zelf. Het hart moet voor God kiezen en tegen andere dingen. Het is God, of iets anders; niet een lopend buffet waar je van alles een beetje kan pakken.

Jouw hart

Wat voor Israël geldt, geldt ook voor jou. In jouw hart (en dat van mij) moet er een verandering plaatsvinden; je moet God gaan zien voor Wie Hij is, ontzag voor Hem hebben, Hem willen eren, Hem willen liefhebben boven alles. God moet op plek 1 in je hart komen, niks anders. Te vaak staan we zelf op plek 1, God zal je nooit dwingen om Hem op plek 1 te zetten, ook zal Hij die plek nooit afdwingen. Hij wil dat we voor Hem kiezen, dat we een relatie met Hem hebben op basis van liefde en keuze.

Wie staat er op de hoogste plek in jouw hart, is dat God? Ben je dat zelf? Of iets/iemand anders? God wil dat Hij op die plek staat. Een uiterlijk wonder is niet genoeg, vraag God om jouw hart te overtuigen van Wie Hij is. Vraag Hem niet om een uiterlijk wonder, vraag God om een wonder in jouw hart te doen, een wonder van nieuw leven. God houdt zo ontzettend veel van ons, Hij wil dit heel graag geven. Hij wil op plek 1 staan in jouw hart en jou leiden op Zijn wegen. Kies jij voor Hem?

Als je vragen hebt, neem gerust contact op via de contactpagina.