Posts from mei 2017

Posts from mei 2017

Hoe reageer jij op Gods werk?

“En toen Jezus haar zag, riep Hij haar bij Zich en zei tegen haar: Vrouw, u bent verlost van uw ziekte. En Hij legde de handen op haar en zij werd onmiddellijk weer opgericht en verheerlijkte God.” (Lukas 13:12-13) Het is vaak zo dat er verschillende reacties zijn op een werk van God. De vrouw zelf “verheerlijkte God” (Lukas 13:13). “de hele menigte was blij” (Lukas…

Aan Jezus voeten zitten

In Lukas 10:38-42 is Jezus op bezoek bij vrienden, Martha en Maria. Hij ging bij Martha thuis op bezoek en, zoals Jezus doet, sprak Hij over God. Dat is wat Jezus doet, Hij onderwijst mensen over Wie God is. In dit bekende verhaal zijn er 2 reacties op Jezus’ aanwezigheid. Maria gaat aan Jezus’ voeten zitten, Martha is druk met iedereen bedienen. Toen ik dit…

God veranderd nooit

“Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid.” (Hebreeën 13:8) Hoe vaak staan we stil bij eigenschappen van God? Hoe vaak staan we stil bij het karakter van God? Staan jij en ik wel eens stil bij feiten als dat God nooit zal veranderen? Staan we wel eens stil bij het feit dat dit echt van levensbelang is voor ons? God veranderd nooit, dat is iets om…

Staan vs zitten

“En iedere priester stond wel dagelijks te dienen en bracht vaak dezelfde slachtoffers, die de zonden toch nooit zouden kunnen wegnemen, maar deze Priester is, nadat Hij één slachtoffer voor de zonden geofferd had,  tot in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand van God.” (Hebreeën 10:11-12) Details zijn erg belangrijk in de Bijbel. God heeft elk woord dat in de Bijbel…