Wat zijn demonen?

In de wereld en in de kerk wordt veel gezegd over demonen, net zoals bij elke vraag is onze mening niet relevant, het gaat erom wat de Bijbel zegt. ‘Wat zijn demonen’ is een goede vraag en een waar de Bijbel een duidelijk antwoord op geeft.

Wat zijn demonen of gevallen engelen precies?

De Bijbel is heel duidelijk dat er goede engelen en slechte engelen zijn. Demonen zijn engelen die ‘gevallen zijn’ (Openbaring 12:3-4), oftewel die tegen God gekozen hebben. We weten niet wanneer deze engelen precies deze keuze gemaakt hebben, we weten alleen dat ze Satan/Lucifer zijn gevolgd. Jesaja 14 en Ezechiël 28 laten zien wat er gebeurde in het hart van Satan en wat Gods reactie daarop was. Satan werd uit de hemel gegooid en nam 1/3 van de engelen met zich mee (Openbaring 12:3-4).

Deze gevallen engelen zijn nu dag en nacht bezig om mensen van God af te houden. Efeze 6:12 (hier kan je naar studie hierover luisteren) omschrijft een georganiseerd leger dat christenen aanvalt (1 Petrus 5:8), in hun gedachten, met omstandigheden, etc. Ze willen misleiden (2 Korinthe 11:14-15), ze liegen over God (1 Koningen 22:23), maken mensen blind voor God (2 Korinthe 4:4), en nog meer. Dit is het brede antwoord op de vraag ‘wat zijn demonen’.

Moet ik bang zijn?

Het antwoord op deze vraag hangt af van je antwoord op een andere vraag: geloof jij in Jezus en heb jij je leven aan Hem overgegeven? Als het antwoord daar ‘nee’ op is, dan zijn demonen iets om bang voor te zijn. Demonen kunnen mensen bezetten, als je je bezig houdt met occulte zaken als glaasje draaien, tarot kaarten, waarzeggerij, tovenarij, etc. Dat zijn allemaal dingen die de wereld als ‘onschuldig’ ziet, maar die je open stellen voor demonen. Demonen zijn sterker dan mensen, ze zijn ook heel slim. Geen enkel mens kan alleen van demonen winnen, alleen God is sterker.

Als Jezus jouw Verlosser is, als jij in Hem gelooft en Hem hebt aangenomen, hoef je niet bang te zijn voor demonen. 1 Johannes 4:4 leert dat Hij Die in ons is, groter en sterker is dan hij die in de wereld is , Satan. 1 Korinthe 3:16 laat zien dat de christen de tempel van de Heilige Geest is. Doordat de Heilige Geest in de christen woont, woont God Zelf in ons. God zal het niet toestaan dat een christen bezet wordt door God en Satan. Dus een christen kan niet bezeten worden.

We moeten wel oppassen als christenen, Efeze 6 laat zien dat demonen goed georganiseerd zijn om ook christenen te misleiden, af te leiden, van God af te houden. Ze kunnen ons niet bezetten, maar ze kunnen ons wel bezig houden. Ze kunnen rare gedachten in ons hoofd stoppen, ons afleiden wanneer we willen Bijbel lezen en bidden, ze kunnen ons dingen laten geloven die niet kloppen met Gods Woord.

Hoe bescherm ik mezelf tegen demonen?

In Efeze 6 geeft God ons de wapenrusting (hier en hier vind je studies hierover) die we nodig hebben om overeind te blijven in de geestelijke strijd. Deze wapenrusting is bedoeld om aanvallen af te kunnen slaan, maar ook om terug te kunnen slaan. De 2 manieren van aanvallen die de wapenrusting geven zijn: gebed en Gods Woord. Toen Jezus verleid werd door Satan zelf, gebruikt Hij Gods Woord om Satan te verslaan (Mattheüs 4). Dat is ons voorbeeld.

Jezus kende Gods Woord, de Bijbel, onder andere zodat Hij dat kon gebruiken in tijden van misleiding. Satan zal Gods Woord verdraaien naar ons toe, hij zal ons doen twijfelen of dingen laten geloven die niet kloppen. Dan moeten wij Gods Woord zo goed kennen dat we daar tegenin kunnen gaan. Alleen God is bij machte om Satan te verslaan, wij zijn overwinnaars in Hem (Romeinen 8). Dus alleen wanneer we dicht bij God blijven, Zijn Woord rijkelijk in ons laten wonen (Kolossenzen 3:16), onze gedachten vullen met waarheid (Filippenzen 4:8) kunnen we overeind blijven tegen demonen.

Conclusie

De vraag ‘wat zijn demonen’ is beladen. De wereld geeft een verdraaid beeld, waardoor we of te bang of niet bang genoeg zijn. In de kerk worden demonen gebruikt als reden dat mensen zondigen, als iets dat uit de christen verdreven moet worden, etc. De vraag is niet wat de wereld of de kerk zegt, de vraag is wat God zegt. De Bijbel geeft ons een duidelijk antwoord.

Als jij Jezus nog niet kent, nog niet in Hem gelooft, dan is nu het moment. Geef je leven aan Hem, vertel God in gebed dat je een zondaar bent, dat je Zijn redding nodig hebt en accepteer Jezus’ offer aan het kruis voor jou. Johannes 20:31 zegt dat geloven dat Jezus de Zoon van God is genoeg is om eeuwig leven te ontvangen. Als je dat doet komt de Heilige Geest in je wonen en hoef je niet bang te zijn voor demonen.

Neem gerust contact met ons op als je hier vragen over hebt.

7

Heb je nog vragen? Of wil je meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op. Door middel van onderstaande knop navigeer je naar naar andere antwoorden op levensvragen op onze website.