Posts from 2017 (Pagina 2)

Posts from 2017 (Pagina 2)

Genade op genade

“Uit Zijn volheid hebben wij allen ontvangen, en wel genade op genade.” (Johannes 1:16) Dit vers is zo groot. Dit vers heeft zo’n grote impact op hoe wij als christenen in het leven horen te staan. Wat Johannes in dit vers doet hoort ons leven op zijn kop te zetten. God geeft genade op genade. Johannes geeft aan dat we 2x genade krijgen. Genade is iets wel krijgen wat je…

Wat heeft deze wereld van jou nodig?

“Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God.” (Romeinen 10:17) Vorige week heb ik een blog gepost over hoe de kerk het Woord van God hoort te verkondigen. De kerk hoort het Woord van God recht te snijden. Deze week wil ik ingaan op wat dit vers betekent voor de individuen in de kerk. Het is namelijk niet zo dat dit alleen een taak is voor de…

Wat heeft deze wereld echt nodig?

“Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God.” (Romeinen 10:17) Dit vers is zo ontzettend belangrijk voor de christen. God maakt met dit vers duidelijk wat deze wereld nodig heeft. Dit vers maakt duidelijk wat er schort aan een deel van de “kerk” van tegenwoordig. Met dit vers in de hand, kunnen we altijd weten hoe te getuigen naar mensen. Ik…

Heb jij het echte leven?

“In het Woord was het leven en het leven was het licht van de mensen.” (Johannes 1:4) Elk mens leeft, maar is wat wij leven noemen ook echt leven? Is wat de mens hier op aarde doet op dit moment leven zoals het bedoeld is? Heb jij het echte leven? Johannes spreekt in het hierboven genoemde vers over hét leven, het echte leven. Leven zoals het bedoeld is. Wat Johannes…

Vrede bij God vs vrede van God

Tegenwoordig is vrede niet normaal meer. Overal om ons heen zijn aanslagen, oorlogen, ruzies, etc. Daarnaast neemt de hoeveelheid mensen met depressies, burnouts, echtscheidingen toe. Dit zijn allemaal dingen die ons van vrede beroven. Dit is geen complete lijst van dingen die vrede beroven, dit zijn er slechts een aantal. De Bijbel leert dat we vrede kunnen hebben:…

God wil dat we kind zijn

“Voorwaar zeg Ik u: Wie het Koninkrijk van God niet ontvangt als een kind, zal daarin beslist niet binnengaan.” (Lukas 18:17) Ik ken dit vers al jaren, zonder het echt te kennen. Ik weet wat er staat, maar snap het niet, ik begrijp het niet, ik leef het zeker niet altijd. In dit vers staat Gods hart, Gods manier van naar de mens kijken. In dit vers lees ik Gods Vaderhart.…

Hoe reageer jij op Gods werk?

“En toen Jezus haar zag, riep Hij haar bij Zich en zei tegen haar: Vrouw, u bent verlost van uw ziekte. En Hij legde de handen op haar en zij werd onmiddellijk weer opgericht en verheerlijkte God.” (Lukas 13:12-13) Het is vaak zo dat er verschillende reacties zijn op een werk van God. De vrouw zelf “verheerlijkte God” (Lukas 13:13). “de hele menigte was blij” (Lukas…

Aan Jezus voeten zitten

In Lukas 10:38-42 is Jezus op bezoek bij vrienden, Martha en Maria. Hij ging bij Martha thuis op bezoek en, zoals Jezus doet, sprak Hij over God. Dat is wat Jezus doet, Hij onderwijst mensen over Wie God is. In dit bekende verhaal zijn er 2 reacties op Jezus’ aanwezigheid. Maria gaat aan Jezus’ voeten zitten, Martha is druk met iedereen bedienen. Toen ik dit…

God veranderd nooit

“Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid.” (Hebreeën 13:8) Hoe vaak staan we stil bij eigenschappen van God? Hoe vaak staan we stil bij het karakter van God? Staan jij en ik wel eens stil bij feiten als dat God nooit zal veranderen? Staan we wel eens stil bij het feit dat dit echt van levensbelang is voor ons? God veranderd nooit, dat is iets om…

Staan vs zitten

“En iedere priester stond wel dagelijks te dienen en bracht vaak dezelfde slachtoffers, die de zonden toch nooit zouden kunnen wegnemen, maar deze Priester is, nadat Hij één slachtoffer voor de zonden geofferd had,  tot in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand van God.” (Hebreeën 10:11-12) Details zijn erg belangrijk in de Bijbel. God heeft elk woord dat in de Bijbel…