Bereid om te liegen om je zin te krijgen

Bereid om te liegen om je zin te krijgen

“En hij zei: Alles is goed. Mijn heer heeft mij gestuurd om te zeggen: Zie, er zijn nu uit het bergland van Efraïm twee jongemannen van de leerling-profeten bij mij gekomen. Geef hun toch een talent zilver en twee stel gewaden.” (2 Koningen 5:22) Gehazi, de knecht van...
Waar wil jij je beloning, op aarde of in de hemel?

Waar wil jij je beloning, op aarde of in de hemel?

“zei Gehazi, de knecht van Elisa, de man Gods: Zie, mijn heer heeft Naäman, die Syriër, tegengehouden; hij heeft uit zijn hand niets aangenomen van wat hij meegebracht had. Maar zo waar de HEERE leeft, ik zal hem achterna rennen en wel iets van hem aannemen.” (2...
Moeite doen om voor God te leven; wat is jouw keuze?

Moeite doen om voor God te leven; wat is jouw keuze?

“Naäman zei daarop: Zo niet, laat dan toch aan uw dienaar een last aarde gegeven worden, zoveel als een span muildieren dragen kan, want uw dienaar zal geen brandoffer of slachtoffer meer brengen aan andere goden, dan alleen aan de HEERE.” (2 Koningen 5:17) God had...
God laat Zichzelf zien

God laat Zichzelf zien

“Toen keerde hij terug naar de man Gods, hij en zijn hele gevolg. Hij kwam en ging voor hem staan en zei: Zie toch, nu weet ik dat er op de hele aarde geen God is dan in Israël. Nu dan, neem toch een geschenk aan van uw dienaar.” (2 Koningen 5:15) Naäman, een Syrische...