Sermons by Casper de Haan

Sermons by Casper de Haan

De kenmerken van neppe vs echte christenen

De kenmerken van neppe vs echte christenen 1 Johannes 2:18-29 1 Johannes 2:18-29 (29-4-2018) We zitten midden in de brief van Johannes aan de kerk. In zijn brief is Johannes de kerk aan het leren wat de kenmerken zijn van een echte christen. Vorige week hebben we gekeken naar kenmerken van het leven van een echte christen. We hebben toen gezien dat het ging om omgaan met…

Achtergrond van Johannes en zijn eerste brief

Achtergrond van Johannes en zijn eerste brief 1 Johannes 1:1-3 Om samen meer te kunnen begrijpen van deze brief en waarom Johannes bepaalde dingen geschreven heeft, zullen we vandaag gaan kijken naar de achtergrond van Johannes en deze brief. Dit gaat ons helpen om te snappen waarom Johannes zo bezig is met bepaalde dingen zo duidelijk maken in zijn brief. Kerkvaders…