Bijbelstudies van Stan Marinussen

Bijbelstudies van Stan Marinussen

De grote opdracht – deel 1

Wij zijn vier zondagen geleden begonnen met de preekserie ‘maak discipelen’ wat feitelijk de grote opdracht van Jezus is. Deze luidt als volgt: Mattheüs 28:19 – “Ga dan heen, maakt al de volken tot mijn discipelen, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.” (HSV en NBG) Alhoewel wij…

Hoe werden de discipelen als Jezus?

Wij zijn drie zondagen geleden begonnen met de preekserie ‘maak discipelen’ wat feitelijk de grote opdracht van Jezus is aan alle belijdende wedergeboren Christenen. Deze luidt als volgt: Mattheüs 28:19 – “Ga dan heen, maakt al de volken tot mijn discipelen, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb,…

Wat deed Jezus met Zijn discipelen?

Wij zijn twee zondagen geleden begonnen met de preekserie ‘maak discipelen’ wat feitelijk de grote opdracht van Jezus is aan alle belijdende wedergeboren Christenen. Deze luidt als volgt: Mattheüs 28:19 – “Ga dan heen, maakt al de volken tot mijn discipelen, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb,…

Waarom lieten de discipelen alles vallen?

Wij zijn vorige week begonnen met de preekserie ‘maak discipelen’ wat feitelijk de Grote Opdracht van Jezus Christus is aan alle belijdende wedergeboren Christenen. Die opdracht luidt als volgt: Mattheüs 28:19 – “Ga dan heen, maakt al de volken tot mijn discipelen, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden…

Wat is een discipel?

Wij gaan van start met onze preekserie ‘maak discipelen’ wat feitelijk de Grote Opdracht van Jezus Christus is aan alle belijdende wedergeboren Christenen. Ik weet vanuit sommige reacties die ik ontvangen heb dat niet iedereen geloofd dat de opdracht een-op-een ook voor ons, anno 2018 geld. Ik begrijp hoe men tot die conclusie zou kunnen komen. Dus ik hoop dat wanneer wij…