Kinderbediening

Kinderbediening

Onze kinderen worden door God aan ons toevertrouwd. Psalm 127:3 zegt: “Zie, kinderen zijn het eigendom van de HEERE, de vrucht van de schoot is Zijn beloning.” Door dit te beseffen willen wij ons uiterste best doen om onze kinderen te helpen om de God van de Bijbel persoonlijk te leren kennen.

Zoals bij de volwassenen, staat ook bij de kinderen het Woord van God centraal. Ook bij de kinderen wordt het Woord van God (op hun niveau) op een eenvoudige, begrijpelijke en praktische wijze gebracht. Wij doen dit door hen de Bijbel te laten begrijpen. Zo gaan de kinderen in de basisschool leeftijd in één jaar tijd in grote lijnen door de Bijbel heen; van Genesis tot Openbaring.

De allerkleinsten in de crèche worden door liefdevolle medewerk(st)ers verzorgd. De peuters worden voorgelezen uit een peuterbijbel. Het onderwerp dat behandeld wordt, wordt ondersteund en bevestigd door een knutselwerkje.

De Psalmist zegt in Psalm 34:12: “Kom maar, kinderen, en luister goed naar mij: ik zal u leren wat het betekent ontzag te hebben voor de HEERE.” Dit is ons streven, om onze kinderen te leren ontzag te hebben voor Jezus Christus.

Voor een  uitgebreidere uitleg van onze visie op onze kinderbediening klik hier.