Romeinen 5:5-11 Meer vrucht van geloof

Romeinen 5:5-11 Meer vrucht van geloof

Romeinen 5:5-11 Meer vrucht van geloof

We pakken de studie vanochtend op in Romeinen 5; we gaan verder waar we vorige week gebleven waren, namelijk het kijken naar vrucht van geloof. Vorige week hebben we de volgende vruchten van geloof gezien: 1) vrede bij God (v1), 2) toegang tot genade (v2), 3) hoop op Gods heerlijkheid (v2),  4a) roemen in verdrukking (v3), 4b)volharding door verdrukking (v3), 4c) ondervinding/ervaring door verdrukking (v4) en 4d) hoop door verdrukking (v4).

De lijst houdt hier echter niet op, God blijft maar geven; bij God is er altijd meer, vanochtend gaan we kijken naar ‘meer vrucht van geloof’.

v5 Hoop

Om even terug te gaan naar de basis, Paulus is de christenen in Rome aan het uitleggen over rechtvaardiging. Rechtvaardiging betekent recht voor God kunnen staan, wat wijst op redding. Door de hele brief heen maakt God duidelijk dat redding alleen door geloof in Jezus Christus is. Alleen Hij redt, alleen Jezus’ offer aan het kruis voor jouw zonde is wat redding brengt.

 • Geloof heeft altijd een doel, iets waar het op gericht is; reddend geloof heeft Jezus als doel, is op Jezus Christus gericht, zoals de Bijbel Hem omschrijft. Dat geloof is de basis, dat geloof is ook de reden dat God deze vruchten geeft. Je hoeft niks anders te ‘doen’ dan geloven in Jezus, dan krijg je deze vruchten als christen.
Toon volledige notities

Paulus gaat verder op de hoop (v5) die hij ook in v2 en v4 aangehaald heeft. Als christenen mogen we weten, horen we te weten, dat er eeuwige hoop is. Hoop voor na dit leven, hoop op een eeuwigheid bij God. De hoop waar Paulus het hier over heeft, is hoop die voortkomt uit verdrukkingen.

 • v3-4 laten het voorrecht en voordeel van verdrukking zien. Lastige tijden brengen vaak hele mooie dingen voort, als wij er ook voor kiezen om God Zijn werk in ons te laten doen, i.p.v. die tijd alleen maar zwaar te vinden.
 • Een van de mooiste dingen die verdrukking voorbrengt, is hoop; een blik op de eeuwigheid, in en door elke situatie heen. Die hoop wordt zichtbaar, tastbaar door die verdrukking heen. Door de verdrukking zie je God van veel dichterbij en zal je meer op Hem gericht worden.

5. De liefde van God (v5)

De hoop wordt zichtbaar en merkbaar “omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is”. Dat is het 5e punt, Gods liefde. Dat is een andere vrucht van geloof. Dat klinkt misschien raar, want Gods liefde was er ook al vóór je tot geloof kwam. Maar Gods liefde wordt meer zichtbaar door de verdrukking heen, door je geloof.

 • Je gaat zien hoe groot Gods liefde is, want Hij draagt je in en door elke situatie heen. Je gaat Gods liefde in actie zien, want Hij is met je bezig in deze tijd. Je gaat zien dat Gods Woord waar is, dat Hij echt zoveel van je houdt als dat Zijn Woord zegt. Geloof is hiervoor de basis, geloof is wat je ogen opent voor God.

Gods liefde, agape liefde, is er voor jou. Deze liefde is een gegeven, deze liefde “hebben” (v1) wij gekregen. Dit is ook iets waar de satan christenen graag van beroofd, het idee dat God van hen houdt, om hen geeft, etc. Hij wil graag dat we denken dat Gods liefde voor iedereen, maar niet voor jou is. Of dat God maar heel weinig liefde voor jou heeft.

 • In het Grieks staat hier: God geeft overstromend veel onvoorwaardelijke liefde. En dat geeft Hij aan hen die geloven. Niet aan hen die goed genoeg zijn, lang genoeg christen zijn, ‘genoeg’ Bijbel lezen, ‘genoeg’ bidden, etc. Alleen o.b.v. geloof geeft Hij dit.
  • Net als het “hebben” (v1), staat het uitstorten van deze liefde (v5) ook in de perfecte vorm in het Grieks. Dat betekent dat God dit doet voor verleden, heden en toekomst; deze liefde is en blijft voor jou.
  • Deze liefde is uitgestort in onze harten, dat is een feit dat God hier neerzet. De vraag is of wij leven naar die liefde, of dat wij ons laten beroven van het feit dat we hier naar mogen leven.

Aan de ene kant zet Paulus een briljante redenering neer over hoe we gered worden, waarom we gered moeten worden, etc. Hij wil dat we snappen, met ons hoofd en ons hart, wat we geloven en waarom. Tegelijkertijd wil God dat ons geloof meer is dan iets intellectueel interessants; Hij wil dat we ook ervaren hoe het is om Zijn kind te zijn.

 • Vrede (v1), hoop (v2) en liefde (v5) zijn dingen die niet alleen mogen weten, het zijn dingen die we mogen ervaren in ons leven. God is geen God van alleen dingen weten, maar niks voelen. Hij wil ook dat we ervaren Wie Hij is, voelen dat Hij van ons houdt, voelen dat geloof vrucht voorbrengt die beter is dan alles dat we kunnen hopen.
  • Gevoel hoort niet leidend te zijn, gevoel kan ook misleidend zijn, maar het Woord laat zien dat God ons ook wil laten voelen dat we geliefd zijn. Dat is iets waar we God om mogen vragen; Hij belooft het in Zijn Woord, dan mogen we Hem daar in geloof om vragen.

6. de Heilige Geest (v5)

Midden in deze lijst, staat misschien wel de grootste gave die geloof ons geeft: “de Heilige Geest”. Het feit dat geloof ervoor zorgt dat God Zelf in ons komt wonen, door de Heilige Geest, is onwaarschijnlijk groot. God is zo goed dat Hij dit doet, het is zo geweldig van de Heilige Geest dat Hij überhaupt in ons wil wonen.

 • Ook hier, de Heilige Geest “Die ons gegeven is.” Dit is een voldongen feit, elke christen heeft de Heilige Geest in zich wonen.

Guzik: “Iedereen die een christen is heeft de Heilige Geest (Rom. 8:9). Maar niet elke christen leeft in de volheid van de Heilige Geest (Efe. 5:18), en niet elke christen wandelt in de Geest (Rom. 8:4-5).”

Dat is vaak waar het issue ligt, niet continu bijgevuld worden door de Geest of wandelen in de Geest. Het klinkt vaak zo bijzonder, of raar, als we het over de Geest van God hebben. Ook ‘gevuld worden’ met de Geest (Efeze 5:18)  en wandelen in de Geest (Romeinen 8:4-5) klinken raar; hoe doe je dat dan?

 • Gevuld zijn met de Geest: Het is heel eenvoudig, je mag God er om vragen. Je mag God vragen om je te vullen met Zijn Geest, je mag de Heilige Geest vragen om over je te komen (de doop met de Geest), zodat je Hem volledig kan gaan dienen.
 • Wandelen in de Geest: Ook dit is eenvoudig, luister naar leiding van de Geest en doe wat Hij zegt. Hij zal je leiden door het Woord, in gebed, doordat Hij je iets op het hart zal leggen; Hij kan, wil en zal je leiden. De vraag is of wij luisteren, dat is wat het moeilijk maakt. 
  • God maakt dingen niet te moeilijk voor ons, Hij weet wie we zijn. Daarom mag je gewoon bij Hem komen en Hem alles vragen.

Besef je goed wat dit betekent: de Heilige Geest is God Zelf, Hij wil in jou wonen, in jouw hart. Dat is waar Paulus het over heeft. Dit is de Geest Die over jou wil komen, om je alles te geven dat je nodig hebt om God te dienen. Dat is een ongelofelijke zegen, laten we kort kijken naar hoe groot die zegen is.

 • De Heilige Geest zal de christen altijd naar Jezus wijzen, in goede en slechte tijden. Hij zal altijd getuigen van Jezus (Johannes 15:26-27). Dit hebben we zo hard nodig, om terug te gaan naar Jezus, zonder Hem zijn we niks.
 • De Heilige Geest maakt ons nieuw (Titus 3:5); Hij vernieuwt ons. Hij geeft ons geestelijk leven en leidt ons te leven naar Zijn wil. 
 • De Heilige Geest wil ons vrij maken van de zonde (Romeinen 8:2); geleid door Hem kunnen we leven zoals God het leven bedoeld heeft. Wanneer de Geest regeert, kunnen we zonde verslaan en leven naar Gods wil.
 • De Heilige Geest verandert ons karakter (Galaten 5:22); de vrucht van de Geest komt tot uiting in ons karakter. Ook dat is Zijn werk.
 • De Heilige Geest leidt ons om te leven als Gods kinderen (Romeinen 8:14). We zijn Gods kinderen als we in Jezus geloven en geleid worden door de Geest; Hij leidt ons om ook zo te leven.
 • De Heilige Geest onderwijst ons (Johannes 14:26); Hij onderwijst ons in alles dat we moeten weten, kunnen en begrijpen.

Wat een ongelofelijke zegen dat Hij zo in en met ons aan het werk is. Hij is op deze en nog veel meer manieren met iedereen bezig die gelooft in Jezus Christus. Je mag vragen aan de Geest om te laten zien dat Hij deze dingen aan het doen is, je meer te leiden, meer te leren luisteren, etc. Je mag praten met de Geest in gebed.

 • Dit is de zegen van de Heilige Geest, voor hen die geloven. Dit is de Geest van God aan het werk in jouw en mijn leven.

R.A. Torrey: “Degene die de Heilige Geest in zich heeft als een bron die eeuwig leven geeft, is onafhankelijk van de pleziertjes van de wereld. Hij geeft deze dingen op, niet zozeer omdat hij denkt dat ze verkeerd zijn, maar omdat hij iets veel beters heeft. Hij verliest alle verlangen naar deze dingen.”

Ben jij geleid door de Geest, of door je eigen wil? Vraag in geloof om de doop met de Geest en de leiding van de Geest; Hij zal je verrassen.

v6-8 Jezus stierf voor de goddelozen

De grootte van de zegen van al deze vrucht, van de hoop, van de Heilige Geest “Die ons gegeven is.” (v5) wordt pas echt duidelijk als bedenkt dat God dit al gaf toen wij zondaren waren (v6). Jezus stierf voor ons toen wij nog goddeloos leefden, niks wilden weten van Jezus en Zijn liefde.

Het is al bijzonder als iemand in de plaats van een ‘goed’ mens wil sterven (v7), Gods liefde is oneindig veel groter. Jezus stierf voor jou en mij, toen wij nog vijanden van Hem waren, toen wij nog zondaren waren (v8).

 • Zo groot is Gods liefde voor jou, voor mij, dat God dit allemaal al deed toen wij dat echt niet verdienden. Wij verachtten God, deden alles dat Hij verboden had, deden Hem pijn; en toen stuurde Hij Zijn Zoon om voor ons te sterven en op te staan. Dat is hoe groot Zijn liefde is.
  • Het kruis is Gods ultieme uiting van liefde voor jou; Hij kan niks groters doen dan wat Hij daar deed. Jezus, Zijn Enige Zoon, stierf daar vrijwillig voor jouw en mijn zonde. Met als enige reden dat God van je houdt.
  • Je had niks gedaan om het te verdienen en alles gedaan om het niet te verdienen. En toch kwam Jezus, werd Hij bespuugd, uitgescholden, gemarteld en gedood; allemaal zodat jij dit niet hoefde te doorstaan, allemaal omdat Hij van je houdt.

Dat is de God, de Jezus, over Wie we het hebben. Dat is de Jezus in Wie je mag geloven, de Jezus over Wie de Bijbel gaat. Dat is de Jezus over Wie de Heilige Geest getuigt, dat is de Jezus Die redding biedt. Alleen geloof in Hem zal je redden, niet je eigen werken, niet een andere ‘god’. Alleen de Jezus van de Bijbel kan jouw zondeprobleem oplossen, je rechtvaardig voor God zetten, zodat je voor eeuwig in de hemel mag zijn. Geloof jij in deze Jezus?

v9-10 Behouden van de toorn

Paulus gooit deze uitleg over Jezus en Zijn offer tussen de vruchten van geloof door, omdat we nooit mogen vergeten hoe groot het feit van het kruis is. Alleen door Jezus’ offer is vrucht dragen mogelijk, alleen door het kruis kan de Heilige Geest nu in de christen wonen. Alles is door en voor Jezus.

7. Behouden van de toorn

“Veel meer dan” (v9); God blijft hen zegenen die in Jezus geloven. Nog meer dan de zegeningen die we al krijgen en hebben, behoed God ons van de toorn. Wie? “wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door Zijn bloed”. Degenen die in Jezus geloven, die Hem aangenomen hebben als Verlosser en Heere van hun leven, die mensen zullen “door Hem behouden worden van de toorn.”

 • Dit lijkt misschien een beetje bijzonder, waarom zou Paulus dit noemen? Nou, het is echt geweldig dat God ons niet Zijn toorn gaat laten ervaren. Zijn toorn is namelijk echt vreselijk. Voor wie is die toorn dan?

Romeinen 1:18 “Want de toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen, die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken,”

De toorn van God is voor hen Die God niet aannemen, die God afwijzen, die Gods waarheid onderdrukken. Degenen die in Jezus geloven zoals de Bijbel Hem omschrijft, vallen niet onder deze groep en daarmee niet onder deze toorn.

 • De vrede met God (v1) is ook vrede van Gods toorn over alle zonde van deze wereld. Door Jezus’ offer aan het kruis heeft Hij de toorn van God gedragen

Jesaja 53:4 “Voorwaar, onze ziekten heeft Híj op Zich genomen, onze smarten heeft Hij gedragen. Wíj hielden Hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de HEERE heeft de ongerechtigheid van ons allen op Hem doen neerkomen.”

 • Dat is wat Jezus voor jou en mij gedaan heeft, dat is waarom de toorn van God niet meer op ons terecht komt die in Hem geloven. Jezus heeft dit al gedragen, Jezus heeft de toorn van God al tevreden gesteld voor ons.
  • Dit is o.a. waarom wij geloven als Calvary Chapel dat de kerk vóór de Grote Verdrukking wordt opgenomen. De kerk is niet bedoeld voor Gods toorn, alleen de nog-niet-gelovigen zullen door die toorn heen moeten gaan. God zal dit gebruiken om alle zonde te straffen en alsnog daar doorheen mensen naar Zichzelf te trekken.

Paulus benadrukt dit punt (v10), door aan te geven dat God ons gezegend heeft toen we nog vijanden waren; Hij gaf ons toen al Zijn Zoon. Hoeveel meer zal God ons dan wel niet zegenen nu we geloven in Hem en willen leven naar Zijn wil.

 • Jezus’ dood gaf ons leven, Jezus’ opstanding geeft ons zegen. Dat is hoe God kijkt, dat is hoe God met jou en mij bezig is. Hij wil jou zegenen, Hij wil dat je groeit in geloof; Hij wil je niet door toorn heen halen, vandaar dat Hij de kerk weg zal nemen vóór de toorn.

8. Verzoening (v11)

Paulus brengt ons terug bij hoe dit allemaal mogelijk is: “door onze Heere Jezus Christus”. Door Jezus kunnen we roemen in God, door Jezus hebben we verzoening ontvangen. Geloof is wat ervoor zorgt dat we naar die verzoening gaan leven, we zijn geen vijanden van God meer, we zijn nu Zijn kinderen.

Romeinen 8:15 “Want u hebt niet de Geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de Geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door Wie wij roepen: Abba, Vader!”

 • Door Jezus, door het kruis, door geloof in die Jezus, mag je Gods kind zijn. De Heilige Geest getuigt daar ook van (Romeinen 8:16), dat dit waarheid is, dat we hierin mogen wandelen.

Geloof zorgt ervoor dat we gaan inzien wie we waren, vóór we geloofden, maar vooral ook wie we nu zijn, verzoend met God. Er heeft een uitwisseling plaatsgevonden, jouw zonde voor Zijn perfectie, Zijn rechtvaardigheid. Dat is de deal waar Paulus het hier over heeft, dat is de deal die we door Jezus hebben, die we in geloof mogen aanvaarden.

 • De vijand wil ons graag aanpraten dat dit niet voor ons geldt, dat we niet gered zijn, dat we niet zeker kunnen zijn. God Zelf zegt hier in Zijn Woord dat Satan liegt; we hebben verzoening ontvangen van God, dat is iets dat je in geloof mag aannemen.
 • Het feit dat je iets ontvangen hebt, betekent niet dat je er ook gebruik van maakt. Vraag God om je te leren leven als Zijn geliefde kind, niet als een net-aan-geaccepteerd iemand; nee, je bent Gods geliefde kind, voor Wie Hij Zijn Zoon gaf.

1 Johannes 3:1 “Zie, hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft: dat wij kinderen van God worden genoemd. Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij Hem niet kent.”

 • Dat is wie je bent, dat is hoe God jou ziet. Dat is wie je “door onze Heere Jezus Christus” bent en mag zijn. Dat is hoe je mag leven, dat is wat de vijand je graag wil afnemen. Vraag God om je te leren leven als Zijn kind, geliefd door Hem; neem dat in geloof aan.

Geloof doet zoveel geweldige dingen, o.a. zorgt het voor redding, maar Paulus wil dat we weten dat geloof nog zoveel meer doet. Geloof geeft ons vrede (v1), toegang tot genade (v2), hoop op de eeuwigheid, roemen in verdrukking (v3), volharding door verdrukking, ondervinding/ervaring door verdrukking (v4) en hoop in/door verdrukking.

Vandaag hebben we gezien dat geloof ons ook wijst op liefde van God (v5), op het feit dat de Heilige Geest ons in geloof gegeven is. De Geest Die zo ontzettend veel doet en nog veel meer in jou wil doen. Ook wijst geloof ons op het feit dat we behouden zijn van Gods toorn (v9), Jezus heeft Gods toorn al in onze plaats gedragen. En geloof laat zien dat we verzoend zijn met God (v11) en nu als Zijn geliefde kind mogen leven.

De vraag is of jij gelooft in deze Jezus, niet in de Jezus die je op school gehoord hebt, in de media, etc. Geloof jij in Jezus zoals Hij omschreven wordt in de Bijbel? Dat Hij voor jou gekomen is, gestorven is, opgestaan is en terug naar de hemel ging? De Jezus Die al jouw zonde aan het kruis droeg, de Jezus aan Wie jij vergeving mag vragen voor je zonde? Zo nee, geloof in Hem vandaag en al deze zegeningen zijn van jou.

Christen, hoe is het met jouw geloof, draagt jouw geloof vrucht?

 • Ervaar jij dat God Zijn liefde over jou uitgestort heeft? Leef jij naar die liefde? Vraag God.
 • Laat je je leiden door de Heilige Geest? Of leid iets/iemand anders jou?
 • Besef jij je dat we behouden zijn van toorn en leef je naar de hoop die dat geeft? Vertel je anderen hierover, zodat zij ook niet door de toorn heen hoeven?
 • Leef je naar het feit dat je verzoend bent en Zijn geliefde kind bent?

Efeze 5:1-2 “Wees dan navolgers van God, als geliefde kinderen, en wandel in de liefde, zoals ook Christus ons liefgehad heeft en Zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en slachtoffer, tot een aangename geur voor God.”