Posts by Casper de Haan (Pagina 15)

Posts by Casper de Haan (Pagina 15)

De Grote Opdracht in Exodus 9

Een van de meest bekende gedeeltes uit het Nieuwe Testament is Mattheüs 28:19: “Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.” Dit is een opdracht waar veel over gezegd wordt, veel boeken over geschreven zijn en veel opvattingen over zijn. Mijn…