Posts by Casper de Haan (Pagina 16)

Posts by Casper de Haan (Pagina 16)

Geestelijke (onder)voeding van de Kerk

Ik zie een trend om mij heen, namelijk de geestelijke (onder)voeding van de kerk, christenen lijden honger. Dat is een rare stelling, zeker als je gaat kijken naar de overvloed aan (fysiek) eten die we op tafels hebben staan, zeker bij feestelijke gelegenheden. Bij kringavonden waar ik naartoe ga, hebben we altijd wel koekjes of iets anders lekkers staan. Maar hoeveel…

De Grote Opdracht in Exodus 9

Een van de meest bekende gedeeltes uit het Nieuwe Testament is Mattheüs 28:19: “Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.” Dit is een opdracht waar veel over gezegd wordt, veel boeken over geschreven zijn en veel opvattingen over zijn. Mijn…