Posts by Casper de Haan (Pagina 6)

Posts by Casper de Haan (Pagina 6)

Waar buig jij je knieën voor?

“Om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heere Jezus Christus,” (Efeze 3:14) Paulus is aan het einde van Efeze 3 gekomen, het einde van 3 hoofdstukken vol van theologie. Deze 3 hoofdstukken heeft Paulus besteed aan het leggen van een basis. Deze basis is nodig om te weten wat daarna te doen. Theologie hoort te bepalen wat we doen. Dat is waar Paulus…

Wat betekent Gods genade?

“Mij, de allerminste van alle heiligen, is deze genade gegeven,” (Efeze 3:8a) In de brief aan de Efeziërs is Paulus allerlei dingen aan het uitleggen. Hij begint met 3 hoofdstukken aan fundamenten, zodat hij daarna 3 hoofdstukken met praktijk kan geven. Onderdeel van het fundament van het christen-zijn, is Gods genade. Dit is een stuk fundament, theorie, theologie dat we…

In de kerk is Gods eenheid

“opdat Hij die beiden in één lichaam met God zou verzoenen door het kruis, waaraan Hij de vijandschaap gedood heeft.” (Efeze 2:16) Paulus is de kerk in Efeze aan het uitleggen wat de nieuwe situatie in de kerk is, eenheid. Eenheid tussen Jood en heiden, voorheen vijanden. Eenheid die door mensenhanden niet mogelijk is. Dit is precies waar de kerk van God in kan en moet…

Genade leidt tot werken

“Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God, niet uit werken, opdat niemand zou roemen. Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.” (Efeze 2:8-10) Dit zijn prachtige verzen. Deze verzen zijn zo rijk aan liefde,…

God kennen is logisch

“opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, u de Geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van Hem, namelijk verlichte ogen van uw verstand,” (Efeze 1:17-18a) In dit gedeelte in Efeze is Paulus de gelovigen in Efeze aan het onderwijzen. Hij onderwijst ze over wat de vervolgstappen zijn van het weten wat je identiteit is als…

De christen is verlost

“In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van Zijn genade,” (Efeze 1:7) Dit vers is zo rijk, zo prachtig, zo opbouwend en geruststellend voor de christen. Met dit vers in de hand mogen we weten wie we zijn, wat we zijn en hoe we dat zijn. God wil dat we weten: de christen is verlost. Veel…

Hoe vaak vergeten we Gods genade?

“Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God, en worden om niet gerechtvaardigd door Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus.” (Romeinen 3:23-24) Dit is een tekst die ik vaak in preken gebruik. Vaak gebruik ik vers 23 om aan te geven dat alle mensen zondig zijn, dat alle mensen Gods redding nodig hebben. Waar ik achter kwam, is dat ik vaak vers…

Genade in plaats van oordelen

“Daarom bent u niet te verontschuldigen, o mens, wie u ook bent die anderen oordeelt, want waarin u de ander oordeelt, veroordeelt u uzelf. U immers die anderen oordeelt, doet dezelfde dingen.” (Romeinen 2:1) Een van de meest afstotende issues die christenen veroorzaken, is het oordelen van mensen. Wat ik bedoel is dat we mensen zien naar hun zonde, we richten ons op de…

Genade op genade

“Uit Zijn volheid hebben wij allen ontvangen, en wel genade op genade.” (Johannes 1:16) Dit vers is zo groot. Dit vers heeft zo’n grote impact op hoe wij als christenen in het leven horen te staan. Wat Johannes in dit vers doet hoort ons leven op zijn kop te zetten. God geeft genade op genade. Johannes geeft aan dat we 2x genade krijgen. Genade is iets wel krijgen wat je…

Wat heeft deze wereld van jou nodig?

“Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God.” (Romeinen 10:17) Vorige week heb ik een blog gepost over hoe de kerk het Woord van God hoort te verkondigen. De kerk hoort het Woord van God recht te snijden. Deze week wil ik ingaan op wat dit vers betekent voor de individuen in de kerk. Het is namelijk niet zo dat dit alleen een taak is voor de…

Aangezien wij de komende periode geen plenaire samenkomsten kunnen houden gaan wij onze zondagsdiensten aanbieden via livestream. Klik op de ‘livestream’ knop voor de YouTube channel van CC Haarlemmermeer en klik op de actuele livestream.