Posts by Casper de Haan (Pagina 8)

Posts by Casper de Haan (Pagina 8)

Zie het Lam van God

“Zie het Lam van God, Dat de zonde van de wereld wegneemt!” (Johannes 1:29) Johannes de Doper roept dit uit wanneer hij Jezus ziet. Dit is de allereerste keer dat Johannes Jezus ziet en hij weet gelijk Wie Jezus is. Het is zo belangrijk om te weten Wie Jezus is, het is zo belangrijk om te weten Wie Jezus voor jou is. Je kan namelijk theoretisch weten Wie Hij is, zonder…

Maar toen is Christus verschenen

Maar toen is Christus verschenen “Maar toen is Christus verschenen,” (Hebreeeën 9:11) Dit gedeelte van vers 11 zegt eigenlijk alles, Christus is verschenen. Toen Christus kwam werd duidelijk wat God duizenden jaren aan het voorbereiden is geweest, toen Christus kwam kon de mens zien hoe ver God wil gaan voor de mens. Christus is zo ontzettend belangrijk, Christus is de…

Hoe kom ik aan een goed zelfbeeld?

“Toen zei ik: Wee mij, want ik verga! Ik ben immers een man met onreine lippen en woon te midden van een volk met onreine lippen. Mijn ogen hebben namelijk de Koning, de HEERE van de legermachten, gezien.” (Jesaja 6:5) Hoe kom ik aan een goed zelfbeeld? Wanneer Jesaja deze woorden schrijft krijgt hij een blik achter de schermen van de geestelijke wereld. Jesaja ziet de…

Principes van zaaien en oogsten

“Dwaal niet: God laat niet met Zich spotten,  want wat de mens zaait, zal hij ook oogsten.” (Galaten 6:7) Dit is een vers wat de laatste tijd heel erg tot mij spreekt. Dit vers brengt zoveel waarheid in zich mee, dit vers geeft heel veel richting aan wat je als christen wel en niet hoort te doen. Dit vers heeft mij heel erg teruggebracht bij de basis die goed hoort te…

Gods genade leidt tot goede werken?!

“Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; niet uit werken, opdat niemand zou roemen. Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.” (Efeze 2:8-10) Gods genade is echt heel bijzonder. Ik ben al vrij lang christen,…

Wees waakzaam

“Wees waakzaam, sta vast in het geloof, wees manmoedig, wees sterk.” (1 Korinthe 16:13) Dit vers sprak heel erg tot mij afgelopen week in mijn stille tijd. Ik had net een druk weekend achter de rug, ik merkte dat mijn geestelijke verdediging minder sterk stond tegen verleiding. En op  maandagochtend sprak God op zo’n duidelijke manier tot mij, Hij gaf echt aan wat ik…

Gebruik heel de Bijbel?!

Gebruik heel de Bijbel?! “Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust.” (2 Timotheüs 3:16-17) God heeft ons als mensen een fantastisch cadeau gegeven, namelijk Zijn Woord. Hij heeft…

Wees vreugdevol!

“Welnu dan, laten ook wij, nu wij door zo’n menigte van getuigen omringd worden,  afleggen alle last en de zonde, die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het…

Christendom en Gnosticisme

Christendom & Gnosticisme Je zult vast wel eens hebben gehoord van de term ‘christendom’, en zelfs indien je geen christen bent (geloof in Jezus Christus) zul je ergens in je levensloop wel eens te maken hebben gehad met deze term. Gnosticisme is een term echter waar praktisch niemand van heeft gehoord. Wat is gnosticisme? Gnosticisme is absoluut geen nieuwe…

Aangezien wij de komende periode geen plenaire samenkomsten kunnen houden gaan wij onze zondagsdiensten aanbieden via livestream. Klik op de ‘livestream’ knop voor de YouTube channel van CC Haarlemmermeer en klik op de actuele livestream.