Blog (Pagina 14)

Blog (Pagina 14)

Hoe dankbaar ben jij?

“Dank God in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u.” (1 Thessalonicenzen 5:18) Dit vers confronteerde mij met iets: ik ben een heel ondankbaar mens. Dit verschillende wijst erop dat God het van mij vraagt dat ik dankbaar ben. God wil dat ik Hem dank, God wil dat ik Hem dankbaar ben voor de dingen die Hij geeft. Maar, hoe dankbaar ben ik, hoe dankbaar…

Hoop op God, Hij is de verlossing

“Wat buigt u zich neer, mijn ziel, en wat bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem weer loven; Hij is de volkomen verlossing van mijn aangezicht en mijn God.” (Psalm 42:12) Dit vers sprak tot mij toen ik hier in mijn stille tijd doorheen ging. De reden dat dit vers eruit sprong, is dat ik zo makkelijk de zorgen van het leven mijn rust kan laten beïnvloeden. De…

Buit de geschikte tijd uit

“en buit de geschikte tijd uit, omdat de dagen vol kwaad zijn.” (Efeze 5:16) Vanochtend in mijn stille tijd zat ik dit vers te lezen, een vers dat ik al vaker gelezen heb. God wees mij vanochtend echt op dit vers. Vragen als: Hoe besteed ik mijn tijd? Zijn alle dingen waar ik tijd aan besteed dingen die God eren? Sta ik er open voor als God mijn agenda om wil gooien? Buit…

Waarom Calvary Chapel?

Waarom Calvary Chapel? Dat is een vraag die ik mijzelf een aantal keer gesteld heb. Waarom zit ik in Calvary Chapel? Deze vraag heeft voor mij verschillende antwoorden, maar komen wel uit op 1 ding: ik weet zeker dat ik op de plek zit waar God mijn vrouw en mijzelf wil hebben. Ik kan iedereen met 100% zekerheid zeggen dat ik geloof dat wij op de goede plek zitten. Hoe…

De allermooiste dag van je leven

De allermooiste dag van je leven De volgende blog is een allegorisch verhaal, oftewel een verhaal dat op een beeldende manier een boodschap probeert over te brengen. Dit stuk is geschreven door een dierbaar lid van de gemeente, Willem Romijn, een man die echt door God gegrepen is, een man die door God aangeraakt is. Deze broeder is echt aan het veranderen naar de wil van…

De 3 delen van Openbaring

“Schrijf nu op wat u hebt gezien, en wat is, en wat hierna zal geschieden.” (Openbaring 1:19) Openbaring is een boek waar veel meningen over zijn. Er zijn mensen die het geweldig vinden, er zijn mensen die het boek helemaal niks vinden. Er zijn mensen die er geen genoeg van kunnen krijgen om het te lezen, er zijn mensen die het nooit lezen. Het grootste punt over…

Elke dag is het Jom Kippoer

In Leviticus 16 schrijft God voor hoe Hij wil dat het Joodse volk de rituelen verrichtte voor de “De Grote Verzoendag”. Deze dag was door God apart gezet, “Want op deze dag wordt voor u verzoening gedaan om u te reinigen. Van al uw zonden wordt u voor het aangezicht van de HEERE gereinigd.” (Leviticus 16:30) Op deze Grote Verzoendag, Jom Kippoer in het Hebreeuws, mocht…

Gevolgen van Gods genade?!

“Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; niet uit werken, opdat niemand zou roemen. Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.” (Efeze 2:8-10) Genade. Het is een woord dat zo vaak valt in de kerk. Genade is…

Is zonden belijden nodig?

“Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.” (1 Johannes 1:9) Dit is een van de verzen die ik uit mijn hoofd ken, dit is een vers dat voor mij heel bemoedigend is. Dit vers geeft voor mij aan dat ik elke zonde bij God kan brengen, dat wanneer ik dat doe, Hij zal vergeven, Hij Zijn…

Ervaringsdeskundige in liefde onderling

Johannes 13:35 “Hierdoor zullen allen inzien dat u Mijn discipelen bent: als u liefde onder elkaar hebt.” Dit is een opdracht van Jezus die mij de laatste tijd heel erg bezig heeft gehouden. Ik heb gemerkt dat het (te) makkelijk is om de liefde die in de kerk moet heersen uit het oog te verliezen. Ik heb gemerkt dat ik te druk kan zijn met dienen, zonder echt God te…