Blog (Pagina 12)

Blog (Pagina 12)

Principes van zaaien en oogsten

“Dwaal niet: God laat niet met Zich spotten,  want wat de mens zaait, zal hij ook oogsten.” (Galaten 6:7) Dit is een vers wat de laatste tijd heel erg tot mij spreekt. Dit vers brengt zoveel waarheid in zich mee, dit vers geeft heel veel richting aan wat je als christen wel en niet hoort te doen. Dit vers heeft mij heel erg teruggebracht bij de basis die goed hoort te…

Gods genade leidt tot goede werken?!

“Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; niet uit werken, opdat niemand zou roemen. Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.” (Efeze 2:8-10) Gods genade is echt heel bijzonder. Ik ben al vrij lang christen,…

Wees waakzaam

“Wees waakzaam, sta vast in het geloof, wees manmoedig, wees sterk.” (1 Korinthe 16:13) Dit vers sprak heel erg tot mij afgelopen week in mijn stille tijd. Ik had net een druk weekend achter de rug, ik merkte dat mijn geestelijke verdediging minder sterk stond tegen verleiding. En op  maandagochtend sprak God op zo’n duidelijke manier tot mij, Hij gaf echt aan wat ik…

Gebruik heel de Bijbel?!

Gebruik heel de Bijbel?! “Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust.” (2 Timotheüs 3:16-17) God heeft ons als mensen een fantastisch cadeau gegeven, namelijk Zijn Woord. Hij heeft…

Wees vreugdevol!

“Welnu dan, laten ook wij, nu wij door zo’n menigte van getuigen omringd worden,  afleggen alle last en de zonde, die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het…

Christendom en Gnosticisme

Christendom & Gnosticisme Je zult vast wel eens hebben gehoord van de term ‘christendom’, en zelfs indien je geen christen bent (geloof in Jezus Christus) zul je ergens in je levensloop wel eens te maken hebben gehad met deze term. Gnosticisme is een term echter waar praktisch niemand van heeft gehoord. Wat is gnosticisme? Gnosticisme is absoluut geen nieuwe…

Aangeklaagd vs aangesproken

Iets dat al een tijd op mijn hart ligt is het grote verschil tussen een aanklacht en aangesproken worden. Wat ik hiermee bedoel is dat ik als christen zowel aangeklaagd, als aangesproken kan worden over zonde in mijn leven. Er is alleen een groot verschil tussen aangeklaagd worden of aangesproken worden. Aangeklaagd vs aangesproken, wat is het verschil? In deze blog zal…

Eenheid binnen en tussen kerken

“Als er dan enige bemoeiding is in Christus, als er enige troost is van de liefde, als er enige gemeenschap is van de Geest, als er enige innige gevoelens en ontferming zijn, maak dan mijn blijdschap volkomen, doordat u eensgezind bent, dezelfde liefde hebt, één van ziel bent en één van gevoelen.” (Filippenzen 2:1-2) In dit vers vat Paulus samen wat er nodig is in een…

Hoe dankbaar ben jij?

“Dank God in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u.” (1 Thessalonicenzen 5:18) Dit vers confronteerde mij met iets: ik ben een heel ondankbaar mens. Dit verschillende wijst erop dat God het van mij vraagt dat ik dankbaar ben. God wil dat ik Hem dank, God wil dat ik Hem dankbaar ben voor de dingen die Hij geeft. Maar, hoe dankbaar ben ik, hoe dankbaar…