Preken by Casper de Haan (Pagina 18)

Preken by Casper de Haan (Pagina 18)

Kolossenzen 1:9-14

Kolossenzen 1:9-14 “9 Daarom houden ook wij niet op, vanaf de dag dat wij het gehoord hebben, voor u te bidden en te smeken dat u vervuld mag worden met de kennis van Zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk inzicht, 10 zodat u wandelt op een wijze de Heere waardig, Hem in alles behaagt, in elk goed werk vrucht draagt en groeit in de kennis van God, 11 terwijl u met alle…

Gods rust ingaan – Hebreeën 4:1-13

Gods rust ingaan Hebreeën 4: 1-13 Laten we beginnen met een stukje achtergrond van dit gedeelte, dat zal alles in een duidelijk perspectief plaatsen. Het boek Hebreeën is onderdeel van de uitleg van een Oud Testamentisch vers, Habakuk 2: 4 “De rechtvaardige zal door zijn geloof leven.” Dit vers wordt uiteengezet in 3 boeken in het Nieuwe Testament, Romeinen, Efeze en…